Jeugdhulpverlening is een onderdeel van Stichting Bureau

advertisement
Interne /externe vacature
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op
een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe
problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij
bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te
accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen
melden. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijken gebiedsteams. Wij sluiten aan met een outreachende aanpak en grijpen vanuit onze
wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Zo leveren wij een bijdrage aan een preventieve
aanpak om erger te voorkomen. Samen met de gebiedsteams maken wij een (gezins-)
veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale
netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden. Wij voeren
beschermingsmaatregelen uit (jeugdbescherming en jeugdreclassering) die door de
kinderrechter zijn opgelegd.
In verband met vervanging wegens zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een:
Jurist
24 – 28 uur per week
(Periode 15 juni 2017 tot 15 januari 2018)
Doel van de functie
Je adviseert over, ondersteunt bij en behandelt alle juridische zaken die de organisatie
betreffen, zodanig dat leidinggevenden en medewerkers tijdig zijn voorzien van kwalitatief
optimaal en complete informatie en advies. Je handelt juridische zaken conform procedures
af.
Profiel van de functie
Samen met je collega jurist ben je het eerste aanspreekpunt voor juridisch complexe vragen.
 Je verstrekt informatie en geeft advies over de toepassing en interpretatie van de zeer
uiteenlopende wet- en regelgeving waar de organisatie mee te maken heeft.
 Je adviseert (gevraagd en ongevraagd), ondersteunt en coacht medewerkers en
leidinggevenden op een proactieve en enthousiaste wijze.
 Je instrueert medewerkers in het primair proces hoe te handelen in juridisch complexe
zaken.
 Je adviseert op verzoek bij klachten- en bezwaarprocedures.
 Je stelt verweer-, verzoek- en hoger beroepsschriften op.
 Je treedt in juridische procedures namens de organisatie als gevolmachtigde op.
 Je signaleert ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving die van invloed
kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en vertaalt deze naar beleidsnotities.
 Je ontwikkelt en toetst juridische kaders van het beleid van de organisatie en de
verschillende onderdelen daarvan.
 Je verzorgt in- en externe voorlichting, deskundigheidsbevordering en scholing op het
eigen expertisegebied.
Functie-eisen:

Afgeronde Academische opleiding: Nederlands Recht.

Enkele jaren ervaring in soortelijke functie, bij voorkeur binnen de Jeugdzorg.

Uitgebreide kennis van geldende wet- en regelgeving binnen de Jeugdzorg waaronder in
ieder geval het personen- en familierecht, privacywetgeving en het jeugdrecht.

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt goed
presenteren.

Je kunt goed analyseren en zorgvuldig werken.

Je beschikt over een natuurlijk overwicht, je bent daadkrachtig, besluitvaardig,
energiek, inspirerend en betrouwbaar.
Algemene informatie:

In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek
naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg
(commissie Samson). Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten
maakt onderdeel uit hiervan uit.

De vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
medewerkers voorrang.

Werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie Leeuwarden.

Het aantal uur bedraagt 24 - 28 uur per week.

Het betreft een tijdelijk contract voor de periode 15 juni 2017 tot 15 januari 2018.

Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de CAO Jeugdzorg (schaal 11, maximaal €
4540,71 bruto per maand bij volledige werkweek).

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Marianne Lautenbach, Jurist,
telefoonnummer 06-10049636.
Schriftelijke sollicitaties (motivatie + CV) kunt u vóór 3 april 2017 richten aan:
Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC
LEEUWARDEN. Of per e-mail: [email protected].
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Download