Macroscopische evaluatie van maligniteit

advertisement
Biobank Prostaatweefsel
de eerste ervaring
Tom Claeys, MD
Marleen Praet, MD, PhD
Nicolaas Lumen, MD, PhD
PROCEDURE
PROCEDURE
PLASMA
EXOSOMALE INHOUD
SERUM
VRIJ CIRCULEREND DNA/RNA
URINE
EXOSOMALE INHOUD
WEEFSEL
DNA/RNA, GLYCOSYLATIES
PROSTAAT-ingreep
TUR prostaat
RALP
cryocoupes
PROCEDURE
INGREEP
ULT OPSLAG
INKTEN
SPECIMEN
SNAP FREEZING
PRELEVEREN
RESULTATEN
PER STAALNAME
De eerste 22 geïncludeerde patiënten
RESULTATEN - OPBRENGST
RESULTATEN - OPBRENGST
PER STAALNAME
Macroscopische evaluatie van maligniteit
(in combinatie van MR gegevens)
44
20
+
-
RESULTATEN - OPBRENGST
PER STAALNAME
Macroscopische evaluatie van maligniteit
(in combinatie van MR gegevens)
44
sensitiviteit 90%
specificiteit 80%
20
PPV 45%
NPV 98%
9
echt positief
43
echt negatief
+
-
controle vriescoupe
RESULTATEN - OPBRENGST
PER PATIENT
14
APD evaluatie van maligniteit
(op patientniveau)
8
+
-
RESULTATEN - OPBRENGST
PER PATIENT
14
APD evaluatie van maligniteit
(op patientniveau)
sensitiviteit 100%
8
specificiteit 53%
PPV 50%
NPV 100%
7
echt positief
8
echt negatief
+
-
controle vriescoupe
RESULTATEN - OPBRENGST
Ondertussen > 50 patiënten
OPTIMALISATIE
OPTIMALISATIE
maken en uitvoeren van cryocoupes
als onderdeel van (klinische) routine?
Hoe PPV verhogen? MRI data beter betrekken
PROJECTEN
LOPENDE PROJECTEN
LNCRNA SEQUENCING (BIOGAZELLE)
samenwerking Biogazelle
mining naar tumorspecifieke lncRNAs
 aanlevering tumorstalen
GLYCOSYLATIE PROSTAATEIWITTEN
Validatiestudie
 correlatie urinestalen met weefsel
ANDROGEENRECEPTOR STUDIES
opsporen AR amplificatie in vrij circulerend DNA
AR splice variants opsporen in weefsel
 weefsel, urine, serum en plasma!
CONCLUSIES
CONCLUSIES
PROJECTEN
>50 patiënten geïncludeerd
serum + plasma + urine
opties tot uitgebreid translationeel onderzoek
optimalisatiemogelijkheden worden overlopen
Download