Vragen over wetten, sociale voorzieningen en

advertisement
Vragen over
wetten, sociale
voorzieningen en
regelingen?
Hulp bij …
Iedereen hoort de wet te kennen. Helaas valt dat niet
altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale
voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op
de hoogte te zijn. Kun jij wel wat hulp gebruiken?
Voor wie?
De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van
Gouda die een vraag hebben over o.a. het recht op
uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting,
ontslag, voogdij, rechtszaken etc.
Wanneer en hoe vaak?
Telefonisch spreekuur
maandag t/m donderdag
14.00-15.00 uur
Je kunt iedere werkdag tussen
09.00-17.00 uur bellen voor
een afspraak: 088 900 4000
Locatie
Boelekade 1, Gouda
Wat kost het?
Hulp is gratis
Ga direct aan de slag op
kwadraad.nl of bel 088 900 4000
Download