V6 Lodewijk XIV dans.

advertisement
Dans als representatie van macht
Lodewijk XIV
Hofdans
Figuurdans
•
De dans vond plaats in de paleiszaal en het publiek zat
daar omheen.
•
Het ballet werd uitgevoerd door “amateurs” (hovelingen en
leden van de adel) en niet door professionele dansers.
•
Er is sprake van een doorlopende handeling (gebaseerd op
mythologische goden- en heldenverhalen).
•
De dans bevatte veel symboliek (in de geometrische
figuren en door allegorieën).
•
De voorstelling had een interdiciplinair karakter: er werd
niet alleen gedanst, maar ook gedeclameerd en gezongen.
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
Lodewijk XIV
1638 - 1715
L’État c’est moi
Absoluut vorst
1643 - Koning onder regentschap van zijn moeder.
1661 - Oprichting Académie Royale de Danse
Le Roy Soleil - De Zonnekoning
Le Roi Danse
• Ballet de la Nuit
4 grote bedrijven: Ieder bedrijf 3 uur. (In totaal 43 verschillende optredens).
Eerste bedrijf: van zes uur tot negen uur in de avond. De zon gaat onder en de Nacht neemt de macht over.
Tweede bedrijf: van negen uur 's avonds tot middernacht, de tijd voor feesten en boetten.
Derde bedrijf: van middernacht tot drie uur in de ochtend. Nu regeert de maan.
Vierde bedrijf: van drie uur tot zes uur 's ochtends. De Zon komt op, die wordt geloofd en geprezen door zijn gevolg van
Goede Geesten, te weten die van Eer, Genade, Liefde, Rijkdom, Overwinning, Roem en Vrede.
Overwinning van het Goede op het Kwade, gesymboliseerd door de overwinning van de
Dag op al het slechte van de Nacht.
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
Ballet-comedie
Le Bourgeois Gentilhomme
http://www.youtube.com/watch?v=LOoPhuP
iv_k&feature=related
Download