1 - MindMeister

advertisement
1.3 Globalisering verovert de wereld
6 Handelsrelaties
a Naar de Verenigde Staten.
Mexico, de Verenigde Staten en Canada zijn lid van hetzelfde economische blok (de NAFTA).
Ook speelt de nabijheid een rol.
b Naar Frankrijk.
Frankrijk is het koloniale moederland geweest van deze gebieden. Er is soms veel handel
tussen voormalige koloniën en het moederland.
c Er is meer handel met welvarende landen dan met arme landen.
d In Spanje en grote delen van Latijns-Amerika wordt dezelfde taal gesproken. Er is relatief
veel handel tussen landen waar dezelfde taal gesproken wordt.
e De euro is goed voor de handel. De handel neemt toe als landen dezelfde munt hebben.
f India en Pakistan hebben ruzie over het grensgebied tussen beide landen: Kashmir.
Tussen landen die in conflict zijn met elkaar, zijn weinig handelsrelaties.
g Er is altijd meer handel tussen landen die bij elkaar in de buurt liggen dan tussen landen
die ver uit elkaar liggen (het principe van afstandsverval).
h Voorbeelden:
- Moslims eten alleen halalvoedsel.
- Zaken doen met mensen in China en Japan vraagt veel geduld, omdat persoonlijke
contacten hierbij erg belangrijk zijn.
8 De bloemenwereld
a Van hele kleine stukjes grond komt een hoge productie, en dat meerdere malen per jaar.
b Ze werken samen bij de afzet van bloemen en bij de inkoop van materialen.
c Door kennis en materiaal beschikbaar te stellen.
d De concurrentie neemt toe door deze Nederlandse hulp, maar zonder die hulp zouden
andere landen ook eigen
bloemenkwekerijen opzetten. Nu verdient Nederland daar nog aan.
e Voordelen voor de producenten: de prijs wordt hoger.
Voordelen voor de kopers:
- Bijna alle bloemen worden op dezelfde plaats (de veiling in Aalsmeer) verkocht.
- De kopers hebben het volledige aanbod bij elkaar.
- Daarnaast let de veiling op de kwaliteit van de producten. Ook zorgt de veiling voor de
financiële afhandeling.
f Aalsmeer ligt dicht bij Schiphol.
g Zie de afbeelding op de volgende pagina
h - De grond is hier erg duur.
- De lonen zijn hier hoog.
- Er zijn hier extra kosten voor verwarming.
i Goede transportmogelijkheden naar de afzetmarkt.
Er is veel vakkennis. Dat zorgt voor een goede kwaliteit.
j De opkomst van de bloementeelt (met Nederlandse steun) in Afrika en Zuid-Amerika.
11 Vroegere Europese koloniën
a Het waren exploitatiekoloniën. Deze ex-koloniën zijn vaak erg arm en hebben een grote
ontwikkelingsachterstand.
b Tot 1960 waren veel landen nog steeds in bezit van Europese landen. Pas later werden
deze landen zelfstandig.
c De EU ontstond en EU-landen maakten steeds meer onderlinge afspraken. Daarbij werden
andere landen steeds meer afgesloten van de Europese markt.
d Het principe van wederkerigheid is eerlijk en dat zou tot de beste resultaten moeten leiden:
overal wordt alleen geproduceerd wat daar het beste mogelijk is.
e Er zijn zoveel landen bij deze afspraken betrokken dat je net zo goed afspraken met alle
landen kunt maken.
f Veel ontwikkelingslanden halen een belangrijk deel van hun inkomsten uit de invoerrechten.
De landbouw en de industrie in deze ontwikkelingslanden krijgen te maken met sterke
concurrentie uit het welvarende Europa.
g Door nadruk te leggen op andere onderwerpen kan de handel achterblijven. Dat kan voor
arme landen heel nadelig zijn.
h Eigen mening.
Multinationale ondernemingen
12 Wereldschoenen
a Bijvoorbeeld:
- één of twee vestigingen
- 3 t/m 14 vestigingen
- 15 t/m 49 vestigingen
- 50 t/m 100 vestigingen
- meer dan 100 vestigingen
(Opmerking: de klassen zijn in deze indeling niet even groot. Eigenlijk is dat niet zo fraai.
Maar met deze indeling komt de spreiding van Nike over de wereld goed tot zijn recht.)
b
c reclame, import en verkoop
d Zie tekening.
- geld (voor investeringen)
- ontwerpen (van nieuwe modellen)
e Mexico
Toen de VS te duur werden, ging Nike naar Mexico. Pas later ging het bedrijf naar Azië.
f Outsourcing: de producten en de onderdelen worden uit een ander land aangevoerd. Dat
klopt goed voor Nike, want ze verkopen vooral in de rijke landen, maar produceren in de
lagelonenlanden.
Global sourcing: bij het zoeken naar de goedkoopste productieplaats worden de
omstandigheden in elk land bekeken.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards