Syndroom van De Quervain

advertisement
Nazorg
Uitgave patiëntencommunicatie
Plastische chirurgie
Na de operatie krijgt de pols enige dagen rust
in een verband. Daarna wordt door geleidelijke
oefening de beweging van de duim en pols
hersteld. Wanneer de pijn weg is en de kracht
in de hand weer hersteld is, kan de hand
weer gewoon gebruikt worden. De plastisch
chirurg kan de patiënt adviseren over de beste
behandeling.
Syndroom van De Quervain
Meer informatie?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen
of wilt u meer informatie, dan zal de plastisch
chirurg u tijdens zijn spreekuur graag te woord
staan. Het kan handig zijn uw vragen van
tevoren op papier te zetten. Ook kunt u contact
opnemen met de polikliniek Chirurgie, telefoon
(0341) 463777, of een bezoek brengen aan onze
website: www.plastisch-chirurgie.nl
Verantwoording tekst
Deze tekst is samengesteld door de maatschap
Plastische Chirurgie in samenwerking met de
stafdienst Concerncommunicatie van de Isala
klinieken. Bent u van mening dat bepaalde
informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan
vernemen wij dat graag.
Ziekenhuis St Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90 - Postbus 138 - 3840 AC Harderwijk
Telefoon 0341 46 39 11 - Internet www.stjansdal.nl
Harderwijk, februari 2013
CAZ PC 13.02.13
Wat is het syndroom van De Quervain?
Het syndroom van De Quervain (in vaktaal
ook wel stenoserende tenosynovitis genoemd) is
een aandoening die het gevolg is van irritatie en
zwelling van de pezen aan de duimzijde van de
pols. Deze peesontsteking is genoemd naar de
ontdekker, de Zwitserse chirurg De Quervain.
Door irritatie zwelt het omhulsel van de pezen
of wordt de pees dikker. Hierdoor kunnen de
pezen niet meer zo makkelijk bewegen. De
zwelling is aan de duimzijde van de pols en kan
pijn geven. Deze pijn is vaak erger bij het maken
van een vuist, het vastpakken van voorwerpen
of het draaien van de pols.
Vaak is er een zwelling zichtbaar aan de
duimzijde van de pols en kan het gebeuren dat
de duim in zijn beweging blijft steken of ‘knakt’.
Door de pijn en de zwelling kan het moeilijk
zijn om de duim en pols te bewegen. Het
zwellen van de pezen aan de duimbasis maakt
bewegingen van pols en duim pijnlijk.
Diagnose
Vaak wordt de diagnose gesteld met de proef
van Finkelstein. Bij deze proef maakt de patiënt
een vuist door de vingers over de duim te
sluiten.Vervolgens wordt de pols gebogen naar
de pinkzijde toe (zie afbeelding 1). Bij patiënten
met het syndroom van De Quervain is deze
beweging zeer pijnlijk.
Behandeling
Het doel van de behandeling is de pijn te
verminderen die het gevolg is van de zwelling.
In sommige gevallen zal de arts de patiënt
aanraden om de duim en pols rust te geven,
bijvoorbeeld door gedurende drie tot zes
waken een spalkje te dragen. Het slikken
van ontstekingsremmende medicijnen of
het inspuiten van ontstekingsremmende
medicijnen in de pols kan de zwelling en de
pijn verminderen. In sommige gevallen is het
vermijden van pijnlijke bewegingen al voldoende
behandeling om de klachten te verhelpen.
Wat is de oorzaak?
De meest voorkomende oorzaak van het
syndroom van De Quervain is een ontsteking
en zwelling van het omhulsel van de pezen (een
peesschedeontsteking is een tenosynovitis).
Symptomen
Pijn aan de duimzijde van de pols is het meest
voorkomende symptoom. De pijn kan geleidelijk
of acuut ontstaan en wordt gevoeld ter plaatse
van de pols. Soms straalt de pijn uit naar de
onderarm.
De pijn wordt meestal erger bij herhaald
gebruik van de hand en duim, met name
wanneer voorwerpen met kracht worden
vastgepakt of wanneer de pols wordt verdraaid.
Wanneer de klachten ernstig zijn of niet
verbeteren, kan een operatie nodig zijn. Deze
operatie wordt meestal poliklinisch verricht.
Tijdens de operatie wordt het omhulsel van de
gezwollen pezen opengesneden (zie afbeelding
2).
Download