Onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm

advertisement
Endoscopiecentrum
Onderzoek van het laatste
gedeelte van de dikke darm
(Sigmoïdscopie)
Endoscopiecentrum
Inleiding
U bent naar het Endoscopiecentrum verwezen voor een onderzoek
van het laatste gedeelte van uw dikke darm (sigmoïdscopie). Dit
gebeurt met behulp van een endoscoop. Dit is een soepele slang
die via de anus in uw darm wordt gebracht. Op een beeldscherm
bekijkt de arts de binnenkant van de darm, en kan hij/zij zien of er
afwijkingen zijn.
In deze brochure leest u hoe u zich op het onderzoek moet
voorbereiden. Verder leest u over de gang van zaken tijdens het
onderzoek en de nazorg.
Vervoer
U kunt op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis en terug naar
huis.
Meenemen
Het kan voorkomen dat u zich een keer moet verschonen. Wij
raden u aan schoon ondergoed mee te nemen. Een lang T-shirt kan
helpen u wat minder ‘bloot’ te voelen tijdens het onderzoek.
Voorbereiding
Het is voor dit onderzoek belangrijk dat u op tijd stopt met
bepaalde medicijnen en de darm leeg is. Leest u de instructies
hieronder daarom goed. Als u niet goed bent voorbereid, kan het
onderzoek niet doorgaan.
1
Onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm
Stoppen met bloedverdunners
Als u bloedverdunners gebruikt en daarvoor onder controle staat
van de trombosedienst, moet u hiermee een aantal dagen voor het
onderzoek stoppen.
•
Als u Sintrom of acenocoumarol gebruikt stopt u drie
dagen tevoren.
•
Als u Marcoumar of fenprocoumon gebruikt stopt u vijf
dagen tevoren.
Als u nooit mag stoppen met bloedverdunners, overleg dan eerst
met de arts die de bloedverdunners voorschrijft
•
Als u Plavix of clopidogrel gebruikt (meestal op
voorschrift van een cardioloog), moet u zonder meer
eerst met uw arts overleggen of u hiermee mag stoppen.
Als u na overleg met uw arts niet mag stoppen met bloed­
verdunners, geeft u dit dan alstublieft door aan de arts die u voor
onderzoek heeft doorverwezen.
Stoppen met staaltabletten
Als u staal- of ijzertabletten gebruikt, moet u daar zeven dagen
voor het onderzoek mee stoppen. Deze tabletten kleuren de
darminhoud zwart en kunnen daarom het onderzoek bemoeilijken.
Pacemaker of Intracardiale Defibrillator
Als u een pacemaker of een intracardiale defibrillator (ICD) heeft,
vertel dit dan aan de arts die u voor dit onderzoek heeft door­
verwezen. Mogelijk moet de cardioloog voorzorgsmaatregelen
nemen.
Darmvoorbereiding thuis
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moet uw darm
schoon zijn. Aan het begin van de avond voor het onderzoek
brengt u daarom een zetpil in. Hiervoor heeft u een recept
gekregen. De zetpil zorgt ervoor dat u aandrang krijgt en ontlasting
kwijtraakt.
U mag gewoon blijven eten en drinken.
2
Endoscopiecentrum
Verloop van het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van het Endoscopiecentrum,
kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Omdat er verschillende
onderzoeken bij ons plaatsvinden, kan het lijken dat een ander
voorgaat. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de
voorbereidingskamer.
Darmvoorbereiding op het Endoscopiecentrum
In de voorbereidings kamer is een toilet aanwezig. Omdat de darm
goed schoon moet zijn, krijgt u nog een klysma. Een klysma is een
spoeling van de darm. De verpleegkundige brengt de vloeistof via
de anus in uw darm. Na enige tijd wekt de vloeistof de ontlasting
op. Probeert u dit zolang mogelijk op te houden, ongeveer 10
minuten. Als de aandrang te sterk wordt gaat u naar het toilet. Het
is de bedoeling dat u minimaal twee keer probeert zoveel mogelijk
ontlasting kwijt te raken.
