Document

advertisement
vmbo, havo, vwo, gymnasium en vwo++
Voorlichtingsavond 22 januari 2008
Wat verandert er voor uw kind?
• Verder reizen
• Zware schooltas
• Verschillende docenten
• Nieuwe vakken
• Meer huiswerk
• Jongste leerling
onder- en bovenbouw
6
5
bovenbouw
4
bovenbouw
3
2
onderbouw
onderbouw
1
vwo
havo
tl
mavo
gl
kl
bl
vakken en leergebieden
Vakken in het eerste leerjaar:
• Godsdienst
• geschiedenis
• verzorging
• lichamelijke opvoeding
• Nederlands
• aardrijkskunde
• informatiekunde
• tekenen
• Frans
• wiskunde
• techniek
• handvaardigheid
• Engels
• biologie
• studieles
• muziek
Voorbeelden van leergebieden:
Mens en maatschappij :
Gezondheid :
• aardrijkskunde
• biologie
• geschiedenis
• verzorging
• economie
leerwegondersteuning
• extra hulp
• kleine klassen
• minder handen voor de klas (kerndocenten)
tl
mavo
gl
kl
bl
instapniveau brugklassen Comenius
gymnasium
L2
basisberoepsgericht /
kaderberoepsgericht
vwo++
L2
basisberoepsgericht /
met lwo
atheneum
L2
havo / atheneum
L2, KRI, NIE
havo
L2, RAL
mavo/ havo
L2, KRI, NIE, RAL
mavo
L2, KRI, NIE, RAL
kaderberoepsgericht /
mavo
PCB, PEL, KRI, NIE
PCB, PEL
PCB, PEL
projecten
• 4 lesuren per week
• Combinatie van “oude en nieuwe leren“
• Toepassen van lesstof.
• Leerjaar 1 accent: vaardigheden (Rubrics)
• Leerjaar 2 accent: leerstof
leerlingbegeleiding algemeen
• mentor
• docent
• decaan
maar ook….
• zorgcoördinator
• remedial teacher
• faalangstreductietrainer
• socialevaardigheidstrainer
• vertrouwenspersoon
• maatschappelijk werker
contacten school met ouders
• gesprek
• rapportages
• informatiebladen
• brieven
• ouderavonden
• ouderraad
• www.comenius.nl
brede vorming
• culturele activiteiten
• sportactiviteiten
• ontspanningsactiviteiten
• goede doelen
Waarom de P.C. Boutenssingel?
• Fijne schooltijd
• Veel keuze mogelijkheden
• Toekomst verzekerd
aanmelden
• Via de ouders / verzorgers
• Via de basisschool
Uw kind is aangemeld als het Comenius College op
beschikt over:
• volledig ingevuld inschrijfformulier
• origineel onderwijskundig rapport
inschrijven
• via basisschool
of
• op de units:
Aanmeldingsavond
dinsdag 25 maart 2008
19.00 - 21.00 uur
plaatsen
1. advies van de basisschool
2. cito-score
3. testuitslag
cito-score (richtlijnen)
• vwo++
545
• gymnasium
545
• atheneum
545
• havo / atheneum
540
• havo
538
• mavo / havo
534
• mavo
530
• kbl / mavo
528
• bl / kl
525
• score lager dan 525
aanvullende toetsing op lwo
OPEN DAG
vrijdag 1 februari 2008
van 16.00 tot 21.00 uur
in alle gebouwen van het
Comenius College!
Tot ziens op het Comenius College!
Download