Maandag 10 november 2014 (LET OP: 2e maandag van de maand!)

advertisement
opgericht 1869
W: www.rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl E: [email protected]
Uitnodiging tot het bijwonen van de voordracht op:
Maandag 10 november 2014 (LET OP: 2e maandag van de maand!) om 20.00 uur in
het gebouw van het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam.
Spreker: De heer drs. Gerhard Houtgast
De heer Houtgast was tot 1999 als seismoloog werkzaam bij het KNMI. Vanaf 1974 was
zijn aandacht vooral gericht op de uitbreiding van het aantal seismische stations en op
de studie naar de seismiciteit van ons land. Dit laatste onderzoek heeft in 1992 geleid
tot de publicatie van de catalogus “Aardbevingen in Nederland”
De heer Houtgast heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen van de Europese
Seismische Commissie en voor Buitenlandse Zaken aan het overleg binnen de
Ontwapeningsconferentie van de VN te Genève i.v.m. de seismische controle op het
kernstopverdrag. Tevens is hij lid geweest van de subcommissie Zeespiegelvariatie en
Bodembeweging van de Rijkscommissie voor Geodesie.
Een belangrijke taak was ook de voorlichting en de PR op het gebied van de
seismologie.
Titel lezing: AARDBEVINGEN in Nederland
Het uitgangspunt van de lezing is de taak van de afdeling Seismologie binnen het
KNMI. Deze afdeling is het nationale data- en kenniscentrum op het gebied van de
seismologie en houdt zich al sinds 1904 bezig met de registratie van aardbevingen. Op
dit moment zijn er meer dan twintig seismische waarnemingspunten in Nederland,
bestaande uit oppervlaktestations, boorgatseismometers en versnellingsmeters. Door
deze stations worden jaarlijks ruim 1200 bevingen opgetekend, verspreid over de
wereld. De bewerkte gegevens worden uitgewisseld met vooral nationale en
internationale datacentra en staan ter beschikking van wetenschappelijk onderzoek. Als
voorbeeld hiervan kunnen worden genoemd studies naar de seismiciteit van bepaalde
gebieden (waar komen aardbevingen voor, hoe vaak en met welke sterkte), de
berekening van het seismisch risico (ook in Nederland) en het onderzoek naar de
geologische processen en tektonische bewegingen in aardbevingsgebieden.
Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de oorzaken, de registratiemethoden en de
gevolgen van aardbevingen. Vooral zal aandacht worden geschonken aan de
tektonische bevingen in het zuidoosten van ons land en in het bijzonder aan de sterke
aardbeving bij Roermond op 13 april 1992, die in geheel Nederland werd gevoeld en
waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. Bovendien zal iets verteld worden over de
geïnduceerde gasbevingen, die sinds 1986 regelmatig in het noorden van ons land
worden waargenomen en daar soms schade veroorzaken. Het probleem van de
schaliegaswinning (fracking) komt ook ter sprake.
Kamer van Koophandel Rotterdam, inschrijvingsnummer: 40341565
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards