FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version

advertisement
Branddetectiesystemen | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
FAP-420/FAH-420 Automatische
Brandmelders LSN improved version
www.boschsecurity.nl
De 420 Serie Automatische brandmelders bieden een
uiterste nauwkeurigheid en hoge snelheid en
exactheid van de detectie.
Versies met een tweevoudige optische sensor (DOmelders: FAP-DO420, FAP-DOT420, FAP-DOTC420)
kunnen zelfs de lichtste rookontwikkeling detecteren
(TF1).
Deze melders bieden alle voordelen van LSN improvedtechnologie. De adrestoewijzing van de melders kan
worden geconfigureerd via de geïntegreerde
draaiknoppen.
u
Combinatie van optische, thermische en chemische
sensoren en intelligente evaluatie-elektronica.
u
Vroegst mogelijke detectie van de lichtste rook
(TF1) dankzij de tweevoudige optische rookmelders
met Dual-Ray-technologie
u
Meldereigenschappen aangepast voor gebruik in
binnentoepassingen
u
Driftcompensatie in het gedeelte voor optische
detectie en gasmeting
u
Behoud van de LSN-lusfuncties bij draadbreuk of
kortsluiting dankzij twee geïntegreerde isolatoren.
Thermisch
max.
x
x
-
Thermisch
differentiaal
x
x
-
Chemisch
(+ optisch)
x
-
-
Bedrijfmo
dus
FAP‑OTC 4
20
FAP‑OT 42
0
FAP‑O 420
(KKW)
FAH‑T 420
(KKW)
Gecombin
eerd
x
x
-
-
Optisch
x
x
x
-
Tweevoud
ig
optische
-
-
-
-
Thermisc
h max.
x
x
-
x
Systeemoverzicht
Bedrijfmodus
Meldertype
FAP-DOTC420
FAP-DOT420
FAP-DO420
Gecombinee
rd
x
x
-
Optisch
x
x
x
Tweevoudig
optische
x
x
x
Meldertype
2 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
Thermisc
h
differentia
al
x
x
-
x
Chemisch
(+
optisch)
x
-
-
-
Basisfuncties
Sensortechnologie en signaalverwerking
De afzonderlijke sensoren kunnen handmatig via het
LSN-netwerk, of door middel van een tijdfunctie
geconfigureerd worden.
Alle sensorsignalen worden continu geanalyseerd door
de interne evaluatie-elektronica (Intelligent Signal
Processing – ISP) en zijn onderling verbonden door
een ingebouwde microprocessor. De koppeling tussen
de sensoren houdt in dat de gecombineerde melders
ook gebruikt kunnen worden op plaatsen waar bij
normale werking lichte rookvorming, stoom of stof te
verwachten is.
Alleen als de signaalcombinatie overeenkomt met het
in de software gekozen toepassingsgebied, wordt
automatisch een alarm in werking gesteld. Dit
resulteert in een hoger niveau van beveiliging tegen
ongewenste alarmen.
Bovendien wordt tevens de tijdcurve voor brand- en
storingsdetectie-sensorsignalen geanalyseerd, wat
leidt tot een hogere detectiebetrouwbaarheid voor
iedere individuele sensor.
Bij de optische en chemische sensor wordt de
reactiedrempel (driftcompensatie) actief aangepast.
Handmatige of via een tijdfunctie geregelde
uitschakeling van afzonderlijke sensoren is nodig voor
aanpassing aan extern storende invloeden.
Optische sensor (rooksensor)
De optische sensor maakt gebruik van de
strooilichtmethode.
Een LED zendt licht naar de meetkamer, waar het
geabsorbeerd wordt door de labyrintconstructie. Bij
brand dringt er rook binnen in de meetkamer, waarbij
het licht van de LED verstrooid wordt door de
rookdeeltjes. De hoeveelheid licht die op de fotodiode
valt, wordt omgezet in een evenredig sterk elektrisch
signaal.
DO-melders maken gebruik van twee optische
sensoren met verschillende golflengtes. De Dual Raytechnologie is gebaseerd op infrarood in combinatie
met een blauwe LED, waardoor lichte rook
betrouwbaar kan worden gedetecteerd (TF1-detectie).
Thermische sensor (temperatuursensor)
Een thermistor in een weerstandsnetwerk doet dienst
als thermische sensor, waarvan een analoog-digitaalomvormer met regelmatige tussenpozen de
temperatuurafhankelijke spanning meet.
Afhankelijk van de gespecificeerde melderklasse
activeert de temperatuursensor de alarmstatus
wanneer de maximumtemperatuur van 54°C of 69°C
wordt overschreden (thermisch maximum), of
wanneer de temperatuur binnen een ingestelde tijd
stijgt met een bepaalde waarde (thermisch
differentiaal).
Chemische sensor (CO-gas sensor)
De voornaamste taak van de gassensor is het
detecteren van de aanwezigheid van koolmonoxide
(CO) die bij brand ontstaat, maar hij kan ook de
aanwezigheid van waterstof (H) en stikstofmonoxide
(NO) vaststellen. De sterkte van het sensorsignaal is
evenredig aan de concentratie van het gas. De
gassensor verschaft aanvullende informatie om zo
misleidende waarden effectief te elimineren.
Afhankelijk van de levensduur van de gassensor
schakelt de FAP‑DOTC420-melder de C-sensor na zes
jaar uit. De FAP‑OTC 420-melder schakelt de Csensoren na vijf jaar uit. De FAP‑DOTC420-melder
werkt dan nog als DOT-melder. De FAP‑OTC 420melder werkt dan nog als OT-melder. De melders
moeten dan onmiddellijk worden vervangen om zo de
hogere betrouwbaarheid van de DOTC/OTC-melder te
kunnen blijven gebruiken.
LSN improved-voorzieningen
De Brandmelders van de 420-Serie bieden alle
voorzieningen van de LSN improved-technologie:
• Flexibele netwerkstructuren, met onder meer "Taftakking" zonder aanvullende elementen
• Tot 254 LSN improved-elementen per lus- of steeklijn
• Automatische of handmatige detectoradressering
instelbaar met draaischakelaar, telkens met of zonder
automatische detectie
• Voeding voor aangesloten elementen via LSN-bus
• Er kan een niet-afgeschermde brandmeldkabel
worden gebruikt
• Kabellengte maximaal 3000 m (met LSN 1500 A)
• Compatibel met bestaande LSN-systemen en
centrales
LSN-kenmerken
Display met bedrijfsgegevens
Bovendien bieden de FAP/FAH-420-melders alle
bestaande voordelen van LSN-technologie. Met behulp
van RPS- of WinPara-software (niet voor DO-melders)
kunnen de detectiekenmerken worden gewijzigd voor
de desbetreffende manier waarop de te bewaken
ruimte wordt gebruikt. Daarnaast kan elke
geconfigureerde melder, met uitzondering van de
KKW- en DO-melders, de volgende gegevens leveren:
•
•
•
•
Serienummer,
Mate van vervuiling van het optische gedeelte
Bedrijfsuren
Huidige analoge waarden
Analoge waarden (behalve bij DO-melder) zijn:
• Waarden van optische systemen: huidige gemeten
waarde van de strooilichtsensor; het meetbereik is
lineair en loopt van 170 (nieuw) tot 700 (vervuild).
3 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
• Vervuiling: de vervuilingswaarde toont de mate waarin
de huidige vervuiling is toegenomen ten opzichte van
de oorspronkelijke toestand.
• CO-waarde: weergave van de huidige gemeten
waarde (max. 550).
Regio
Certificiëring
VdS
G 205088 FAP-O 420 KKW_G205088
VdS
G 205089 FAH-T 420 KKW_G205089
VdS
G 210055 FAP-DOTC420
VdS
G 210056 FAP-DO420
VdS
G 210057 FAP-DOT420
CE
FAP-O420/FAP-OT420/FAP-OTC420/
FAH-T420
CE
FAP-DO420/FAP-DOT420/FAPDOTC420
In het geval van een kabelonderbreking of kortsluiting
zorgen geïntegreerde verdeelelementen ervoor dat de
LSN-lus blijft functioneren.
In geval van alarm wordt de identificatie van de
afzonderlijke betrokken melders doorgezonden naar
de brandmeldcentrale.
