lesvoorbereiding akbo - wild

advertisement
LESVOORBEREIDING
Lesgever:
Lesnr.:
Datum:
Lesduur
Onderwerp:
Groepsgegevens:
Kennis doel:
Locatie:
Praktijk doel:
Materiaal:
Sociaal doel:
Bijzonderheden:
Beginsituatie:
Opmerkingen:
Lesdeel
Inleiding
Kern a
Kern b
Slot
tijd
leerdoel
bewegingsvorm/stof
organisatie
methodisch/didactische
opmerkingen
veiligheidsaspecten
materiaal
Lesdeel
Inleiding
Kern a
Kern b
Slot
tijd
leerdoel
bewegingsvorm/stof
organisatie
methodisch/didactische
opmerkingen
veiligheidsaspecten
materiaal
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards