ACHTERGRONDINFORMATIE (SECUNDAIRE LITERATUUR)

advertisement
ACHTERGRONDINFORMATIE (SECUNDAIRE LITERATUUR)
Hieronder zie je waar je geschikte achtergrondinformatie over de boeken van je literatuurlijst kunt vinden.
Achtergrondinformatie over literatuur voor 1900, aanwezig in mediatheek:
Boeken:
 P. Calis e.a., Het spel en de knikkers, Kernboek I (800-1880) (Kast 2a)
 P. Calis, Onze literatuur (Kast 2a)
 G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, Eerste deel (1170-1567), Tweede
deel (1567-1766), Derde deel (1766-1875), Vierde Deel (1875-1916) (Kast Naslagwerken)
 H. Lodewick e.a., Literatuur geschiedenis & bloemlezing, Eerste deel (Aanvang tot 1880) (Kast 2a)
 H. Lodewick e.a., Literaire kunst (Kast 2a)
 M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Kast Naslagwerken)
 Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde (Kast Naslagwerken)
Cd-rom:
 Klassieke literatuur: cd-rom met 125 complete werken uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur van de
Middeleeuwen tot ca. 1880 en achtergrondinformatie (vragen bij balie mediatheek)
Achtergrondinformatie over literatuur na 1900, aanwezig in mediatheek:
Lexicons:
 Lexicon van literaire werken: zeer geschikte analyses van een groot aantal romans, gedichtenbundels uit de
moderne Nederlandse literatuur (grijze, losbladige mappen in kast achter balie mediatheek)
 Kritisch Literatuur Lexicon: besprekingen van het hele oeuvre van de meeste schrijvers uit de moderne
Nederlandse literatuur (bruine, losbladige mappen in kast achter balie mediatheek)
Boeken:
 P. Calis e.a., Het spel en de knikkers, Kernboek II (1880-heden) (Kast 2a)
 P. Calis, Onze literatuur (Kast 2a)
 H. Lodewick e.a., Literatuur geschiedenis & bloemlezing, Tweede deel (1880-heden) (Kast 2a)
 H. Lodewick e.a., Literaire kunst (Kast 2a)
 Deeltjes Memoreeks (Kast 2a)
Cd-rom:
 Literom: recensies, artikelen, interviews met schrijvers uit diverse kranten en tijdschriften (niet in
mediatheek, wel in openbare bibliotheek)
Uittreksels:
 Uittrekselbank : cd-rom, geïnstalleerd op computers in mediatheek; hierop staan uittreksel van veel literaire
werken en verwijzingen naar andere uittreksels
 Uittrekselregisterboek : hierin kun je opzoeken in welke uittrekselboeken aandacht besteed wordt aan
literaire werken (vragen bij balie medatheek)
Geschikte internetsites voor het zoeken van achtergrondinformatie:
 www.literatuurgeschiedenis.nl : over Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen
 www.lijsters.nl : informatie over boeken die uitgegeven zijn in de verschillende lijsterseries
 www.dbnl.org : digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren: literaire teksten, artikelen, biografieën,
schrijversportretten, naslagwerken
 www.schrijversnet.nl : auteursportretten, biografische en bibliografische informatie en links naar o.a.
boekverslagen, recensies
 cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/index.html : Project Laurens Janszoon Coster: de grootste bibliotheek met klassieke
Nederlandstalige literatuur op internet
 www.letteren.nl : de literaire internet wegwijzer; o.a. werk van en informatie over meer dan 500 schrijvers
en dichters
 www.literatuurplein.nl : o.a. links naar recensies
 www.crime.nl : over Nederlandstalige misdaadauteurs
Zoeken naar, door leerlingen gemaakte, samenvattingen/uittreksels op internet:
Deze kunnen fouten bevatten!! Je zult dus altijd ook andere achtergrondinformatie moeten raadplegen.
 scholieren.samenvattingen.nl
 uittreksel.pagina.nl
 huiswerk.scholieren.com/uittreksels/
Download