Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente

advertisement
Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente
Almere
Deelnemer(s) namens college:
Burgemeester F. Weerwind
Reisdoel (land, plaats):
China, Shenzhen
Vertrekdatum en duur van de reis:
29 mei-3 juni 2016
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:
2 ambtenaren (Gemeente Almere/Amsterdam Trade)
Verslag van de reis:
Aanleiding en doelen dienstreis Shenzhen 2016
Shenzhen heeft Almere gevraagd om de in 2013 afgesloten MoU op te waarderen van een ‘Friendly
City’ naar een ‘Sister City Agreement’. Deze uitnodiging was de aanleiding om met een kleine delegatie,
onder leiding van Burgemeester Weerwind, af te reizen naar Shenzhen. Dit bezoek stond daarom in het
teken van de ondertekening van deze overeenkomst, dat beoogt de samenwerking tussen beide
zustersteden verder te versterken. Daarnaast beoogt deze reis:
 Het versterken van het hoger onderwijs in Almere door uitwisseling van onderwijsprogramma’s en
studenten.
 De bevordering van economische ontwikkeling van Almere en regio door bedrijven ingangen te
bieden bij Chinese bedrijven en instellingen.
 Het uitwisselen van innovatieve en praktische oplossingen op het gebied van stedelijk ontwikkeling,
die relevant kunnen zijn voor de Floriade
Samenstelling van de delegatie
Deelnemers van deze bestuurlijke delegatie zijn:
1.
F. Weerwind, Burgemeester Almere,
2.
W. Bekkering, Directeur CAH Vilentum/Aeres groep
J. van Antwerpen, CEO SADC en Directeur Amsterdam Airport Area
3.
J. Wester, Vertegenwoordiger TNO/Big Data Value Center/Arena Amsterdam
4.
5.
2 ambtenaren (Gemeente Almere/Amsterdam Trade)
Voor deze missie is ook samengewerkt met het International New Town Institute (INTI) en het
Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH).
Activiteiten/programma onderdelen van de reis




Ontmoeting met het Nederlandse Consulaat Generaal in Guangzhou
Bezoek aan Free Trade Zone
Meeting met Burgemeester Xu van Shenzhen
Huawei meeting met SADC and TNO








Ontmoeting met BenCham (Nederlands/Belgische business community in Shenzhen)
Bezoek aan Guangdong Xin An Polytechnic College (GDXP)
Meeting tussen CAH Vilentum en Shenzhen University
Bedrijfsbezoek Typmar
Meeting met Invest Shenzhen (‘foreign investment office’ van de stad Shenzhen)
Bezoek aan OCT-Loft (oude fabriek en wijk omgebouwd naar een creatief ontwerpcentrum)
E-commerce seminar NCH met CCPIT, de Kamer van Koophandel van Shenzhen
Meeting met Guangming New town (district van Shenzhen) met een bezoek aan:
o Guangming Huaqiang Originality Industry Park
o High Speed Strain Station
o Green Ring
o Shenzhen China Star Optoelectroincs Technology Co., Ltd
o Guangming New Town’s Exhibition Center
Resultaten en follow up
1.



Ontmoeting met Nederlandse Consulaat Generaal in Guangzhou
Almere heeft zich kunnen presenteren.
Er is kennis opgedaan over de (door)ontwikkeling van Shenzhen en de kansen voor Almere
Advies van het consulaat aan Almere: breng focus aan en stel voor de samenwerking met Shenzhen
een programma op met Floriade als centrale thema waarin de overige twee doelstellingen van
Internationaal Beleid worden meegenomen.
2. Bezoek Huawei Hoofdkantoor.
 Door Huawei en SADC is een MoU getekend waarin de intentie is vastgelegd om samen te werken
aan de ontwikkeling van duurzame datacenters in de regio Amsterdam. Huawei heeft veel expertise
in de ontwikkeling van datacenter infrastructuur. Samen met de expertise van SADC als
gebiedsontwikkelaar, ontstaat een krachtige combinatie om tegemoet te komen aan de sterke vraag
naar duurzame datacenter ontwikkelingen. Dit versterkt de drijvende kracht van de digitale
economie in de Metropoolregio Amsterdam.
 Presentatie over duurzame datacenters en Smart en Safe City initiatief in de Schiphol -ArenaFloriade corridor werd goed ontvangen.
3. Courtesey bezoek burgmeester XU:
 De relatie met Shenzhen is verder bekrachtigd middels de ondertekening van de Sister City
Agreement.
 De burgemeester van Shenzhen heeft mondeling toegezegd deel te zullen nemen aan de Floriade.
4. Borrel met leden van de Benelux Chamber of Commerce.
 Interessant was om te horen wat de ervaringen zijn van Nederlanders om te werken in China, de
successen en de problemen. Door deze groep ook bij onze volgende bezoeken aan Shenzhen te
ontmoeten, kunnen we werken aan een netwerk van Nederlanders. Kan van pas komen bij onze
toekomstige plannen voor uitwerking van de stedenband met Shenzhen.
 J. Kole van Colossicycling is al vanaf 2005 actief in Shenzhen met de productie en verkoop van
high-end racefietsen. Door anti-dumping tarieven van Europa (48%) is het voor hem steeds
minder rendabel om in Shenzhen te produceren en overweegt hij terug te gaan naar Nederland. Wij
houden met hem contact of de MRA een goede vestigingslocatie kan zijn voor de fietsfabriek.
5.



Bezoek aan Guangdong Xin An Polytechnic College (GXAPC):
Overeenkomst getekend tussen CAH Vilentum en GXAPC.
Er is voor het eerst contact gelegd tussen CAH en Shenzhen University.
CAH heeft inmiddels medewerkers aangewezen om vervolgacties op te pakken. Zo reizen in juli 2
studenten en een docent van CAH Vilentum naar Shenzhen af om deel te nemen r aan de
Summerschool van de Universiteit van Shezhen. De docent zal ook een bezoek brengen aan Xin An
Polyrtechnic.
6. Meeting met Invest Shenzhen




Op 22 april was Invest Shenzhen op bezoek in Amsterdam. Ons bezoek o.l.v. van de burgemeester
is een tegenbezoek om te vernemen hoe zij Shenzhen op de kaart zetten in het buitenland. Invest
Shenzhen, directeur Mr Wen Qiu, is naast de CCPIT (KvK) en SFA (Foreign Affairs) een van de
organisaties die ons kan helpen bij verdere economische samenwerking tussen Shenzhen en
Almere/MRA. Invest Shenzhen heeft kantoren in Shenzhen, USA (LA and New York), EU
(Brussels), Japan (Tokyo) en Australië (Sydney).
Boodschap vanuit Shenzhen: Centrum voor innovatie en R&D, de silicon valley van China, eerste
stop voor bedrijven uit het buitenland naar China. De toekomst van de toekomstige economische
groei van China.
Shenzhen werkt samen met Silicon Valley en met universiteiten als Cambridge en Lancaster.
Boodschap: breng ons de kennis en de technologie, Shenzhen kan het product van het lab naar
productie brengen.
Aanbod vanuit Shenzhen om samen te werken met Almere/MRA op het gebied van low carbon en
bijvoorbeeld elektrisch vervoer.
7. E-commerce seminar met NCH
 Met NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering) is samengewerkt bij een e-commerce
seminar in Shenzhen. 10 Nederlandse bedrijven namen deel aan een NCH-reis langs drie steden in
China, waaronder Shenzhen. Tijdens dit seminar was er de mogelijkheid tot kennismaking tussen de
Nederlandse bedrijven en de door de CCPIT (KvK) uitgenodigde (ongeveer 60) Chinese bedrijven
 Een van de deelnemende bedrijven was Eurotown uit Almere. Zij tekenden tijdens het seminar een
MoU met Tempus group (een Chinees e-commerce platform met 500 vestigingen en 35.000
arbeidsplaatsen wereldwijd), waarbij de burgemeester getuige was. Foto’s van deze ondertekening in
Chinese kranten heeft Eurotown geholpen bij hun bekendheid in China, waardoor zij meer klanten
naar hun Chinese website kunnen trekken. Eurotown is een e-commerce bedrijf dat Nederlandse
producten (van babyvoedsel en drogisterijartikelen tot kleding) verkoopt via internet in China. Door
eigen logistiek kunnen zij dit goedkoper aanbieden dan concurrenten. Hun business model is zo
succesvol dat zij volgend jaar willen verdubbelen in omzet. Nu 20 fte in Almere en 20 fte in China.
Follow up is opgestart middels een bedrijfsbezoek in Almere. Tijdens dit bedrijfsbezoek heeft
Eurotown aangegeven te willen toegroeien naar 100 fte en heeft hiervoor meer logistieke ruimte
nodig. Huidig pand is 2.000 m2 op kavel van 2500 m2. Eurotown heeft interesse om kavel achter
hun gebouw te komen en mogelijk ook de kavel ernaast.
 Het tweede bedrijf uit Almere dat deelnam aan de NCH-reis was Algaspring, met Kees van
Kilsdonk. Zijn doel was in China uit te vinden via welk kanaal hij de producten van Algaspring,
algen als ingrediënt voor voedingssupplementen op de Chinese markt kan verkopen. In Shenzhen
heeft Algaspring kennisgemaakt met Eurotwon die goede ingangen heeft in China. Mogelijke
samenwerking tussen de twee bedrijven wordt in Almere verder verkend.
8. Bezoek aan Guangming New Town
 Met Guangming lopen al via INTI trajecten en voor de komende jaren heeft Guaming nadrukkelijk
aangegeven de samenwerking met Almere/MRA te willen intensiveren en uitbreiden op het gebied
