Forest (.pdf) - Leefmilieu Brussel

advertisement
Een solidair stroomgebied
en een geïntegreerd
regenwaterbeheer
GEMEENTE VORST
1e Brusselse Ontmoeting rond Water– 24 september 2015
 Inleiding
 De huidige situatie t.o.v. het oude blauwe netwerk
 Drie projecten voor een blauw+ netwerk worden
bestudeerd
• De beken Calvaire en Leybeek
• Het blauwe traject in de Sint-Denijswijk
• De Vossegatbeek en de Zandbeek
 Conclusie
Geïntegreerd beheer: Globaal overzicht
schaal
samenwerking
Transversaliteit
Instrumenten en interventiepijlers
Informatie
sensibilisering
Reglementering
Ruimtelijke
ordening
Samenwerking
tussen de
gemeenten
Burgerparticipatie
Een historisch blauw netwerk
Uittreksel uit de Vander Maelenkaart (1858) / infografisch werk van mevr. Galand en mevr. Debatty
Een van de gevolgen van de impermeabilisatie:
overstromingen
20
100
Ruimtelijke ordening: drie onderzochte projecten
Bronnen
van de
Calvaire
en de
Leybeek
Watertraject
Bronnen van de
Vossegatbeek
en de Zandbeek
De integratie van een blauw+ netwerk in de vastgoedinvesteringen:
Het behoud van de bronnen van de Calvaire en de
Leybeek
Duurzaam Wijkcontract Abdij:
Water als een prioritaire transversale pijler
De Vossegatbeek en de Zandbeek:
Van het oude traject naar een blauw+ netwerk
Carte réalisée par L. Meganck
Le Vossegatbeek et le Zandbeek
De Vossegatbeek en de Zandbeek
Waterbouwkundige
studie
Openbare
ruimten
Inrichting
wegennet
Partnerschap
gemeente,
bewoners,
SGWB
Gescheiden
net
Groene
ruimten
Jacques
Brelpark
Park van
de Drie
Fonteinen
Agenda 21
Water- en
biodiversiteitswegen
Brochure en
didactisch
parcours
Conclusie
• Een planning op middellange en
lange termijn
• Een alternatief beheer dat de
klassieke voorzieningen aanvult
• Een constante samenwerking
tussen de talrijke partners
• Maar ook…
Financiering
blauw+ netwerk
Beheer en
onderhoud
blauw+ netwerk
Optimalisering
unitair
afvoernet
Aanpassing
reglementering
Ik dank u voor uw aandacht.
Contact: Cel Water van de Gemeente Vorst
Telefoon: 02.348.17.01
E-mail: [email protected]
Download