De duurzame - Gore Medical

advertisement
De duurzame
combinatie
PERFORMANCE through collaboration
nu beschikbaar
met
geïntegreerde
ringen
®
Superieure
kunstmatige oplossingen
Kunstmatige oplossingen
1975
1981
1983
Eerste GORE-TEX®
vaatprothese
FEP geringd
Dunwandig
1992
2002
Stretch technologie GORE® INTERING®
vaatprothese
dunwandig
GORE® PROPATEN® Vaatprothese
Een nieuwe categorie in
vasculaire bypasses.
Gore introduceert als eerste een nieuwe categorie vasculaire bypasses ontwikkeld op basis van bewezen ele­
menten waar u op kunt vertrouwen – een combinatie van innovatie en een historie van klinische successen.
Meer dan 30.000 succesvolle GORE® PROPATEN® vaatprothese-implantaties wereldwijd.
Meer dan 200 wetenschappelijke artikelen - waaronder meerdere klinische studieshebben veiligheid, werking en succes van de covalente heparine end-point bonding aangetoond.
Meer dan 25 miljoen Gore klinische ePTFE implanties wereldwijd.
Meer dan 30 jaar ervaring met medische implantaten.
GEPATENTEERDE
covalente end-point bonding
Alleen het uiteinde van de heparinemolecule
is verbonden met het prothese-oppervlak
• H
et bioactieve deel van de heparine blijft
beschikbaar om op het bloed in te werken
Heparine
+
Een bewezen antistollingsmiddel
Afgeleid van heparine afkomstig
uit Noord Amerika
Heparine met een lager moleculairgewicht, afkomstig van varkensheparine
• Heparinemoleculen zijn
gebonden aan het lumenoppervlak van de prothese
T
AT
AT-T
• Het bioactieve deel van de
heparinemolecule bindt zich
aan antitrombine (AT)
+
• Antitrombine bindt zich aan
trombine (T) – een neutraal
AT-T complex wordt gevormd
ePTFE
• Trombine verliest daarmee
het vermogen om de conversie
van fibrinogeen tot fibrine
te katalyseren
=
Met de onveranderde handling van
GORE-TEX® stretch vaatprotheses
• Neutraal AT-T complex maakt zich
los van de heparinemolecule
AT-T
• Het bioactieve deel van de
heparine komt vrij en om
zich opnieuw aan antitrombine
te binden
Stretch technologie
Geïntegreerde
ringen
Dun- en
standaardwandig
Verwijderbare
ringen
Covalente end-point bonding houdt de
heparine duurzaam bevestigd aan het
prothese-oppervlak
Gepatenteerde Gore technologie
langdurige bioactiviteit1
• bevestigt aan het prothese-oppervlak
• Heparine actieve delen worden niet
gecompromiteerd
Gemiddelde Heparine-activiteit (pmol/cm2)
=
GORE® PROPATEN® vaatprotheses
Tromboresistent lumenoppervlak van de
prothese behoudt de intrinsieke bioactieve
eigenschappen van heparine1
Controle ePTFE Ent
35
30
GORE® PROPATEN®
vaatprothese
25
20
15
10
n=6
n=5
n=6
1
2
4
8
Postoperatieve Week
n=5
n=6
5
0
Het bioactieve lumenoppervlak GORE® PROPATEN® vaatprothese met 3 mm
diameter (onder) blijft vrij van trombus, terwijl het niet-bioactieve oppervlak
van een controleprothese (boven; 3 mm diameter) bedekt is met trombud.
Prothesen werden na twee uur geëxplanteerd uit een carotis-shunt hondmodel .
12
Aanhoudende heparine-activiteit van GORE® PROPATEN® vaatprotheses
(in vivo canine aorto-iliac bypassen)
GORE® PROPATEN® vaatprothese
explantaat na 239 dagen
(~ 8 maanden)
• Bypass van a. femoralis naar
tibialis anterior
• Substantiële heparine
bioactiviteit waargenomen
• In hetzelfde reeks als die eerder werd getoond in een
studie bij honden
GORE® PROPATEN® vaatprothese
explantaat na 1111 dagen
(> 3 jaar)
• Bypass onder de knie, van a. femoralis naar de
tibioperoneale stam
• Run-off vaten (a. peronealis)
geoccludeerd
• Substantiële heparine bioactiviteit waargenomen
Gebonden – Elueert niet
• Geen systemische heparinisatie
• Tromboresistentie blijft behouden
afname van intimahyperplasie
­— Lin, et al.2
Controle ePTFE prothese
GORE® PROPATEN® vaatprothese
Neointimale hyperplasie bij de distale anastomoses van een aortoiliacaal bypassprothesemodel
in bavianen. Statistisch significante reductie van
neointimale hyperplasie bij de distale anastomose
werd geobserveerd voor de GORE® PROPATEN®
Vaatprotheses in vergelijking met onbehandelde
controle ePTFE.
A) Distale anastomose van onbehandelde controle ePTFE vaatprothese
B) Distale anastomose van de GORE® PROPATEN® vaatprothese. L: Lumen; N:
Neointima; G: ePTFE vaatprothese. Collagenen zijn blauw, elastine is zwart,
andere zijn rood. (Verhoeff-Masson kleuring; originele vergroting 40x)
Afbeeldingen gereproduceerd met toestemming van Elsevier.
