Veilige constructies bij aardbevingen in Groningen

advertisement
Veilige constructies bij
aardbevingen in Groningen
Gaswinning in het Groningen gasveld veroorzaakt aardbevingen.
VIIA (samenwerking Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw)
controleert daarom gebouwen op aardbevingsbestendigheid, in
opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Centrum
Veilig Wonen. VIIA doet inspecties, brengt advies uit over
versterkingsmaatregelen en pakt waar nodig de kwetsbare
gebouwonderdelen aan. Hierbij gaat het om gebouwen waar veel
mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een
hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben, zoals
scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gemeentehuizen,
brandweerkazernes en politie- en ambulanceposten.
Rol Aveco de Bondt
Aveco de Bondt voert in opdracht van VIIA inspecties en dynamische
seismische analyses uit en levert constructief advies.
Grondige inspectie
De bestaande bebouwing in het aardbevingsgebied moet getoetst worden op
aardbevingsbestendigheid. Om een goede analyse te kunnen doen, voeren
wij eerst een grondige inspectie uit waarbij zogenaamde ‘hoge risico
bouwelementen’ worden geïdentificeerd en informatie over het gebouw
wordt verzameld. Waar nodig nemen we direct actie om acute
veiligheidsrisico’s weg te nemen.
Meer weten?
Jeroen ter Steege
sr. constructeur
[email protected]
Jos Sinke
Sr. projectmanager
[email protected]
Feiten & cijfers
Opdrachtgever
Projectbureau VIIA
Status
Lopend
Dynamische seismische analyse
Diensten
Aan de hand van archiefonderzoek en de uitgevoerde inspectie, voeren we
een dynamische seismische analyse uit. Afhankelijk van de opgave wordt de
te hanteren methode gekozen. Wij kunnen zowel een lineair elastische
berekening maken als een geavanceerde niet-lineaire dynamische
tijdsdomeinberekening uitvoeren. De NPR9998 en de BfD geven ons hierbij
de nodige handvatten. Op basis van de analyse doen we een
versterkingsvoorstel en werken we de maatregelen uit in een BIM-model.
Veilige gebouwen
Door bij nieuwbouwopgaven vroegtijdig rekening te houden met de
seismische belastingen kunnen wij met geringe kostenverhoging en slimme
analyses een gebouw aardbevingsbestendiger ontwerpen. Aveco de Bondt
heeft kennis van specifieke condities voor aardbevingsbestendig bouwen
en construeren in huis en ontzorgt u bij uw bouwopgave in Groningen.
Inspecties, Dynamische seismische analyses,
Constructie-advies
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards