2012 - 2013 - TU Delft Studentenportal

advertisement
BSc Technische Aardwetenschappen 2012-2013
1e kwartiel
2e kwartiel
3e kwartiel
4e kwartiel
1e jaar
Inleiding TA
3
Inleiding TA
3
Inleiding TA
3
Inleiding TA
3
Mineralen & Gesteenten 1
2
Mineralen & Gesteenten 1
2
Mineralen & Gesteenten 1
1
Geologisch werkbezoek
2
Algemene Geologie
2
Algemene Geologie
2
Geologisch kaartlezen
1
Analyse
3
Analyse
3
Mechanica 2
Chemische Thermodynamica
4
3
Inleiding Chemie voor TA
Mondeling presenteren
3
Analyse
3
Analyse
3
Lineaire Algebra
3
Lineaire Algebra
3
Mechanica 1
4
Chemische Thermodynamica
2
1
Schriftelijk rapporteren
15
15
2e jaar
Geologie van Nederland
2
Sedimentologie
2
Structurele Geologie
2
Practicum Sedimentologie
1
Differentiaalvergelijkingen
3
Practicum Matlab
Systemen en Signalen
2
3
Subsurface Characterization
3
Elektriciteit en Magnetisme
4
Fysische transportverschijnselen
2
Analytische Chemie incl Practicum
3
Intr. Rock Mechanics
3
1
15
15
Geologische constructies
2
Geologisch Veldwerk Frankrijk
6
Toegepaste statistiek
4
Data analyse en geostatistiek
3
Fysische transportverschijnselen
2
Intr. Reflection Seismics
3
Flow in Rocks and Soils
4
Intr.Resource and Geo-Engineering 3
Techniek en verantwoordelijkheid
15
3e jaar
minor
15
minor
15
Numerieke wiskunde
4
Petrophysics
4
Fluid, flow, heat and mass transfer
4
Keuzevak, keuze uit:
3
Petroleum Engineering
3
15
Field Exploration
5
BSc Thesis / Individual project
10
Fields & Waves
Special projects Eng. Geology
15
15
15
15
inleidend
geologie
wiskunde
schei- en natuurkunde
vaardigheden
Download