Het onderzoek
Na ongeveer een half uur haalt de verpleegkundige u op en brengt
u naar de onderzoekskamer.
De arts en de verpleegkundige leggen u het onderzoek
uit en beantwoorden eventuele vragen.
U wordt gevraagd u van onderen uit te kleden. Daarna
gaat u op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen, met
opgetrokken knieën.
Hierna brengt de arts de endoscoop via de anus in uw dikke darm.
Dit is een wat vervelend en pijnlijk gevoel. Probeert u zich zoveel
mogelijk te ontspannen.
Aan het uiteinde van de slang zit een lampje. Hiermee
bekijkt de arts op een beeldscherm de binnenkant van de darm.
Om dit goed te kunnen bekijken is het belangrijk dat de darm zich
ontplooit. Daarom brengt de arts via de scoop wat lucht in uw
darmen. Dit kan een gevoel van kramp geven. U kunt dit gevoel
3
Onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm
later kwijt raken door de lucht te laten ontsnappen, anders gezegd:
winden te laten. Dit is voor de medewerkers een normaal
verschijnsel, u hoeft er zich niet voor te schamen. Het is mogelijk
dat u zelf meekijkt om te zien hoe uw darm er van binnen uitziet.
De arts kan u tijdens het onderzoek vragen van houding te
veranderen. De verpleegkundige helpt u daarbij.
Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn een stukje
weefsel (biopt) weg te nemen. Soms voelt u dit, maar het doet
geen pijn. De arts kan eventuele poliepen tijdens hetzelfde
onderzoek verwijderen. Ook dit doet geen pijn. Biopten en
poliepen worden in het laboratorium onderzocht.
Duur van het onderzoek
Het eigenlijke onderzoek duurt tien tot vijftien minuten. Inclusief
de klysma's duurt het onderzoek ongeveer een uur. Als er extra
handelingen worden verricht, zoals het verwijderen van weefsel of
poliepen, duurt het onderzoek langer.
Uitslag
De arts op het Endoscopiecentrum vertelt u meteen na afloop de
(voorlopige) uitslag. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen
voor nader onderzoek in het laboratorium, dan krijgt u de uitslag
daarvan van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze
uitslag is meestal na ongeveer twee weken bekend.
De arts op het Endoscopiecentrum voert alleen het onderzoek uit.
Hij of zij stuurt een verslag naar de arts die het onderzoek heeft
4
Endoscopiecentrum
aangevraagd. Met deze arts bespreekt u vervolgens of u (verder)
behandeld moet worden, en waar een behandeling eventueel uit
bestaat.
Nazorg en leefregels
Wij adviseren u voordat u naar huis gaat nog even naar het toilet te
gaan. Als er een stukje weefsel of poliep is weggenomen, kan er
wat bloed meekomen. Dit gaat vanzelf over. U hoeft zich hier niet
ongerust over te maken. Ook kunt u last hebben van winderigheid.
Probeert u in dat geval de lucht kwijt te raken door te ontspannen
of zo nu en dan op het toilet te gaan zitten.
Bloedverdunners kunnen vaak ’s avonds weer volgens uw schema
gebruikt worden. Volg daarbij de afspraken die u met uw arts heeft
gemaakt.
Wanneer bellen
Een sigmoïdscopie kan een enkele keer complicaties geven. Belt u
met het Endoscopiecentrum als u na het onderzoek:
•
ernstige pijn heeft in de buik of de rug
•
aanhoudend helderrood bloed verliest.
U kunt ons bellen van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur
op telefoonnummer (050) 361 23 66. Buiten deze tijden belt u met
het algemene nummer van het UMCG (050) 361 61 61 en vraagt u
naar de dienstdoende arts maag-, darm- en leverziekten.
5
Onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm
Aantekeningen
6
Endoscopiecentrum
7
Onderzoek van het laatste gedeelte van de dikke darm
8
Patiënteninformatie vlc 513/1101
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards