Microbiology - bioplein.nl

advertisement
Medische Microbiologie
Hoorcollege week 7:
Microbiologische research in
Nederland
Kom verder. Saxion.
Kom verder. Saxion.
Inhoud
• Dit is geen presentatie van alle life science
onderzoek in NL
• Doel: overzicht geven van de
microbiologische research in NL:
onderzoek aan of m.b.v. microorganismen
• Universiteiten, niet-universitaire instituten
en bedrijven
Universiteiten
Inclusief Universitair Medische Centra en
universitaire onderzoeksinstituten
Kom verder. Saxion.
Kom verder. Saxion.
Universiteiten (1)
• Universiteit van Amsterdam
– Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica & Swammerdam Institute for Life Sciences
(SILS)
– Faculteit der Geneeskunde
• Vrije Universiteit Amsterdam
– Faculteit der Biologie
– Faculteit der Exacte Wetenschappen
– Faculteit der Geneeskunde
• Technische Universiteit Delft
– Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kom verder. Saxion.
Universiteiten (2)
• Rijksuniversiteit Groningen
– Universitair Medisch Centrum Groningen
– Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
• Rijksuniversiteit Leiden
– Faculteit der Geneeskunde
– Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
• Universiteit Maastricht
– Faculteit der Geneeskunde
Kom verder. Saxion.
Universiteiten (3)
• Radboud Universiteit Nijmegen
– Faculteit der Natuurwetenschappen
– Faculteit der Medische Wetenschappen
• Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
• Universiteit Utrecht
–
–
–
–
–
Faculteit der Geneeskunde
Faculteit der Bètawetenschappen
Faculteit der Diergeneeskunde
Institute for Risk Assessment Sciences
Universitair Medisch Centrum
Kom verder. Saxion.
Universiteiten (4)
• Wageningen Universiteit
– Departement Agrotechnologie en
Voedingswetenschappen
– Departement Plantenwetenschappen
Kom verder. Saxion.
UvA, Faculteit NWI & SILS
• www.science.uva.nl,
www.science.uva.nl/sils/home.cfm
• Fytopathologie
• Microbiologie
http://staff.science.uva.nl/~arents/mmp/
• Moleculaire Biologie & Microbiële Voedselveiligheid
http://www.science.uva.nl/sils/mbmfs
• Moleculaire Cytologie
• Instituut voor Biodiversiteit en EcosystemenDynamica
Kom verder. Saxion.
UvA, Geneeskunde
• Medische Biochemie
• Infectieziekten
Kom verder. Saxion.
VU Biologie
• Moleculaire Microbiologie
http://www.bio.vu.nl/vakgroepen/molmic/
• Biochemie en Moleculaire Biologie: Instituut
voor Moleculair Biologische Wetenschappen
• Onderzoek gebundeld in 1 instituut:
– http://www.bio.vu.nl/imbw/
Kom verder. Saxion.
UvA en VU
• BioCentrum
http://www.science.uva.nl/biocentrum/
Kom verder. Saxion.
VU, Geneeskunde
• Medische Microbiologie en
Infectiepreventie
Kom verder. Saxion.
TU Delft, TNW
• Department of Biotechnology
– Bioprocestechnologie
– MilieuBiotechnologie
– Industriële Microbiologie
– Enzymologie
– Biocatalysis and Organic Chemistry
Onderzoek gebundeld in Research Centre ‘Life
Science & Technology’
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=8e4
92e6a-5d2b-4456-9647fb21b7e088cf&lang=en
Kom verder. Saxion.
RUG, UMCG
• Medische Microbiologie
http://www.rug.nl/umcg/faculteit/disciplinegro
epen/medischemicrobiologie/index
–
–
–
–
–
–
–
Bacteriologie
Bacteriële Ecologie
Herpesvirussen
Moleculaire Virologie
Moleculaire Bacteriologie
Tumorvirussen & Tumorimmunologie
Virale Vaccins
Kom verder. Saxion.
RUG W&NW
•
Scheikunde
•
Biologie
–
–
–
Biotechnologie
Celbiologie
Enzymologie
–
Microbiologie
–
Moleculaire Genetica
http://molgen.biol.rug.nl/molgen/index.php
Molecular Biology of Plants
Bioinformatica
–
–
•
•
•
•
Microbiële Fysiologie
Moleculaire Microbiologie
Eukaryote Microbiologie
Microbiële Ecologie
Onderzoek gebundeld in Groningen Biomolecular Sciences and
Biotechnology (GBB)
http://www.rug.nl/gbb/index
Kom verder. Saxion.
RUL, Geneeskunde
• Medische Microbiologie
• Parasitologie – Schistomatosis
• Malaria
• Filaria
• Algemene Parasitologie
• Infectieziekten, Divisie 2
Kom verder. Saxion.
RUL, W&NW
• Instituut Biologie,
www.ibl.leidenuniv.nl
Kom verder. Saxion.
UM, Geneeskunde
• Medische Microbiologie,
www.medmic.unimaas.nl
–
–
–
–
–
–
–
Bacteriologie
Virologie
Moleculaire Diagnostiek
Infectieziekten
Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie
Bacteriologische research
Virologische research
Kom verder. Saxion.
RUN, NW
• Institute for Water and Wetland
Research – Microbiologie
• Evolutionaire Microbiologie
Kom verder. Saxion.
RUN, MW
• Medische Microbiologie
– Medische Microbiologie
– Parasitologie
– Virologie
• MembraanBiochemie
Kom verder. Saxion.
Erasmus MC
• Medische Microbiologie &
Infectieziekten
http://www.erasmusmc.nl/memi/rese
arch_en_development/?lang=nl
Kom verder. Saxion.
UU, Geneeskunde
• Besmettingsleer
Kom verder. Saxion.
UU, BW
• Microbiologie
http://www.bio.uu.nl/microbiology/
• Microbiële Ecologie van Wetlands
Kom verder. Saxion.
UU, DG
• Infectieziekten en Immunologie
• Virologie
• Immunologie
• Parasitologie
• Bacteriologie
• Klinische Infectiologie
Kom verder. Saxion.
UU, IRAS
• Volksgezondheid en
Voedselveiligheid
Kom verder. Saxion.
UU, UMC
• Immunologie & Infectieziekten
• http://www.umcutrecht.nl/research
/research/Immunology-andInfectious-Diseases/
Kom verder. Saxion.
WU, A&V
• Microbiologie
– O.a. onderzoek aan thermofiele
archaebacteriën (kweken bij 100°C!)
• Milieutechnologie
• Levensmiddelenmicrobiologie
Kom verder. Saxion.
WU, PW
• Virologie
• Fytopathologie
• Erfelijkheidsleer
Niet-universitaire
onderzoeksinstituten
Kom verder. Saxion.
Kom verder. Saxion.
Instituten (1)
• Agrotechnology & Food Innovations, Wageningen
– Toegepaste/industriële microbiologie (biotechnologie),
bijvoorbeeld biofuels
• WU Animal Sciences Group: ID-Lelystad
– Infectieziektes bij dieren, vooral onderzoek naar virussen
• Kiwa NV, Nieuwegein
• Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam
– Tropische infectieziekten, zoals malaria
• Nederlands Instituut voor Ecologie,
Nieuwersluis/Heteren/Yerseke
• RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
Bilthoven
– Onderzoek aan pathogene m.o. (inclusief virussen)
– Stages: http://www.rivm.nl/overrivm/werkenbij/stage_trainee/
Kom verder. Saxion.
Instituten (2)
• Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den
Burg (Texel)
• NIZO Food Research, Ede
– Onderzoek naar bacteriën met rol in voedingsmiddelen
en gezondheid (bv. probiotica)
• Nederlands Kanker Instituut, A’dam
• Nederlands Vaccin Instituut, Bilthoven
– Onderzoek naar verbetering van bestaande vaccins en
ontwikkeling van nieuwe vaccins
• Plant Research International, Wageningen
Kom verder. Saxion.
Instituten (3)
• Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Team
Paddestoelen, Wageningen
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Bilthoven
– Onderzoek naar de diagnostiek (incl. DNA-technieken)
en bestrijding van infectieziekten
• RIZA, Lelystad
• TNO, Delft/Rijswijk/Zeist/Apeldoorn/Leiden/…
– TNO kent een aantal divisies. De divisie waar het
meeste microbiologische onderzoek plaatsvindt
• TNO Kwaliteit van Leven,
– Ook andere afdelingen, zie bv. deze vacature of deze
Bedrijven
Geen compleet overzicht!
Kom verder. Saxion.
Kom verder. Saxion.
Bedrijven
• Een greep:
– Zuivelbedrijven, zoals Friesland Foods
– Purac,
• Biotechnologische melkzuurproductie
– DSM, Delft
• Biotechnologie (antibiotica, enzymen, …)
– (Zebra Bioscience), PathoFinder, …
Kom verder. Saxion.
Microorganisms are cool!
Download