H10 Interne organisatie en management

advertisement
H10 Interne organisatie en management
10.2 Organisatieschema
Staffuncties/diensten houden zich niet bezig met de core-business (kernactiviteit) van
de organisatie maar hebben een ondersteunende en administratieve functie.
Projectorganisatie
-specifieke activiteit
-vooraf bepaald einddoel
-tijdelijk van aard
10.3 Managementtaken
Plannen
Organiseren
Leidinggeven (sturen, beïnvloeden en motiveren van medewerkers)
Controleren
10.4 Controle
Doel -----> Plan -----> Uitvoeren -----> Controle -----> Doel -----> Plan ----->
Deming circle
Functiescheiding
Verdeling van bepaalde functies over verschillende functies om daarmee de
fraudegevoeligheid te verkleinen en de controle te vergemakkelijken.
Beschikken of beslissing
Bewaren
Uitvoeren
Registreren
Controleren
Interne controle
Externe controle
(bestellen of verkopen)
(opslaan)
(produceren)
(vastleggen van feiten)
(controleren van andere functies)
door of namens de leiding van de organisatie
(accountantscontrole)
door instanties buiten de organisatie (belastingdienst)
Verbandcontrole = beginvoorraad + ontvangsten – afgiften = eindvoorraad
Download