Heyens Isabelle, diëtiste Centrum voor Voeding en

advertisement
Heyens
Isabelle, diëtiste
Centrum voor Voeding en Diëtiek
UZGent
16
oktober 2014
INHOUD
Post operatief verloop
Doelstelling dieetadvies
Dieetadvies
Casus – dumpingklachten
Zwangerschap
Emotioneel eetgedrag
Besluit
POST-OPERATIEF VERLOOP
TIJDENS HOSPITALISATIE:
Consult diëtiste aan bed (via order – afspraken met chirurg)
Voedingsadviezen vanuit het pre-operatief consult -> herhalen
Nadruk ligt op eerste 3 – 4 weken na chirurgie
Geen vers brood
Warme maaltijd aanpassen
Geen prik
Afspraak voor volgende consultatie op poli (gecombineerd met chirurg)
DOELSTELLING DIEETADVIES
Geleidelijke gewichtsdaling
 Aanpak risico co-morbiditeiten
 Vermijden van klachten: braken, misselijkheid,
dumpingklachten,...
 Vermijden van malnutritie

DIEETADVIES:





Zelfde principes als conservatieve aanpak obesitas:
gezond, evenwichtig en gevarieerd eetpatroon.
(Actieve Voedingsdriehoek)
Goede spreiding van maaltijden: 6 maaltijden/dag
Kleine volumes/maaltijd.
Aanpassing eetgedrag: traag eten en zeer goed
kauwen.
Voldoende vochtinname maar NIET tijdens de
maaltijd.
DIEETADVIES:
Vermijden van energierijke dranken.
 Vermijden van passagestoornissen.
 Opgelet met suiker! (dumpingklachten)
 Opgelet met vet!
 Dagelijkse inname vitamine- en
mineralensupplement.

CASUS - DUMPINGKLACHTEN


Mevr van 31 jaar komt op eerste consult met
klachten van zweten, beven en gedocumenteerde
hypoglycemieën (doorgestuurd van endocrinologie)
Medische voorgeschiedenis:
Gbypass in 2005, BMI bedroeg 43.4
 Postoperatief direct heroperatie door obstructie thv
dikke darm
 Daarna steeds wisselende episodes van syncopes
(zelfs met VKO tot gevolg)
 Insulinoom is uitgesloten

CASUS - DUMPINGKLACHTEN

Opvallende zaken uit de anamnese eerste consult:
Zelfstandige kinderverzorgster in kinderdagverblijf
 Onregelmatig eten
 Bij hypoklachten: fruitsap/cola gebruiken
 Veel dorst, soms bij de maaltijden
 Porties zijn steeds groter aan het worden bij de
hoofdmaaltijden (veel groter dan verwacht na een
gbypass)
 Medicatie: metformax® 2x1co/dag, 1x 4 weken
sandostatine® inspuiting

DUMPINGKLACHTEN

Wat?


Het dumpingsyndroom is een syndroom dat zich
kenmerkt door een te snelle doorstroom van voedsel
vanuit de maag naar de dunne darm. Het voedsel is op
dit moment onvoldoende bewerkt, hetgeen
spijsverteringsproblemen oplevert
Klachten:
Zweten, beven (hypoklachten)
 Misselijk
 Diarreeklachten
 buikkrampen

DUMPINGKLACHTEN

Hoe aanpakken?
 Traag
eten!
 Op regelmatige tijdstippen eten: elke 2 à 3 u kleine
maaltijd
 Vermijden van snelle suikers / voldoende
zetmeelproducten
 NIET eten en drinken tegelijkertijd
 Matig vetgebruik
 Rekening houden met de glycemische index
 Alcohol beperken – lokt hypoglycemie uit
ZWANGERSCHAP NA GBYPASS
Soms zwanger in acute fase van afvallen
 Zwangerschap -> liefst in stabiele fase van gewicht
+ nakijken vitamine en mineralenstatus
 Zeer individuele aanpak!
 Zwangerschapskwaaltjes nagaan -> bij teveel
klachten: energieverrijkt werken (eventueel
bijvoedingen: Fresubin® DB drink / Diasip®)
 Gewichtstoename goed monitoren
 Bij borstvoeding: extra kcal nodig

AANDACHT VOOR EMOTIONEEL EETGEDRAG
Pré-op screening van psychologe ifv emotioneel
eetgedrag (wettelijke bepaling)
 Na chirurgie: bij stressvolle gebeurtenissen kan
een emotioneel eetgedrag ontstaan of terug
uitgelokt worden
 Multidisciplinaire aanpak blijft noodzakelijk
 Patiënt -> drempel om naar psychologe te gaan
(diëtiste moet vaak opvangen)
 Aanpak voeding

BESLUIT

Noodzaak van opvolging via diëtiste na
bariatrische chirurgie inzake:
 follow-up
eetpatroon en keuze voeding
(“honeymoon fase”!),
 opvolging gewichtsevolutie,
 verder motivatie tot een gezond eet- en leefpatroon
Download