roger technology

advertisement
Handleiding B71/DC
ROGER TECHNOLOGY
Besturingseenheid B71/BC voor BRUSHLESS
1
Inleiding
1
Handleiding B71/DC
1
Inleiding
Deze handleiding is enkel bedoeld voor gekwalificeerde technici voor het installeren van de sturing. De handleiding is niet
bedoeld voor de eindgebruiker. De handleiding is specifiek voor back-up batterijchargers B71/BC, B71/BC/INT, B71/BC/EXT voor
besturingeenheden B70/1DC en B70/2DC. Lees aandachtig de instructies voor het installeren van de motor. Om elektrocutiete
vermijden, verbreek de stroom bij het installeren van de sturing. De installatie mag enkel gebeuren volgens de richtlijnen van
de handleiding. Let erop dat de kabels aangesloten worden op de vereiste spanning. Controleer ook de aarding aan de
motorzijde en de controle-unit.
De acculader wordt geleverd met de positieve pool van de accu losgekoppeld, om hun laadtoestand te behouden.
De installateur is verantwoordelijk om de connectie te controleren. In geval van de omgekeerde verbinding, de rode LED 'DL1'
zal worden ingeschakeld en het circuit komt in de thermische beveiligingsmodus. Koppel de batterij onmiddellijk af en voer de
connectie correct uit. Houd er rekening mee dat in de afwezigheid van spanning en aanwezigheid van verbonden batterijen, er
toch spanning staat op de uitgangen van de acculader. Ga daarom zeer zorgvuldig om met de aangesloten kabels.
2
Technische kenmerken
VOEDINGSSPANNING
MAX. NOMINAAL VERMOGEN
INTERNE BATTERIJEN - B71/BC/INT
EXTERNE BATTERIJEN - B71/BC/EXT
NOMINALE LAADSPANNING
MIN ZELFBESCHERMING SPANNING BATTERIJ
BR' OPEN JUMPER LAADSTROOM
BR' CLOSE JUMPER LAADSTROOM
BESCHERMINGSFACTOR
WERKINGSTEMPERATUUR
AFMETING
3
12Vac ….24Vac
15W
2x 12Vdc 1200mAh, in serie
2X 12vDC 4500mAh, in serie
27,6Vdc
19,5Vdc
250mA (voor 1200mAh batterijen)
400mA ( optie, voor snelle oplading van
4500mAh batterijen
IP00
-20°C … + 55°C
afmeting in mm. 243 x 49 x 89 - 1,5 kg
Productbeschrijving
De batterijlader B71/BC/INT maakt het laden van 2 batterijen van 12Vdc, in serie geschakeld mogelijk. Bij afwezigheid van netspanning leveren de batterijen energie aan de besturingseenheden B70/1DC en B70/2DC en zorgen voor het activeren van de
motor(en). De B71/BC/INT is voorzien voor het gebruik van batterijen van 1200mAh. Indien u gebruik wil maken van 4500mAHbatterijen, moet u nog een externe box voorzien. De B71/BC/EXT is een kit die de acculader en een box met de 4500mAh
batterijen omvat. De batterij moet worden gekozen op basis van de duur en de frequentie van een black-out. In geval van een
hoge frequentie en/of duur raden wij u aan de accu van 4500mAh te voorzien.
4
Beschrijving van de verbindingen en de zekeringen
De aansluitingen van de acculaders en de aansluitingen op de transformator en de power unit B70/1DC en B70/2DC zijn
weergegeven in figuur 1. Hieronder vindt u de beschrijving van elke terminal:
1, 2
Vermogen van het secundaire circuit van de transformator
3
Indien u de interne batterij (1200mAh) gebruikt; sluit aan op klem 5 met behulp van een jumper. (zie fig. 2)
Als je de externe batterij (4500mAh) gebruikt, sluit aan op de positieve pool (klem 3) (zie fig. 3)
4
In het geval u de interne batterij (1200mAh) gebruikt: niet aansluiten!
Als je de externe batterij (4500mAh) gebruikt, sluit aan op de negatieve pool (klem 4) (zie fig. 3)
De interne batterijen moeten losgekoppeld zijn bij 3 & 4!
2
Handleiding B71/DC
6
sluit aan op klem 1 van de power unit B70/2DC en sluit aan op klem 4 van de power unit B70/1DC
7
sluit aan op klem 2 van de power unit B70/2DC en sluit aan op klem 5 van de power unit B70/1DC
4.1 Gebruik van interne batterijen met B70/2DC besturingseenheid
In het geval u gebruik maakt van 2 batterijen 1200mAh (zie fig. 2). De acculader wordt geïnstalleerd en bevestigd in de kast van
de besturingseenheid B70/2DC. In dit kast wordt eveneens de twee batterijen in serie geplaatst en verbonden aan de acculader
door middel van twee rode en twee zwarte kabels met standaard klemmen. Klem 3 en klem 5 moeten worden overbrugd dmv
een jumper. Ontkoppel het secundaire circuit van de transformator van de besturingseenheid B70/2DC en sluit deze aan op de
klemmen 1 en 2 van de batterijlader. Sluit de uitgang van de acculader (klem 6 en klem 7) aan op de spanningsklem (power) van
de besturingseenheid B70/2DC (zie fig. 1). Plaats de batterijen in de box van de besturingseenheid en schroef deze
vast. (zie fig. 4 det. b)
De externe batterijen mogen niet worden aangesloten!
4.2 Gebruik van externe batterijen met B70/2DC besturingseenheid
In het geval u gebruik maakt van 2 batterijen 4500mAh (B71/BC/EXT), zie fig. 3. De acculader moet worden geïnstalleerd en
bevestigd in de kast van besturingseenheid B70/2DC. De batterijen moeten worden vastgezet in een externe batterijbox en
verbonden worden met de acculader door middel van een kabel met een doorsnee van 1,5mm² voor een maximale lengte van
2 meter. Sluit de kabel uit klem 3 naar de zekering in de batterijbox (zie fig. 3 detail A) aan op de postieve pool van de accu.
Sluit de kabel afkomstig uit klem 4 aan op de negatieve pool van de accu.
.
De interne batterijen moeten worden losgekoppeld.
4.2 Gebruik van interne batterijen met B70/1DC besturingseenheid
Om de acculader B71/BC en de batterijen 12VDC 1200mAh te installeren (zie fig. 5) evenals de instructies van de acculader:
1) Verwijder de behuizing - C.
2) Verwijder de onderste klep - D.
3) Plaats de batterijlader B71/BC in de speciale sleuf van de onderste kled - D.
4) ontkoppel de draden van de transformator van hun oorspronkelijke klemmen en sluit ze aan op de batterijlader - E.
5) Sluit de bedrading - F aan met de acculader.
6) Sluit de onderste klep D en bevestig het met de schroeven
7) Plaats de batterijen en let op de pool
8) Sluit de behuizing -C.
5
Zekeringen en waarschuwingled's
De veiligheidszekering en hun waarschuwingsleds zijn weergegeven in figuur 1:
F1 Vertraging zekering 5x20 10A (T10A)
DL1 "red" omgekeerde batterij
DL2 "geel" opladen batterij
DL3 "groen" netspanning aanwezig
6
Werkingmodus
TEMPERATUUR en ONDERHOUD
In aanwezigheid van netspanning (groene LED DL3) heeft de besturingseenheid de batterij een minimum hoeveelheid stroom
die de batterijen in optimale laadtoestand houden.
3
Handleiding B71/DC
LADEN
De batterij wordt opgeladen in aanwezigheid van netspanning (groen LED). Als de batterij aan het opladen is, brandt er een
geel LED. De maximale hoeveelheid stroom die tijdens het laden geleverd wordt is afhankelijk van de parameter voor jumper BR
Opmerking! Als de batterijen losgekoppeld worden terwijl de batterij helemaal opgeladen is, kan bij de aansluiting het geel
LED branden, maar dit verdwijnt terug snel.
ONTKOPPELEN
Bij het ontbreken van netspanning en als de batterij leeg is tot op het veiligheidsniveau, wordt de acculader automatisch
losgekoppeld van het toestel om schade door overbelasting te voorkomen. Wees voorzichtig tijdens lange afwezigheid van de
netspanning omdat een minimum ontlading nog steeds voordoet en na verloop van tijd kan dit fenomeen de accu kan
beschadigen. Daarom, als er meer dan 2 weken geen netstroom is, ontkoppel de batterij van de acculader (ontkoppel de
positieve pool, de rode draad).
VERKEERDE AANSLUITING
De rode LED brandt, het circuit is in thermische beveiligingsmodus. Zorg voor een snelle oplossing voor de verbindingsfout.
7
Test
Sluit de netstroomtoevoer af en kijk of de batterij werkt.
8
Onderhoud
Bekijk de batterij regelmatig. Bekijk of er geen vuil, water, ongedierte of insecten aan het mechanisme kunnen. Als dit zo was,
ontkoppel de batterij en maak alles schoon. Na het aankoppelen gaat u terug over naar de test.
Controleer de acculader bij het uitvoeren van een complete manoeuvre en meet de spanning op de klemmen. Een batterij in
een goede laadtoestand moet een minimale spanning van 22VDC handhaven.
Als de gele LED niet uit gaat, zelfs na dagen van het laden, moet je rekening houden om de batterij te vervangen.
Om de beste prestaties te bereiken raden wij u aan de batterijen te vervangen om de 2 a 3 jaar.
9
Afbeeldingen
4
Handleiding B71/DC
5
Handleiding B71/DC
6
Handleiding B71/DC
7
Download