Onderwijsinstituut Natuurwetenschappen en

advertisement
FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN , WISKUNDE EN INFORMATICA
U NIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Onderwerp
E-mail
Datum
Majorprogramma t.b.v.
Bachelor Bèta-Gamma
[email protected]
………………………….
MAJORPROGRAMMA NATUUR- EN STERRENKUNDE
Student:
…………………………………………………………..
Studentnummer: ………………
Geboortedatum en - plaats …………………………………………………………..,
ingeschreven bij de opleiding Bèta-Gamma aan de Universiteit van Amsterdam,
verzoekt goedkeuring voor onderstaand programma
S.v.p. de vakken die van toepassing zijn aankruisen en de vakcodes invullen alsmede naam andere vak(ken).
X
Vakcode
X
Vakcode
X
Vakcode
Vaknaam
Calculus/ lineaire algebra
Calculus/ lineaire algebra A
Calculus/ lineaire algebra B
Calculus 2
Speciale relativiteitstheorie/ klassieke mechanica 1
Speciale relativiteitstheorie/ klassieke mechanica 2
Trillingen, golven en optica
Elektriciteit en magnetisme
Quantumfysica 1
Natuurkunde en sterrenkunde practicum 1
Research practicum natuurkunde
Thermische fysica
Statistische fysica
Statistische fysica voor Betagamma
Electrodynamica en relativiteitstheorie 1
Quantumfysica 2
Wiskunde N2
Bachelorproject Natuur- en Sterrenkunde
Bachelorproject Natuur- en Sterrenkunde
Orientatie Natuur- en Sterrenkunde
Workshop
EC
9
6
3
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
6
6
12
15
3
3
3e jaarsvak(ken) Natuur- en Sterrenkunde
Overige vakken Natuur- en Sterrenkunde
Totaal EC
Akkoord Examencommissie Natuur- en Sterrenkunde
dr. R.A.D. Wijnands
voorzitter
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
___________________
Download