Ruwvoeder onderzoek

advertisement
Begeleidingsformulier Ruwvoeders - voederwaarde
KLANTGEGEVENS
Naam relatie
:
Contactpersoon
:
Adres
:
Telefoonnummer/ GSM
:
Postcode
:
E-mail adres
:
Woonplaats
:
Voerleverancier
:
BRS-/relatienummer(Ned)
:
E-mail vertegenwoordiger
:
UBN-nummer
:
Landbouwernummer(Be)
:
Factuur adres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Als dit hetzelfde is als bovenstaand hieronder wel het BTW nummer vermelden.
Naam debiteur
:
Contactpersoon
:
Adres
:
Telefoonnummer
:
Postcode
:
E-mail adres
:
Woonplaats
:
BTW-nummer :
Projectcode volgens afspraak:
Uw ordernummer:
MONSTERGEGEVENS
Dienstverlening monsternamecode :
Datum monstername
:
Monsternemer
:  relatie/debiteur
(Alleen invullen door monsternemer lab ZVL)
 lab ZVL naam monsternemer :
Pakketten (**)
Analysepakket nat-chemisch bepalingen (Weende) overige
Analysepakket:
snijmais vers, snijmais ingekuild, CCM
code MA: Voederwaarde
code MC: Voederwaarde + mineralen/sporen
Analysepakket: gras vers/verwelkt,
gras ingekuild, gras hooi, GPS
code GA: Voederwaarde
code GC: Voederwaarde + mineralen/sporen
(ruw)voeders
code WE1: Droge stof
code WE2: Droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, ruw as, ruw vet,
overige koolhydraten(NVE)
code WE3: Droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, ruw as,
ruw vet, overige koolhydraten(NVE) + mineralen
BENODIGDE EXCRETIE GEGEVENS (BEX) (Alleen in te vullen door monsternemer lab ZVL)
Standaardadvies is voor rundvee, indien andere diersoort: advies paarden
advies voor:
Let op: Op de monsterzak dient naam klant/relatie en de monsteraanduiding duidelijk vermeld te worden.
Opmerking van klant:
Ingevuld door (naam + bedrijf):
Begeleidingsformulier ruwvoeders, versie 5, d.d. 22 mei 2015
Pagina 1
Naam klant/relatie:
Postcode + adres:
Woonplaats:
Monsteraanduiding 1
Soort kuil
Lengte
Begeleidingsformulier Ruwvoeders voederwaarde
Product*
breedte
Mengsel %
hoogte
Soort
 sleufsilo
 ronde balen
 rijkuil
vierkante balen
Monsteraanduiding 2
Soort kuil
lengte
Product*
breedte
Mengsel %
hoogte
Soort
 sleufsilo
 ronde balen
 rijkuil
 vierkante balen
Monsteraanduiding 3
Soort kuil
lengte
Product*
breedte
Mengsel %
hoogte
Soort
 sleufsilo
 ronde balen
 rijkuil
 vierkante balen
Monsteraanduiding 4
Product*
Mengsel %
Pakket**
aantal
lengte
Toevoegingen
breedte
n.v.t.
hoogte
diameter
aantal
lengte
n.v.t.
hoogte
diameter
aantal
lengte
n.v.t.
hoogte
diameter
lengte
Inkuildatum
breedte
hoogte
Totaal gewicht kuil (indien bekend)
ton
n.v.t.
Wijze van afdekken
Bewerking
 grond/bijproduct
 banden e.d.
 gehakseld
 opgeraapt
Soort
lengte
Maaidatum
Inkuildatum
hoogte
Totaal gewicht kuil (indien bekend)
ton
n.v.t.
Bewerking
 grond/bijproduct
 banden e.d.
 gehakseld
 opgeraapt
lengte
 torensilo
Toevoegingen
Wijze van afdekken
Maaidatum
Inkuildatum
lengte
breedte
hoogte
Soort
 sleufsilo
 ronde balen
 rijkuil
 vierkante balen
aantal
lengte
breedte
n.v.t.
(*) Product invullen: gras vers/verwelkt, gras ingekuild, snijmais vers, snijmais ingekuild, gras hooi, GPS, CCM, overig.
(**) Gewenst analysepakket kiezen en code invullen, zie pagina 1 voor codes, bijvoorbeeld GC.
Begeleidingsformulier ruwvoeders, versie 5, d.d. 22 mei 2015
hoogte
diameter
Soort
breedte
hoogte
Totaal gewicht kuil (indien bekend)
ton
n.v.t.
Bewerking
lengte
Maaidatum
Inkuildatum
breedte
n.v.t.
 torensilo
hoogte
Totaal gewicht kuil (indien bekend)
ton
n.v.t.
Benodigde excretie gegevens (BEX)
Inkuilwijze
 in 1 keer
 over elkaar
 los gestort
n.v.t.
Inkuilwijze
 in 1 keer
 over elkaar
 grond/ bijproduct  gehakseld
 banden e.d.
 opgeraapt
Soort kuil
Inkuilwijze
 in 1 keer
 over elkaar
breedte
Wijze van afdekken
Soort
Inkuilwijze
 in 1 keer
 over elkaar
 los gestort
n.v.t.
n.v.t.
Pakket**
Soort
 torensilo
Toevoegingen
breedte
 gehakseld
 opgeraapt
Maaidatum
 los gestort
n.v.t.
n.v.t.
Pakket**
 grond/bijproduct
 banden e.d.
 torensilo
Toevoegingen
breedte
Bewerking
 los gestort
n.v.t.
n.v.t.
Pakket**
Wijze van afdekken
(alleen invullen door monsternemer)
Pagina 2
Download