Boerderijwijzer voor het onderwijs

advertisement
Persbericht
Boerderijwijzer voor het onderwijs: Eigen wijzer word je op de
boerderij!
Als afsluiting van het Project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap
heeft een groep educatieboeren speciaal voor het basisonderwijs een
boerderijwijzer ontwikkeld, ‘Eigen wijzer word je op de boerderij’. Deze
boerderijwijzer helpt boeren en leerkrachten bij het samenstellen van een
optimaal lesprogramma. Hij wordt op woensdag 26 juni gepresenteerd op het
bedrijf van de familie van Hersel in Oirschot. Diverse educatieboeren en
leerkrachten zijn hierbij aanwezig.
Netwerk Multifunctioneel Ondernemerschap
In het project Multifunctioneel Ondernemerschap is in 2012 een groep van
educatieboeren in Noord-Brabant en Zuid-Gelderland (Klasseboeren), en Limburg gestart
om met elkaar een betere aansluiting te vinden in het basisonderwijs. Daarnaast wilden
ze een verdienmodel maken rondom educatie. Inmiddels is er dus een boerderijwijzer
opgesteld. Die kunnen de boeren gebruiken in gesprekken met basisscholen. De
boerderijwijzer laat duidelijk zien welke toegevoegde waarde een boerderijbezoek heeft.
Met behulp van een specialist is in kaart gebracht wat de ambities zijn van de groep
educatieboeren. Ook is bekeken op welke manier partijen de educatieboeren financieel
kunnen ondersteunen zodat ze hun ambities waar kunnen maken. Dit mede gezien de
beperkte financiële middelen vanuit het basisonderwijs.
Educatieboeren
In Nederland zijn op dit moment diverse educatieboeren actief aan de slag met het
ontvangen van basisscholen op de boerderij. De aanpak is zeer professioneel. In NoordBrabant, Zuid-Gelderland en Limburg zijn zo’n 40 boeren opgeleid om de klassen te
ontvangen en de kinderen op een aantrekkelijke en leuke manier te vertellen en te laten
beleven wat er gebeurt op de boerderij.
Voelen, proeven, ruiken, horen en zien zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De
kinderen zien waar ons voedsel vandaan komt, hoe de dieren en planten groeien en
verzorgd worden. De kinderen worden betrokken bij alle elementen van de boerderij.
Bewustwording begint natuurlijk ook bij de kinderen.
In deze tijd waarin de afstand tot de boer steeds groter is geworden, is het extra
belangrijk dat kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt
geproduceerd. Kinderen hebben ook een grote interesse in de activiteiten op de
boerderij. Platteland en stad worden daardoor ook op dit niveau met elkaar verbonden.
Kinderen leren daarnaast ook over de rol van de boer in zijn omgeving: de boer zorgt
voor het landschap en geeft het landschap vorm.
Programma
Tijdens deze afsluitende bijeenkomst staat de uitreiking van de boerderijwijzer aan het
onderwijs door het Platform Boerderij-educatie centraal. De overhandiging vindt plaats
op het bedrijf van de familie van Hersel, Boterwijksestraat 14 in Oirschot.
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO
en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.
11.30
11.45
12.00
12.30
13.30
uur
uur
uur
uur
uur
Ontvangst
Overhandiging boerderijwijzer
Mini-excursie door Boer Henri over het bedrijf
Lunch op de boerderij
Afsluiting
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO
en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.
Download