CE
FAP-/FAH-420 KKW
CE
FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MSR-SP
CPD
0786-CPD-20117 FAP-O 420
CPD
0786-CPD-20118 FAP-OT 420
Overige prestatiekenmerken
Een melderalarm wordt weergegeven door een
knipperende rode LED die vanuit alle richtingen goed
zichtbaar is (360°).
Het is mogelijk een op afstand geïnstalleerde
melderparallelweergave te activeren. Dankzij de
gecentraliseerde positie van de individuele
alarmindicator hoeft de meldersokkel niet langer in
een bepaalde richting te worden georiënteerd.
De geïntegreerde trekontlasting voor kabels voorkomt
het lostrekken van kabels van hun aansluitklem nadat
zij zijn geïnstalleerd. De aansluitklemmen voor kabels
met een dwarsdoorsnede tot 2.5 mm2 zijn zeer
gemakkelijk bereikbaar.
De meldersokkels hebben een mechanische
vergrendeling tegen losraken/verwijdering van de
melder (de vergrendeling kan worden in- en
uitgeschakeld).
De melders zijn uitgevoerd in een stofwerende
constructie met labyrintdichting en kap.
CPD
0786-CPD-20119 FAP-OT 420
CPD
0786-CPD-20120 FAP-OTC 420
CPD
0786-CPD-20121 FAP-OTC 420
CPD
0786-CPD-20125 FAP-O 420 KKW
CPD
0786-CPD-20126 FAP-OT 420 KKW
CPD
0786-CPD-20127 FAP-OT 420 KKW
CPD
0786-CPD-20128 FAH-T 420 KKW
CPD
0786-CPD-20129 FAH-T 420
CPD
0786-CPD-20973 FAP-DOTC420
CPD
0786-CPD-20974 FAP-DOT420
CPD
0786-CPD-20975 FAP-DO420
CNBOP
2567/2007 FAP-O420
CNBOP
2568/2007 FAH-T420
CNBOP
2587/2007 FAP-OT420
CNBOP
2588/2007 FAP-OTC420
TMT
TMT-17/2006-2011 FAP-O 420, FAP-O
420 KKW
TMT
TMT-18/2006-2011 FAH-T 420, FAH-T
420 KKW
TMT
TMT-19/2006-2011 FAP-OT 420, FAPOT 420 KKW, FAP-OTC 420
MOE
UA1.016.0070213-11 FAP-OTC420
MOE
UA1.016.0070210-11 FAP-OT420
000017/01 FAP-O420
MOE
UA1.016.0070215-11 FAP-DO420
VdS
G 205080 FAP-OTC 420_G205080
MOE
UA1.016.0070218-11 FAP-DOT
VdS
G 205081 FAP-OT 420_G205081
MOE
UA1.016.0070221-11 FAP-DOTC
VdS
G 205082 FAP-O 420_G205082
VdS
G 205083 FAH-T 420_G205083
Zelfbewaking van de sensortechnologie
De melder is zelfbewakend. De volgende fouten
worden aangegeven op het brandmeldpaneel:
• Storingsindicatie bij storing van de elektronica in de
melder.
• Continue weergave van het vervuilingsniveau bij
onderhoud
• Storingsindicatie bij detectie van ernstige vervuiling
(in plaats van ongewenste alarmen)
Certificaten en goedkeuringen
De melders voldoen aan:
• EN 54-7: 2000/A2 (2006)
• EN 54-5: 03/2001 alleen melders met thermische
sensor
• EN 54-17: 2005
• prEN 54-29: 2008 alleen FAP-DOT420, FAP-DOTC420
• CEA 4021:07:2003
Regio
Duitsland
Certificiëring
Europa
Polen
Hongarije
4 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
Regio
Certificiëring
FAH-T 420
1
Hittedetector (thermisch differentiaal/
thermisch maximum)
MOE
UA1.016.0091995-09 FAPO420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI
FAP-O 420 KKW
1
Optische Rookmelder *
MOE
UA1.016.0091997-09 FAHT420_MS400_MSF400
FAH-T 420 KKW
1
Hittedetector (thermisch differentiaal/
thermisch maximum) *
Installatie/configuratie
• U kunt de DO-melders alleen gebruiken in combinatie
met de MPC-xxxx-B Paneelcontroller of de FPA-1200.
Paneelcontroller MPC‑xxxx‑A kan niet worden
gebruikt.
• Voor aansluiting op de FPA-5000 en FPA-1200
Brandmeldcentrales met de LSN improved
systeemparameters.
• In de "classic modus" is aansluiting mogelijk op de
LSN-brandmeldcentrales BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020 en op andere centrales of de bijbehorende
ontvangermodules met identieke
aansluitmogelijkheden, maar dan met de oude LSNsysteemparameters (behalve DO-melders).
• Bij de installatie/configuratie dienen de landelijke
normen en richtlijnen te worden gevolgd.
Opmerkingen over installatie/configuratie conform
VdS/VDE
• De installatie/configuratie voor de FAP-DOTC420,
FAP-DOT420, FAP‑OTC 420 en FAP‑OT 420 geschiedt
volgens de richtlijnen voor optische melders als zij
werken als optische melders of gecombineerde
optische/thermische melders (zie DIN VDE 0833
deel 2 en VDS 2095)
• Als de optische eenheid (strooilichtsensor) af en toe
moet worden losgekoppeld, moet de installatie/
configuratie gebaseerd worden op de richtlijnen voor
hittedetectoren (zie DIN VDE 0833 deel 2 en VDS
2095)
• Bij het installeren/configureren van brandscheidingen
volgens DIBt moet erop gelet worden dat de
FAH‑T 420 (KKW) geconfigureerd moet worden
conform klasse A1R.
Meegeleverde onderdelen
Meldertype
Aan
tal
Componenten
FAP-DOTC420
1
Dubbel optisch/thermisch/chemische
multisensormelder
FAP-OTC 420
1
Optisch/thermisch/chemische
multisensormelder
FAP-DOT420
1
Dubbel optisch/thermische
multisensormelder
FAP-OT 420
1
Optisch/thermische
multisensormelder
FAP-DO420
1
Dubbel optische rookmelder
FAP-O 420
1
Optische rookmelder
*Voor toepassing in omgevingen met een verhoogde
radioactieve straling
Technische specificaties
Elektrische specificaties
Bedrijfsspanning
• Stroomverbruik
15 VDC tot 33 VDC
< 0,55 mA
Alarmuitgang
Via een datawoord door middel van
tweedraads signaalleiding
Indicatoruitgang
Open collector schakelt naar 0 V via
1,5 kΩ, max. 15 mA
Mechanische specificaties
Afmetingen
• Zonder sokkel
diam. 99,5 x 52 mm
• Met sokkel
diam. 120 x 63,5 mm
Behuizing
• Materiaal
Kunststof, ABS (Novodur)
• Kleur
Wit, vergelijkbaar met RAL 9010,
mat oppervlak
Gewicht
Incl. / Excl. verpakking
• FAP-DOTC 420
Ca. 80 g / ca. 135 g
• FAP-DOT 420,
FAP‑DO 420
Ca. 75 g / ca. 125 g
• FAP-OTC 420
Ca. 80 g / ca. 125 g
• FAP-OT 420,
FAP‑O 420,
FAP‑O 420 KKW,
FAH‑T 420,
FAH‑T 420 KKW
Ca. 75 g/ca. 115 g
Omgevingseisen
Toegestane
bedrijfstemperatuur
• FAP-DOTC420
• FAP-OTC 420
- 10°C tot + 50°C
•
•
•
•
- 20°C tot + 50°C
FAP-DOT420
FAP-OT 420
FAH-T 420
FAH‑T 420 KKW
5 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
• FAP-DO420
• FAP-O 420
• FAP‑O 420 KKW
-20°C tot +65°C
Bewakingsgebied
Toegestane opslagtemperatuur
• FAP-DOTC420
- 20°C tot + 50°C
• FAP-DOT420
-25°C tot +80°C
• FAP-DO420
-25°C tot +80°C
Toegestane relatieve
vochtigheid
95% (niet-condenserend)
Toegestane luchtsnelheid
20 m/s.
