PowerPoint-presentatie

advertisement
Isostasie
relatie tussen fig. 1a en 1b
Waar de ijskap
het dikste was,
werd de
korst het meest in de
asthenosfeer geduwd
na afsmelten is
daar de
sterkste
opheffing
Horizontale beweging:
motor is de mantel
Riftster met 3 armen
Amazone
Parana
Niger
Oost-Afrikaanse
slenk of rift:
beginnende
oceaan?
Basisbewegingen van de platen
Vorming van een slenk
Geboorte van een
oceaan
Van jonge tot
volwassen oceaan
De oude oceaan
Hawaï
De Hawaï-archipel met de
ouderdom van de vulkanische
activiteit op de eilanden (en
de ouderdom van de eilanden
zelf). In het Z.O. liggen de
huidige actieve vulkanen. Van
Z.O. naar N.W. neemt de
ouderdom toe. De ‘knik’ in de
schikking van de eilanden
wijst op een verandering in de
bewegingsrichting van de
Pacifische plaat.
Afbrekende rand tussen 2
oceanische platen,
Krakatau, Indonesië
ZUID-AMERIKA
Situatie Oostelijke
Pacifische Oceaan –
Zuid-Amerika nu
De Himalaya en het
Tibetaans Hoogland
De San Andreasbreuk
Verband tussen 2.3, 4 en 5.1
Verband tussen 2.3, 4 en 5.2
= verplaatsingsrichting Pacifische plaat
Verband tussen 4 en 5.3
Verband tussen 4 en 5.4b
Toepassing in Europa:
Platentektoniek rond de
Middellandse Zee
Apennijnen met
vulkanen
Kreta en de (soms
vulkanische)
eilanden in de
Egeïsche Zee met
aan de zuidrand
een boogvormige
diepzeetrog
Verband tussen 4 en 5.5
Download