TPS bijeenkomst (21 april 2015) - Uit in Soest

advertisement
TPS bijeenkomst
(21 april 2015)
Agenda
• Welkom
• Doelstelling en Speerpunten TPS
• Promotionele acties – Nynke Minkema
(gemeente Soest)
• Verbindingen en de toekomst van Toerisme –
Jos Vranken (NBTC)
• Doelgroepbenadering en leefstijlsegmentatie –
Tinco Lycklama (Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd)
Doelstelling TPS
Het Toeristisch Platform Soest (TPS): een platform
waarbij diverse toeristische, recreatieve en
culturele organisaties zijn aangesloten.
TPS heeft als doel om zowel toeristisch als
recreatief te streven naar een verdere integratie
tussen economie (bedrijfskwaliteiten en/of
beleving) en ecologie (omgevingskwaliteiten)
Achterliggende gedachte
• Toerisme zorgt voor banen in veel sectoren, zoals
bij horeca en logiesverstrekkers.
Ook de middenstand kan profiteren van toerisme
in de vorm van kort- of langdurig verblijf van
toeristen aan de gemeente Soest.
Ambitie
• TPS heeft als doel een sterk toeristisch Soest en
ziet kansen om deze positie uit te breiden.
• Dit kan bereikt worden door o.a. een intensieve
samenwerking tussen de verschillende
marktpartijen, versterking van het huidige
aanbod en het creëren van nieuwe
mogelijkheden.
Dit laatste door het initiëren en coördineren van
(jaarlijks terugkerende) evenementen.
Bestuur TPS
•
•
•
•
•
•
•
Henk van Asch
Anne Breemer
Remco de Hiep
Paul Martens
Sander van Veenendaal
Vincent van de Wardt
Frederieke Boomsma
Aantal toeristen in de
gemeente Soest
• 120.000 overnachtingen
• Aantal recreanten onbekend
Speerpunten 2015
• Optimaliseren van bestaande communicatiekanalen
(brochure ‘Uit in Soest/Soesterberg’, website
uitinsoest.nl, digiborden etc.)
• Organiseren van bijeenkomsten/workshops
• Fiets- en wandelroutes
• In samenwerking met Scompany een
communicatieplan maken met als doel:
hoe zetten we Soest op de kaart?
• Samenwerking met het Regionaal Bureau Toerisme
Heuvelrug en Vallei (RBT )
Download