revalidatie na een beroerte

advertisement
Problemen na een beroerte?
Fysiocare helpt!
“We begeleiden
patiënten na een
hersenbloeding of
–infarct.
Hiervoor bieden we een
individueel behandel­
programma aan”
Wie na een bloeding of infarct
in de hersenen lichamelijke
klachten ondervindt, is gebaat
bij een snelle behandeling.
Snel weer in beweging komen,
heeft een positieve invloed op
het herstel. Bij Fysiocare staat
een team fysiotherapeuten
gereed om elke patiënt te helpen bij de juiste revalidatie.
Verlamming in armen of benen,
spraakgebrek of onzekerheid. De
lichamelijke schade na een beroerte is verschillend, maar altijd
ingrijpend. “Het is belangrijk dat de
patiënt zo snel mogelijk kan gaan
revalideren”, benadrukt fysiotherapeut Tim van Wanrooij.
Specialistische hulp
De neuroloog in het ziekenhuis
stuurt na een beroerte aan op de
gewenste revalidatie. Dat gebeurt
in een revalidatiecentrum bij ernstig letsel. Wie naar huis mag, kan
zelf contact zoeken met een fysiotherapeut. Fysiocare beschikt over
fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in neurologische aandoeningen.
“We begeleiden patiënten na een
hersenbloeding of –infarct om
weer in beweging te komen. Hiervoor bieden we een individueel
behandelprogramma aan”, vertelt
Van Wanrooij.
Actieve oefentherapie
Het individueel behandelprogramma is afhankelijk van iemands
beperkingen. “De therapie vindt
thuis of in de praktijk plaats. Een
belangrijk onderdeel van de revalidatie is de actieve oefentherapie.
Hiermee bevorderen we direct
het herstel van de patiënt. Dit zijn
oefeningen op fitnessapparaten en
looptrainingen. In beweging komen
in de eerste tijd na een beroerte
is cruciaal. De eerste zes maanden
van de revalidatie boeken we de
meeste winst. Maar tot een jaar na
Tim van Wanrooij
de beroerte zien we nog vooruitgang”, weet de fysiotherapeut.
Impact
Na een jaar draait de revalidatie
om het behoud van de aangeleerde
vaardigheden. Fysiocare helpt de
patiënt dan bij het leren omgaan
met eventuele blijvende gevolgen van een beroerte. Volgens Van
Wanrooij zijn veel gevolgen pas
merkbaar bij het oppakken van het
dagelijks leven. “Een beroerte heeft
ook veel impact op het leven van
partners of andere direct betrokkenen. We kijken in het revalidatieproces ook nadrukkelijk naar
de thuissituatie en helpen iemand
weer zo goed mogelijk op weg.”
Meer hulp nodig?
Indien fysiotherapie alleen niet
afdoende is, kan Fysiocare Revali-
datie een multidisciplinaire aanpak
aanbieden. Denk aan extra hulp
van: een revalidatie-arts, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk
werker of sportinstructeur. “Elke
professional in het revalidatieteam
heeft zijn eigen aandachtsgebied.
De patiënt komt als het ware in
een vangnet terecht waarin elke
hulpverlener een specifieke bijdrage levert aan het revalidatieproces.
Fysiocare zorgt bovendien voor afstemming met de huisarts. Zo kan
iemand zorgeloos revalideren.”
Wilt u meer weten over
revalidatie na een beroerte?
Fysiocare Waalwijk,
Elzenweg 23 Fysiocare Drunen,
Stationsstraat 14
tel 0416 – 334680
[email protected]
Download