Prestaties zoals de natuur het
bedoeld heeft.
Alleen een ader zou beter zijn onder de knie.
TOTAAL
N = 494a
BK Fem-Pop
N = 264b
BK Infrapopliteaal
N = 199 c
82%
75%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
83%
79%
81%
69%
75%
60%
68%
1
N = Aantal bypasses
Totaal gewogen gemiddelde† primaire patency gebaseerd op de literatuur over GORE® PROPATEN® vaatprothesen
Denk aan GORE-TEX® hechtdraad;
De perfecte afsluiting van uw vasculaire procedures
Literatuurverwijzingen
(N1 x Primaire Patency1) + (N1 x PP1) + ... + (N1 x PDP1)
† Gewogen gemiddelde =
N + N + ... + N
1
1
1
a. Referenties 3 – 11 werden gebruikt ter berekening van het aan tal patiënten en patencywaarden.
b. Referenties 3 – 6 en 8 – 11 werden gebruikt ter berekening van het aantal patienten en patentywaarden. Referenties 5, 6 en 8 rapporteerden over klinische series die
voornamelijk BK Fem-Pop bypasses betroffen.
c. Referenties 3, 4 en 9 – 11 werden gebruikt ter berekening van het aantal patiënten en patencywaarden
1. Begovac PC, Thomson RC, Fisher JL, Hughson A, Gällhagen A. Improvements in GORE-TEX® Vascular Graft performance by Carmeda® bioactive surface heparin immobilization.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2003;25(5):432-437.
2. Lin PH, Chen C, Bush RL, Yao Q, Lumsden AB, Hanson SR. Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet deposition and neointimal hyperplasia in a baboon model.
Journal of Vascular Surgery 2004;39(6):1322-1328.
3. Peeters P, Verbist J, Deloose K, Bosiers M. Will heparin-bonded PTFE replace autologous venous conduits in infrapopliteal bypass? Italian Journal of Vascular & Endovascular Surgery
2008;15(3):143-148.
4. Daenens K, Schepers S, Fourneau I, Houthoofd S, Nevelsteen A. Heparin-bonded ePTFE grafts compared with vein grafts in femoropopliteal and femorocrural bypasses: 1- and
2-year results. Journal of Vascular Surgery 2009;49(5):1210-1216
5.
Battaglia G, Tringale R, Monaca V. Retrospective comparison of a heparin bonded ePTFE graft and saphenous vein for infragenicular bypass: implications for standard treatment
protocol. Journal of Cardiovascular Surgery 2006;47(1):41-47.
6.
Dorigo W, Di Carlo F, Troisi N, et al. Lower limb revascularization with a new bioactive prosthetic graft: early and late results. Annals of Vascular Surgery 2008;22(1):79-87.
7.
Walluscheck KP, Bierkandt S, Brandt M, Cremer J. Infrainguinal ePTFE vascular graft with bioactive surface heparin bonding- first clinical results. Journal of Cardiovascular Surgery
2005;46(4):425-430.
8.
Dorrucci V, Griselli F, Petralia G, Spinamano L, Adornetto R. Heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene grafts for infragenicular bypass in patients with critical limb
ischemia: 2 year results. Journal of Cardiovascular Surgery 2008;49(2):145-149.
9.
Puttaswamy V, Wagner T, Mohabbat W, Huilgol R, Shakabie F. PROPATEN: a revolutionary synthetic graft for lower limb reconstruction. Abstract presented at the 6th International
Congress of Asian Vascular Society and 11th Annual Conference of Vascular Society of India. November 4-6, 2004. Bangalore, India.
10. Puttaswamy V, Wagner T, Mohabbat W, Huilgol R, Shakabie F. Heparin bonded ePTFE in the treatment of lower limb arterial disease. Abstract presented at the Gore Pavilion lunch
session during the 32nd annual VEITH symposium. November 17-20, 2005. New York, NY.
11. Hugl B, Nevelsteen A, Daenens K, et al ; PEPE II Study Group. PEPE II - a multicenter study with an end-point heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene vascular graft for
above and below knee bypass surgery: determinants of patency. Journal of Cardiovascular Surgery 2009;50(2):195-203.
W. L. Gore & Associates, Inc.
Flagstaff, AZ 86004
+65.67332882 (Asia Pacific)
00800.6334.4673 (Europa)
800.437.8181 (Verenigde Staten)
928.779.2771 (Verenigde Staten)
goremedical.com
Raadpleeg de gebruikaanwijzingen
De genoemde producten zijn mogelijk niet overal in de handel.
GORE®, GORE-TEX®, INTERING®, PERFORMANCE THROUGH COLLABORATION, PROPATEN®,
en ontwerpen zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates. CARMEDA® is een geregistreerd handelsmerk van of Carmeda AB,
een 100% dochteronderming van W. L. Gore & Associates, Inc.
© 2006, 2008, 2009, 2010 W. L. Gore & Associates, Inc. AK0823-NL3 NOVEMBER 2010
Download