hier - Nucleus College Nederland

advertisement
EHBB en Prenataal Integraal Educatie Programma®
(PIEP®)
Waarom EHBB of P.I.E.P.
Het is intussen duidelijker dan ooit:
De zwangerschap en geboorte zijn één van de belangrijkste perioden in ieder leven.
Steeds meer wetenschappelijk wordt bevestigd, wat we eerder allang wisten: dat gebeurtenissen
tijdens de zwangerschap en geboorte levenslang invloed hebben.
Dit geldt voor nare, maar ook fijne dingen. Alleen hebben we de meeste hinder natuurlijk van de
negatieve gebeurtenissen. Dat kan al tijdens de zwangerschap zijn, maar na een goede
zwangerschap kan een heftige bevalling lange vervelende naweeën hebben.
Hieronder beknopt overzicht van gevonden gevolgen van zwangerschaps- en geboortetrauma.
______________________________________________________________________________
Huidige klachten
* migraine’s
* gedragstoornissen
* leerproblemen
* onvruchtbaarheid
* onverklaarbare klachten
* spijsverteringsstoornissen
* huilbaby’s
* depressies
* stressgevoeligheid, hypersensitief
* hechtingsproblemen
* diverse andere relatieproblemen
* allerlei soorten verslavingen
Prenatale oorzaken (tijdens zwangerschap)
zwangerschapsproblemen (hypertensie, braken etc).
elk ongeval en elk ander trauma (volgens Nucleus definitie).
slechtnieuwsberichten (bv. overlijden, werkeloosheid, ontrouw).
verlating partner en ander ernstige relatieproblemen.
eerdere miskramen en IVF-procedures.
eerder verlijden van meerling(en)
Perinatale oorzaken (tijdens en rond de geboorte)
* elk medisch ingrijpen
* inleiden op welke manier ook
* keizersnede
* overlijden meerling
* medicatie (antibiotica, vit K injecties etc)
* elke ziekenhuisbevalling
* angst voor de baring
* eenzaamheid
* onverschiligheid partner/personeel
* veel te vroeg/te laat geboren/ veel te lang/stortbevalling
Opmerking
De genoemde oorzaken zijn niet de enig mogelijke oorzaken. Andere factoren als erfelijkheid geschiedenis
van ouders etc. hebben ook invloed. Het loont in ieder geval de moeite de genoemde oorzaken langs te gaan.
P.I.E.P
Dit programma is bedoeld (a.s.) ouders te begeleiden en wordt zowel groepsgewijs als met individuele
sessies uitgevoerd. Aanmelden voor dit programma via contactgegevens. PIEP wordt zoveel mogelijk lokaal
georganiseerd. Beide programma’s zijn gebaseerd op de Nucleus Visie en zijn gepsecialiseerd rond
zwangerschap en geboorte. Hiervoor hebben we 20 richtlijnen ontwikkeld.
Er zijn meerdere typen Nucleussesies, elk met en ander doel. Ze worden hierna vermeld.
®kopiëren en nadruk verboden
EHBB en Prenataal Integraal Educatie Programma (P.I.E.P.®)
Soorten Nucleus-sessies
Generatie sessie gaat over ‘voorouderperikelen’, generatieslange problemen, Blue Prints®
Zwangerschapssessie heeft iets andere techniek vanwege aanwezigheid ongeborene
Simultaansessie een sessie via de moeder t.b.v. baby en moeder
Relatiezorg- speciaal gefocust op relatie en huwelijksproblematiek
EHBB (eerste hulp bij bevallingen) kraamzorg, die direct na geboorte geboortetrauma kan oplossen
Opmerkingen
Geen enkele zwangerschap zal alle onze richtlijnen kunnen volgen. Wat te doen, als je zelf al weet, dat
sommige dingen niet gelopen zijn, zoals je zou hebben gewild? Dat zal altijd bij iedereen in enige mate
gebeuren.
De gangbare opvattingen zijn: “het is nu eenmaal gebeurd”. De emotionele gevolgen en pijn kunnen echter
volgens de Nucleus Visie WEL gecompenseerd,hersteld en veranderd worden! Dat kan met de Nucleus
Methodiek. Deze kent een aantal typen gespreksvormen, die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. De
Nucleus Therapeut kan beoordelen welke type sessie voor u geschikt is.
Niet iedereen heeft zelf een goede start gehad en het is gegarandeerd, dat dit invloed heeft op uw kind. In
deze gevallen raden wij dringend aan, dat ouders beiden eerst zelf zich ‘opschonen’, ook na eerdere
miskramen is dit verstandig, vooraf aan de eigenlijke bevruchting.
Het mooiste nieuws is dat ook achteraf op elk tijdstip door een Nucleus-sessie de gevolgen van negatieve
gebeurtenissen tot op zekere hoogte ongedaan gemaakt worden, afhankelijk uiteraard van de gebeurtenis.
Bij de volgende gebeurtenissen zijn Nucleus sessies dringend gewenst















Eerdere of dreigende miskraam of na vroeggeboorte
Ongevallen of bijna ongevallen, ook thuis!
Elke tussentijdse bloeding, hoe gering ook
Bij eerder gebleken meerlingen, die verdwenen zijn
Andere geboorteproblemen en medische interventies
Na seksueel geweld met daarop zwangerschap
Hevige ruzies, ernstige relatieproblemen
Slechtnieuwsberichten zoals overlijden, ontslag, scheiding etc.
Rampen en natuurgeweld (denk aan Enschede, februariramp ‘53)
Crimineel geweld
Dronkenschap (bv. omdat je niet wist zwanger te zijn)
Na (ook mislukte) abortuspogingen
IVF-kinderen
Gevolgen van emotionele, psychische problemen ouders
Onverwacht zwangerschap na medische ingreep, bv curettage of miskraam
P.I.E.P® is een product van Nucleus College Nederland. Deze verbreidt in Nederland de Nucleus Visie® met
het doel tot fundamentele, holistische en preventieve gezondheidszorg te komen. Ze organiseert infoavonden, workshops, lezingen en tevens opleidingen (voor info opleidingen: [email protected])
(E)Boeken zijn te bestellen via pumbo.nl (zie voetnootgegevens)
ContactgegevensNucleus College Nederland
Randy Schmidt (directie)
• email: [email protected]
• mob tel: 06 39 13 25 29 • bankacc.nr. 41.35.745 • kvk nr.: 32109268
www.nucleuscollege.nl (website)
www.pumbo.nl/boek/nucleuscollege (publicaties)
Skype: randy.schmidt22
http://nl.linkedin.com/in/nucleuscollegenederland
kopiëren en nadruk verboden
Download