Evolutie van het "heilige" schrift deel 2

advertisement
Rond de Waterput deel 2.
Donderdag 2 december 2010.
Evolutie van het schrift.
Een eigen dynamiek.
Deel 2
Allan R. de Monchy
De twee lezingen
Deel 1 (donderdag 25 november)
Het schrift zoals ontwikkeld door de mens.
Deel 2 (donderdag 2 december)
De schepping van het genetisch schrift.
Wat is schrift ?
• Van Dale: Afgeleid van schrijven, het
gebruik van, op of in iets aangebrachte
tekens om taal over te brengen.
• Aangepaste definitie: Het vastleggen van
informatie op of in een daarvoor bestemd
medium.
Stel: de aarde bestaat 1 jaar.
(ipv 5.000.000.000 jaar)
• In mei verschijnt de cel; anaeroob leven. In juni
begint zuurstofproductie.
• October leven op land.
• 27 december inslag meteoor Yucatán
• 8 uur ‘s avonds oudejaarsdag verschijnt Homo
Erectus op aarde. De moderne Cro-Magnon
mens vertrekt uit Afrika 10 minuten voor twaalf.
• 1 minuut voor 12: stadscultuur in Mesopotamië
en mens leert lezen en schrijven
• Historie; laatste halve minuut
• Twee seconden voor twaalf; Boekdrukkunst !
• Franse Revolutie, Verlichting, Binaire tijperk; één
seconde voor 12.
• Mensen leven: een halve seconde.
Adam
en
Eva
Wang slijm op wattenstaafje
Het Eva Gen: Mitochondriale mtDNA
• Circulaire DNA molecuul
• Mitochondriën gaan van moeder naar
dochter want vader staat alleen zijn
DNA af aan de eicel bij bevruchting
• Eens in de 1000 generaties treden er
z.g. puntmutaties op.
• D.w.z. één basen-paar of nucleotide
muteert.
Menselijke Chromosomen
Het Adam Gen: Y-chromosoom
• Alleen de man heeft een Y-chromosoom in de vorm van
XY paar
• De vrouw heeft “slechts” een XX paar
• Adam heeft een iets ander stamboom dan Eva wegens
verschil in mobiliteit
• Eva heeft meer zorg voor haar kinderen. Adam heeft
vaak kinderen bij meerdere vrouwen.
• Zowel Adam en Eva behoren beide tot de kleine groep
migranten uit Afrika 83.000 jaar geleden die de
oversteek maakten naar Azië.
Waar de moderne mens vandaan komt.
Eva
180 duizend
jaar geleden
Toba meer in Sumatra
Verspreiding
mens met
mtDNA
mutaties
onderzoek.
DNA: het niet door de mens ontwikkeld schrift.
De uitvinding van de 20-ste eeuw
DNA modellen
Schematische
voorstelling
DNA
Lint van Fosforzuur en
deoxyribose suikermoleculen
Baseparen van
T=Thymine (Paars)
A=Adenine (Blauw)
C=Cytosine (Geel)
G=Guanine (Groen)
Drie
nucleotiden of
baseparen
vormen
een Codon
Eiwit Synthese uit Aminozuren
Eiwit
Synthese in
Codons
Eiwit Synthese
DNA verdubbeling
Sir Alec Jeffreys: DNA
vingerafdrukken
DNA-knip
enzym of
Restriction
Enzyme
Genetisch Vingerafdruk of
Restriction map
Frederick Sanger;
Twee maal
Nobelprijs.
Decodering DNA
informatie.
“Sanger
Sequensen”.
DNA polymerase passend DNA fragment
op STR voorzien van P-32 z.g. Merker
DNA model volgens Sanger-Lecture.
Principe van de Sanger Sequenser
T koppelt aan C,
A koppelt aan G
en omgekeerd.
Gen map van menselijk Mitegondrieen
Short
Tandem
Repeats
STR
Epi-Genetica
Het in- en uitschakelen van
Genen.
Histone: Proteïnen
waar het DNA
omheen gewikkeld
wordt en waardoor
het gen al dan niet
toegankelijk wordt
gemaakt.
Epi-Genetica van stam-cellen.
Epi-Genetica
• Het schakelen (aan en uit zetten) van genen.
• Het opvouwen van eiwitten beter beheersen
(dementie).
• Het zoeken van verborgen genen dat in
verleden actief zijn geweest. Het vermoeden
bestaat dat wij over een anti AIDS geen
beschikken.
• In de toekomst genezen van genetische ziektes
en kanker door genen in of uit te schakelen of zo
nodig zelfs te vervangen.
Conclusies
Uit deel 1 en deel 2.
Waarin onderscheidt zich de
moderne of Cro-Magnon mens van
zijn voorgangers en waarom is er
maar één soort mens op aarde?
Mogelijk antwoord:
Het zeer geavanceerde vermogen tot
Patroonherkenning en Cultuur- en/of
Informatie-overdracht!
Evolutie van de moderne mens
• Het vermogen om in een afbeelding een
reëel voorwerp te onderscheiden is
kennelijk een unieke eigenschap van de
moderne mens.
• Kunst, symbolen, schrift behoren tot haar
kundigheden.
• Het schrift als mede patroonherkenning is
kennelijk de evolutionaire succesformule
van de moderne mens op aarde.
Heinekenprijs 2010
Heinikenprijs 2010
Patroonherkenning: Bruna
Twee voorbeelden van ons Alfabet.
Aα
DΔ
Acrofonische
Principe van
het Alfabet.
Manuscript van Einsteins algemene
relativiteitstheorie.
Digitaal model van een zwart gat met
als achtergrond onze sterrenhemel.
Waar gaat het heen ?
Pessimistisch
• Overbevolking van de aarde wordt niet tijdig
geremd.
• Mens vergiftigd in zijn almacht de biosfeer en
daarmee haar eigen bestaansgrond.
• Geen vrij wetenschapbeoefening en democratie.
• Nucleair conflict door proliferatie.
• Een catastrofe vergelijkbaar met inslag Yucatán
kan het resultaat zijn.
• Wij worden miljoenen jaren teruggeworpen in de
evolutie en een ander levensvorm zal de rol van
de Cro-Magnonmens overnemen.
Yucatán meteoor inslag 65 miljoen
jaar geleden
Waar gaat het heen ?
Optimistisch
• De mens leert met het ecosysteem om te gaan.
Wereldbevolking beheersbaar.
• Vrije wetenschapsbeoefening en democratie.
• Ziektes en criminaliteit worden in de kim
gesmoord door globaal immuunsysteem.
• Communicatie wordt volledig digitaal en omvat
de hele biosfeer. De mens twee talig en één
Latijns fonetisch schrift.
• Kortom: de hele biosfeer met al haar
levensvormen wordt de nieuw identiteit.
EINDE
Download