FM - Telenet Users

advertisement
Antwoorden nav VLOK-CI dag 11 oktober 2003
Cochlear
Is het juist dat de range voor de microfoon 40 decibel is? Zo ja, waarom is dat?
De range, of beter het dynamisch bereik is het verschil tussen het zachtste geluid dat
kan worden doorgegeven en het hardste geluid dat nog goed wordt doorgegeven. Het
dynamisch bereik van een menselijk oor is rond de 120 dB. Een goede mini-microfoon
zoals gebruikt in hoortoestellen en CI’s hebben een dynamisch bereik van rond de 85
dB.
Het probleem is echter dat de hoorzenuw bij elektrische stimulatie slechts een
dynamisch bereik van 6-9 dB heeft. Dit betekent dus dat we het bereik van de
microfoon moeten begrenzen op totaal 6-9 dB: het geluid moet als het ware in elkaar
gedrukt worden. Als we de totale 90 dB in elkaar drukken bestaat het gevaar dat het
verschil tussen de harde en de zachte geluiden te klein wordt. Ook is het zo dat voor
spraakverstaan een dynamisch bereik van 30-35 dB voldoende is.
Om dus optimaal van het kleine dynamische bereik van de zenuw gebruik te maken,
doen we twee dingen: we gebruiken slechts een beperkt deel van het bereik van de
microfoon en drukken dat nog eens samen tot 6-9 dB.
Het precieze getal is een beetje afhankelijk van het type en merk implantaat. Voor het
nucleus systeem gebruiken we standaard 32 dB, maar de audioloog kan hier wel wat
aan afstellen.
Een volledig inwendig CI is dit een utopie, verre toekomst of wordt er al aan
gewerkt?
Dit is een moeilijke vraag. Er zijn een aantal zeer belangrijke problemen die opgelost
moeten worden:
1) De microfoon: waar moet die geplaatst worden? Een microfoon onder de huid
heeft een slechtere geluidskwaliteit dan een microfoon achter oor.
2) De batterij: de batterij moet lang genoeg meegaan omdat anders een gebruiker
steeds opnieuw geopereerd moet worden.
3) Op dit moment kunnen we een spraakprocessor vervangen als er betere
technologie beschikbaar is bij een volledig implanteerbaar systeem is dit
uiteraard veel moeilijker.
Aan al deze problemen wordt op dit moment hard gewerkt. Het is zeker geen utopie,
maar een ontwikkeling waar we op de middellange termijn iets van kunnen
verwachten.
1
Antwoorden nav VLOK-CI dag 11 oktober 2003
Cochlear
Wat is de toekomst met betrekking tot de stroomvoorziening?
Achter-het-oor processoren zullen zuiniger worden. Echter, de belangrijkste
stroomverbruiker is het implantaat zelf, dus het netto effect hiervan is beperkt. Voor
bestaande implantaten is er niet zo heel veel dat we kunnen doen om het
stroomverbruik te verminderen. Toekomstige implantaten zullen ook zuiniger worden
en daar zal zeker een besparing uit voort komend. Het grootste verlies is echter de link
tussen de spraakprocessor en de CI. Deze link is o.a. afhankelijk van de grote van de
uitwendige spoel dus de efficiëntie wordt beperkt door cosmetische en praktische
randvoorwaarden. Bij een volledig implanteerbaar systeem valt dit probleem natuurlijk
weg.
Hoe ver kan je gaan in het aantal elektroden (momenteel 22, toekomst: ??)
In de toekomst zal het zeker mogelijk worden om meer elektrodes te implanteren. Het
is echter niet alleen het aantal elektrodes dat telt: meer elektrodes heeft alleen zin als
mensen ook het verschil tussen de verschillende elektrodes kunnen horen. Hiervoor is
het nodig om de zenuw nauwkeuriger te stimuleren. Als voorbeeld: het heeft niet
zoveel zin om meer toetsen op een piano te hebben als je er alleen met je vlakke hand
op speelt; je raakt dan altijd meerdere toetsen tegelijk. Om dit te bereiken wordt
gezocht naar nieuwe types elektrode die dichter bij de zenuw geplaatst kunnen
worden.
Wij denken dat het optimale aantal elektrodes op dit moment tussen de 18 en de 22 is.
Denkt Nucleus aan eigen batterijen (herlaadbaar?)
Ja, voor onze volgende generatie processoren zal dit zeker overwogen worden. Wat
voor ons van belang is is de capaciteit van de batterijen, die bepaalt hoe lang ze
meegaan, de capaciteit van batterijen is voornamelijk afhankelijk van het volume (de
grote). Het probleem met oplaadbare batterijen is dat ze bij hetzelfde volume tot 10x
minder vermogen hebben dan niet oplaadbare, en dus minder lang meegaan of veel
groter gemaakt moeten worden. Bovendien zijn ze duur en kunnen maar een beperkt
aantal malen opgeladen worden, zodat de totale kosten zeker niet onder die van
wegwerpbatterijen zullen komen voor een achter-het-oor processor. Bij AA batterijen
(penlights) is het verhaal anders omdat het volume vele malen groter is. AA batterijen
zijn uiteraard niet geschikt voor achter het oor processoren.
Hoever staat de ontwikkeling van oplaadbaren batterijen voor de oorhanger
(ESPrit 3G)
Zie boven.
Wanneer komt de connectie tussen de LAURA en het Nucleus systeem
In 2004
2
Antwoorden nav VLOK-CI dag 11 oktober 2003
Cochlear
Zal het in de toekomstmogelijk zijn (ontwikkeling bezig?) om vanuit 1 processor
2 implants tegelijk aan te sturen? Dit is vooral nuttig voor kleine kinderen.
In de toekomst zal dit zeker mogelijk worden. De ontwikkeling hiervoor is al bezig op
experimenteel gebied. Het is wel goed om te bedenken dat de situatie in Belgie uniek
is in de wereld wat betreft de bilaterale implantaties; de markt voor zo een soort
processor zal in de rest van de wereld op dit moment verwaarloosbaar klein zijn. Dus
op dit moment wordt er meer energie gestoken in verdere miniaturisering van de
achter het oor processoren, een ontwikkeling die immers ook voor bilateraal
geïmplanteerden van belang is.
Bestaat de mogelijkheid om de zendspoel in een soepeler materiaal te
vervaardigen ?
Dit idee heb ik nooit eerder gehoord. We zullen dit zeker in overweging nemen.
Wordt er bij Nucleus gedacht aan een extern batterijpack (clarion) 700€ per jaar
voor batterijen is veel. Bestaan er oplaadbare batterijen?
Zoals boven uitgelegd zullen de kosten voor een extern batterijpak zeker niet veel
lager uitvallen. Bij dagelijks gebruik moeten deze batterijen toch minstens 1 keer per
jaar vervangen worden en één batterijpak is niet genoeg om de dag door te komen. We
denken er zeker aan, maar op dit moment is het volgens ons niet de beste oplossing.
Kan het omhulseltje op de oorhaak wat steviger bevestigd worden, het komt eraf.
Hier wordt aan gewerkt.
3
Download