overeenkomsten en verschillen

advertisement
OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN
TUSSEN DE FILM BEN HUR (2016) EN DE HISTORISCHE WERKELIJKHEID
Gebruikte literatuur (een selectie):
Peter Chrisp
Tim Cornell
Anton van Hooff
Simon James
Philip Matyszak
Fik Meijer
Nigel Rodgers
Het Oude Rome
Atlas van het Romeinse Rijk
Keizers van het Colosseum
Rome
Het Oude Rome
Gladiatoren
Wagenrennen
Het Romeinse Rijk
Waar:
-
Je mocht je tegenstander tijdens de wagenrennen met een zweep slaan;
Ieder paard rent op een bepaalde vaste positie in het span;
Mannen en vrouwen zaten gemengd in het publiek en niet zoals bij het
Colosseum gescheiden van elkaar;
Beeldjes van dolfijnen (en eieren) werden gebruikt om het eind van een ronde te
markeren;
De beroerde situatie op de galeien komt redelijk goed overeen met de
werkelijkheid.
De kleuren van de vier teams van wagenmenners kloppen (groen, rood, blauw en
wit);
De menners droegen een mes bij zich;
De menners droegen een korset van leer;
Niet waar:
-
Je mag je tegenstander niet verwonden met een dolk tijdens de wagenrennen. Dit
gebeurt in de film wel;
Je mag de paarden van je tegenstander niet verwonden;
De paarden van een vierspan zijn niet allemaal dezelfde kleur;
De wagenmenners droegen geen broeken;
De wagenmenners droegen geen helm;
Pas vanaf de vierde eeuw na Christus werden twee obelisken in de arena
gebruikt. Ben Hur speelt zich eerder af;
Palen vormden de hoeken van de spina en geen beelden;
Niet alleen slaven vormden de bemanning van de galeien. Slaven werden met
name ingezet in de landbouw en (zilver)mijnen;
Het feit dat de Romeinen een zeeslag voeren tegen de Grieken lijkt historisch niet
correct (Griekenland was namelijk al onder Romeins gezag in die tijd)
Download