IF Bovenoogleden Web

advertisement
Bovenoogleden
onder een roesje (een heel lichte narcose) plaatsvinden. Als de
ingreep
Inleiding
gecombineerd
wordt
met
andere
ingrepen
(onderooglidcorrectie, face-lift, voorhoofdslift) kan het ver-
Het komt geregeld voor dat de huid rond de bovenoogle-
standig zijn voor narcose te kiezen. Het litteken van deze
den zo uitrekt dat hij over de ogen heen gaat hangen (ble-
ingreep wordt meestal dun en zeer onopvallend, maar soms kan
pharochalasis). Dit kan problemen geven bij het zien. Een vaak
het de eerste maanden rood zien met name aan de buitenkant
gehoorde klacht van patiënten is dat ze vinden dat ze er zo moe
van het oog. De oogleden zijn dan ook wat gevoelig.
of oud uitzien. Blepharochalasis van de bovenoogleden is een
gevolg van het slapper worden van de huid rondom het oog.
BOVENOOGLEDEN
Vóór de ingreep
Vaak gaat dit samen met het uitpuilen van vetweefsel in de
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u het
oogkas, door verslapping van het bindweefsel. Hierdoor wordt
gebruik van deze medicijnen drie tot tien dagen vóór de
de kringspier, waarmee we onze ogen dichtknijpen, ook uit-
operatie staken. U krijgt hierover instructies van uw behande-
gerekt, wat op zijn beurt de huid weer naar voren duwt. Zo
lende arts. De ingreep onder plaatselijke verdoving wordt op de
ontstaan plooien en een bolling boven het oog.Verslapping van
consultatie of in de poliklinische operatiekamer uitgevoerd.
de huid en van de onderliggende structuren van het
U mag dan na de ingreep al snel weer naar huis. Het is te ad-
bovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van een
viseren iemand mee te brengen die u naar huis kan brengen na
operatie. Dit noemt men blepharoplastiek (blepharo betekent
de ingreep. Als u een roesje krijgt, wordt u een dag in het
ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Een
ziekenhuis opgenomen op de dagverpleging. Voor een roesje
bovenooglidcorrectie kan gecombineerd worden met andere
moet u van tevoren nuchter zijn.
ingrepen zoals een correctie van de onderoogleden, een facelift,
een voorhoofdslift en andere vormen van rimpelbehandeling.
Werkwijze
Elke operatie brengt enige onzekerheid en
risico’s met zich mee
deel af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt
Vlak vóór de operatie tekent de plastisch chirurg het huideen sneetje in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het
Resultaten van een operatie zijn niet altijd even gemakke-
huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig spier-
lijk te voorspellen. Daarom streeft uw dokter ernaar u zo
weefsel, kan nu weggehaald worden. Het uitpuilende vetweef-
duidelijk mogelijk uit te leggen wat u kan verwachten. Als uw
sel wordt terug op zijn plaats gebracht of weggenomen. Het
verwachtingspatroon van de ingreep reëel is, voorkomt dit
grootste deel van het litteken komt in de natuurlijke plooi van
teleurstellingen achteraf.Wanneer u bloedverdunnende medici-
het bovenooglid te liggen. Het wordt met een onderhuidse
jnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine®, Marcoumar®,
draad gehecht. Tenslotte worden enkele kleine pleistertjes ge-
Sintrom®, Ascal®, Asaflow®, Asprobruis®, Cardioaspirine®)
kleefd.
moet u dit melden tijdens het gesprek. Ook andere medicijnen
NIJMEGEN
KNOKKE
GENT
moet u melden evenals eerder ondergane operaties en andere
Na de ingreep
gezondheidsproblemen. U moet laten weten als u rookt.
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor
dat dit zo ernstig is dat u niets meer kan zien. Er wordt geen ver-
ESTHETIEK GROEP
www.esthetiek-groep.com
Operatieplanning
band aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft. Het
Vóór de ingreep worden foto’s gemaakt. De ingreep wordt
verdient aanbeveling om thuis de oogleden de eerste dag te koe-
zeer goed verdragen onder plaatselijke verdoving, maar kan ook
len met een in een doek verpakt ijszakje. De pijn en zwelling
worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal
men. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op papier te zetten.
niet nodig. Na vier tot zeven dagen worden de hechtingen
Indien u nog aanvullende informatie zoekt dan kan u die vin-
verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of
den via onze website www.esthetiek-groep.com op het internet.
crème kan worden ingesmeerd.
Risico’s en complicaties
Bij een correctie van de bovenoogleden ontstaat achteraf
over het algemeen een bloedlekkage. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer vooraleer de oogleden er weer
normaal uitzien. Ook kan het gebeuren dat u uw ogen de
eerste dagen na de operatie niet geheel kan openen of sluiten.
Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kan u oogdruppels
of zalf inbrengen.
We streven naar symmetrie van de oogleden, alhoewel
deze preoperatief ook nooit helemaal symmetrisch zijn. Door
littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal
over is. Ook kan u last krijgen van gevoelloosheid van de
oogleden of van wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In zeldzame
gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met
vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan chirurgisch
worden verwijderd.
Terug naar de normale routine met uw
nieuw uiterlijk
Men is meestal zeer enthousiast over het resultaat. Na
enkele weken is er vaak al een spectaculaire verbetering
zichtbaar. U kan weer make-up aanbrengen zonder dat deze
uitloopt of vlekt. Het resultaat van een bovenooglidcorrectie
is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het
oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn.
Ten slotte
Deze folder bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie
kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt
u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de
plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doorne-
Esthetiek Nijmegen
In: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Nederland
Telefoon: +31 24 365 8060
E- mail: [email protected]
Web:
www. esthetiek-nijmegen.com
Esthetiek Knokke
In:VZW Gezondheidszorg Oostkust
AZ Koningin Fabiola
AZ OLV ter Linden
Dr Verhaeghestraat 1
Graaf Jansdijk 162
8370 Blankenberge
8300 Knokke- Heist
België
België
Telefoon: +32 50 633 033
E- mail: [email protected]
Web:
www. esthetiek-knokke.com
Esthetiek Gent
Franklin Rooseveltlaan 327
9000 Gent,
België
Telefoon: +32 9 233 7707
E- mail: [email protected]
Web:
www. esthetiek-gent.com
© Esthetiek-Groep
duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards