Uit de agenda van Chris Fictoor Toegankelijk voor een breed

advertisement
Uit de agenda van Chris Fictoor
Toegankelijk voor een breed publiek
Donderdag 23 januari 2014
Haren Doopsgezinde Kerk
Nieuwe Stationsweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Lezing en muziek Chris Fictoor
‘Muziek neemt de tijd’
Muziek is meetbaar en onmeetbaar. Metrum, ritme en tempo meten weliswaar de muzikale ‘tijd’.
Maar deze avond horen we vele interpretatieverschillen, die de spannende verhouding tussen de
gemeten tijd en de beleefde tijd illustreren. Hoe werkt een componist daarmee? Wat leert ons dat
over de tijd waarin hij leeft of leefde? Hoe langzaam of snel moet bijvoorbeeld de Matthäus Passion
van JS Bach worden uitgevoerd en waarom? Wat is historisch verantwoord en welke is de invloed van
de artistieke visie en vrijheid van de uitvoerende musicus? Op deze vragen gaan we in, aan de hand
van verschillende geluidsvoorbeelden, en met mooie getoonde beelden van handschriften en
partituren. Heel diverse muziekstijlen passeren oog en oor: Gregoriaanse psalmen en gezangen;
de Bach Kantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’; Verdi’s Requiem; en liederen en het oratorium
‘Lányi Requiem’, een compositie van de inleider zelf.
Zaterdag 1 februari 2014
Groningen Oosterpoort
Aanvang: 19.00 uur
Inleiding Chris Fictoor Bach Kantates
Voorafgaand aan concert Bach Collegium Japan (aanvang 20.15 uur)
Maandag 10 februari 2014
Roden Protestantse Kerk ‘De Bron’
Aanvang: 20.00 uur
Lezing Chris Fictoor
Gregoriaans: een boeiende verkenning waard
Deze avond vertelt Chris Fictoor hoe en waarom zijn liefde voor het Gregoriaans is ontstaan en
gegroeid. Daarbij laat hij toonaangevende uitvoeringen horen, toont oude handschriften en zingt zelf
een enkel voorbeeld, alles geïllustreerd met aansprekende diabeelden. Diverse vormen komen voor
het voetlicht, zoals psalmen, hymnen en litanieën. Zo wordt een tipje opgelicht van de Gregoriaanse
historie, van de liturgische functie en van de opvallende invloed op de latere meerstemmige klassieke
muziek. Een avond met veel muziek en boeiende achtergronden, verteld op een manier die
toegankelijk is voor kenners en niet-kenners.
Chris Fictoor is componist, dirigent, kerkmusicus en muziekpedagoog. Al vanaf zijn zevende jaar werd
hij met het Gregoriaans groot gebracht in de Kathedrale Koorschool te Groningen. Aan het
conservatorium gaf hij onder meer het vak Gregoriaans en ook zijn componeren is er sterk door
beïnvloed.
VOORUITBLIK
Zaterdag 15 maart 2014
Leeuwarden Bonifatius Kerk
Aanvang: 10.30 uur
Presentatie Bundel ‘Vijftig Liederen’
Stichting Chris Fictoor Foundation
Zondag 23 maart 2014
Groningen Salvatorkerk
Aanvang: 16.30 uur
Liederen van Chris Fictoor en andere componisten
m.m.v. diverse koren
Zaterdag 12 april 2015
Groningen Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 20.00 uur
Concert ‘Memento Herman Verbeek en Koos van Bruggen’
Première muziek Chris Fictoor
m.m.v. koor, vocale solisten en instrumentalisten
Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april
Drachten Karmelklooster
Aanvang: 19.30 uur
Drie avonden op weg naar Pasen
Muziek, tekst en beeldende kunst
Muzikale leiding en inleidingen Chris Fictoor
KERKMUZIEK ACTIVITEITEN
Chris Fictoor verzorgt de overweging in de volgende diensten
- Glimmen – PKN Kerk Nieuwe Schoolweg
o Zondag 19 januari 2014 – 10.00 uur
- Groningen – Oecumenisch Binnenstadspastoraat – Pepergasthuiskerk Peperstraat
o Zondag 16 februari 2014 – 10.30 uur
o Pinksteren – Zondag 8 juni 2014 – 10.30 uur
Chris Fictoor dirigeert het projectkoor Vocare in de volgende diensten
- Groningen Salvatorkerk – De Savornin Lohmanlaan/van Iddekingeweg
o Kerstmis – Woensdag 25 december 2014 – 11.00 uur
o Paaswake – Zaterdag 19 april 2014 – 22.00 uur
in alle genoemde diensten worden liederen van zijn hand gezongen.
Download
Random flashcards
Create flashcards