Beschermingsklasse conform
EN 60529
IP 40,
IP 43-meldersokkel, geschikt voor
vochtige ruimtes
Overige kenmerken
Reactiegevoeligheid
• Optiek
Conform EN 54 T7
(programmeerbaar)
• Deel thermisch
maximum
> 54°C / >69°C
• Thermisch gedeelte
voor thermisch
differentiaal: FAHT 420, FAH‑T 420 KKW
A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR,
conform EN 54-5
(programmeerbaar)
• Thermisch gedeelte
voor thermisch
differentiaal:
FAP‑DOTC420,
FAP‑DOT420,
FAP‑OTC420,
FAP‑OT420
A2S / A2R / BS / BR, conform
EN 54-5 (programmeerbaar)
• Gassensor
In ppm-bereik
Afzonderlijke alarmindicator
Installatie / configuratie
• FAP‑DOTC 420,
FAP‑DOT 420,
FAP‑DO 420,
FAP‑OTC 420,
FAP‑OT 420,
FAP‑O 420
Max. 120 m2 (plaatselijke richtlijnen
in acht nemen)
• FAH-T 420
FAH‑T 420 KKW
Max. 40 m2 (plaatselijke richtlijnen in
acht nemen)
Maximale installatiehoogte
16 m (Let op plaatselijke richtlijnen!)
• FAP‑DOTC 420,
FAP‑DOT 420,
FAP‑DO 420,
FAP‑OTC 420,
FAP‑OT 420,
FAP‑O 420,
FAP‑O 420 KKW
Max. 16 m (Let op plaatselijke
richtlijnen!)
• FAH-T 420,
FAH‑T 420 KKW
Max. 7,5 m (Let op plaatselijke
richtlijnen!)
Bestelinformatie
FAP-O 420 Optische Rookmelder
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-O 420
FAP-OT 420 Multisensor-Melder, Optisch/Thermisch
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-OT 420
FAP-OTC 420 Multisensor-Melder, Optisch/Thermisch/
Chemisch
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-OTC 420
FAH-T 420 Hittedetector
Rode LED
Kleurcode
thermisch differentiaal/thermisch maximum, voor LSN
improved version
Opdrachtnummer FAH-T 420
FAP-O420 KKW Optische Rookmelder
• FAP-DOTC420
2 gele concentrische lussen
• FAP-OTC 420
Gele ring
• FAP-DOT 420
2 zwarte concentrische lussen
• FAP-OT 420
Zwarte ring
• FAP-DO420
2 grijze concentrische lussen
• FAP-O 420,
FAP‑O 420 KKW
Niet gemerkt
• FAH-T 420,
FAH‑T 420 KKW
Rode ring
voor toepassing in omgevingen met een verhoogde
radioactieve straling, voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-O420-KKW
FAH-T420 KKW Hittedetector
thermisch differentiaal/thermisch maximum, voor
toepassing in omgevingen met een verhoogde
radioactieve straling, voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAH-T420-KKW
FAP-DO420 Tweevoudige optische rookmelder
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-DO420
6 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
FAP-DOT420 multicriteriamelder, tweevoudig optisch/
thermisch
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-DOT420
FAP-DOTC420 multicriteriamelder, tweevoudig optisch,
thermisch, chemisch
voor LSN improved version
Opdrachtnummer FAP-DOTC420
Hardware-accessoires
MS 400 B Meldersokkel
Meldersokkel met geprinte merknaam Bosch voor
opbouw- en inbouwbekabeling invoer
Opdrachtnummer MS 400 B
MS 400 Meldersokkel
Opdrachtnummer MS 400
MSC 420 Extra sokkel met Afdichting voor Vochtige
Ruimten
voor opbouwbekabeling
Opdrachtnummer MSC 420
FAA-420-SEAL Dampdichte afdichting
1 verpakking = 10 stuks
Opdrachtnummer FAA-420-SEAL
FAA-MSR 420 Meldersokkel met Relais
is een meldersokkel met een wisselcontactrelais (NOC-NC).
Opdrachtnummer FAA-MSR 420
MS 420 LSN Meldersokkel met Veer
voor gebruik in Groot-Brittannië
Opdrachtnummer MS 420
FNM-420-A-BS-WH Sokkelsirene Binnen, Wit
voor alarmering direct op de locatie van de brand, kan
worden gebruikt als sokkelsirene of stand-alone
sirene, voor LSN improved-technologie
Opdrachtnummer FNM-420-A-BS-WH
MSS 401 LSN Meldersokkelsirene, Wit
voor directe aansluiting op het LSN, met directe aparte
voeding
Opdrachtnummer MSS 401
SSK 400 Stofkap
(verpakkingseenheid = 10 stuks)
Opdrachtnummer SSK 400
TP4 400 Steunplaat voor Melderidentificatie
(verpakkingseenheid = 50 stuks)
Opdrachtnummer TP4 400
TP8 400 Steunplaat voor Melderidentificatie
(verpakkingseenheid = 50 stuks)
Opdrachtnummer TP8 400
SK 400 Beschermkorf
voorkomt schade
Opdrachtnummer SK 400
MH 400 Melderverwarmingselement
geschikt voor locaties waar de werking van de melder
in gevaar kan komen door condensatie
Opdrachtnummer MH 400
WA400 Meldersteun
Steun voor montage van detectoren conform DIBt,
bijv. boven deuren, inclusief meldersokkel
Opdrachtnummer WA400
Montagebeugel voor Brandmelders op Stelpootjes voor
Valse Vloeren
Opdrachtnummer FMX-DET-MB
7 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
FAP-DOTC420
multicriteriamelder,
tweevoudig optisch,
thermisch, chemisch
FAP-DOT420
multicriteriamelder,
tweevoudig optisch/
thermisch
FAP-DO420
Tweevoudige
optische rookmelder
FAP-OTC 420
Multisensor-Melder,
Optisch/Thermisch/
Chemisch
FAP-OT 420
Multisensor-Melder,
Optisch/Thermisch
Meldertype
Tweevoudig optisch/
thermisch/chemisch
Tweevoudig optisch/
thermisch
Tweevoudig optisch
optisch/thermisch/
chemisch
optisch/thermisch
Bedrijfsspanning
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
Stroomverbruik
< 0,55 mA
< 0,55 mA
< 0,55 mA
< 0,55 mA
< 0,55 mA
Beschermingsgraad
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
Toegestane
bedrijfstemperatuur
-10°C . . . +50°C
-20°C . . . +50°C
-20°C . . . +65°C
-10°C . . . +50°C
-20°C . . . +50°C
Bewakingsgebied
max. 120 m²
max. 120 m²
max. 120 m²
max. 120 m²
max. 120 m²
Maximale
installatiehoogte
16 m
16 m
16 m
16 m
16 m
Voor toepassing in
omgevingen met een
verhoogde
radioactieve straling
–
–
–
–
–
Kleurcode
2 gele ringen
2 zwarte ringen
2 grijze ringen
Gele ring
Zwarte ring
FAP-O 420 Optische
Rookmelder
FAH-T 420
Hittedetector
FAP-O420 KKW
Optische
Rookmelder
FAH-T420 KKW
Hittedetector
Meldertype
optisch
thermisch
differentiaal/
thermisch maximum
optisch
thermisch
differentiaal/
thermisch maximum
Bedrijfsspanning
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
15 VDC . . . 33 VDC
Stroomverbruik
< 0,55 mA
< 0,55 mA
< 0,55 mA
< 0,55 mA
Beschermingsgraad
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
IP 40, IP 43 met
MSF 400
Toegestane
bedrijfstemperatuur
-20°C . . . +65°C
-20°C . . . +50°C
-20°C . . . +65°C
-20°C . . . +50°C
Bewakingsgebied
max. 120 m²
max. 40 m²
max. 120 m²
max. 40 m²
Maximale
installatiehoogte
16 m
7,5 m
16 m
7,5 m
8 | FAP-420/FAH-420 Automatische Brandmelders LSN improved version
FAP-O 420 Optische
Rookmelder
FAH-T 420
Hittedetector
FAP-O420 KKW
Optische
Rookmelder
FAH-T420 KKW
Hittedetector
Voor toepassing in
omgevingen met een
verhoogde
radioactieve straling
–
–
●
●
Kleurcode
Niet gemerkt
Rode ring
Niet gemerkt
Rode ring
Vertegenwoordigd door:
Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
[email protected]
emea.boschsecurity.com
Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V. 2016 | Wijzigingen voorbehouden
1255703563 | nl, V19, 09. Aug 2016
Download