van circulaire economie, watermanagement en healthy urban living.
 INTI heeft in opdracht van Guangming een zeer handzaam en overtuigend presentatie gegeven,
waarbij INTI onder meer voor de zeer vervuilende fabriek (de producent van LCD schermen) een
voorstel heeft gedaan over hoe zij een gesloten watersysteem moeten installeren in plaats van het
naastgelegen park als zogenaamd wetland zwaar te vervuilen. Dit voorstel is door Guangming goed
ontvangen.
 Aanbod vanuit Guangming om ons bij ons volgend bezoek in contact te brengen met Ali Baba,
Tencent (de Chinese Facebook/WhatsApp) en e-motors.
 Aan dit bezoek is follow up gegeven door:
o Deelname van Guangming aan de New Town Day op 30 juni jl. in Almere. Guangming
heeft op deze conferentie een presentatie gegeven, waarin de goede samenwerking met
Almere en de deelname van Shenzhen aan de Floriade is bevestigd.
o Een tegenbezoek van Gunagming aan Almere op 1 juli 2016; onderdelen van het
programma zijn o.m. een bezoek aan het Floriade terrein en aan Kampen voor het
nationale project ‘Ruimte voor de Rivier’
o Binnen Amsterdam Trade vindt momenteel onderzoek plaats hoe we de strategie moeten
bijsturen om het MKB te kunnen faciliteren bij internationalisering. Naast meer inzicht in
de ‘parels’ van de MRA (een groep van bedrijven uit een sector die er klaar voor zijn om
naar het buitenland te gaan), gaan we de stedenband met Shenzhen gebruiken als pilot
project om te kijken hoe we een stedenband in kunnen zetten richting het MKB.
9. Overige bedrijfsbezoeken:
 Door TNO zijn verder de volgende contacten opgedaan;
o Goed contact gelegd met Artixium www.artixium.com (NL bedrijf in led verlichting met
productie en R&D faciliteiten in Shenzhen). Leidt mogelijk tot samenwerking Artixium en
ArenA bij verbouw van stadion en ontwikkelopdracht voor optische apparatuur voor TNO.
o Goed contact gelegd met iSoftStone en hun klant Huaqiang Idea Park.
o Met iSoftStone wordt bekeken of er verder kan worden samengewerkt met TNO op het terrein
van 'urban dashboard' ontwikkeling.
o Met Huangqiang Idea park wordt gekeken of er samengewerkt kan worden middels de opzet
van een zelfde strategie als voor de Amsterdam ArenA voor het bouwen van een ecosysteem
rond IdeA park. Het opzetten van een gezamenlijk R&D programma (gekoppeld aan de
Floriade en SAF-corridor) zou daarvoor een goed vehicle kunnen zijn om concrete
samenwerking te faciliteren en wederkerigheid te bevorderen.
o Met IdeA park is daarnaast het contact gelegd voor de ontwikkeling van een productie en R&D
faciliteit voor New Marble : een start up in plastic recycling met vestiging in de Metropoolregio
Amsterdam.
 Bedrijfsbezoek aan Typmar, een bedrijf dat hele innovatieve windturbines maakt. Dit bezoek was op
verzoek van Remco Hafkamp van Platform 036. Dit is een platform van bedrijven uit Almere die
samenwerken om o.a. op energiegebied innovatieve oplossingen voor de stad te bedenken en uit te
voeren. Zo willen zij een energiebedrijf van de toekomst oprichten met off-grid oplossingen,
decentraal, o.a. op Braambergen waar zij een showcase willen maken van de mogelijkheden van de
toekomst. Onderzoek van Platform 036 bracht hen op het spoor van Chinese Typmar en zij vroegen
aan de gemeente of die een introductie bij dit bedrijf kon verzorgen. Het contact is nu gelegd.
Typmar wil samenwerken en zelfs partner worden. Verdere uitwerking gebeurt door Platform 036 in
direct contact met Typmar.
10. Vervolgstappen
Met de delegatieleden van het werkbezoek aan Shenzhen is afgesproken om naar de zomer bij elkaar te
komen om de opbrengsten van de reis met elkaar te bespreken en om de vervolgstappen onderling af te
stemmen.
De ontvangen geschenken zijn geregistreerd in de openbare geschenkenregister.
Download