Voogdij Neede - Geschiedenis Stad en Heerlijkheid Borculo

advertisement
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
VI.
VOOGDIJ, DORP EN GEMEENTE NEEDE
Neede was de 3e voogdij van de heerlijkheid Borculo. De voogdij is ontstaan uit het kerspel Neede,
dat oorspronkelijk ook de buurschap Gelselaar heeft omvat. Deze buurschap, later kerkdorp, is
onderdeel geworden van de voogdij Geesteren en daardoor deel van de gemeente Borculo. Het
kerspel Neede omvatte ook de buurschap Markvelde, die wereldlijk echter onder het gericht van
Diepenheim viel.
De voogdij Neede omvatte de buurschappen: Ruwenhof, Hoonte, Lochuizen, Noordijk en Broeke. De
voogdij Neede is geruisloos overgegaan in de gemeente Neede, zij het, dat in de Franse Tijd een
strook langs de noordgrens, thans gemeente Haaksbergen, tot Neede behoord heeft.
Sedert 1 januari 2005 behoort de gemeente Neede tot de nieuwe gemeente Berkelland.
Overzichtswerken
Heuvel, H.W., Neede voor honderd jaren (1913).
IJspeerd, Onno, Neede. Bijdrage tot een sociaal-geografische beschouwing (Zutphen 1981).
• Lit. opg., krtn., tab..
Algemeen
Aalderink - Wind, G., 'Mijn mooie Neede', in: Old Nee, 26 (1988) 27.
• Gedicht.
Agterhof, H.H., 'Naamsaannemingen te Neede', in: Old Nee, 14 (1984) 13 -15.
Agterhof H.H., 'Overtredingen der belastingen door Needenaren', in: Old Nee, 13 (1984) 20 - 24.
Deel 2 in: Old Nee, 15 (1985) 30.
• Met afb..
Agterhof, H.H., 'Een terugblik op Neede, omstreeks 1883', 1, in: Old Nee, 17 (1985) 22 – 26; 2, in:
Old Nee, 18 (1986) 27 – 31; (Slot), in: Old Nee, 19 (1986) 10 - 12.
• betreft de landbouw. Gebaseerd op de jaarverslagen van de gemeente.
Buter, Adriaan, 'Tussen dorp en regio', in: Old Nee, 32 (1991), 19 - 22.
• Over geschiedbeoefening in Neede; met afb. van erve Stegert in Noordijk.
Dievelaar, J., 'Aantekeningen bij het Verpondingskohier uit 1646', in: Old Nee, 7 (1981), 16 - 23.
Dijk - Hartgerink, M. van, 'Kleding in de 12e eeuw', in: Old Nee, 26 (1988), 22 - 26.
Dijkman, W.J., 'Om acht uur bij de vredesklok', (1), in: Old Nee, 35 (1992), 27 – 32; (2), in: Old
Nee, 36 (1992), 24 - 30.
• Afb.; foto's.
'Een onbekend stukje Neede', in: Old Nee, 8 (1982), 13 14.
• N.a.v. een oud schilderij.
Hemelman, G.A., 'Een merkwaardig stukje pijpesteel', in: Old Nee, 14 (1984), 32 - 36.
• N.a.v. een vondst te Neede. Met afb..
Hesselink, B., 'Een stukje dorpsgeschiedenis. Neede in 1586', in: Old Nee, 3 (1980) 23.
• Bewerking van een bronnenpublicatie in Bijdragen en mededelingen 'Gelre', XXI (1918), 46.
Kormelink, Henk, 'Achterhoek is geen Achterveld', in: Old Nee, 27 (1989) 27.
© B.H.M. te Vaarwerk
1
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Kormelink, Henk, 'Pachthoenders en lijfdiensten in 1584, een reactie', in: Old Nee, 25 (1988) 3 - 4.
• zie ook: Smit, J.G.,
Odink, H., 'Een dubbelganger te Neede', in: A.A.S., X (1935), 38-51.
• Betreft een geval van oplichting uit 1823. Lit. opg..
Odink, Hendrik, 'Een paar belangrijke dagen in de geschiedenis van Neede', in: Archief, IV-3 (1952),
207 - 217.
• Lit. opg..
Olminkhof, J.J.M., 'Dominee-Dichter Willem Sluyter (1627 - 1673)', in: Old Nee, 19 (1986) 13 - 16.
Planten, A. Th., 'Uit de geschiedenis van Neede', in: BMG, XXII (1919) 69 - 73.
• Lit. opg..
Reus, H.H. de, 'De klok op Kisveld', in: Old Nee, 16 (1985) 7.
• Aanvulling op de artikelen van Rinus de Jong. Met foto's.
Reus, H.H. de, 'Neede door de jaren heen', deel 1, in: Old Nee, 24 (1988) 36 – 44; deel 2, in: Old
Nee, 25 (1988) 28 – 32; deel 3, in: Old Nee, 26 (1988) 31 – 36[ slot, in: Old Nee, 27 (1989) 32 –
36.
• Reeks artikelen gebaseerd op vermeldingen in oude literatuur.
Saaltink, H.W., Neede anno 1646, in: Archief 1976, 58 - 79.
• Bewerking van het verpondingskohier van 1646. Lit.opg., tab., foto's, tek. (Huize de Kamp).
Smit, J.G., 'Hoenderkramers', in: Old Nee, 28 (1989) 11.
• Lit. opg..
Smit, J.G., 'Een leenregister van de graven van Dahl', in: Old Nee, 28 (1989) 24 - 27.
• Lit. opg..
Smit, J.G., 'Enige Diepenheimse tienden', in: Archief 1970 29 - 31.
• Lit. opg..
Smit, J. G., 'De oudste vermeldingen van Neede', in: Old Nee, 26 (1988) 11 - 16.
• Lit. opg..
Smit, J.G., 'De oudste vermeldingen van Neede. Een aanvulling', in: Old Nee, 27 (1989) 30 - 31.
Smit, J.G., 'Pachthoenders voor de Heer van Borculo in 1584. De (voorlopig) oudste lijst van
boerderijen in Neede', in: Old Nee, 24 (1988) 27 - 33.
• Lit. opg..
Smit, J.G., 'Rond een Needs huwelijk in 1525', in: Old Nee, 32 (1991), 10 -12.
Betreft het huwelijk van Johan Assinck en Reynken NN.
• Lit.opg.; afb..
Smit, J.G. en H.H. de Reus, 'Neede in 1041?', in: Old Nee, 27 (1989) 3 - 6.
Steunenberg, J., 'Herinnering van een achterneef', in: Old Nee, 18 (1986) 3 - 5.
• Opmerkingen n.a.v. een ansichtkaart in Neede vroeger en nu, van H.W. Grunnekemeijer.
'Uit de krant van augustus 1913: De Onafhankelijkheidsfeesten te Neede op 28 en 19 juli 1913. Door
G.H. ten Hoopen', in: Old Nee, 25 (1988) 14 - 15.
© B.H.M. te Vaarwerk
2
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Veen, J.S. van, Een stukje dorpsgeschiedenis, Neede in 1586, in: B.M.G., XXI (1918) 46.
• Lit. opg..
Weeme, A.H. ter, 'Het vermogen van de famlie Bloos. Waarheid of mythe?', in: Old Nee, 18 (1986)
11 - 12.
Ziel, G. van der, 'Mijmeringen bij oude advertenties', in: Old Nee, 23 (1987) 32.
Archeologie
Gangelen, H. van, 'Een Laat-Middeleeuws bord van sgraffito-aardewerk uit de omgeving van Neede',
in: Old Nee, 33 (1991), 16 - 19.
• Lit.opg.; foto.
Cyclonen 1925 en 1927
Buter, Fenna, 'Lochoez'n, 10 augustus 1925', in: Old Nee, 16 (1985), 11 - 15.
• Cycloonverhaal in het dialect. Met foto en tek..
Derking, A.J., 'De Needse stormramp van 1 juni 1927', in: Archief 1977 (= JAL I), 61 - 63.
• Met foto's.
'Needsche Courant, vrijdag 14 augustus 1925', in: Old Nee, 16 (1985), 29 - 30.
• Met afb..
Niessink, Hans en Claude Reynaert, De vergeten Cycloon. De Stormramp van 1 juni 1927
(Neede 1987).
Dialekt
B., ''n Spookhazen', in: Old Nee, 2 (1980), 7.
• Gedicht, overgenomen uit: Het Vrije Volk, 15.12.1945.
B., 'Klokluûn en plearn', in: Old Nee, 7 (1981), 39.
• Gedicht, overgenomen uit: Het Vrije Volk, 27.12.1945.
Bosman, Toon, 'Fietspaoltjes deugden en ondeugden', in: Old Nee, 26 (1988) 30.
Buter, Fenna, 'Skool 2 in de jaorn veertig', in: Old Nee 26 (1988) 21.
Floors, Jan, 'D'n Hoesslachter', in: Old Nee 25 (1988), 5 - 8.
Hazekamp, H.J.G., 'Iej mot gaon, aans mot Kössink gaon', in: Old Nee, 10 (1983), 8.
• Met een foto van de winkel van Kössink.
Keussink, Chr., 'Een spionagereize in 1911', in: Old Nee, 26 (1988), 7 - 8.
O, 'Beerneken van Galen in de maone', in: Old Nee, 23 (1987) 28
• Gedicht (1925).
Ordelman, G.J., ' Neurikerveld', in: Old Nee, 22 (1987) 14.
Ziel, G. van der, 'De Kluntjestange', in: Old Nee, 12 (1983) 15 - 16.
© B.H.M. te Vaarwerk
3
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Ziel, G. van der, 'Onnewett'dn plear'n', in: Old Nee, 17 (1985) 6 - 7.
Ziel, G. van der, 'Spiekerhat', in: Old Nee, 13 (1984), 14
Ziel, G. van der, 'Hoovölle kost now een stuverspotjen', in: Old Nee, 16 (1985) 25.
Ziel, G. van der, 'Wol ie mien wief soms hebb'n?', in: Old Nee, 14 (1984) 22 - 23
Ziel, G. van der, ''t Vul van de Witteboer', in: Old Nee, 35 (1992), 18.
• Met een foto.
Emigratie
Krooshof, Jan, 'Landverhuizers', in: Old Nee, 4 (1981) 14-15.
• Namen van Needse emigranten in de 19e eeuw.
Krooshof, Jan, 'Landverhuizers', in: Old Nee, 7 (1981) 24-25.
• Aanvulling op het artikel in Old Nee 4. Lit.opg..
Folklore
Bleumink, H.G., 'Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Een opstel uit ca. 1897', in: Old Nee, 23 (1987)
24.
Cate - Peterkamp, G. ten, 'Naoberplicht', in: Old Nee, 13 (1984), 19
Gakink, Joh. G., 'Een peerdetuug zo as mien va dat maak'n', in: Old Nee, 19 (1986) 7 - 9.
• Met tek., foto's.
Gakink, Joh., G., 'Schinkenbroedlachte', in: Old Nee, 32 (1991), 5 - 9.
• Foto's.
Hemelman, G.A., 'Januari 1937', in: Old Nee, 21 (1987) 23 - 27.
• Feest in Neede t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
Hennink, A., 'Schinkenbroedlachte. Trouwen en wat er zo bijbehoorde, zo omstreeks 75 jaar geleden',
in: Old Nee, 22 (1987) 27 - 29.
Hennink, A., 'Slachten. Omstreeks 1910/1920', in: Old Nee, 17 (1985) 27 - 28.
Hoopen, G.H. ten, 'Als in november de huisslachter kwam', in: Old Nee, 36 (1992), 19 - 23.
• Foto's.
N.N., 'Over de 'Vrouwleu'', in: Old Nee, 14 (1984), 15 - 17.
Gemeente en Gemeentebestuur
Gemeentewapen
Bronsema, Jakob B., 'Het wapen van de gemeente Neede', in: Archief, V-4 (1957), 287 - 288.
• Met een foto en tekening.
Krooshof, Jan, 'Het wapen van Neede', in: Old Nee 1 (1980), 12 - 13.
© B.H.M. te Vaarwerk
4
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Genealogie
Gedrukte bronnen
Neede. Burgerlijke Stand 1811 - 1892, tekstverwerking: B.H. Besseler. Uitgegeven door de
Historische Kring Neede (Neede 1992). Met een inleiding van A.J. Derking.
• Deel I: geboorten 1811 - 1822
• Deel II: geboorten 1823 - 1832.
• Deel III: geboorten 1833 - 1842.
Oostgelders Tijdschrift voor geschiedenis en boerderijonderzoek. Transcriptie NDG DTB: Dopen,
1714 – 1742; 1743 – 1771; Dopen/Lidmaten: 1772 – 1785; Dopen,1786 – 1811; Trouwen,
1689 – 1771, 1772 - 1813.
Genealogieën
Arve, P.J. ten, 'Genealogie 'ten Arve/ten Erve', in: Old Nee, 32 (1991), 30 - 31.
Hoopen, H. ten, 'Genealogie ten Hoopen. De Needse tak van de familie Ten Hoopen', deel 1, in: Old
Nee, 23 (1987) 12 – 23; deel 2, in: Old Nee, 24 (1988) 15 – 22; deel 3, in: Old Nee, 25 (1988) 22
– 27; deel 4, in: Old Nee, 26 (1988) 17 – 20; deel V, in: Old Nee, 27 (1989) 15 – 21; slot, in: Old
Nee, 28 (1989) 12 - 20.
• Met foto's, tabellen.
Meerbeek, H., 'Genealogie ten Hoopen. Een reactie en een aanvulling', in: Old Nee, 31 (1990), 3 - 5.
Kormelink, Henk, 'De familie van Bulo. Enkele aantekeningen en de schrijfwijze van hun naam', in:
Old Nee, 29 (1989) 9 - 12.
• Met lit. opg..
Lansink, W.J.M., Oma ten Hoopen, 1892 - 1992. (Groenlo 1992).
• Voor- en nageslacht van Anna Maria ten Hoopen - Nienhuis. Met foto's, afb., lit.opg..
Reus, H.H. de, 'De Gantvoorten in Neede. Een aanvulling', in: Old Nee, 16 (1985) 28
Gezondheidszorg
Kormelink, Henk, 'Dokter Gantvoort, Nogmaals en enkele van zijn Needse collegae', in: Old Nee, 25
(1988) 9.
Planten, J. Th., E.G. Planten en C.A. Planten, 'D. Gantvoort, meester chirurgijn. (Plattelandsheel- en
vroedmeester te Neede)', in: Old Nee, 24 (1988) 3 - 8.
'Reglement van het Ziekenfonds te Neede', in: Old Nee, 14 (1984), 24.
• Bronnenpublikatie.
Havezaten
Huize De Kamp
Buter, Adriaan, 'Vraagtekens rondom De Kamp', in: Old Nee, 6 (1981) 25 - 28.
• Met een tekening.
© B.H.M. te Vaarwerk
5
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Hemelman, G.A., 'Een jaar spitten rond Huize de Kamp', in: Old Nee, 15 (1985) 12 - 15.
• Foto's.
'Huize de Kamp geeft deel van de historie prijs', in: Old Nee, 34 (1992), 12.
• Uit: De Needse Winkelstand, 14.01.1992. Foto.
Seydel, Erwin, 'Huize de Kamp in ontwikkeling', in: Old Nee, 34 (1992), 3 - 11.
Steehouwer, K.J., Huize De Kamp, Neede. Rapport van de bouwhistorische verkenning in
2002; B.H.M. te Vaarwerk, Huize De Kamp als Borculose havezate (Neede 2006)
• Lit.opg., krtn., afb.
Temmink, H.W., 'De schat van Huize de Kamp te Neede', in: Old Nee, 35 (1992), 9 – 11; deel 2, in:
Old Nee, 36 (1992), 14 - 15. Foto's.
Waarheid en legende rond Huize de Kamp (Neede, 1990)
• Bevat de volgende opstellen: P. Duijs, Het TurkscheHuis te Neede (1868), en W.H. van Seters,
Een Boheemse tak van het geslacht Frans Gansneb gen.
Tengnagel tot de Camp. Met een inleiding door H.H. de Reus. Lit. opg..
Bloo/Welmerink
Belonje, J., 'Het adellijke huis Welmaring', in: Archief, IV-4 (1953), 292 - 296.
• Met afbeelding kwartierstaat Beloe tot Huning (wapens).
Lit. opg..
Hofman, J.H. 'Genealogische sprokkels Buloe tot Welmerinck', in: Algemeen Nederlandsch
Familieblad, 16 (1903) kol. 228.
Tekening van J. Stellingwerf in: Old Nee, 15 (1985), 10
De Hoeve
Krooshof, J., 'De Hoeve. Een verdwenen kasteel', in: Old Nee, 11 (1983), 20 - 23.
• Lit.opg., krt.
Smit, J.G., 'Nogmaals de havezathe 'De Hoeve', in: Old Nee, 13 (1984), 11 - 13.
• Lit.opg..
Hof te Neede
Balzer, Edeltraud, Adel – Kirche – Stiftung. Zur Geschichte des Bistums Münster im 11.
Jahrhundert (Münster 2006)
• Met veel nieuwe mededelingen over de Grote en Kleine Hof te Neede, de relatie met het Stift
Überwasser in Münster, extracten uit de oudste inkomstenregisters van dit Stift, de betekenis van
de plaatsnaam Neede en de kerkstichting te Neede. Studie van regionale betekenis.
• Lit.opg., krt.
• Zie ook: J.G. Smit, "Kerk en kerspel Neede tot 1616
Huizen en boerderijen
Besseler, B.H., 'De Hendrika Hoeve', in: Old Nee, 29 (1989) 3 - 7.
© B.H.M. te Vaarwerk
6
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Buter, Adriaan, 'Hessenherberg "De Meijer"', in: Old Nee, 19 (1986) 3 - 6.
'De Olde Haar', in: Old Nee, 20 (1987) 22 - 25.
• Naamgevingskwestie rond de voormalige Leeuwerikschool aan de Borculoseweg.
Dievelaar, Jan, 'Van oude huizen en hun vroegere bewoners', in: Old Nee, 3 (1980) 2 - 6.
• Over de familie Huender en het Huenderhuis te Neede. Met afb., foto.
Dievelaar, Jan, 'Van oude huizen en hun vroegere bewoners', in: Old Nee, 4 (1981), 4 - 11.
• Over de (handel van de) familie Ten Hoopen. Met afb., foto's.
Dievelaar, Jan, 'Van oude huizen en hun vroegere bewoners', in: Old Nee, 5 (1981), 22 - 29.
• Betreft de familie Ten Hoopen. Met afb., foto's.
Hoopen, A. ten, 'Pachtcontract 1899 erve "den Teger"', in: Old Nee, 22 (1987) 3 - 7.
Kormelink, Henk, 'Wat betekent: KGH 1770?', in: Old Nee, 29 (1989) 31 - 32.
• Betreft een inscriptie in een paardezomp op het erve Tetink in Rietmolen.
Krooshof, Jan, 'Het Hengeler Erve, Het Roodland', in: Old Nee, 7 (1981), 40.
• Met lit.opg..
Krooshof, Jan, 'Het "Ten Hoopenhuis"', in: Old Nee, 8 (1982) 15 - 17.
• Lit.opg., foto's.
Reus, H.H. de, 'De 'Doskepot' van het erve Essink', in: Old Nee, 24 (1988) 23 - 24.
• Raadsel rond een kruik onder de deelvloer.
Reus, H.H. de, 'Sloop van cafe 'De Witte', in: Old Nee, 21 (1987), 28 - 30).
Reus, Henk de, en Wim Scholtz, 'Boodschappen boven de deeldeur', in: Old Nee, 19 (1986) 17 - 26.
• Lit.opg., foto's, tek..
Reus, H. de, 'Een oude pachtakte', in: Old Nee, 13 (1984), 4 - 8.
• Betreft een pachtkontrakt uit het aan Borculo toebehorende erf Groot Hoonte uit 1764. Met een
afb. van het kontrakt.
Reus, H. de, 'Het 'Spielbroekhuis'', in: Old Nee, 12 (1983) 3 - 15.
• Foto's, tek., grafiek.
Weeme, A.H. ter, 'De ware geschiedenis van "villa Henrietta", in: Old Nee, 20 (1986) 29 -32.
Industrie en ambacht
'Bakkerij Hilhorst in Lochuizen is nu definitief verleden tijd', in: Old Nee, 34 (1992), 31.
• Overdruk uit: De Needse Winkelstand, 14.01.1992; Foto.
Derking, A.J., Stoom-, steen- en pannenfabriek Erven W. ten Cate, Neede, (Neede 1992).
Onder redactie van H.H. de Reus en G.A. Hemelman.
• Foto's.
Dievelaar, J., 'De blauwververij van Reith aan de Rapenburg te Neede', in: Old Nee, 11 (1983), 10 14. Lit.opg., foto's.
Dievelaar, J.A.M., 'De Kamer van Koophandel te Neede', in: Old Nee, 13 (1984), 25 - 34.
© B.H.M. te Vaarwerk
7
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
•
Betreft de verslagen van de plaatselijke Kamer over de jaren 1914 - 1919.
Lit. opg., foto's.
Odink, Hendrik, 'Een Needse katoenkoper van tweehonderd jaar geleden' ,in: Idem, Land en volk
van de Achterhoek (Enschede, 1971), 90 - 93.
• Lit.opg.
Post, J.H., 'Blauwverven', in: Old Nee, 12 (1983), 17 - 18.
Hesselink, Bert, 'Honderd jaar Needse textielhistorie in bronnen', I, Old Nee, 5 (1981), 3 – 16; II,
Old Nee, 6 (1981), 3 – 10; III, Old Nee, 7 (1981), 5 – 14; IV, OLd Nee, 9 (1982), 3 – 9; V, Old
Nee, 11 (1983), 3 – 9; VI, Old Nee, 14 (1984), 9 – 11; VII, Old Nee, 16 (1985), 3 – 6; VIII (slot),
in: Old Nee, 18 (1986), 3 - 8. Lit.opg., foto's, afb., bijl..
Krooshof, Jan, 'Een vergeten steenfabriek', in: Old Nee, 8 (1982), 8 - 10.
• Betreft de fabriek van Overbeek. Lit.opg., krt., foto.
Oom Willem [ten Hoopen], 'Van weefkamers, brood met initialen en bleken van linnen', in: Old Nee
10 (1983), 3 -5.
• Met een foto van de blekerij te Haarlo.
Reus, H.H. de, 'De ontdekking van het vormzand', in: Old Nee, 7 (1981) 26 - 32.
• Afb., bijl..
Vaanholt, H. te, 'Plezierreis naar Amsterdam', in: Old Nee, 13 (1984) 17 - 18.
• Betreft een reis van de firma A.J. ten Hoopen & Zoon. Afb. en foto.
Weeme, A.H. ter, 'Het begin en einde van de industriele textielproductie in Neede', 1, Old Nee, 16
(1985) 16 – 18; 2, Old Nee, 17 (1985) 8 – 11; 3, Old Nee 18 (1986) 19 – 23; 4,Old Nee, 20 (1987)
17 – 21; 5 (slot), Old Nee, 21 (1987) 3 - 9.
Weeme, A.H. ter, 'Vergadering van 13 juni 1838', in: Old Nee, 11 (1983), 15 - 17.
• Betreft een vergadering van de Gemeenteraad van Neede over een reglement voor de
(opkomende) textielindustrie in die plaats.
W.M.Tz., 'Opmerkingen van een linnenwever', in: Old Nee, 18 (1986) 18.
• Gedicht van onbekende datum.
Ziel, G. van der, 'Een melkbriefje uit de vorige eeuw', in: Old Nee, 23 (1987) 3 - 4.
Joden
Hagenaar, Goof, Rabbijn Simon Philip de Vries: Neede 1870 - Bergen-Belsen 1944 (Neede
1989).
• Lit.opg. en verklarende woordenlijst.
Kerkgeschiedenis
Hervormde kerk
Asbroek, W.E. ten, 'De vroegste historie van de parochie Neede', in: Old Nee, 4 (1981), 17 - 21.
Asbroek, W.E., 'Nogmaals Andreas Suave', in: Aold Hoksebarge, 1 (1979), 727.
• Reaktie op het artikel van H. Kormelink (zie elders in deze rubriek).
© B.H.M. te Vaarwerk
8
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
'Een nieuw orgel', in: Old Nee, 13 (1984) 3.
• Overgenomen uit: Broekzaal 1859, deel II, blz. 81. Met een foto.
'Een merkwaardige restauratie', in: Old Nee, 1 (1980), 16 - 18. Overdruk uit: Bouwkundig Weekblad
Architectura, nr. 9 (27 febr. 1932).
• Aantekeningen bij de restauratie van de N.H. kerk te Neede in 1932. Met foto's.
'Jaarverslag der Provinciale Geldersche Archeologische Commissie over 1929', in: BMG, XXXIII
(1930), xiii.
• Betreft de toren en de daarin aanwezige klokken van de Hervormde kerk te Neede.
'Jaarverslag der Provinciale Geldersche Archeologische Commissie over 1930', in: BMG, XXXIV (1931),
xix - xxi.
• Uitvoerige beschrijving van de beelden, gevonden tijdens werkzaamheden aan de kerkvloer in
1929.
Jong, Rinus de, 'De klokken van Neede', I, in: Old Nee, 14 (1984), 3 – 8; II, in: Old Nee, 15
(1985), 4 - 11.
• Klokken van N.H. kerk, R.K. kerken Neede en Rietmolen. Foto's, afb..
N.B., zie ook: H.H. de Reus, 'De klok op Kisveld'.
'Kerkhistorische waarde in de kerk te Neede', in: Handelsblad, 1931, 1 april. Avondeditie.
Kolks, Z., 'Een uit Neede verdwenen meubelstuk: de kansel van de Hervormde kerk', in: Old Nee, 29
(1989) 26 - 30.
• Met een inleiding door H.H. de Reus.
Kohl, Wilhelm, 'Een Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregister van de parochie Neede, 1672 - 1674', in:
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1964, 223 - 233.
Kormelink, H., 'Andreas Suave, predikant te Haaksbergen?', in: Aold Hoksebarge, 4 (1978) 717 718.
• Problemen rondom benoeming en standplaats.
Odink, H., Schamele rest van een rijk erfdeel, in: Idem, Land en volk van de Achterhoek
(Enschede, 1971) 273 278.
• Betreft een beschrijving door de toenmalige Needse predikant van de fresco's die bij de afbraak
van de oude N.H. kerk van Neede in 1846 blootgelegd werden. Met lit.opg.
Odink, H., Toen in Neede een klok gegoten zou worden, in: Idem, Uit kroniek en volksmond van
de Gelderse Achterhoek (Enschede, 1976-2) 298 - 307 (1952)
Odink, Hendrik, 'De muurschilderingen in de middeleeuwse kerk te Neede', in: Old Nee, 12 (1983)
27 - 32.
• Overgenomen uit: G.O.C. 21.12.1956. Foto's.
Odink, Hendrik, 'De Needse paknolde', in: Archief, 100 - 103.
• Betreft de spits van de toren van de Hervormde kerk. Met een prent van oud Neede anno 1813.
Herdrukt in: Idem, Land en volk van de Achterhoek (Enschede, 1971) 197 - 199.
Odink, Hendrik, 'Kostereier en garven te Neede', in: Archief (1962), 119 - 122.
Smit, J.G., 'Kerk en kerspel van Neede tot 1616', in: BMG LXVII (1973) 27 - 49.
• Belangrijkste studie over de Needse kerkgeschiedenis tot de Kerkhervorming. Met regestenlijst
van stukken aanwezig in het archief van het klooster Ueberwasser te Munster. Met
bronvermelding, lit. opg. Herdrukt in: Old Nee, 36 (1992), 3 - 12
© B.H.M. te Vaarwerk
9
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Vrolijk - Hemelman, A.J.B. van, 'De kerk onzer jeugd', in: Old Nee, 20 (1987) 28.
• Gedicht n.a.v. de brand die de N.H. kerk van Neede trof in de nacht van 22 op 23 september
1945.
Weeme, G. ter, 'Februari 1848. Herinnering aan Neede na de inwijding van de nieuwe Hervormde kerk
aldaar op den 9 januarij 1848', in: Old Nee, 1 (1980), 9-10
• Gedicht;
Gereformeerde kerk
Meima, K., 'Ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten in het buurtschap Noordijk, gemeente Neede,
in de jaren 1835 en 1836', aflevering I, in: Old Nee, 35 (1992), 23 – 26; aflevering II, in: Old Nee,
36 (1992), 31 - 32).
Ziel, G. van der, 'Enkele bijzonderheden uit de geschiedenis van de gereformeerde kerk te Neede', in:
Old Nee, 28 (1989) 32 - 36.
R.K. kerk
Dievelaar, J.A.M., 'Eiercollecte', in: Old Nee, 15 (1985), 23 - 25.
• Ophalen paaseieren door misdienaars.
Kormelink, H., 'De R.K. kerk op de Rapenburg te Neede', in: Old Nee, 20 (1987) 7 - 16.
• Met kleurenfoto.
Kormelink, H., 'De R.K. kerk aan de Rapenburg te Neede. Een stukje voorgeschiedenis', in: Old Nee,
17 (1985) 14 - 19.
• Betreft in hoofdzaak stukken uit de geschiedenis van de parochie Rietmolen.
Kermis
Hemelman, Gerrit, 'Najaarskermis 1917. Een ooggetuigeverslag door de burgemeester van Neede', in:
Old Nee, 32 (1991), 28 - 29.
• Met afb..
Kunst en Cultuur
Hemelman, Gerrit A., Albert Hemelman (1883 - 1951), zijn leven - zijn werk, zijn werk - zijn
leven. Uitgave van de Historische Kring Neede (Neede 1983).
• Lit.opg., foto's.
'Wat jammer nou, die Luxor Bioscoop', in: Old Nee, 14 (1984) 18 - 21.
• Tek., afb..
Looyenga, A.J., 'De architect Alfred tepe (1840 - 1920) en zijn werk te Neede', in: Old Nee, 34
(1992), 16 - 22.
• Betreft RK Kerk en Pastorie aan de Rapenburg. Lit.opg.; foto's.
Letterkunde
B., 'Kasöampje', in: Old Nee, 7 (1981), 15
© B.H.M. te Vaarwerk
10
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
•
Gedicht, overgenomen uit Het Vrije Volk, 22.12.1945.
Bokhove, J., 'Gerrit Achterberg, dichter. Te Neede woonachtig van februari 1944 tot mei 1953', in:
Old Nee, 23 (1987) 9 - 11.
Dusink, fam., 'Neede', in: Old Nee, 21 (1987), 22.
• Gedicht.
Maatschappelijke verhoudingen
Hesselink, Bert, 'Om de plaats in de kerk', deel 1, in: Old Nee 2 (1980) 24 - 33.
• Lit.opg.; foto's.
Molens
'De nieuwe molen te Neede', in: Old Nee, 22 (1987) 8 - 10.
• N.B. Overgenomen uit De Molenaar, 15.06.1927.
Warken met wind. Geschiedenis van de Needse windmolens (mei 1982). Uitgave van de
Historische Kring Neede.
Muziek
Dijk - Hartgerink, M. van, 'Christelijke Muziekvereniging Halleluja" Neede 90 jaar', in: old Nee, 34
(1992), 13 - 15.
• Lit.opg.; foto.
Reus, H.H. de, '1899 Crescendo 1924', in: Old Nee, 31 (1990) 12 - 15.
Vaanholt, H. te, 'Koninklijke Muziekvereniging "Crescendo"', in: Old Nee, 11 (1983), 26 - 34.
• Foto's.
Naamkunde
Meerman, J. Wim, Boerderij- en veldnamen in Neede (Neede 2002).
• Lit.opg.; krtn.; afb.; index.
Reus, H.H. de, 'Kneutweg', in: Old Nee, 32 (1991), 13.
'Straatnaamgeving', in: Old Nee, 18 (1986) 24.
• betreft: Trao-stege.
Ziel, G. van der, 'Trao-stege', in: Old Nee, 18 (1986) 25.
Ziel, G. van der, 'Weddelinck', in: Old Nee, 18 (1986) 34.
Onderwijs
Gakink, Johan G., 'Geschiedenis van de O.L. Spilbroekschool', in: Old Nee, 3 (1980) 14-16.
'Openbaar kleuteronderwijs. Reeds in 1898 fonds voor bewaarschool', in: Old Nee, 4 (1980) 23.
• Overgenomen uit Gemeentegids Neede, 1980.
© B.H.M. te Vaarwerk
11
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Personen en Families
Cate - Peterkamp, G. ten, 'Hendrik Mengerink', in: Old Nee, 14 (1984), 28 - 31.
• Interview. Met een foto.
Cate - Peterkamp, G. ten, 'Opoe Voortman', in: Old Nee, 21 (1987) 17 - 21.
• Verslag van een gesprek met Gerritdina Hendrika Voortman - Schepers, wonende op "Reinsboer"
in Noordijk.
Braak, Gerrit ter, en Jan Kornegoor, 'Hendrik Wensink: 100 jaar', in: Old Nee, 20 (1986) 3 - 5.
• Met foto.
Dievelaar, J., 'Oude aktes', in: Old Nee, 2 (1980), 15 -18.
• Betreft stukken uit het familiearchief Thijsen, Oudestraat te Neede, 1779 - 1854.
Gantvoort, J.Th., 'De Gantvoorten in Neede', 1., in: Old Nee, 15 (1985) 17 – 22; 2., in: Old Nee, 16
(1985) 19 - 22.
• Lit.opg., foto's.
'Hermanus Stokkers', in: Old Nee, 8 (1982) 11 - 12.
Hoopen, A. ten, 'Beinsdorp, gem. Haarlemmermeer. Een relatie tussen en polder en een dokter uit
Neede', in: Old Nee, 25 (1988) 16 - 19.
• Met foto's.
Reus, H. de, 'Hendrik Wensink', in: Old Nee, 26 (1988) 10.
• Oudste inwoner(s) van Neede.
Steunenberg, Jan, 'Bernard ten Cate, de held', in: Old Nee, 17 (1985) 12 - 13.
Gakink, Joh. G., 'Ne olden Needsen an het woord', in: Old Nee, 22 (1987) 19 - 26.
• Verslag van een gesprek met Hendrik Jan ter Meer (1902 - 1985), woonachtig geweest op 't
Kisveld.
Voskuil, J.J. en A.C. Spil, 'W. Hilhorst, een interview', deel 1, in: Old Nee, 32 (1991), 23 – 26; deel 2,
in: Old Nee, 33 (1991), 25 – 31; deel 3, in: Old Nee, 34 (1992), 25 – 29; slot, in: Old Nee, 35
(1992), 19 - 22.
• Foto's.
Straten, wegen en pleinen
Hemelman, G.A., 'Trao-Stege. Een aanvulling', in: Old Nee, 19 (1987), 27 - 29.
Tachtigjarige Oorlog
'80-jarige oorlog', in: Old Nee, 3 (1980), 12-13.
Tweede Wereldoorlog
'Het oorlogsmonument', in: Old Nee, 2 (1980), 8 – 10
• Met foto.
Old Nee, nr. 30 (mei 1990)
© B.H.M. te Vaarwerk
12
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
•
Gewijd aan de bevrijding van Neede.
Voor hen die vielen. Neede, 1940 - 1945 (Neede 1985). Uitgave van de Historische Kring Neede.
• Lit.opg.; foto's.
Verenigingen
Dijk - Hartgerink, M. van, 'Jong Gelre Neede, 60 jaar', in: Old Nee, 34 (1992), 32 - 35.
• Lit.opg..
Klanderman, H.G., 'Gevonden op de zolder bij Frits Planten', in: Old Nee, 12 (1983), 24 – 26; deel 2
in: Old Nee, 13 (1984) 9-10.
• Uit de notulen van voetbalvereniging Achilles.
Verkeer en Vervoer
Hemelman, Gerrit A., Sporen van sporen. Geschiedenis van de spoorwegen in Neede. Uitgave
van de Historische Kring Neede (1984).
• Lit.opg.; foto's; krtn.
Reus, Henk de, 'Neede anno 1811, wegen', in: Old Nee, 33 (1991), 3 - 5.
Volksverhalen
Witkam, W.G., 'Schinderhannes in Neede', in: JAL 14 (1991), 136 - 139;
• Gedicht, voorzien van inleiding; afb..
BUURSCHAPPEN
Hoonte
Hoopen, M. ten, 'Over de verdeling van de marke Neede/Hoonte', in: Old Nee, 29 (1989) 20 - 25.
• Met lit. opg..
Lochuizen
Horst, G.H. ter, 'De Lochuizer school', deel 1, in: Old Nee, 22 (1987) 15- 18; deel 2, in: Old Nee, 23
(1987) 5 – 8; deel 3, in: Old Nee, 24 (1988) 9 – 13; deel 4, in: Old Nee, 26 (1988) 2 – 6; deel 5, in:
Old Nee, 27 (1989) 7 – 11; deel 6, in: Old Nee, 28 (1989) 3 – 7; deel 7, in: Old Nee, 29 (1989) 13
–16; Slot, in: Old Nee, 31 (1990) 16 - 25.
• Met foto's, tekeningen.
Markvelde
De buurschap Markvelde behoorde wereldlijk tot het richtersambt Diepenheim, later gemeente
Diepenheim, thans gemeente Hof van Twente. Kerkelijk behoorde zij echter tot het kerspel Neede.
Heuvel, H.W., 'Van Neede naar den Markveldschen Watermolen', in: Old Nee, 10 (1983) 21 - 28.
• Eerder geplubliceerd in A.A.S. 1930. Foto watermolen op blz. 12; krt.
© B.H.M. te Vaarwerk
13
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
Veen, J. van der, 'De Diepenheimse erven uit de jaren 1188, 1578 en 1601', in: Verslagen en
Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis,
75e stuk (1960) 1 - 27.
• Met kaartje.
Vredenberg, J., 'Markvelde, een merkwaardig uithoekje van Twente', in: Jaarboek Twente 1968, 36
- 50.
• krt., foto's.
Weeme, A.H. ter, 'Erve Leppink', in: Old Nee, 4 (1981), 16.
Noordijk
Cate - Petercamp, G. ten, 'De G.L. Rutgersweg in Noordijk', in: Old Nee, 22 (1987) 11 - 13.
Derking, A.J., De erven Klein en Groot Brinkhof te Noordijk van 1448 tot 1575, in: J.A.L., VIII (1985),
29 - 35.
Derking, A.J., 'De verdwenen korenmolen van Noordijk', in: Archief 1976, 105 - 110.
• Betreft de molen van ....... Foto's.
Derking, A.J., 'Hermanus Johan Bos te Noordijk', in: Archief 1977 (= JAL I), 112 - 114.
• Het levensverhaal van een merkwaardig Noordijker. Met een foto.
Derking, A.J., ''t Nörikkerveld zestig jaor elene', in: Old Nee, 32 (1991), 14 - 18.
• Verhaal in de streektaal van Noord-Oost Achterhoek. Foto's; afb..
Dijk - Hartgerink, M. van, 'Een halve eeuw muziek in Noordijk', in: Old Nee, 35 (1992), 15 - 17.
• Met foto.
Heideman, A.J., 'Ruime aandacht voor een Noordijkse onderwijzer in het boek: 'De Landverhuizers'',
in: Old Nee, 7 (1981) 33 - 39.
• Betreft Alexander Hartgerink. Met een foto.
Rietmolen
Agterhof, H.H., 'Diefstal in Rietmolen', in: Old Nee, 18 (1986) 9 - 10.
• Lit. opg..
Asbroek, B.E. ten, 'Het erve Havink', I, in: Old Nee, 6 (1981), 14 – 18; II, in: Old Nee, 8 (1982), 3 7.
Asbroek, W.E. ten, en J.G.L. Overbeeke, 'De hof te Weeink', in: Aold Hoksebarge, 2 (1977) 607 612.
Dievelaar, J., Aantekeningen uit een oud kasboek', in: Old Nee, 10 (1983) 9 - 18.
• Betreft het kasboek van Hendrik de Witte van het erf 'Flips' in Rietmolen over de jaren 1813 1826. Met foto Markveldse Molen.
Dievelaar, J., 'Aantekeningen uit een oud markeboek en boerenerven te Rietmolen', in: Old Nee, 9
(1982) 23 - 34.
• Lit.opg., foto's.
'Historisch monument met de grond gelijk', Twentsche Courant 30.01.1980.
• Betreft boerderij Groot Temmink in Brammelerbroek.
© B.H.M. te Vaarwerk
14
Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. VI. Voogdij, dorp en gemeente
Neede
'De opgraving te Rietmolen', in: Aold Hoksebarge, 4 (1977) 640.
• Namen Swickersborg en Ravenhorst zijn identiek.
Vaarwerk, B.H.M. te, Toen de schuilkerk van Rietmolen naar Borculo verplaatst zou worden", in:
Kleine Reeks. Verhalen over de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo, nr. 8 (2002),
blz. 28-30.
• Pastoor Johan Grotenhuis wilde in 1740 zijn kerk te Rietmolen naar Borculo verplaatsen. Lit.opg.,
krt
Kerkgeschiedenis
Kormelink, H., Rietmolen van statie tot kerkdorp (Neede, 1991). Uitgave van de Historische Kring
Neede.
• Met lit.opg., foto's.
© B.H.M. te Vaarwerk
15
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards