Wanneer faalt offshore software development?

advertisement
De 13 belangrijkste misvattingen van Offshore Outsourcing
Er bestaan veel hardnekkige misverstanden over offshore outsourcing.
Na het lezen van deze misvattingen weet u beter, en kunt u uw collega's en management ervan
overtuigen wel of juist niet offshore te gaan. En door in te gaan op wat het niet is wordt het
antwoord op de vraag "wat is offshore outsourcing" weer iets duidelijker.
Start lezen met Misvatting 1: het aanbod is onuitputtelijk... Meer
Misvatting 1: Het aanbod is onuitputtelijk
Er zijn nu eenmaal weinig mensen met een hoog IQDe belangrijkste reden voor
ICT offshore outsourcing wordt zelden expliciet uitgesproken; je kan daar eenvoudiger
mensen vinden met een heel hoog IQ. En IQ is de hoofdreden dat Lizatec offshore is gegaan,
wij konden in Nederland eenvoudig niet meer de goede mensen vinden. U heeft dus nu een
argument gevonden tegen offshore: als in uw organisatie een overschot is aan IQ hoeft u echt
niet offshore te gaan: water hoef je niet naar de zee te dragen.
Waarom is een hoog IQ in ICT nu zo prettig voor een werkgever?

De technologie wordt steeds ingewikkelder, je moet steeds intelligenter zijn om het te
begrijpen.
Dertig jaar geleden was ULO (Mavo) genoeg voor een baan als programmeur bij het
Rijks Computer Centrum. Hierna zijn de eisen steeds hoger geworden.

Iemand met een hoog IQ werkt veel sneller, produceert meer, en levert een hogere
kwaliteit. Bill Gates schijnt een keer gezegd te hebben dat iedere 10 IQ punten
betekent dat iemand maar liefst 10 keer meer productief is. Volgens ons overdrijft Bill
Gates, maar het is zeker een factor 3. Dat betekent dat een persoon met een IQ van
140 dus niet 20% sneller is dan iemand met een IQ van 120, maar 900% sneller.
De grote besparing bij offshore ontwikkeling zit dus niet in de lagere loon kosten,
maar in het beschikbaar zijn van mensen met een hoog IQ.
Natuurlijk zijn er ook in Nederland mensen te vinden met een hoog IQ. Maar heel snel worden
ze omhoog geschopt in de organisatie, worden project leider, manager etc. Ze programmeren
niet meer, maar doen dingen die veel beter betalen.
Er zijn weinig offshore ontwikkelaars met voldoende ervaring
De volgende eis die je stelt aan een programmeur is ervaring. En helaas, hoe hoog je IQ ook
is, je leert alleen maar van je fouten. Het enige voordeel van mensen met een hoog IQ is dat
ze sneller werken, dus meer fouten maken in een kortere tijd, dus sneller leren. En dat heet
ervaring. Dit leidt dus tot voor mensen met een lager IQ tot de prettige conclusie dat een
hoger IQ en veel ervaring betekent dat je gewoon meer fouten gemaakt hebt in je leven. Je
bent dus kampioen fouten maken.
Maar juist ervaring is nu veel belangrijker dan 10 jaar geleden, het in elkaar zetten en stabiel
draaiend houden van een windows of java systeem is vele malen complexer dan van een
MSDOS of Unix systeem. Twintig jaar geleden konden wij bij Grote Beer een intelligent
iemand binnen 1 week productief krijgen in Quick Basic onder MSDOS. Nu kost het jaren
voordat iemand in staat is op een fatsoenlijke manier C# of Java programma's te schrijven. En
niemand is meer in staat het in zijn eentje te doen, specialisatie wordt steeds belangrijker.
Je kan dus niet een paar intelligente mensen van straat halen, en die morgen inzetten voor
projecten. Je hebt jaren nodig aan toegepaste ervaring.
Buiten Oost Europa zijn er weinig acacemici De derde voorwaarde is
algemene Opleiding. Een hogere opleiding betekent dat iemand meer analytisch kan denken
en over de grenzen van problemen heen kan kijken.
In de bovenstaande grafiek kunt u aflezen waarom Lizatec in Rusland zitten, het aantal
academici is daar erg hoog, in India zijn er wel veel mensen, maar nauwelijks academici.
Natuurlijk doen landen als India en China er alles aan om meer academici te krijgen, maar je
kan geen blik academici opentrekken. Er gaat een generatie overheen voordat je
universiteiten hebt gebouwd van voldoende niveau.
De economie van offshore landen is booming.In alle offshore landen is de
economie booming, met groeipercentages waar wij in het westen alleen van kunnen dromen.
Deze economie heeft ook programmeurs nodig, willen ook mensen hebben met een hoog IQ,
ruime ervaring en hoge opleiding. Dit beperkt het aanbod nog verder.
Je hebt het offshore dus niet voor het uitkiezen. Daar gaat het volgende misverstand over.
Meer..
Over IQ en offshore: Offshoring dos and don'ts in IT Director van 8 juli 2004.
(http://management.silicon.com/itdirector/0,39024673,39121998,00.htm)
Misvatting 2: Ik heb het voor het uitkiezen.
Er wordt veel gesproken over offshore, maar het stelt nog niet veel voor. In termen van uren
vindt ten hoogste wereldwijd 3% van alle IT ontwikkeling offshore plaats, en zelfs dat is volgens
ons overdreven. Maar het is zeker waar dat het heel hard groeit.
Het probleem voor de offshore
software ontwikkelaars is dat ze
inderdaad zo hard groeien, en
langzamerhand verschuift de markt
dan ook naar een aanbod markt: niet
de kopers van diensten maken uit wat
er gebeurt, maar de aanbieders. En om
de ervaren aanbieders wordt
gevochten.
Het is schijnbaar niet moeilijk om offshore bedrijven en programmeurs te vinden, zoek maar op
het Internet naar “offshore software’, en je krijgt 2.000.000 hits. Het barst van de intermediairs
die proberen op een makkelijke
Figure 1
manier een goede boterham te
verdienen.
Maar je hebt het niet meer voor het
uitkiezen, het is juist veel moeilijker
om offshore de juiste bedrijven en
ontwikkelaars te vinden dan in
Nederland. In offshore landen zit geen
enkele goede programmeur zonder
werk, integendeel!
Bestaande klanten gaan
voor
De offshore bedrijven zelf vinden
bestaande klanten belangrijker dan
nieuwe klanten, continuïteit in relaties
vindt men belangrijker dan geld of
winst.
Dit is vaak moeilijk te geloven voor ons
westerlingen, maar dit is een essentieel onderdeel van de cultuur, waarbij familie en vrienden al
generaties nog steeds de essentie zijn voor bestaanszekerheid. Dit geldt voor alle belangrijke
offshore landen, India, China en Rusland.
Grote offshore bedrijven, die je vooral in India vindt, werken primair voor hele grote bedrijven,
met hele grote budgetten. Deze bedrijven groeien al jaren met 50% per jaar, en moeten alle
mogelijke moeite doen om hun groei te beheersen. Intern zijn ze niet zakelijk westers
georganiseerd, maar ze hangen aan elkaar van persoonlijke relaties. Natuurlijk is elke nieuwe
klant heel welkom, maar de bestaande klanten kennen de juiste mensen, en staan dan ook
vooraan bij het krijgen van de beste projectleiders. Het is ontzettend moeilijk als nieuwe klant
(ook al ben je een hele grote multinational) om daar tussen te komen, je moet je plaats als klant
eerst verdienen.
De harde strijd voor het juiste offshore personeel
Het Internet staat bol met negatieve ervaringen met offshore outsourcing; met als
achterliggende oorzaak de gebrekkige kennis en ervaring van de offshore partner. Dit leidt tot
software met gebrekkige user interfaces, nauwelijks gedocumenteerd, en vol met fouten. Vooral
in India waar de software industrie extreem snel groeit, wordt daarom een harde strijd gevoerd
voor de mensen met de juiste achtergrond en ervaring.Bedrijven uit India beginnen om deze
reden zelfs een vestiging in China, dat is voor een offshore bedrijf een kleine stap, omdat men al
weet hoe je dit moet organiseren.
Is personeel in India of China nog wel te vinden, behouden ervan is veel moeilijker, omdat
culturele problemen in de weg zitten. In India werkt men niet om er zelf beter van te worden,
maar als plicht om de familie te onderhouden. Vaak is men de enige in een grote familie die
tenminste wat geld verdient. Hierdoor wisselt men van baan als ergens anders een paar roepia
meer kan verdienen, het gaat immers om de familie en niet om je persoonlijke ontwikkeling. Dit
verklaart bijvoorbeeld waarom men in Call Centers in India een verloop van 60% in het eerste
jaar heeft. En dit is ook de reden IT projecten uitvoerd in India zo vaak van projectleider
wisselen. Men doet dit dus niet omdat een bedrijf uit India zo graag zijn klanten pest, het is
gewoon een gevolg van de cultuur, met nadruk op familiebanden. Dit is ook de reden dat men in
India zo hecht aan omslachtige procedures en methoden, men kan nu eenmaal niet zonder deze
extra overhead en bureaucratie. Zonder dat komen projecten nooit af.
In Europa (Oost Europa en Rusland) is het juist andersom, daar kijkt men juist naar de inhoud
van de taken. en er is dan ook nauwelijks verloop bij de goed geleide
bedrijven. Men is primair georiënteerd op collegiale samenwerking, de persoonlijke relatie met
hun werkgever, de inhoud van de baan, de kwaliteit van het werk en de wijze waarop het
management met de mensen om gaat. Maar ook daar moet je oppassen dat bedrijven zich niet
vol zuigen met vrienden van vrienden.
Nee, en ze komen echt niet naar Nederland. Men heeft het als programmeur best goed in een
offshore land. Weliswaar verdient men stukken minder, maar de kosten zijn veel lager. Het vrij
besteedbaar inkomen is veel hoger(!) dan die van een Nederlandse programmeur. En die
mensen doen precies het werk wat ze leuk vinden, en hebben ook nog een technische
voorsprong vergeleken met de gemiddelde Nederlandse of Amerikaanse programmeur. Lees
hierover in het volgende misverstand: meer...
Over het tekort aan personeel in India, een New York Times artikel van 9 mei 2004: As a Center
for Outsourcing, India Could be Losing its Edge.
Misvatting 3: Ze lopen technisch achter
Veel ICT-ers koesteren zich met de gedachte dat ICT Outsourcing naar Offshore niet zo'n vaart
zal lopen. Dat als men niet in Amerika of Europa geboren is men automatisch ook technisch
achter loopt. Multinational Shell vindt dat het zelfs andersom is "A spokesperson for Shell, for
example, also complained that its company’s computer programmers do not work as well as
those in India, and sees offshoring as a solution".
Maar overal op het Internet staan prachtige emotionele anecdotes over wat er allemaal mis kan
gaan bij Offshore. En natuurlijk gaan er vaak dingen mis, zie wanneer faalt offshore elders op
deze site. Maar dat ligt dan meestal aan het management en niet aan de mensen zelf.
Teams uit St. Petersburg zijn geregeld wereldkampioen programmeren
(georganiseerd door ACM en IBM). Zo ook in 2000, 2001 en 2004
Offshore loopt men technisch juist meestal voorop, vooral in Rusland.
De enige Nobel prijs ooit gegeven voor ICT kwam gedeeltelijk in St. Petersburg terecht.
Lizatec krijgt van zijn klanten alleen maar verbaasde uitspraken te horen: "waar haal je die
mensen vandaan?(KPN)", "wat gaat het de laatste tijd toch goed! (TU Delft)".
Dat is in ieder geval voor Rusland logisch te verklaren:




Technologische fixatie.
Zoals Nederland primair een handelsnatie is, zo is Rusland primair een technologienatie.
Rusland is altijd een technologisch georiënteerd land geweest, niet alleen in de tijd van
de spoetnik, Gagarin en MIR maar ook nu nog met het International Space Station.
Russische technologie wordt algemeen als erg robuust en betrouwbaar gezien. In
Rusland zelf staat een ingenieur in hoog aanzien.
Ontwikkelingen in ICT gaan heel snel. De kennis van gisteren is de achterstand van
vandaag.
Dynamiek. In offshore landen als Rusland, China en India is men veel dynamischer dan
in Nederland. Nieuwe technologie wordt sneller geïntegreerd, men is veel meer bereid
nieuwe dingen te doen.
Men heeft geen remmende voorsprong




Toen in 1989 in Rusland het venster naar het westen open ging, zoog men zich vol met
de nieuwste technologie.
Men heeft de fasen main frame en mini overgeslagen, was slechts kort bezig met Client
server technologie, en weet niet beter dan dat een applicatie moet worden gerealiseerd
met Internet technologie. Men maakt voor programmeren uitsluitend gebruik van object
georienteerde talen, van Cobol heeft men alleen gehoord, en Visual Basic beschouwt
men (net als Microsoft zelf) als zwaar verouderd.
Men heeft geen last gehad van het jaar 2000, en hoefde geen euroconversie te doen.
Alle uitgebreide resources waren in die tijd gericht op het Internet. Op de internationale
internet software markt worden Russische software producten een steeds belangrijkere
factor.
Team work en specialisatie
Technologie is in Rusland niet voorbehouden aan nerds, iedereen denkt en doet mee aan
technologie. Programmeurs in offshore bedrijven zijn dan ook veel meer team
georienteerd dan westerse programmeurs, men vertrouwt veel meer op elkaars
specialisatie.
Door deze specialisatie gaat de kennis vaak veel dieper.
Men werkt veel harder.
Binnen Lizatec zijn werkweken van 50 tot 60 uur normaal, meestal wordt er ook op
zaterdag en zondag gewerkt. Wij verzorgen bij Lizatec zowel ontbijt, lunch als avond
eten, zodat iedereen lekker door kan werken. En thuis is men ook altijd bezig met
computers en ICT. Men kijkt 's avonds niet naar voetbal, maar leest (natuurlijk, het
leven moet niet saai worden) computerblaadjes. Men studeert, en studeert en studeert.
Men test zichzelf door certificatie examens te doen voor Microsoft en Oracle. En niemand
gaat hiervoor eerst naar cursus, men doet direct examen, en slaagt altijd.
Men ziet programmeren als vak
In Nederland wordt programmeren door informatici vaak als tussenstap - of zelfs
noodzakelijk kwaad - gezien in de loopbaan omhoog. In Rusland ziet men het als
einddoel, men ziet niets in consultant achtige taken, men weet eigenlijk niet wat het
zijn, en vindt het eigenlijk geen echt vak. Medewerkers van Lizatec publiceren geregeld,
en schrijven uitvoerige boeken over programmeren.
Het is niet voor niets dat men in de Verenigde Staten door middel vEr ontbreekt domein
kennis, marketing en kapitaal an wetten probeert offshore software ontwikkeling
tegen te houden. Als men te lage kwaliteit zou leveren zou er geen enkel probleem zijn.
Een oer degelijk Nederlandse software bedrijf als LogicaCMG is van mening dat in India de
kwaliteit van de programmeurs beter is dan in Nederland. Shell worstelt al jaren met de kwalliteit
van haar IT afdelingen, en dat is (naast prijs natuurlijk) de reden dat ze naar India uitwijken.
Omdat Shell van plan is alles te outsourcen is het de vraag of het lukt, maar dat is een heel
andere probleem.
En waar moet het dan naar toe?Gelukkig voor de westerse software specialisten heeft
men op 3 gebieden nog een belangrijke veel moeilijker in te halen achterstand:



Domein kennis
Marketing
Kapitaal
De factor kapitaal is hierbij essentieel, waarbij de Verenigde Staten natuurlijk een enorme
voorsprong hebben en houden op Europa. Het risico kapitaal in beide continten
eisen tegenwoordig dat alle software offshore wordt gemaakt, investeringen vallen of staan er
meestal mee. Natuurlijk zorgt men er wel voor dat de aansturing, marktkennis en het
intellectueel eigendom in eigen handen blijven.
De grootste markt voor software is op dit moment nog steeds de Verenigde Staten, op deze
markt worden producten gelanceerd, en wordt ervaring opgedaan in marketing en sales. Hiervoor
heb je direct fysiek contact nodig met eindgebruikers, en bedrijven in de VS hebben dan ook een
voorsprong. Als over enkele decennia echter China en India een grotere markt wordt dan de
Verenigde Staten, dan hebben juist bedrijven in China een voorsprong op het gebied van domein
kennis en marketing. En op dat moment zullen de machtsverhoudingen in ICT land opeens zijn
omgedraaid.
Maar dat is wel erg ver vooruit kijken, laten we nu overgaan naar het volgende misverstand wat
nu een directe invloed heeft op projecten: cultuurverschillen. Meer...
Misvattting 4: Het Cultuurverschil is het grootste
probleem.
Als je er niet op verdacht bent, is het cultuurverschil inderdaad een groot
probleem. Er zijn veel prachtige anekdotes over cultuur verschillen, waarbij vooral
de cultuur verschillen met India legendarisch zijn.
De voornaamste klachten over ontwikkelaars uit India zijn:





ze zeggen altijd ja, op alles
ze dekken elkaar af
ze proberen hun 'neef' die niets kan ook in het project te halen.
men vindt het onbeleefd om slecht nieuws, zoals budget en tijd overschrijdingen, op tijd te
melden.
men is vaak erg optimistisch over eigen kunnen, men denkt alles op het laatste moment
nog wel goed te krijgen. Vergeleken met Indiërs exceleren Grieken in lange termijn
planning.
Sommige zaken zitten heel diep. In India heeft men bijvoorbeeld een heel ander idee van tijd. Als
men afspreekt dat een vergadering om 9:00 uur begint, dan heeft het geen zin om voor 10:00 uur
te komen, en vaak ben je als westerling dan nog steeds de eerste!
Het heeft ook geen zin afspraken meer dan één dag van te voren maken, dat is een te lange
termijn in het denken van Indiase managers. Het heeft natuurlijk ook een voordeel, je kan vaak nog
dezelfde dag een afspraak met de topmanager maken, niemand kijkt ervan op.
Figure 2
Onderhandelen in India
Indiërs zijn primair en boven alles handelaren, en zullen altijd het onderste uit de kan halen.
Onderhandelen met bedrijven uit India is soms bizar, je hebt veel zitvlees nodig, je moet vaak dom
hetzelfde keer op keer herhalen, en men heeft vaak achteraf een heel ander idee van de afspraken
die zijn gemaakt.
Het is dus zaak bijzonder scherp en alert te zijn, alles twintig keer extra te overdenken, en
natuurlijk wordt bij de uitvoering het kleinste detail aangegrepen om meerkosten in rekening te
brengen. Dat is soms doodvermoeiend.
Men neemt vrouwen niet serieus
Een ander probleem is vrouwelijk management, projectleiders en testers. In landen als India
worden deze niet serieus genomen. Onze poging om in het jaar 2000 ook in India een vestiging te
beginnen liep daarom direct stuk. Het leek ons aanlokkelijk omdat de salarissen in India lager zijn
dan in Rusland.
Directeur Lisette Breukink van Lizatec kreeg echter telkens te horen: "en wie neemt de beslissing",
"wat vindt uw baas ervan", en niemand, helemaal niemand, wilde geloven dat zij degene
was die het besluit kon en zou nemen. Na een paar weken heeft ze het gewoon opgegeven.
Met Russen werken is prettigerInderdaad is het prettiger om met Russen (Europeanen)
te werken dan met mensen uit India. Russen (vooral uit het noordelijke St. Petersburg) lachen om
dezelfde dingen als wij, en hebben dezelfde Europese mentaliteit. Een dergelijke mentale
synchronisatie is tenminste even belangrijk als technische know how. Hierdoor begrijpen ze veel
sneller dan Indiase ontwikkelaars wat er moet gebeuren, zijn veel klantgericht, en willen primair de
klus klaren.
Russen zijn bovendien veel betere team werkers dan wij in Nederland gewend zijn van
ontwikkelaars. Men vindt het fijn onderdeel uit te maken van een team en er bewust wat van te
maken. Men is ook gewend aan grote projecten te werken.
Maar tussen ICT en gebruikers is het cultuur verschil groter
Maar al deze cultuur verschillen kunnen heel snel worden opgespoord en onder redelijke controle
gebracht. Er is een kleiner cultuur verschil tussen ICT-ers onderling – uit welk land ze ook komen –
dan tussen ICT’ers en gebruikers.
Problemen die die onder het motto van cultuur verschil worden gebracht zijn vaak terug te brengen
op:






het niet kiezen van de juiste offshore partner
onduidelijke communicatie over wensen en verwachtingen
obstructie van eigen medewerkers in Nederland
obstructie van managers in Nederland
onrealistische verwachtingen
slecht management.
Onbegrijpelijke situaties
Nederlandse bedrijven met weinig of geen offshore ervaring komen vaak in situaties die voor hen
onbegrijpelijk zijn. Mensen die midden in een project niet meer van zich laten horen, mensen die
niet meer willen praten met de Nederlandse projectleider, bedrijven waar opeens alle computers
zijn verdwenen, of bedrijven die opeens het drievoudige vragen vlak voor de aflevering. Mensen
die er met de aanbetaling vandoor gaan, of van het geld bestemd voor salarissen een Mercedes
kopen, en die ook nog vol trots aan je laten zien.
Dit soort bizare dingen zijn de reden dat veel bedrijven offshore gaan, maar de meesten er weer
mee stoppen!Ook in Nederland hebben wij vreemde manieren om de
dingen te doe n Zie elders op deze site bij falende offshore voor een overzicht van deze
redenen.
De eerste reactie is vaak het land of de mentaliteit in de betreffende landen de schuld geven, maar
dit is te gemakkelijk. In Nederland komen dergelijke vreemde dingen ook dagelijks voor maar
dan vaak vermomd onder termen als 'reorganisatie', 'arbeidsvoorwaarden', 'financial
engineering', "belasting technisch', 'conform leveringsvoorwaarden', of 'verantwoordelijkheid
management'. En dit leidt tot situaties die objectief gezien bizar zijn, vernietiging van kapitaal, en
onrechtvaardig voor de betrokkenen. Maar wij zijn er ondertussen aan gewend geraakt, en vinden
het 'normaal'.
Als je offshore zaken doet moet je allereerst de juiste antennes ontwikkelen. Als je echter de taal
niet spreekt, de wijze van zakendoen niet snapt, en onvoldoende relaties hebt, is het bijna
onmogelijk signalen naar waarde te schatten.
Vanzelfsprekend stelt dit hoge eisen aan de ervaring en kwaliteit van het Nederlandse management
in het offshore land.
Bij Lizatec moesten wij onze mensen twee dingen afleren: impliciete communicatie, en blindelings
doen wat de baas zegt.
Impliciete communicatie en doen wat de baas zegt
In bijna alle landen, behalve Nederland, gaat een groot deel van de communicatie impliciet. In
offshore ogen betekent de mededeling: "de programmeur is ziek", hetzelfde als "het project loopt
uit". Het zou zelfs uitermate onbeleefd zijn om tegen de klant dit ook nog eens expliciet te zeggen,
je wilt immers de klant niet als een klein kind behandelen. Offshore vindt men het ook vaak
onbeleefd om een meerdere met vanzelfsprekende mededelingen te belasten. Dus een mededeling
als 'de taak is af' wordt vaak overgeslagen, waardoor het totaal onduidelijk is voor de baas of voor
de klanten wat de status van projecten is.
In bijna alle landen, behalve Nederland, is er een enorm respect voor de baas. Dit heeft als
vervelend gevolg dat men blindelings doet wat de baas zegt. Bij sommige projecten wellicht handig,
maar niet als je software ontwikkelt, dan gaan het snel mis. We hebben in Rusland een
autocratische eigenaar zijn beste programmeur op staande voet zien ontslaan, omdat hij hem
tegensprak. Hij was zo van zich zelf vervuld dat hij dit deed waar de klant bij was, natuurlijk in onze
ogen een commerciële doodzonde, maar in zijn ogen juist een voorbeeld van hoe strak hij het
bedrijf in de hand had. Offshore is dergelijk autocratisch en vreemd gedrag geen uitzondering, maar
de norm.
Voor intelligente mensen is het daarom bevrijdend om bij een bedrijf te werken waar andere
omgangsvormen gelden, die kunnen dan hun volledige potentieel benutten.
Voorbeeld (echt gebeurd): wij hebben veel meer fouten gevonden
Communicatie problemen kunnen echter ook helemaal uit de hand lopen. Enkele jaren geleden
besteedde een klant van Lizatec een middelgroot project uit aan een heel groot bedrijf uit India.
Voor het bedrijf uit India was het echter een heel klein project. Eigenlijk kon je dus van te voren
voorspellen dat het geen echte aandacht zou krijgen.
Het zou op 13 oktober 2000 moeten worden opgeleverd, en het werd op die dag precies op tijd
opgeleverd. De mensen uit India waren erg blij, hadden een klein feestje gevierd, ballonnen
opgehangen, kortom waren ervarn overtuigd dat zij een top prestatie hadden geleverd.
Wat zaten die gekke Nederlanders weer raar te zeure n
Het Nederlandse bedrijf konstateerde na 2 dagen testen 1000 fouten, stopte met testen, en klom
boos in de telefoon. Uit India kwam echter geen enkele reactie, dus loste men in Nederland zelf al
die fouten maar op. Maar uiteindelijk (na een jaar, en pas nadat een veel grotere opdracht van een
ander bedrijf dreigde mis te lopen) was er voor de eerste keer weer communicatie. Men kwam bij
elkaar, en en de Nederlanders maakten heel boos duidelijk dat ze 1000 fouten hadden gevonden.
Dit leidde tot groot onbegrip aan de kant van India, men had immers opdracht gekregen het
systeem te maken en te testen. En dat had men perfect gedaan, en veel beter dan de
Nederlanders. Had men in Nederland maar 1000 fouten gevonden, in India had men bij het
testen 4000 fouten gevonden, dus wat zaten die gekke Nederlanders raar te zeuren, ze konden nog
geen eens goed testen, waarom zou je ze serieus nemen?
Nadat het management duidelijk was wat de communicatie stoornis was, werd het snel opgelost tot
tevredenheid van beide partijen. ( Onze klant werkt niet meer met offshore in India, de redenen
zijn ervaring, kwaliteit en afstand).
Zou je dit soort problemen nu oplossen door gedetailleerde ontwerpen te maken en alles haarfijn
van te voren af te spreken? Onze ervaring is juist niet, lees hierover in het volgende misverstand.
Meer...
Een grappig flash filmpje over help desk support vanuit India. Gezien vanuit de Amerikaanse
cultuur....
Misvatting 5: Ik heb eerst een gedetailleerd ontwerp
nodig.
Het maken van systemen is het maken van iteratieslagen. Elke volgende iteratie
verbetert het systeem. Het lot van een heel gedetailleerd ontwerp is meestal dat
in het uiteindelijke systeem alleen nog in hoofdlijnen het gedetailleerde ontwerp
is terug te vinden. De meeste organisaties hebben daarom afgezworen om
volledige gedetailleerde ontwerpen te maken.
Offshore requirements zijn echter nog compacter. Je kan je namelijk beperken tot dat
gedeelte van de specificaties dat beslist inshore moet worden gemaakt.
Het is bijvoorbeeld inshore voldoende om een invoerscherm als volgt te specificeren: "invoer
van alle gegevens van Tabel A, met lookup van alle velden"Je moet niet meer specificeren dan
men offshore nodig heeft om een prijs en levertijd kan opgeven. Meer is niet nodig. De
verdere uitwerking komt later wel, tijdens het bouw proces.
Een te gedetailleerd ontwerp bij offshore outsourcing nog extra nadelen:



Je maakt geen gebruik van de creativiteit en kunde van de offshore bedrijven. Vaak
zijn er snellere en betere methoden om iets te realiseren. Methoden die men ook al bij
andere systemen heeft toegepast. Al deze kennis en kunde wordt buiten werking
gesteld.
Bij Lizatec kunnen onze Russische medewerkers zich behoorlijk verbazen aan gekozen
oplossingen die slechtere en instabiele systemen opleveren. En vaak is het dan te laat
om het nog te wijzigen. En het is natuurlijk heel vervelend om iets van lage kwaliteit
te moeten maken, dat draagt niet bij tot de arbeidsvreugde.
Je geeft het offshore bedrijf niet de gelegenheid domein kennis op te doen, omdat je
toch alles precies voorschrijft. Dit kan leiden tot enorme fouten, die eenvoudig
voorkomen hadden worden door meer aan het offshore bedrijf over te laten.
Motivatie
In een offshore bedrijf werken heel gewone mensen, die net als ieder ander motivatie
nodig hebben. En omdat men zo ver weg zit, is wellicht motivatie nog veel
belangrijker. Door motivatie kan je als manager het beste uit ze halen. De “niet
denken maar doen’ mentaliteit die vaak uit detail ontwerpen straalt draagt niet bij aan
deze motivatie.
Eigenlijk moet je een offshore project dus op dezelfde manier aansturen als een onshore
project. Waarbij offshore en fixed price werken als grote voordeel heeft dat je goede
specificaties krijgt waar beide partijen achter staan. Dit is de belangrijkste reden dat offshore
projecten een hogere kwaliteit hebben en sneller worden gerealiseerd dan inshore projecten.
Ons volgende misverstand is één van de meest hardnekkige, namelijk dat afstand en tijd niet
belangrijk zijn. meer...
Misvatting 6: Afstand en tijd is niet belangrijk.
Lord Forte van Trusthouse Forte heeft een keer op de vraag "wat zijn de belangrijkste
aspecten aan een geslaagd Hotel" als antwoord gegeven: "De Plek, de Plek, de Plek".
Analoog is bij offshore software ontwikkeling het belangrijkste: "De Communicatie, de
Communicatie en de Communicatie". En dat is wat wij Lizatec geleerd
hebben: communicatie is het belangrijkste, communicatie leidt tot vertrouwen, en alleen
wederzijds vertrouwen leidt tot geslaagde projecten.
Bij Lizatec is er dan ook maandelijks of vaker face-to-face contact tussen opdrachtgevers en
ontwikkelaars. Alleen als een project gesetteld is, wanneer mensen elkaar goed kennen,
weten wat ze aan elkaar hebben, wordt dit minder.
Dus er wordt heel wat afgevlogen tussen vSt. Petersburg en Schiphol.
Fysiek is dat door de dagelijkse vluchten makkelijk te doen, maar het verre oosten zoals de
naam al zegt, voor ons veel te ver.
Reizen naar India lijkt de eerste maanden mee te vallen. Niemand heeft er bezwaar tegen om
op kosten van zijn werkgever een keer naar India te gaan, en met eigen ogen na een reis van
36 uur te zien hoe alles daar werkt. Speciaal als de reis business class wordt uitgevoerd en in
een 5 sterren hotel kan worden vertoefd. Het spenderen van 10.000 Euro is op zich niet
vervelend. Zelfs fysiek ongemak door een latere tropische ziekte heeft men er graag voor
over. (Dit komt heel vaak voor. Tip: het Havenziekenhuis in Rotterdam heeft zich
gespecialiseerd in tropenziekten).
De tweede keer wordt het minder leuk. India is een stoffig warm land, er is weinig vertier
behalve werken. En ook business class en 5 sterren hotels zijn na enige tijd vervelend, heel
vervelend. En het grootste probleem is dat de mensen die je graag wilt sturen dat niet willen.
Daarom moet je vaak volstaan met jonge onervaren medewerkers, en maar hopen dat zij
bereid zijn dit lange tijd vol te houden. Natuurlijk kan je door allerlei maatregelen te nemen
communicatie verbeteren, maar al deze maatregelen vergroten de overhead, er ontstaat ruis,
kost geld, en de kans op misverstanden wordt alleen maar groter. En dit gaat weer ten koste
van het vertrouwen waardoor het project de mist in gaat.
Aantal Face to Face contact momenten per maand vanaf start project
medewerker bij Lizatec.
per
Maar als je een multinational bent, je hebt geld zat, en je wilt een vestiging opzetten met een
paar duizend man, dan is dit fysiek alleen mogelijk in India. Alleen daar kan je in korte tijd
iets groots opzetten. En dan moet je maar de extra overhead en minder geslaagde en
duurdere projecten maar op de koop toe nemen.
Iedereen vroeg opstaan door tijdverschillen Cruijff zei het al, “elk nadeel
heeft zijn voordeel”. Ook in India heeft men goed naar Cruijff geluisterd, en weet
tijdverschillen fraai te verkopen:
"Due to a 12-hour time zone difference between India and the US; work happens on a 24-hour
basis in our offshore software outsourcing centers. Last evening's problems actually get
converted to this morning's solutions by India Outsourcing.".
Is dit geen prachtige commerciële zin? Maar helaas laten problemen zich niet zo mooi in
tijdvakjes stoppen, en worden ze niet opgelost terwijl je slaapt. Integendeel, je hebt een groot
deel van de dag nodig om met elkaar te communiceren. En je kan je door de tijdverschillen
alleen 's morgens vroeg met India communiceren. En in tegenstelling tot wat vaak wordt
gesuggereerd houdt men er in India normale werktijden aan. Bij programmeurs is na 8 uur de
effectieve werktijd gewoon op, dus het heeft weinig zin om meer uren te maken.
Alleen gedurende een paar weken kan je af en toe meer dan 8 uur per dag werken. De langere
werktijd per week in India wordt niet veroorzaakt doordat men meer uren per dag maakt,
maar doordat men op zaterdag werkt.
Het gevolg van dit tijdverschil is dat je vroeg moet opstaan, ook op zaterdag, om met India te
communiceren. Vroeg opstaan moeten ook gebruikers en collega's, want die zijn weer nodig
om snel vragen te beantwoorden.
Het volgende misverstand komt (gelukkig) alleen voor in grote organisaties, maar is ook de
moeite waard om te lezen door anderen, namelijk dat offshore outsourcing van de hele ICT
de oplossing is voor al het kwaad. meer...
Misvatting 7: We moeten de hele ICT functie outsourcen
Outsourcen heeft in veel organisatie een heel negatieve bijklank. Maar Offshore
outsourcen moet niet worden verward met ICT outsourcing, want daar wordt vaak
outsourcing van alles bedoeld. En dat gaat ongelofelijk vaak mis.
De Raad van Bestuur raakt de controle op ICT kwijtDe reden dat het zo vaak
verkeerd gaat, is dat het onmogelijk is om vooraf goede afspraken te maken. Het top
management verliest controle over de ICT, op de werkvloer leidt het tot wrevel,
ruzie, irritatie en meerwerk.
Natuurlijk kan je een prachtige Service Level Agreements (SLA) maken, met
schijnbaar harde afspraken. Maar willen afspraken hard zijn, dan moet je ze kunnen
meten, en hoe meet je dingen als ‘klant tevredenheid’, ‘ afstemming op het business
process”, en hoe leg je dat eenduidig voor de toekomst vast. In de praktijk
concentreert men zich op de relatief onbelangrijke 2% van de afspraken die je wel
kan meten, en dan nog is het uiterst moeilijk dit te doen. Soms komt men zelfs niet
verder dan het vastleggen van wat algemene kreten, en van de procedures waarmee
men aan werk gaat. En te laat komt men erachter dat er na het tekenen van het
contract eigenlijk weinig meer gebeurt. Want het doel van een professionele
outsourcer is natuurlijk om geld te verdienen. Het eenvoudigste middel is de SLA
letterlijk te nemen en alles minimaal op te lossen. De meest favoriete activiteit van
een outsourcer is helemaal niets doen, en dat is heel eenvoudig te realiseren: iedere
opmerking van de opdrachtgever is meteen een meerwerk opdracht, en reden voor
vertraging. Natuurlijk is niets doen goedkoper, dus de Raad van Bestuur ziet
tevreden elke maand dat de kosten lekker laag zijn.
Dit leidt tot wrevel en irritatie, waarbij de opdrachtgever het gevoel heeft geen waar
te krijgen voor zijn geld. Het overgenomen personeel voelt zich verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de systemen, en ziet dat alles achteruit holt. Ze voelen zich
niet meer thuis bij de de outsourcer, en zoeken een andere baan. Dit proces is vaak
onderdeel van de verborgen agenda van de outsourcer, deze wordt na enkele jaren
automatisch zeer winstgevend. En automatisch blijft personeel over dat zich
identificeert met de bedrijfscultuur en doelstellingen van de outsourcer. En
langzamerhand vergeet iedereen hoe allemaal vroeger ging; men legt zich bij de
nieuwe situatie neer, en ziet het als normaal.
Outsourcing vernietigt dus niet alleen arbeidsplaatsen, het vernietigt ook ongemerkt
het kapitaal van de aandeelhouders.
Waarom wordt toch de hele ICT functie geoutsourcet? Hoe komt het nu, dat
professionele bedrijven, zelfs multinationals, toch vaak in de val van outsourcing
trappen?
En als je wil outsourcen, hoe moet je het dan wel aanpakken?
Om hier achter te komen is het eerst van belang de drie vormen van outsourcing van
elkaar te onderscheiden.
In het bovenstaande plaatje zijn deze drie vormen weergegeven:
Bij outsourcing van het business process outsource je alles. De meeste
bedrijven doen dit al voor bijvoorbeeld schoonmaken en beveiliging. Nu ga je
een stap verder en outsource je een afgerond deel van de administratie. Dus
bijvoorbeeld ‘de debiteuren administratie’, de ‘incasso’ of de
‘effectenadministratie’. Het outsourcen van hele business processen is
wel mogelijk.
 Bij outsourcen van de ICT Functie doe je de hele ICT afdeling de deur uit. Het
is echter te zeer vervlochten met het Business Process, het is zeer moeilijk om
sluitende afspraken te maken. Outsourcen van alleen de ICT functie is daarom
niet verstandig. Hier ontstaat de irritatie, wrevel en vernietiging van
arbeidsplaatsen en kapitaal van de aandeelhouders.
 Bij outsourcing van het Technische systeem blijft de ICT afdeling in stand,
maar besteedt je alleen de programmering uit. Een technisch systeem kan je
veel duidelijker definiëren, en hiervoor kunnen wel sluitende afspraken worden
gemaakt.

Achtergrond van het misverstand
De achtergrond van het misverstand is dat opdrachtgevers denken dat de ICT functie
duidelijk af te bakenen is; dat het net zoiets is als schoonmaken of beveiliging.
En men weet ook niet dat de technische ontwikkelingen in de ICT erg snel gaan. De
katalysator van outsourcing van de ICT functie is dat opdrachtgevers ontevreden zijn
over de kwaliteit van ICT, en men hoopt met één pennenstreek alle problemen op te
lossen: naar een organisatie die wel verstand heeft van ICT.
Ed Yourdon constateert is in zijn laatste boek Outsource, competing in the global
Productivity race (October 2004) dat de werkelijke oorzaak elders ligt:
"And although it might appear that exobitant costs and project failures are being
caused by inept, unmanageable, overpriced workers, the real problem is often much
deeper and more fundamental: bad management. And that problem won't be solved
by outsourcing the workers." (page 172).
Outsourcing leveranciers waken er wel voor om de klant wijzer te maken, ze doen er
integendeel alles aan om die zelfde managers en hun bazen te overtuigen van de
vele voordelen. Hoe profijtelijk outsourcing wel niet is voor leveranciers blijkt uit het
feit dat men jaren genoegen met een verlies situatie (ook Amerikaanse bedrijven
kijken dus over kwartalen heen), men zelfs bereid om geld up front te betalen voor
overname van apparatuur en systemen, alles om er maar voor te zorgen dat men de
deal maar krijgt.
En daarna wordt er net zo lang geschrapt in het (vaak overgenomen) personeel tot
de situatie weer winstgevend. EDS heeft bijvoorbeeld op 10-7-2004 aangekondigd
20.000 van de 120.000 personeelsleden te ontslaan. Of dat gevolgen heeft voor de
onlangs overgenomen onderdelen van ABN Amro, en energie bedrijven als Nuon en
Eneco is niet bekend.
Nucleaire optie, wederzijdse afschrikking
Natuurlijk gaat dit in de praktijk mis, maar wat dan? De opdrachtgever
zit muurvast, er is behalve ontzettend zeuren en bedelen weinig meer wat een Raad
van Bestuur nog kan doen. Men is de macht en de controle kwijt over de eigen
organisatie.
In theorie is het mogelijk de deal op te zeggen, en natuurlijk wordt daar vaak mee
gedreigd. Dit is een leeg gebaar, want het betekent tevens het einde van het
business process en soms het einde van het bedrijf van de opdrachtgever.
Andersom is opzeggen van een deal door de outsourcer lastig, maar het betekent
nooit het einde van de outsourcer. Dreigen heeft dus geen enkele zin, want je wordt
als opdrachtgever toch niet serieus genomen.
Alleen als een deal nog in het beginstadium is, kan een opdrachtgever nog het
proces stoppen, iets wat onlangs bijvoorbeeld bij UBS is gebeurd.
Grote bedrijven komen terug op ICT outsourcing
Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral grote deals te vaak volledig mislukken. Vooral in
de Verenigde Staten komen bedrijven dan ook terug op volledige outsourcing. De paar
grote deals in de VS hebben tegenwoordig alleen betrekking op commodities als
infrastructuur, waarbij ook hardware en netwerken in de prijs zijn begrepen. En veel
grote deals worden jaren later stilletjes teruggedraaid.
Modern is tegenwoordig om hele business processen of per applicatie te outsourcen. De
functionele aansturing blijft dan zoveel mogelijk in handen van de de opdrachtgever, en
de outsourcer wordt alleen als bouwclub wordt gebruikt. En liefst met zoveel mogelijk
verschillende leveranciers, zodat per leverancier het gebruik van de nucleaire optie
geloofwaardig is (Multisourcing).
Hierdoor blijft het "organisatie geheugen" en "intellectueel kapitaal" in handen van de
opdrachtgever. Bovendien is het eenvoudiger door te voeren omdat het langzamerhand
gebeurt, en alleen de programmeurs en systeembeheerders worden getroffen. Niet het
hele personeel.
Maar ook als je alleen de bouw en niet de hele ICT functie elders
onderbrengt heeft dit gevolgen voor de organisatie. In het volgende
misverstand gaan we in op de dingen die veranderen. Meer..
___________________________________________________________________
_
Meer over dit onderwerp:
Outsourcing zonder enterprise architectuur lijkt op autorijden zonder
veiligheidsgordel Katholieke Universiteit Nijmegen, november 2003.
Prof. dr. Daan Rijsenbrij Vice President ‘enterprise' Cap Gemini Ernst & Young,
Drs. Guus Delen Principal Consultant ‘sourcing’ Verdonck, Klooster & Associates
A desperate Embrace
Companies do not always outsource for goed reasons.
De verhouding tussen KPN en ATOS-Origin heeft zelfs de Economist van 11-11-2004
gehaald.
The outsource balance
There is no need to take an all or nothing approach. Computer weekly 19-10-2004.
Ben Booth, National Computer Centre
Aanbevolen boek:
Offshore Outsourcing: Business Models, ROI and Best Practices.
Marcia Robinson, Ravi Kalakota. 2004. Mivar-Press. ISBN 0-9748270-0-2.
Misvatting 8: er hoeft niets te veranderen in mijn organisatie
In de commerciële brochure van Lizatec staat het fraai vermeld:"Lizatec legt haar klanten geen
methode- of projectaanpak op. Wij sluiten zo dicht mogelijk aan bij de bestaande werkwijze van
onze klanten, en vullen dit slechts aan, bijvoorbeeld met versie beheer, oplever protocollen en issue
beheer. Met een minimum aan bureaucratie zorgen wij er zo voor dat u als klant greep heeft op uw
project".
Maar er verandert wel degelijk iets voor onze klanten, en dat valt niet altijd mee. Als u uw collega's
ervan wilt overtuigen niet offshore te gaan, lees dit dan goed, want hierin staan de belangrijkste
elementen.

Er moeten specificaties worden gemaakt
In de meeste ICT afdelingen en software bedrijven wordt nog steeds gewoon begonnen met
een project. Tijdens het programmeren wordt wel verder bedacht wat er verder moet
gebeuren. Natuurlijk is het fout, iedereen weet dat je vaak dingen overnieuw moet doen,
dat het totaal veel meer tijd kost, dat het ten koste gaat van kwaliteit, en dat het veel beter
is om vooraf meer aandacht te besteden aan de specificaties.
Wij denken dat men het toch doet, is omdat het een stuk makkelijker is, het is veel leuker
om te beginnen met programmeren van een klein stukje dan met het maken van
specificaties voor het geheel. En het management ziet het graag: allemaal mensen die zo
hard en daadwerkelijk bezig zijn, en vergeet graag dat veel mensen onnodige dingen
doen, of dingen die later weer over moeten.
Door al die veranderingen die nodig zijn denken sommige managers dat je alles moet
outsouren, en eigen medewerkers niet te veel bij offshore ontwikkeling moet
betrekken. Soms met de goed verborgen doelstelling om dit kunstje hierna bij alle
projecten te herhalen, en de eigen medewerkers te zijner tijd te ontslaan.
Lizatec heeft de afgelopen 7 jaar met vallen en opstaan, langzaam moeten leren wat wel
en niet kan. Het belangrijkste wat wij geleerd hebben is dat de functionele aansturing
door opdrachtgevers zelf moet worden uitgevoerd. Dat is in het belang van hun
personeel (werkgelegenheid, leuk werk), maar nog veel meer in het belang van de
organisatie: de organisatie houdt de know how, blijft de baas in het project, en houdt de
vrijheid van leverancier te wisselen. De leverancier moet een goede prijs prestatie
blijven leveren.
Essentieel hierin is de rol van uw huidige medewerkers, Deze kennen immers de
ongeschreven doelstellngen en wetten van de eigen organisatie. Een perfect werkende
ICT oplossing maken is nu eenmaal niet zo moeilijk, de kunst is de juiste ICT oplossing
te maken. Uw eigen personeel is hierbij cruciaal!
Met offshore uitbesteden kan dit echter niet meer: je wordt gedwongen om specificaties
te maken.


De nodige financiële middelen worden vooraf zichtbaar.
Het nadeel van specificaties vooraf is dat ook de scope van het hele
project vast ligt. En dat betekent dat de totale kosten vooraf bekend zijn.
Vaak gaat een project dan niet door, omdat de Return of Investment
(ROI) te laag is.
 Managers moeten producten managen.
Nee, niet projecten, maar producten. Managers moeten het wat
managen, niet meer het hoe, of ervoor zorgen dat iemand dit namens hen doet.
Dit is een grote verandering, er zijn veel minder mensen om rechtstreeks te managen, het
is niet bekend of er nu wel wordt gewerkt, of er iemand op kantoor zit. Een manager
heeft niets meer te maken met beoordelingen, hoeft niet meer intern te vergaderen.
Project leiders, die vroeger leiding gaven aan mensen, zijn nu bezig met het controleren
van producten. Ze kunnen ook niet meer iedereen in een vergadering bij elkaar roepen om
een probleem op te lossen, ze moeten zelf dit in hun eentje doen.
Het positieve is dat er opeens een zee van tijd vrij komt om naar buiten te treden. Om
met klanten (ICT bedrijven) en met gebruikers te praten, en te overleggen. Het positieve is
ook dat de interne organisatie veel rustiger wordt en eenvoudiger aan te sturen.
De organisatie gaat veel meer gestructureerd werken.
Het bijzondere van offshore werken is dat procedures vanzelf ontstaan, al heel snel
komt vanuit de werkvloer de wens op duidelijke procedures en afspraken. Het is helemaal
niet nodig dat het management eerst deze procedures vast stelt.
Een offshore bedrijf kent dit probleem natuurlijk, en helpt organisaties met deze transformatie. Elk
zich zelf respecterend offshore bedrijf heeft vanuit de praktijk ontstane en geteste procedures en
ondersteunende programmatuur. Deze procedures worden vanuit de werkvloer overgenomen in
ingepast in de wijze van werken van het Nederlandse bedrijf.
Minder gezellig, meer taakgerichtVoor de betrokken project leiders is het in het begin
een stuk saaier, Leiding geven is niets anders dan het in de gaten houden van lange lijsten met
dingen die gedaan moeten worden, stellen van prioriteiten, en afkruisen als iets gedaan is. En vaak
moet een project leider zelf achter de computer kruipen om te controleren wat men offshore gedaan
heeft.
Programmeurs mogen niet meer programmeren, maar moeten
Figure 3
specificaties maken en testen.
Maar na enige tijd vindt men zich in de nieuwe rol, maakt veel meer contacten met gebruikers, en
gebruikers hebben het gevoel beter en sneller te worden geholpen.
Dwingt perfect applicatiebeheer afOffshore outsourcing dwingt een perfect
applicatiebeheer af. Niet langer kan worden volstaan met de huidige vaak informele processen in
organisaties.Offshore is niet gezellig Elk offshore software ontwikkelaar besteedt grote
aandacht aan dit aspect, het is een core competentie.
En vanuit applicatiebeheer ontstaat vanzelf een professioneel functioneel beheer, waarbij change
management, maken van specificaties een core competentie wordt van de organisatie.
En zo draagt offshore uitvoering van IT projecten op een onverwachte manier bij aan een verdere
professionalisering van de software industrie in Nederland.
Wanneer gaat het fout
En als deze verandering niet wordt doorgezet? Dan gaan de projecten goed fout. Wij hebben
projectleiders meegemaakt die vonden dat ze leiding moesten geven, en niet waren aangenomen
om inhoudelijk software te beoordelen. Hun taak was plannen, budgeteren, vergaderen en toezicht
houden. Ze voelden het als gezichtsverlies dat ze nu opeens weer terug waren bij af.
Die vonden dat ze nu zover waren in hun loopbaan dat ze dat niet meer zich met het werk zelf bezig
hoefden te houden. Natuurlijk kortzichtig, niet erg slim, maar wel fact of life.
Maar dergelijke situaties zijn uitzonderingen, in de praktijk hebben goede project leiders en
programmeurs geen problemen met deze stap.
Het klassieke artikel en makkelijk te lezen artikel over specificaties maken is: Joel On
Software: Painless functional Specifications - Why bother?
Misvatting 9: Ook offshore is prijs
evenredig met kwaliteit
Als je offshore gaat uitbesteden wijken de
prijzen vaak nogal af. Waarom is de ene
leverancier duurder, en de ander goedkoper?
Natuurlijk heeft dit gedeeltelijk met de
kwaliteit te maken, een beter bedrijf is
realistischer, geeft meer ondersteuning, en
vraagt meer. Maar er zijn bij offshore vele
verstorende factoren, waar je op het eerste
gezicht niet aan denkt:
 Calculatie ervaring
Figure 4




De ervaring van een offshore
software bedrijf komt veelal tot
uitdrukking in de prijs. Voor kleine bedrijven zonder ervaring ben je vaak de eerste
grote buitenlandse klant; men is als de dood de klant niet te krijgen. Natuurlijk vergeet
men uit onervarenheid een groot aantal posten, onderschat de westerse eisen, en vraagt
veel hierdoor veel te weinig geld. De kosten worden echter wel gemaakt, en dat
betekent dat je later toch de rekening krijgt.
Het kan echter ook doorslaan naar de andere kant. Men denkt dat westerse bedrijven
toch rijk zijn, dus dat je kan vragen wat je wilt.
Culturele verschillen
In India is men erg goed in onderhandelen, en men is bereid voor 0,1% verschil nog
dagen door te onderhandelen. In onze westerse ogen niet erg doeltreffend, maar het zit
gewoon in de cultuur. In Rusland vindt men de kwaliteit van wat men levert juist weer
belangrijk dan de prijs, als men iets moois kan leveren mag het zelfs best wat minder
kosten. In onze ogen dom, maar men komt uit een cultuur waarin niet primair in geld
maar in prestaties werd gedacht.
Nederlands Management
Het is natuurlijk beter als er dagelijks Nederlanders ter plaatse zijn in een leidinggevende
positie. Je kan hier echter van af zien, en zelf en/of je medewerkers vaak op en neer
laten reizen. De eigen kosten worden hierdoor hoger, maar de kosten van offshore
offertes natuurlijk een stukje lager.
Kwaliteit medewerkers
Betere medewerkers doen ook meer in een kortere tijd. Maar aan de andere kant is men
beter in staat te beoordelen wat er allemaal moet gebeuren, beter in staat is technische
risico's in te schatten. Dat kan dan een meer reële, maar hogere prijs tot gevolg
hebben.
Bedrijfsrisico
Zelfs multinationals met honderd
jaar ervaring in China, met Chinees
management, raken geregeld veel
geld kwijt in China. In een land als
China is daarom het bedrijfsrisico
hoger dan in landen als India en
Rusland.

Ervaring met de opdrachtgever,
procedures en domein.
Hoe groter de ervaring een offshore
bedrijf heeft met een klant, hoe
lager de kosten worden voor het
offshore bedrijf. Met offshore
bespaar je terstond kosten, maar
dit effect is groter naarmate de



relatie langer duurt.
Economy of scale
Een bedrijf als Lizatec deelt de overhead van zijn organisatie over verschillende
opdrachtgevers. Lizatec - met 25 medewerkers in vaste dienst en met 300
medewerkers bij geassocieerde bedrijven - kan kosten effectiever werken dan een bedrijf
met een paar medewerkers.
Beschikbaarheid van componenten en ervaring.
Als het offshore bedrijf al kant en klare componenten beschikbaar heeft, kan men vele
malen goedkoper werken. Hoe meer ervaring een offshore bedrijf heeft met een
bepaalde technologie, hoe beter men risico's kan inschatten en hoe sneller men werkt.
Management kwaliteit van de Opdrachtgever
Als een opdrachtgever de projecten strak in de hand houdt wordt het doel sneller
bereikt, en zijn de kosten lager. Het offshore bedrijf kan een lagere offerte uit brengen
als de Opdrachtgever actief bij het project betrokken is. Kosten bestaat uit veel
meer dan de prijs per uur








Kosten van hardware
In sommige landen zijn de kosten van computers vele malen hoger dan in Nederland. In
Rusland daarentegen zijn de kosten van computers daarentegen weer 20% lager dan in
Nederland, waarschijnlijk omdat de tussenhandel een kleinere marge heeft.
Interne organisatie offshore bedrijf
Er zijn offshore bedrijven die net zoals nu bij detachering gewoon een aantal
medewerkers toewijzen aan een project. Dit is niet efficiënt, je moet specialisten
toewijzen aan een project als het nodig is. Hierdoor kan je met minder uren meer doen.
Als je offshore werkt moet je tegelijk de wijze van werken aanpassen.
Het land
Een programmeur in Hongarije is duurder dan een programmeur uit Rusland. Een
programmeur in Rusland is weer duurder dan een programmeur uit India, en die zijn
weer veel duurder dan programmeurs uit China.
Protserige uitgaven
In deze categorie vallen dure auto's van managers, te grote appartementen voor
Nederlandse directeuren, in het duurste hotel van de stad vertoeven, zwembaden, een
rijk uitgaansleven en westers uitziende kantoren. Vooral onroerend goed is enkele malen
duurder dan in Nederland, speciaal als je westerse normen hanteert.
Maar deze kosten, hoewel stukken hoger dan in Nederland, zijn nog wel te overzien.
Het ongunstige effect op de prijs is echter dat in het bedrijf een overvloedige cultuur
ontstaat, met alle gevolgen van dien voor salarissen, overbodig ondersteunend personeel
etc. Laat nooit iets doen op nacalculatie
Fixed Price vs Nacalculatie.
Bij Lizatec wordt in principe elke opdracht eerst voorafgegaan door een offerte, ook voor
klein onderhoud. Wij sturen soms offertes van 25,00 Euro. (Per e-mail natuurlijk, we zijn
niet helemaal gek). Er zijn echter ook bedrijven waar men bij voorkeur op nacalculatie
werkt. Dat laatste is als men offshore uitbesteedt nauwelijks te controleren en in de
hand te houden, en draagt zeker niet bij tot lage kosten. (En gaat ook ten koste van de
kwaliteit, zie misvatting 11)
Meerwerk
Sommige Offshore bedrijven houden de aanvangsprijs zo laag mogelijk, en zijn geheel
geconcentreerd op het achteraf binnenhalen van meerwerk. Je betaalt dus eigenlijk veel
meer, dan wel verspreid over meerdere jaren. (Hetgeen niet qua kosten maar qua
budget natuurlijk ook een voordeel kan zijn).
Garantie
Is er een daadwerkelijke garantie periode, of noemt men het alleen zo? Worden ook
fouten opgelost die niet zijn gevonden in de acceptatietest? Hoe gaat men om met
verborgen gebreken?
Inshore aansturen
Een mixed model laat het project door de offshore organisatie zelf aansturen vanuit
Nederland. Er worden dan mensen gestationeerd bij de opdrachtgever, en die zorgt voor
de communicatie. Dit gebeurt voor een 3 voudig uurtarief, en is bijna altijd op
nacalculatie. Het risico voor het offshore bedrijf wordt hierdoor een stuk lager, en het
offshore bedrijf kan een hogere winstmarge bereiken, zowel inshore als offshore.
Vanzelfsprekend is het de opdrachtgever die hiervoor betaalt.

Toeslagen
Bij het vergelijken van tarieven moeten alle kosten worden meegenomen, gepubliceerde
uurtarieven zijn vaak erg exclusief en gebaseerd op leerling programmeurs. Vooral
bedrijven in India (het land van de onderhandelaars) zijn erg goed in het bedenken van
toeslagen op het standaard tarief. Wij kennen voorbeelden waar het uiteindelijke tarief
2,5 keer het oorspronkelijke tarief was.
Typische uurtarieven voor offshore werk in India is op dit moment gemiddeld USD 22 per uur.
Ervaren ontwikkelaars zijn duurder, beginnend ontwikkelaars goedkoper. Specialisten kunnen
zelfs enkele honderden Euro's per uur doen, en kunnen dus duurder zijn de gemiddelde
Nederlandse consultant.
Als de mensen vanuit India inshore worden gedetacheerd zijn de kosten gemiddeld USD 66 per
uur.
Bedrijven uit Oost Europa en Rusland zijn natuurlijk duurder, bedrijven uit China weer
goedkoper. Iedereen verwacht dat de uurtarieven de komende jaren zullen stijgen, met tussen
de 10% en 20% per jaar.
Toch zijn er mensen die weten te verkopen dat Offshore Outsourcing nauwelijks voordelen heeft.
Meer..
Misvatting 10. Offshore heeft nauwelijks voordelen.
De gedachte dat offshore nauwelijks voordelen heeft wordt vooral gekoesterd door mensen of
bedrijven waarvan de positie bedreigd wordt. Hun argumenten zijn vooral:




gedetailleerde specificaties zijn te kostbaar
De loonkosten zijn vergelijkbaar
De loonkosten groeien naar elkaar toe
De reiskosten zijn enorm. Communicatie is erg duur
Natuurlijk is dit niet slim, omdat al deze kwantitatieve elementen eenvoudig zijn na te rekenen of
na te gaan. Natuurlijk vind je wel ergens op de wereld een gebied waarin sommige bedrijven veel te
hoge salarissen betalen. Maar dit gebeurt alleen naïeve westerse bedrijven met weinig offshore
ervaring die gewoon niet beter weten.
Het is een zwak argument, omdat het heel eenvoudig kan worden gecontroleerd via
de jaarrekeneningen van Indiase bedrijven. Hun offshore tarieven zijn nu gemiddeld USD 22, en
deze bedrijven zijn behoorlijk winstgevend.
De lonen stijgen natuurlijk, ongeveer 8% sneller dan in Nederland. Houdt dat groeitempo aan, dan
zullen over een generatie de salarissen gelijk zijn. Op het moment dat Windows 2035 op de markt
komt, heeft offshore dus nauwelijks kosten voordelen.
One-liners tegen offshore
Met kwantitative argumenten win je het spel tegen offshore dus niet.
Veel slimmer is het op emotionele gronden te doen, door gebruik te maken van angst. Hieronder
volgt een lijst van in de praktijk geteste one-liners die offshore niet kunnen tegenhouden, maar in
ieder geval uitstellen: (Success gegarandeerd!)

























Dat horen we toch zelf te doen.
Dat is voorbijgaand
Je moet nooit achter een hype aanlopen
Het is wel handig als de programmeurs vlakbij zijn
Hoe denk je iemand op duizenden kilometers afstand uit te schelden?
En wat moeten de gebruikers wel denken van al die snoepreisjes van ons?
Het is ons nog nooit gelukt om specificaties vooraf te maken. Waarom nu dan wel?
Je moet rightshore doen, en niet offshore
We moeten eerst alles op een rijtje hebben
We moeten eerst alle systemen integreren en saneren.
Heb je wel eens op internet gekeken?
Daar gaat onze know how
Laten anderen het eerst maar eens proberen
Iedereen die ik ken heeft er negatieve ervaringen mee
Outsourcing is helemaal niks, dat weet iedereen
Laten we eerst de bestaande projecten eens af maken
Prijs is veel minder belangrijk dan productiviteit
Prijs is veel minder belangrijk dan kwaliteit
En als het mis gaat, wie krijgt dan de schuld?
Het begint met programmeurs, en later met het management
Er gaat wel heel vaak wat mis, offshore
Offshore spreekt er niemand Nederlands
Daar moeten we volgend jaar inderdaad eens naar kijken.
Het gaat wel erg veel tijd van het management kosten
Er moet wat te managen overblijven.
En het belangrijkste element, waar we zelfs een apart misverstand aan hebben gewijd: offshore is
niet controleerbaar. Meer...
Offshore Ties that Bind Stan Gibson, Oct 11, 2004:
"In Silicon Valley, there is almost no company that doesn't use offshore. VCs
[venture capitalists] are demanding it"
Misvatting 11. Offshore is niet
controleerbaar
Hiermee wordt bedoeld dat je niet kan controleren of ze offshore
de gedeclareerde uren ook echt hebben gemaakt. Dit is één van de
weinige argumenten tegen Offshore die helemaal juist is: die uren
kan je inderdaad niet controleren.
Maar de achterliggende misvatting is echter dat je die uren zou
moeten controleren. Dat probeert niemand, omdat bij offshore
projecten taken niet uitgevoerd worden op basis van nacalculatie.
Waarom wordt offshore altijd fixed price
gedaan?
Natuurlijk kan je niet kan controleren dat uren daadwerkelijk zijn
gemaakt, niemand kan dat, ook niet de vriendelijke verkoper van
offshore diensten van dat bekende en oh zo betrouwbare bedrijf
kan dat niet. En ook zijn Nederlandse organisatie kan dat niet,
Figure 5
zijn baas kan het niet, en hun accountant kan het niet.
Maar objectief gezien maakt dit geen bal uit, waat geeft het
immers? Het enige risico dat je loopt is dat je onterecht wat te veel te betaalt En wat maakt
20% tot 50% extra uit? Het blijft goedkoop, het past ruim in het budget, en dat je teveel betaalt
is alleen maar een emotioneel probleem. Wij Nederlanders kunnen daar niet goed tegen, maar
mischien moeten we gewoon leren wat internationaler te denken, en onze zuinige emoties opzij
te zetten. Dus waarom niet gewoon alles op naculatie doen?
Maar het maakt wel degelijk uit, en op een heel ander vlak: het kost veel meer dan 20% tot 50%
extra, en de kwaliteit leidt er enorm onder.
Wat zijn de twee belangrijkste redenen dat niemand erover piekert om offshore op nacalculatie
te werken?
1. U krijgt namelijk de slechtste ontwikkelaars. Welke ontwikkelaars denkt u, dat op de fixed
price projecten worden gezet? Juist, de allerbeste. En welke ontwikkelaars denkt u dat aan uw
projecten worden gezet? Vaak ontwikkelaars met een indrukwekkende staat van dienst, met een
keurig CV, maar zo ontzettend langzaam of onnauwkeurig dat offshore geen enkele projectleider
ze in een fixed price project wil hebben. Deze ontwikkelaars krijgt u, veel plezier!
2. En u maakt niet gebruik van de grootste kracht van offshore, dat het goede requirements
afdwingt. U bevordert het werken zonder specificaties, wat betekent dat dingen overbodig
en dubbel worden gedaan, het project later af is, en de echte verassingen pas aan het eind
naar boven komen.
Uitvergroten van de problemen in uw eigen organisatie
De reden dat sommige organisaties toch op nacalculatie werken is een combinatie van luiheid en
onvermogen.Door op nacaculatie projecten uit te besteden kan alvast worden begonnen zonder
dat diep nagedacht hoeft te worden over wat er precies moet worden gemaakt. Dit leidt
naderhand tot de bekende problemen: meer kosten, langere doorlooptijd en ontevreden
gebruikers.
Het goede nieuws is echter dat offshore ook een eenvoudige management tool is om deze
problemen eens en vooral op te lossen. offshore dwingt volledige specificaties af, offshore dwingt
een heldere communicatie af tussen uw eigen organisatie en het offshore bedrijf.
Maar er zijn mischien situaties dat offshore in uw organisatie helemaal niet kan, omdat u zo
uniek bent. Meer...
Misvatting 12. Wij zijn zo uniek, wij kunnen niet
offshore
Zodra dit argument naar voren komt moet een manager zich heel hard achter
de oren gaan krabben. Wat is zo uniek aan ons, dat wij het niet kunnen, en
onze concurrenten wel? Zijn wij gek, of zijn onze concurrenten allemaal gek?
Maar er zijn inderdaad een aantal dingen die je niet kunt offshoren, bijvoorbeeld:




Het opstellen van specificaties.
Dat moet gedeeltelijk (zie 5 gedetailleerd) inshore worden gedaan.
Het testen van de applicatie.
Veel kan offshore, maar uiteindelijk moet je het zelf testen.
Implementatie activiteiten waarbij erg veel gebruikers interactie nodig is.
Alles wat met hardware te maken heeft.
Zoals printers vervangen en kabels leggen
Figure 6
Oneigenlijke argumenten zijn:
Maar wij komen ook veel oneigenlijke argumenten tegen:





Alle modules van ons systeem werken te nauw samen, je kan een gedeelte niet offshore
laten ontwikkelen.
Als een programmeur dit argument noemen, is er iets grondig mis met de technische
architectuur van het systeem. Een systeem moet immers zodanig worden gebouwd dat het
in afzonderlijke delen kan worden ontwikkeld en getest. Het wordt mischien tijd de
volgende personeels beoordeling eens wat minder positief te laten zijn.
Wij bouwen het systeem samen met de gebruikers via agile technieken of rapid
prototyping
Moderne communicatie techniek maakt veek mogelijk, Lizatec gebruikt natuurlijk, net zoals
de meeste organisaties, ook agile technieken en rapid prototyping.
En voor dezelfde kosten kan meer ontwikkelcapaciteit worden ingezet, zodat de gebruiker
meer varianten krijgt te zien en minder tijd kwijt is.
Het wordt tijd eens aan de gebruikers te vragen of zij wel zo gelukkig zijn met de huidige
wijze van het bouwen van systemen.
Onze gegevens zijn vertrouwelijk, die mogen niet naar buiten.
Als ze echt zo vertrouwelijk zijn, mogen deze gegevens ook niet gebruikt worden op de
ontwikkelafdeling. Vooral ontwikkelaars zijn erg slordig met vertrouwelijke data, sommigen
laten CD's op hun bureau slingeren, of nemen data zelfs mee naar huis op hun onbeveiligde
notebook. Ontwikkelaars zijn laxer dan de gemiddelde Officier van Justitie, en zij hebben
geen smoes, zij weten echt wel hoe het hoort. Ze horen te werken met aparte
ontwikkeldata, en alleen in noodgevallen tijdelijk toegang te hebben tot productiedata.
U moet dus direct actie ondernemen, dit is uw belangrijkste prioriteit vanaf vandaag totdat
het goed is geregeld.
Onze gebruikers willen samen met de ontwikkelaars rapporten en
invoerschermen definiëren.
De meeste gebruikers hebben wel wat anders te doen, ze willen oordelen over kant en klare
rapporten.
Het wordt tijd eens met de gebruikers te gaan praten.
Hiermee doen wij een schat van ervaring op.
Een organisatie doet zeker ervaring op door bijvoorbeeld in .Net of Java alles eens te
herprogrammeren. Maar wat is het nut van deze ervaring? Door offshore te gaan had men
het systeem veel eerder af gekregen voor de helft van de kosten. En waarom zou je in
Nederland het wiel uit gaan vinden, terwijl men dat ergens anders al heeft gedaan?
Een organisatie kan veel beter zijn aandacht vestigen op het definiëren van wat men wil, op
het maken en integreren van procedures van systeem ontwikkeling, op het verbeteren en
intensiveren van het contact met gebruikers. Daar heb je wat aan op langere termijn.
Welke activiteiten gaan offshore
Een hiermee samenhangende misvatting is dat gedacht wordt dat outsourcing eenmalig is, dat je nieuwbouw
offshore doet, en onderhoud in Nederland.
Maar juist onderhoud van software wordt in de praktijk meestal offshore gedaan. Op het lijstje van dingen die
offshore gedaan worden staat Nieuwbouw juist onderaan.
1. Klein Onderhoud applicaties
2. Remote system administration
3. Herschrijven core systems
4. Vervangen bestaande applicaties
5. Remote beheer databases
6. Uitbreiden bestaande applicaties
7 Nieuwbouw
Van de IT activiteiten in Nederland wordt 20% besteedt aan nieuwbouw en 80% aan onderhoud. Juist hier zal
offshore een grote rol vervullen. Verwachtingen van Gartner dat in de nabije toekomst 25% van de taken offshore
wordt gedaan sporen met dit beeld. Ook bij Lizatec bestaan 80% van de werkzaamheden aan onderhoud en
uitbreidingen van bestaande systemen.
Ook het op afstand beheren van systemen zal in de komende jaren een grote vlucht nemen. Bijna alle systemen
worden in feite al op afstand bestuurd, maar meestal vanuit een locatie in Nederland. Er is technisch en
organisatorisch geen enkele reden meer om dit inshore te blijven doen. Zoals een relatie van ons laatst opmerkte:
“het enige waar ik ongerust over was is de communicatie, maar die systeembeheerders en database
administrators kunnen nu ook nauwelijks met anderen communiceren, dus het kan er alleen maar op vooruit gaan.
Ze kunnen in ieder geval nooit zo ongelofelijk eigenwijs zijn“
Maar mischien valt het sommigen wel mee. Meer...
Misvatting13: Het zal zo’n vaart wel niet lopen. Offshoring gaat
sluipenderwijs, slechts een klein gedeelte is zichtbaar, en dan nog alleen door de grote bedrijven.
IBM had in 2002 'maar' 4.500 banen offshore, eind dit jaar 10.000, en eind volgend jaar 25.000.
Om politieke redenen houden grote bedrijven Offshore Outsourcing liever geheim, dus gebruikt men
termen als "Global Delivery Model (GDM), "business process transformation services" (IBM) of "best
shore" (EDS).
Grote bedrijven doen elkaar allemaal na, nadat ABN/Amro aaangekondigd heeft offshore te gaan,
zijn teams van ING enthousiast uit India teruggekomen. LogicaCMG heeft grote plannen om hun
vestiging in India sterk uit te breiden van 700 naar 2500 eind 2005. ABN/Amro en Shell laten zich
ook niet onbetuigd, en willen hele ICT afdelingen opheffen.
Maar niet alleen grote bedrijven, nagenoeg alle software bedrijven gaan offshore. Deze kleinere
bedrijven besparen zelfs meer dan grote bedrijven, omdat een groot deel van de R&D overhead weg
valt, kosten variabel worden en ze opeens de beschikking krijgen over een grote variabele
capaciteit. Tevens wordt hun omzet groter doordat projecten die vroeger buiten hun bereik lagen
kunnen opeens worden uitgevoerd. Er zijn maar weinig bedrijven die hier nee tegen zeggen, en dit
zijn volgens onze ervaring uitsluitend heel kleine bedrijven, waarbij de eigenaar het gewoon leuk
vindt om zelf te programmeren. Er zit daar niet veel werkgelegenheid.
Macro economisch
De IT sector dreigt dezelfde kant op te gaan als de textielsector. Tot voor kort een parel van de
Nederlandse Industrie, nu beperkt de textielsector zich tot een paar niches. Alleen kan de IT sector
sneller verdwijnen, want in tegenstelling tot textiel kost het transport van bits niets.
De meeste economen zijn het erover eens dat het beter is voor Nederland als geheel dat ICT
offshore gaat, hierdoor dalen de kosten, worden andere producten concurerender, en stijgt de
werkgelenheid elders. En van de banen in Nederland is 85% niet gevoelig voor offshoring, die
moeten gewoon in Nederland worden uitgevoerd. Daar stijgt de werkgelegenheid juist door
offshoring.
En wat moet een Nederlandse ICT-er doen?Voor Nederlandse ICT-er is dit
natuurlijk heel slecht nieuws, taken verdwijnen of worden uitgekleed. Zelfs als je extreem goed
bent als programmeur, is het niet mogelijk te concurreren met de kostprijs in landen als Rusland,
China en India. Daar zitten dezelfde extreem goede programmeurs, het zijn er meer, ze zijn
extreem gemotiveerd, jutten elkaar op, werken 60 uur per week en ze kosten nog veel minder ook.
Waar je ook werkt, je krijg er last mee. Grote bedrijven nemen het voortouw, maar ook kleine
bedrijven laten zich niet onbetuigd. Het meerendeel van de software bedrijven denkt er niet meer
over uit te breiden in Nederland. Helemaal bedreigd is de detacheringssector, nadat de meeste
opdrachtgevers steeds meer taken in huis halen, gaan ze nu programmerings werkzaamheden
uitbesteden naar offshore bedrijven. Soms met als intermediair het detacheringsbedrijf, maar vaker
door zelf aan te sturen.
En is men eenmaal offshore gegaan, dan is men verslaafd. De werkelijke kostenbesparing is nog
veel hoger, men weet offshore technisch veel meer, en is in staat sneller en zonder omwegen
systemen te realiseren.
Offshore op zijn retour door gebrek aan kwaliteit?
Je kan al die verhalen geloven van al die programmeurs die vinden dat de kwaliteit eronder lijdt, dat
werkgevers beter moeten weten, dat werkgevers er nu achter komen, en dat offshore op zijn retour
is. Vaak zijn ze geschreven door mensen die hun baan verloren hebben
Perhaps the most
enduring myth about the ostrich is that it hides its head in the sand when in danger dankzij
offshore, bang zijn hun baan te verliezen, of geschreven door bedrijven die zich in hun
voortbestaan bedreigd voelen door offshore.
Amerikaanse programmeurs schrijven deze verhalen al sinds begin 1990 (met een korte adempauze
gedurende de dot com hype), en zijn sinds kort met vernieuwd enthousiasme begonnen. De
verhalen blinken uit door prachtige anecdotes, en ze zijn heel bruikbaar om offshore uit te stellen.
Maar van dit uitstel komt geen afstel, uiteindelijk trekt geen werkgever zich er wat van aan:
offshore is nu eenmaal kwalitatief veel beter en veel goedkoper. Werkgevers trekken zich er weinig
van aan, ze moeten wel omdat ook hun concurrenten offshore gaan.
De arbeidsmarkt voor ICT-ers zal hiervan de gevolgen in steeds groter mate van ondervinden.
Het enige wat offshore nu afremt zijn offshore bedrijven zelf, welke niet niet alles kunnen en willen
betekenen voor alle markten en alle klanten, en problemen hebben om snel op een kwalitatief
verantwoorde manier te groeien.
Het lijkt mee te vallen, maar dat is schijn
Als je naar het grote geheel kijkt, dan lijkt het mee te vallen, het aantal banen zal niet veel
verder achteruit gaan, het wordt gecompenseerd door de groei van de ICT sector. ICT banen
blijven, maar het zijn wel andere banen! Weliswaar zit over 6 jaar 25% van de
banen in het buitenland (dus 1/3 verdwijnt), maar er komen ook een groot aantal banen in ICT bij.
De markt voor pas afgestudeerden in de Verenigde Staten is de afgelopen maanden sterk
aangetrokken.
Maar het zijn wel andere banen.
Banen als programmeur, Database administrator en system administrator zullen langzamerhand
verdwijnen. Over blijven banen in de aansturing van software projecten.
Ons advies
Ons eerste advies is: als er een offshore project is, probeer er zo spoedig mogelijk en full time bij
betrokken te zijn. If you cannot beat them, join them!
Het gat in de markt is het opstellen van requirements. Twintig jaar geleden werd er nooit aan
een programma begonnen voordat precies op een rijtje stond wat er gemaakt moest worden. De
afgelopen jaren is - doordat je schijnbaar zo snel een programma kan maken - deze
vaardigheid verloren gegaan, er zijn maar weinigen die het nog goed kunnen.
Door de steeds grotere eisen die aan software worden gesteld, en door de steeds complexere
omgeving is het nu echter meer dan ooit nodig om goede specificaties op te stellen. Zonder
volledige en goede specificaties komen in de toekomst systemen niet meer van de grond, of kosten
5 keer zo veel aan geld en doorlooptijd dan in een professionele omgeving nodig is.
Offshore software uitbesteden dwingt goede requirements vooraf af, en daar zijn mensen voor
nodig. Deze mensen kunnen nooit worden geoffshored.
Maar daarvoor moet je wel alles kunnen, en niet gespecialiseerd zijn. Help wanted by IT services
firmsHelp wanted by IT services firms
Als je heel goed bent heb je geen last van offshoreEr blijft altijd een tekort aan
heel goede technici, maar je moet wel heel erg goed zijn, en bevlogen van je vakgebied. Maak je
zelf niets wijs, dit is echt een heel hoge drempel. Je zit bijvoorbeeld in deze categorie als je
een 9 of 10 had voor wiskunde op het VWO en in 4-5 jaar bent afgestudeerd in een Bèta
ricGeen zorgen als je heel goed bent hting op een universiteit. Essentieel is natuurlijk
dat je bevlogen bent, dat je van je beroep je hobby maakt, bereidt bent om hands-on bezig te zijn,
en dagelijks bij bent met alle nieuwe technische ontwikkelingen. Je moet wel 60 uur per
week werken, want je concureert rechtstreeks met de allerbeste op wereld niveau. Maar als je zo
goed bent, kan je niet anders, dus dat is voor jouw geen probleem.
De universiteiten leveren steeds minder informatici af, de bekende varkens cyclus werkt ook hier,
dus over een aantal jaren is er weer een schreeuwend tekort. Maar het tekort wordt veel groter
dan door de het effect varkenscyclus alleen. Juist door offshore worden de systemem technisch
steeds geavanceerder (dus er zijn weinigen in staat ze te begrijpen), en door de lagere prijs komen
er ook steeds meer van (!). Deze varkenscyclus is voor jou dan ook de laatste, In 2015 verdien je
het dubbele, en dan nog staan de werkgevers in lange rijen voor je deur.
Maar in deze categorie valt maar 5% procent van de Bèta academici, dus wat moet de rest
doen?
ons offshore advies voor techneutenOns advies is proberen uit te groeien naar
projectleider. En juist daar zijn mensen met een technichische achtergrond broodnodig. Voor
projectleiding blijven essentieel de all-round informatici, die zowel verstand hebben van
techniek als van bedrijfsprocessen. Het is essentieel om all-round te zijn, als je alleen verstand
van bedrijfsprocessen hebt kun je niet communiceren met de technici die offshore aanwezig zijn. En
als je alleen verstand van techniek hebt, dan zit je in zwaar weer.Omarm de offshore
duivel.
Zie bijvoorbeeld Help wanted by IT Services Firms (September 2004) waarin gesteld wordt dat
grote bedrijven alleen nog mensen aannemen die ook 'business smarts' hebben.
Volg dus trainingen in people management, projectleiding, psychologie, administratieve organisatie
en management. Stel samen met je werkgever een 5 jaren plan op.
Zorg ervoor ook technisch bij te blijven, probeer alleen technisch vernieuwende projecten te doen.
Als er een offshore project is, probeer er zo spoedig mogelijk en full time bij betrokken te zijn.
Omarm de offshore duivel.
Ga actief naar de gebruikersorganisatie toe, maak je onmisbaar voor hen. Leer hun
bedrijfsprocessen door en door kennen.
Ons advies voor consultants
Bijna iedereen in Nederland is manager, daar kan je je echt niet mee onderscheiden.
Heb je een hekel aan techniek, voel je je verheven boven techniek, of snap je er geen bal van, ga
dan uit kijken naar een ander soort functies dan consultant in ICT. Wil je in de ICT blijven, zorg er
dan voor veel harde Bèta cursussen te volgen. En dingen als people management of project
management vallen hier beslist niet onder, dat is een vlucht naar voren. Volg juist cursussen in
bijvoorbeeld informatie architectuur, informatie analyse en database ontwerp. Maak en onderhoud
je eigen web-site, installeer je eigen mail server. Probeer ook cursussen te volgen die nog
technischer zijn als database management en programmeren in C#. Geef vanaf nu aan
alleen leiding aan technisch innovatieve projecten.
En wat moet de Politiek doen tegen offshore?
Naar onze smaak komen wij te vaak in een situatie waarbij wij technisch jaren voorlopen op de
medewerkers van onze (potentiële) opdrachtgevers. Lizatec besteedt al jaren veel geld aan interne
en externe training, de meeste bedrijven in Nederland doen hier nauwelijks meer wat aan.
Vaak is het dan ook niet zozeer de prijs, maar onze technische know-how waardoor wij offshore
software opdrachten verwerven. Ook de reden dat een bedrijf als Shell zijn ICT offshore uit gaan
besteden vindt zijn oorsprong in de kwaliteit, niet de kosten, hoewel 50% kostenbesparing
natuurlijk mooi is meegenomen, zelfs voor zo'n groot en rijk bedrijf als Shell.
Elke software ontwikkelaars weet hoe belangrijk opleiding en training is. In de hoogtijdagen gaven
bedrijven veel uit aan training, hiermee werd gepoogd ontwikkelaars aan zich te binden. Software
specialisten van hun kant namen genoegen met minder salaris, als ze maar opleiding kregen. De
wil is er dus wel, en in hoge mate!
Nu er echter werkeloosheid is ontstaan, zijn opeens alle budgetten verdwenen,er wordt weinig
meer aan opleiding. Nederland gaat hierdoor steeds meer achterlopen, wat de offshore tendens
alleen maar gaat versnellen.
Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Op dit vlak kan en moet de politiek iets doen, en snel
graag, een eenmaal opgedane achterstand haal je niet zo makkelijk in.
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-07-2001/jw-0720-offshore_p.html
rom small Silicon Valley startups to the Fortune 100, many companies are discovering the benefits
of outsourcing Java software development to offshore teams. Gone are the days when US firms
outsourced only the tedious legacy systems maintenance to offshore companies.
Figure 7
Indeed, US-based companies spent $5.5 billion on offshore outsourcing last year,
an amount predicted to rise to $17.6 billion in 2005, according to research firm IDC. With the
available and inexpensive talent pool of Java developers in countries like India, Russia, and Ireland,
outsourcing new development efforts using the latest Java technologies can save companies time
and money, and might be a great fit for your organization's next project."
Offshoring: A challenge or Opportunity for British IT Professionals? November 2004. Report
by the British Computer Society.
"Threats:
◆ potential for overseas IT professionals to offer better-quality services as well as cheaper prices;
◆ if low-level IT work is moved offshore this leaves fewer opportunities for basic skills training;
◆ IT careers may be seen as offering poor prospects and may attract fewer good candidates to the
profession;
◆ the concentration of university research into a limited number of locations will mean that few graduates
are exposed to the leading-edge research that currently gives the UK a competitive edge;
◆ if IT work moves too quickly out of the UK, our skills base may decline."
Computer firms stay afloat with offshore lifeline
"At its simplest level, offshore labor gives technology-services companies a way to slash costs. A
typical U.S. company that starts using offshore labor in 2005 will spend nearly 75 percent less on
each offshore employee by 2010 than it will spend on each U.S. employee, according to the
Trowbridge Group consulting firm.
The figure includes the costs of outfitting and powering the employee's workplace. The gap remains
large even if the U.S. dollar devalues significantly or if labor costs climb rapidly in offshore locations.
The divide might be simply too compelling for the clients of outsourcing companies to ignore, even if
their emotions tell them to preserve U.S. jobs, said Ben Trowbridge, the firm's chief executive."
Techies not getting enough non-tech training
"Managers faced with an immediate need for technology expertise and limited budgets for professional
development often opt to support technical training rather than invest in building soft skills, which they may
perceive as less critical. However, instruction in business, management and communication can greatly enhance
the team's productivity as well as their ability to collaborate on solving everyday challenges such as improving
efficiency and competitiveness"
Wanneer faalt offshore software development?
Het gaat helaas vaak mis met offshore ontwikkeling. Niet in het begin, dan is iedereen dik tevreden,
maar plotsklaps middenin een project, soms wordt zelfs opeens de telefoon niet meer beantwoord
en zijn de mensen en computers gewoon weg. Maar toch blijft iedereen enthousiast; een ervaring
rijker besluit 95% toch verder te gaan met offshore, maar dan op een andere en een betere manier.
Maar om achter die betere manier te komen is het van belang eerst te weten wat de redenen zijn
van falen van offshore ontwikkeling. Waarom kan men zo vol enthousiasme zijn aan het begin, en
waarom mislukt het toch zo vaak?
In de afgelopen jaren hebben wij tientallen offshore bedrijven in China, India, Philipijnen, Zuid
Amerika, Oost Europa en Rusland gesproken. Wij hebben met honderden Nederlandse en Belgische
bedrijven gesproken die offshore wilden gaan, waarvan veel all ofshore ervaring hadden.
Per onderneming is er niet een duidelijke reden aan te wijzen waarom offshoring van ICT
outsourcing faalt, het is altijd een combinatie van een groot aantal factoren. Als u het van plan
bent offshore te gaan, dan is hier het rijtje van de dingen die u in ieder geval niet moet doen:


Onderschatten emotionele kant
U kun er natuurlijk uit gaan dat aan de andere kant van de e-mail rationele westerse
mensen zitten, en zolang je ze maar goed en op tijd betaalt Men wil onderdeel
uitmaken van het team, ergens bij horen alles goed gaat. Dat u kunt
volstaan met het verstrekken van opdrachten, en af en toe een schouderklopje geven. Zorg
voor Nederlands Management in het offshore land.
Maar helaas zitten aan de andere kant geen rationele ondernemers, met een westerse
achtergrond en scholing.
Een offshore ontwikkelaar eist aandacht, dagelijkse aansturing en persoonlijk contact: men
wil ergens bij horen, deel uitmaken van een team. Als u dit aspect negeert loopt u grote
kans geconfronteerd worden met programmeurs die 'opeens' toch maar iets anders gaan
doen.
Geen respect voor werkgelegenheid en ervaring eigen medewerkers
In uw enthousiasme besluit u werkelijk alles offshore te outsourcen. Niet alleen software
development, maar ook de functionele aansturing. Alles in één hand, duidelijke
verantwoordelijkheid, dat staat immers in elk management boek.
U besluit zo snel mogelijk alle Nederlanders met een grote boog uit het bedrijf te gooien.
Dat scheelt enorm in de kosten, in het buitenland kunnen ze veel beter programmeren, en
ze hebben een ontzettend goede systeem ontwikkeling methodologie. U spiegelt zich aan
onze nationale vlaggenschepen Shell en ABN Amro, die het precies zo doen. Er kan dus
echt helemaal niets mis gaan.Respecteer de kennis en ervaring van uw eigen medewerkers.
Zet ze actief in, geef ze meer verantwoordelijkheid.
U medewerkers protesteren en komen volgens u met totaal onzinnige en subjectieve
argumenten als dat 'buitenstaanders ons bedrijf niet begrijpen','je kan alleen de bouw
offshoren, niet de functionele aansturing', 'de continuïteit van projecten loopt gevaar'
en 'daar krijg je spijt van'. Er gaan Dilbert cartoons de ronde in het bedrijf met u in de
weinig vleiende rol van manager.
Maar u weet beter, met zijn allen snappen ze immers veel minder van de organisatie dan u
in uw eentje. Maar u heeft ze natuurlijk door, ze proberen alleen hun eigen baan veilig te
stellen. Gewoon niks van aantrekken, dan komt alles goed. Ze moeten alleen even
doorkrijgen wie de baas is.

Te laat komt u tot de ontdekking dat uw medewerkers volkomen gelijk hadden. De
verantwoordelijkheid moet inderdaad in één hand zijn, maar wel je eigen hand. U had
de functionele aansturing aan uw eigen medewerkers moeten overlaten. Het wordt
dringend tijd de volgende stap te nemen in uw carriëre.
Subtiele obstructie eigen medewerkers
U besluit alleen de bouw uit te besteden, dan houdt u alles in één hand, blijft de baas, en
bespaart toch kosten. Bovendien houden uw eigen medewerkers hun baan.

Maar u komt er te laat achter dat uw eigen medewerkers de situatie zonder offshore wel
gezellig zo vinden, en zich niet wensen te houden aan de project discipline die offshore
oplegt. In het begin van het traject krijgt u dan eerst te horen dat 'dit type project het
onmogelijk maakt specificaties te maken'. Vervolgens dat 'wij het veel snelller kunnen', en
na in gebruik name verzint uw personeel allerlei redenen waarom 'alleen in dit geval'
men toch beter zelf een wijziging kan doorvoeren.Zorg voor discipline in uw project aanpak.
Niet het offshore bedrijf, maar uw eigen personeel doorbreekt herhaaldelijk de procedures,
men introduceert onduidelijke verantwoordelijkheden, en geeft natuurlijk het offshore
bedrijf de schuld van de kwaliteitsproblemen. Zelf doet uw personeel nooit iets fout, en
u krijgt van uw personeel keer op keer het advies om toch vooral maar meer zelf te doen.
U hebt de indruk dat men u vanuit het offshore bedrijf niet meer zo serieus neemt, men
wordt minder attent, en die goede mensen blijken opeens op andere projecten te zitten. Op
offerte aanvragen wordt nauwelijks meer gereageerd.
Misschien had men wel gelijk, dat offshore gaan zonder meer alleen maar de problemen in
uw eigen organisatie vergroot.
U besluit op grond van de presentatie
U bent onder de indruk van de presentatie uit India, een bedrijf dat zo'n mooie presentatie
kan geven moet ook voor de rest wel goed zijn. En zo'n kwaliteitssysteem lost alle
problemen op, immers methoden maken systemen.
Presentaties maken geen systemen. Mensen maken systemen.
Maar u komt er te laat achter dat de presentatie gebakken lucht was. Dat de mensen waar
u daadwerkelijk mee te maken krijgt geen enkel kwaliteitssysteem gebruiken, en geen
enkel besef hebben van kwaliteit.
Onder het motto: "bij de buren is het gras groener" nodigt u andere bedrijven uit India uit,
en komt erachter dat alle presentaties wel erg sterk op elkaar lijken. Ze hebben zelfs allen
een een vast patroon, beginnend met een indrukwekkende lijst van referenties, een
opsomming van kwaliteitsmethoden ooit bedacht, de waanzinnige infrastructuur en het
fantastische trouwe personeel. Eigenlijk vertellen ze alleen wat u wilt horen, niet hoe het
werkelijk zit.



U denkt het er even bij te doen
U denkt offshore outsourcing er even bij te doen, maar al snel blijkt u een week of langer
per maand offshore te zitten. U ontdekt dat je meer moet weten van een land en zijn
cultuur om dan u ooit had willen weten, dat het hiervoor toch wel handig is om de taal van
het land te spreken. En dat juist de belangrijke ambtenaren alleen onbegrijpelijk of geen
Engels spreken. Zorg voor eigen en sterk management offshore
U komt er achter dat in India bugs ontdekt door uw vrouwelijke testers totaal worden
genegeerd, en dat een medewerker de verjaardag van zijn moeder toch echt oneindig veel
belangrijker vindt dan het afmaken van een offshore project. U komt erachter dat in India
mensen wel erg nonchalant met vakantie afspraken om gaan. Hoe moet je dat managen?
U onderschat de overige kosten van offshore development
U gaat zich steeds meer irriteren, want dagelijks wordt u offshore aan alle kanten voor
grote en kleine bedragen getild, niemand kan daar tegen, laat staan een Nederlander. U
heeft de kosten ook onderschat, uw boekhouder offshore besteed maar liefst 50% van zijn
tijd niet met boekhouden, maar met in de rij staan om een stempel te krijgen van
overheidsinstanties. U betaalt voor een krot USD 300-500 per m2 per jaar, en uw bedrijf
heeft 7 dagen per week en 24 uur per dag bewaking nodig. U heeft een keer hierop
bezuinigd, maar de volgende dag waren alle computers verdwenen.
Verkeerde relaties
U gaat offshore met precies de verkeerde mensen in zee. U ontdekt achteraf dat u op
moet gaan passen als iemand perfect Engels
spreekt, zo'n westerse uitstraling heeft, en
helemaal als iemand zoveel belangrijke
mensen kent.
U komt erachter dat het bij offshoring stikt van
de intermediars, contactueel heel erg goed,
maar van wie de enige kwaliteit is dat ze
iemand kennen, intermediairs die zelf nooit
systemen hebben gebouwd en geen zicht
hebben op de kwaliteit en integriteit van
Figure 8


degenen die ze kennen, en daar ook geen enkele verantwoordelijkheid voor kunnen of
durven nemen. Ze hebben eigenlijk geen flauw benul van software.
Wegzuigen aandacht
U vindt het allemaal erg leuk, nieuw en spannend, en u heeft er graag de extra aandacht
voor over. Maar deze aandacht gaat na enige tijd ten koste van uw bedrijf in Nederland, het
kost omzet en klanten, en eigenlijk kan u dit niet zo langer vol houden. Als uw
offshore organisatie bovendien nog ver weg zit (India, verre Oosten, China, Zuid Afrika), is
het helemaal een aanslag op uw tijd, aandacht en nog schaarse overgebleven vrije tijd.
Men snapt u niet
U vindt het onmogelijk om in te schatten wat de kennis en capaciteiten zijn van de
programmeurs die je offshore inhuurt. Diploma's zijn van universiteiten waar u nog nooit
van heeft gehoord. De obers in uw hote l Helaas hebben de meeste offshore


leveranciers weinig tot geen ervaring met westerse software eisen. Op de universiteit (als
men die al echt gedaan heeft) leerde men alleen wiskunde en algoritmen, maar men snapt
niets van professionele software. Men maakt software die alleen door technisch hoog
geschoolden te gebruiken is, en heeft geen discipline in versie management en opsporen
van fouten.
in India zijn allen bezig met een schriftelijke cursus programmeren, sommigen hebben
zelfs een (gekochte) Master Degree in ICT, maar hebben nooit een computer aangeraakt.
En die briljante programmeur die achteraf zo tegenviel bleek een neef te zijn van iemand
die ondertussen al weer weg is.
Om de ramp helemaal compleet te maken wordt de projectleider waarvan u zo onder de
indruk was helemaal niet op uw project ingezet
Men doet offshore heel wat anders
U besluit geen eigen vestiging op te zetten, maar gaat in zee met een degelijk en
betrouwbaar bedrijf. U wordt telkens feestelijk onthaald, u krijgt prachtige
rapporten, dagelijks e-mails, en men laat zelfs wat software laat zien, compleet met user
interfaces. De urenverantwoording klopt als een bus, veel beter dan wat u van uw eigen
personeel krijgt, en het project is precies op schema. U betaalt het voorschot, en trouw
elke maand de declaratie van de gemaakte uren. Trots vertelt u tegen iedereen dat offshore
men veel beter is, er veel harder gewerkt wordt, men daar weet wat planning is en dat nu
alles beter wordt. Niemand hoeft zich ooit nog zorgen te maken.
Maar het project loopt maar uit, en uitleveringen worden telkens uitgesteld. Te laat komt u
er achter dat er eigenlijk nooit wat gedaan is. Dat men bezig was met een andere
betalende klant, en dat de stomme westerling alleen maar werd beschouwd als tijdelijk
additioneel inkomen.
Korte termijn geld verdienen, inflexibele contracten
U sluit in uw enthousiasme een raamcontract af dat veel te duur blijkt uit te vallen. U
krijgt het offshore bedrijf niet zover zijn goudmijn op te geven . Sluit contracten af voor


ten hoogste één jaar Dit terwijl er voor u niets anders op zit dan het contract op te zeggen.
Op uw dreigementen wordt schouderophalend gereageerd.
U bent verbaasd en oprecht teleurgesteld, want u komt erachter dat men offshore geld op
korte termijn veel belangrijker vindt dan geld verdienen op de lange termijn.
Men gaat er met de aanbetaling vandoor
U doet een relatief kleine aanbetaling maar verder hoort u nooit iets. Dat is wel heel
vreemd, want nu laat men het grootste deel van het geld liggen. Te laat beseft u dat een
voor u klein bedrag, in het offshore land een klein vermogen is, waarmee men zichzelf en
zijn familie voor jaren een comfortabel leven bezorgt. U besluit nooit meer met offshore
intermediairs in zee te gaan.
Verkeerde manager offshore
U besluit nu eindelijk eens orde op zaken te stellen, en stuurt een zware doortastende
manager offshore. De uitgezonden manager is echter niet alleen daadkrachtig, maar
weet alles beter, is behoorlijk arrogant, denkt primair cijfermatig, stelt eigenbelang eerst,
en verlekkerd zich in macht te hebben over mensen. En juist in offshore landen heeft men
dergelijke types meteen door, en worden als op te jagen wild beschouwd.
Maar u weet dat u nog een grotere fout had kunnen maken, door een manager met
een technische achtergrond te sturen, die de mensen precies vertelt wat ze moeten doen. U
bent er gelukking inmiddels achter dat zelfs u beste technisch manager, vergeleken met de
know die de mensen offshore hebben nog een kleuter is.







Opvolgen van advies vanuit Nederland.
U vraagt advies aan uw accountant, belasting adviseur, bank of strategisch adviseur. Na
enige tijd komt u erachter dat deze zich baseren op de tekst van wetten, en van horen
zeggen, maar dat die offshore meestal heel anders uitgevoerd wordt dan in de wet staat.
Vraag zelf advies in het land zelf. Negeer advies vanuit NederlandOffshore zet iedereen
grote ogen op als u ze confronteert met wat in de wet staat, en heeft men grote schik om
uw naïviteit.
U komt erachter dat als je een advies wilt hebben je dit het beste aan iemand kan vragen
die een paar jaar in het land heeft gewerkt, daar een bedrijf heeft, en vooral de taal en de
weg kent. Maar dat het u helaas nog wel een paar jaar nodig hebt om de gevolgen fiscale
en juridische gevolgen van de goedbedoelde maar foutieve adviezen ongedaan te maken.
Problemen op precies het verkeerde moment
U heeft offshore een groot probleem, maar precies op het moment dat u ook al uw
aandacht nodig voor problemen in Nederland, en zelf u kan niet op twee plaatsen tegelijk
zijn. Noodgedwongen laat u het offshore gebeuren maar voor wat het is. U had de
toekomst van ICT binnen uw bedrijf anders ingeschat.
U krijgt geen aandacht
Als belangrijk manager bij een multionational besluit u uw miljoenen kostende offshore
projecten onder te brengen bij een heel groot bedrijf.
Grote Bedrijven die met grote
bedrijven zaken doen krijgen vaak grote problemenHoe groter hoe beter immers, dan ben
je verzekerd van continuïteit, en kun je nog ergens op terug vallen als het mis gaat.
Te laat komt u erachter dat de continuïteit van de leverancier het enige is wat u uitstekend
heeft geregeld. Maar voor de uiterst beleefde leverancier bent u echter maar een
onbeduidend klantje, die rustig op zijn beurt moet wachten. U wordt gek van de
vertragingen, verkeerd opgeleverde systemen en wisselingen van medewerkers op de
projecten. Men is een meester in het zich verschuilen achter onzichtbare anderen, en
niemand kan of durft verantwoordelijkheid te nemen.
U bent onder de indruk van CMMI level 5 en ISO 9001/2000
Uw offshore leverancier is gecertificeerd en geautoriseerd voor elke methode die ooit is
uitgevonden.
Maar tijdens het project komt u er achter dat ze zich aan geen enkele methode houden. U
leest op het Internet dat dit standaard praktijk is, dat er vaak binnen een groot bedrijf
slechts een clubje van 5 mensen die al die methoden gebruiken, en soms zijn die 5 mensen
ondertussen allang vertrokken. Men heeft die prachtige certificaten alleen voor het
binnenhalen van klanten.
Toch vindt u dit gek, want bij uw projecten wisselt men zo vaak van medewerker dat
men best een methode had kunnen gebruiken.
U zet uw leverancier eens lekker onder druk
Uw offshore leverancier doet het best goed, maar u vindt dat uw leverancier het best nog
goedkoper en sneller kan doen, en besluit ze maar eens onder druk te zetten. Tenslotte
vertegenwoordigt u een groot bedrijf, en de leverancier is relatief klein en van u
afhankelijk. U heeft op een congres gehoord dat andere grote bedrijven ook zo om
gaan met hun leveranciers.
Helaas heeft u weer eens pech, want uw leverancier begrijpt helemaal niets van rationeel
zaken doen, ze willen opeens niets meer met u of uw organisatie te
maken hebben. Waarom snappen ze niet hoe ontzettend groot en belangrijk uw bedrijf is?
Blijkbaar is er cultureel iets mis gegaan, maar wat is uw een raadsel. Die leverancier moet
nog veel leren over hoe je zaken hoort te doen!
Ondertussen moet u echter wel dringend op zoek naar een nieuwe leverancier, maar waar
vindt je die zo snel? En waar moet het budget en de tijd vandaan komen om die in te
werken?
Gedwongen overname en persoonlijke aansprakelijkheid
U besluit gewoon de buitenlandse offshore leverancier over te nemen. Maar nu zit u
opeens met de verantwoordelijkheid en vaak ook nog persoonlijke aansprakelijkheid voor
een bedrijf in een ver land. Niet alleen wettelijk, maar ook volgens de ongeschreven
culturele normen in het offshore land. U bent zich nog niet bewust van de hele vreemde
onaangename dingen die kunnen gebeuren. Het is te hopen dat u er nooit achter komt.
Simplistisch business model
U heeft een simplistisch business model, dat uitgaat van "uurtje-factuurtje", maar dan in
een ander land. De kosten lopen steeds meer uit de hand, en u heeft geen enkele





mogelijkheid er achter te komen of de uren daadwerkelijk zijn gemaakt.
Offshore kan
alleen als je fixed price werkt. Daar is niets geks aan, buiten de automatisering werkt
iedereen alleen fixed price.
Eigenlijk zou u fixed price moeten werken, maar u krijgt uw eigen mensen niet zover dat
daadwerkelijk te doen. Mischien moet je eerst die mensen vervangen?
Onderschatten bureaucratie.
U vindt het maar moeilijk om erachter te komen hoe en wanneer welk bureaucratisch
obstakel in het offshore land benaderd moet worden. Moet je de mensen van de douane
betalen, hoeveel moet je ze betalen? Wat zeg je tegen die inspecteur die uw riool
inspecteert, en vindt dat u 5000 Dollar aan hem moet betalen, of het bedrijf ogenblikkelijk
moet sluiten. Waarom heeft u elke keer het gevoel dat u teveel betaald?
Lekkende waterdichte contracten.
U laat door uw advocatenkantoor voor 750 Euro per uur een prachtig juridisch waterdicht
contract maken. Maar u komt er achter dat offshore niemand ze begrijpt en ervan uitgaat
dat ze net zo behandeld moet worden als de eigen wetten en regels: negeren. En ook het
sturen van boze brieven heeft blijkbaar geen zin, want ze worden net als de contracten niet
begrepen en genegeerd.
Als je afspraken maakt is het van belang die in duidelijke taal
op papier te zetten, en je ervan te vergewissen dat men het offshore heeft begrepen. Het is
veel belangrijker een emotioneel commitment te krijgen dan een juridisch afdwingbare
afspraak op papier te zetten.
U hoorde helaas achteraf van het Frans bedrijf meegemaakt dat uiteindelijk naar de Franse
rechter stapte, en natuurlijk zijn zaak won. De tegenpartij in India had geen enkele kosten
gemaakt, ze lieten totaal niets van zich horen. Het is zelfs de vraag of zij zich er ooit van
bewust waren dat iemand in Frankrijk zich ontzettend druk zat te maken. De volgende stap
is dat het Franse bedrijf moet proberen de uitspraak van de Franse Rechter in India te
effectueren.
Uw bent benieuwd of het ze ooit lukt, of u dan nog leeft, en of beide bedrijven dan nog
bestaan.
Uw bent zich bewust van het onevenwichtige van die waterdichte afspraken. Op papier is
het perfect in uw voordeel geregeld, maar de praktijk is precies andersom. De
buitenlanders kunnen u immers wel via de Nederlandse rechter aanpakken, maar
andersom via de Offshore rechter is onmogelijk.
U gelooft de statistieken van de leverancier
U bent in zee gegaan met een leverancier die alle acronymen in zijn presentie gebruikte:
CMM 5, Six Sigma, PCMM 5 en CMMI 5. U weet niet precies wat het betekent - dat hoeft
iemand in uw positie ook niet te begrijpen - maar blijkbaar zijn ze erg goed, en ze leveren
ook in meer dan 90% van de gevallen precies op tijd, terwijl u zelf nooit verder bent
gekomen dan 30%.
Iedereen kan statistieken verzinnen om een order te krijgen.
Eindelijk, een leverancier die op tijd levert!
Het project begint, maar helaas heeft u pech, want bij u loopt het behoorlijk uit. U doet
navraag, maar volgens uw leverancier is ook uw project uitermate geslaagd.
Weliswaar is er over het hele project een paar jaar vertraging, maar 90% van de taken is
wel op tijd uitgevoerd. Alleen op het eind begon met uit te lopen. Wat was dat ook al weer
over leugens en statistieken?
U laat mensen overkomen voor de communicatie.
U weet dat uw eigen organisatie geen ervaring heeft met outsourcing, dus outsourct u alles
aan de buitenlandse offshore leverancier. Vanuit India komt een team over die de
specificaties maken, en er blijven hierna bij u in huis een aantal achter voor de
communicatie richting India. Het kost wel wat meer, zelfs meer dan die dure mensen van
CAP Gemini, maar je hebt het in ieder geval goed geregeld.
Naar Nederland krijg je
alleen onervaren mensen, die op uw kosten worden opgeleid.
Maar u komt erachter dat de ervaring van de gedetacheerde ontwikkelaars uit India best
tegenvalt, en dat zij eigenlijk niet goed snappen wat er gemaakt moet worden. Technisch
gezien werkt het allemaal wel, maar men maakt gewoon de verkeerde systemen.
U komt te laat achter de oorzaak: de beste mensen bleven achter in India, en die hebben
helemaal geen zin naar Nederland te gaan. In de praktijk vindt uw eigen personeel het
effectiever vindt om rechtstreeks met de projectleider in India te communiceren. U stuurt
de mensen uit India weer naar huis, en besluit het project verder direct aan te sturen met
eigen personeel.
U laat de offshore aansturing over aan uw vaste software leverancier
U bent CIO van een een grote organisatie, maar niemand in uw organisatie heeft ervaring
met offshore aansturing. Uw budget staat onder druk, iedereen gaat offshore, dus u besluit
dat ook te doen.
Gelukkig komt u vaste software leverancier met een oplossing, die heeft sinds kort een
zusterbedrijf ergens in een ver buitenland. Daar zit zelfs Nederlands management, dus er
kan niets mis gaan.
Uw leverancier stuurt u een aantal consultants, en die zullen het verder offshore gaan
aansturen. Fijn, nu kunt nu tegen uw bazen zeggen dat uw offshore bent gegaan, u
verkrijgt de broodnodige offshore expertise, het gaat allemaal minder kosten, en alles is
in één hand, dus niets kan er meer mis gaan . Offshore aansturing door derden geeft


onduidelijke verantwoordelijkheden U laat uw personeel voor alle zekerheid een kijkje
nemen in het verre buitenland, en iedereen komt laaiend enthousiast terug.
Maar zonder dat u zich ervan bewust bent, heeft u last van misvatting 7: u haalt
offshoring en outsourcing door elkaar.
Nadat het project is gestart raakt u langzamerhand de greep op het project kwijt. Uw eigen
personeel kent de details onvoldoende om te beoordelen of de prijs van het meerwerk
redelijk is. Het ergste is dat het project ook nog uitloopt en dat u eigenljk geen goed
verhaal hebt.
U probeert nog de aansturing van de projecten over te nemen, en uw eigen mensen
rechtstreeks te laten communiceren met de technische mensen offshore. Maar dat is
volgens de leverancier erg moeilijk, en kan echt niet. Van de gedachte dat u op deze wijze
offshore expertise opbouwt komt helaas weinig terecht. In feite betaalt u voor het
leerproces van uw vaste leverancier.
Te weinig vertrouwen, bureaucratische aansturing
U besluit niets aan het toeval over te laten, en alles gedetailleerd aan te sturen U
zet alles strak in de procedures, om er in godsnaam maar voor te zorgen dat het project
nooit de mist in kan gaan. Helaas is na enige tijd iedereen bezig met zich te verschuilen
achter de procedures, en er gebeurt weinig meer. U delft snel het onderspit, in de offshore
landen men veel beter weet hoe je om moet gaan met bureaucratische procedures dan wij
in Nederland. U komt erachter dat u wat dat betreft echt nog een groentje bent.
Teveel drank en teveel lieftallige jonge dames
U komt op zeer een prettige manier achter wellicht het grootste probleem van offshore. U
ontdekt dat hoe verder je naar het oosten of verre oosten gaat hoe mooier de vrouwen
worden. Het nachtleven is fantastisch, drank goedkoop, de vrouwen zijn erg gewillig en
agressief op zoek, kortom u en uw medewerkers hebben het paradijs op aarde gevonden.
U komt erachter dat elke zich zelf respecterende uitgezonden manager een lieftallige jonge
vriendin (of meerdere) heeft. Dat het aantal echtscheidingen onder uitgezonden managers
als gevolg hiervan uitzonderlijk hoog is, het zou u niet verbazen als dit percentage in de
buurt van de 70% ligt.
Natuurlijk zijn er managers die ondanks deze afleiding (of dankzij?) tot grote prestaties
komen, maar in het algemeen dragen de aangename werkomstandigheden niet bij tot het
slagen van de offshore projecten.
Zie bij management hoe Lizatec dit probleem op een voor de hand liggende doch creatieve
manier heeft opgelost.
Het recht systeem in India in de praktijk: Outsource firm sues in India (26-8-2004 Mercury
News): "It's been frustrating that we can't get a trial date. It keeps getting extended".
Download