Elektromagneet Tom Mortier

advertisement
8 Van elektromagneet tot elektrische motor
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.1 Magnetisme in het dagelijkse leven
De zwevende nagel
Magnetische kracht is een veldkracht
Magneet veroorzaakt in de ruimte eromheen een
magnetisch veld
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.1.1
Recyclage van glas
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.1.2
Zonnestormen
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.1.3
Magnetisch veld van de aarde
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.2 Magnetisme
Proef 1. Bezitten alle stoffen magnetische eigenschappen?
staafmagneet
hoefijzermagneet
Alle ijzer en staalsoorten worden aangetrokken door magneten.
Nikkel en kobalt worden in mindere mate aangetrokken.
Koper, lood, aluminium, glas, hout, …worden niet aangetrokken door magneten.
magnetische stoffen (ferromagnetische stoffen): ijzer, staal, nikkel, kobalt, …
niet-magnetische stoffen: koper, lood, glas, papier, …
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 2. Is het magnetisme over de ganse magneet even sterk?
Bij een staafmagneet is de magnetische werking het sterkst aan de uiteinden, de twee polen
van de magneet, namelijk de noordpool en de zuidpool
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 3. Welke pool is de noordpool, welke de zuidpool?
Een magneetnaald draait zich steeds met hetzelfde uiteinde naar het geografische Noorden.
Deze kant noemen we de noordpool van de magneet. De andere kant noemen we de
zuidpool. Dit geografische Noorden wordt weergeven door een kompas.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 4. Kunnen noordpool en zuidpool afzonderlijk voorkomen?
Met behulp van de magneetnaald merken we dat de ijzerdraad een noordpool (Np) en
een zuidpool (Zp) gekregen heeft. Het is dus een magneet geworden.
Twee magneten met elk een Np en een Zp.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 5. Magnetisch veld
Als we de posities van de naald met elkaar verbinden krijgen we vloeiende lijnen
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 6. Veldlijnen
Het ijzervijlsel rangschikt zich volgens een bepaald patroon dicht bij de magneet. De
veldlijnen worden zichtbaar gemaakt. Hoe dichter de veldlijnen aaneensluiten (hoe groter de
veldlijnendichtheid), hoe sterker het magneetveld.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Veldlijnen
homogeen veld
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.3 Elektromagnetisme
8.3.1
Een elektrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld
1 In een stroomvoerende geleider (proef van Oersted)
1.
2.
Rond een stroomvoerende geleider ontstaat een magnetisch veld
De veldlijnen rond een stroomvoerende geleider zijn concentrische cirkels rond de
stroomvoerende geleider.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
2 In een cirkelvormige winding
Binnenin de winding is het magnetisch veld sterker.
De veldlijnendichtheid is hier groter.
3 In een stroomvoerende spoel (solenoïde)
Veldlijnen lopen ongeveer lopen zoals bij een staafmagneet
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.3.2
Elektromagneten
Proef 1
Laat stroom door de spoel gaan
Wat neem je waar als je de spoel bij de nagels brengt?
De nagels worden aangetrokken, er ontstaat dus een
magnetisch veld rond de spoel.
Wat neem je waar als je de stroomsterkte vergroot?
Het magnetisch veld wordt sterker.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Proef 3: Maak zelf een elektromagneet
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.3.3
Werking van de schoolbel
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
8.3.4
Permanente magneten en aardmagnetisme
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Magnetiseren van ijzer
Benodigdheden:
Twee nagels en een magneet
Werkwijze:
•Ga met de magneet over een nagel steeds in
dezelfde richting.
•Houd de bewerkte nagel in de buurt van een
andere nagel.
Waarneming:
De nagels trekken elkaar aan.
Natuurwetenschappen
Materie, energie en leven
Tom Mortier
Ursulinen Mechelen
Download