GENEALOGIEEN JOODSE ASSENAREN

advertisement
GENEALOGIEEN
JOODSE
ASSENAREN
(OUD)
DR. JAN RIDDERBOS
m.m.v.
MW. J. COHEN RAPOPORT
Assense genealogieën, versie 3 (januari 2013)
1
Dankzij F.J. Hulst en H.M. Luning beschikken we over een beschrijving van de Joodse gemeente Assen.
Uit hun beschrijving wordt duidelijk, dat de eerste decennia van de Joodse gemeente wat in nevelen
e
gehuld zijn. Zij noemen twee namen van “patriarchen”, die zich in het laatste kwart van de 18 eeuw te
Assen vestigden: Salomon Israëls, die zich ± 1775 te Assen vestigde; hij koos als achternaam
Hiegenlech, die later verbasterd werd tot Hiegenlich en Hiegentlich. Tien jaar later, omstreeks 1785, kwam
de uit het graafschap Wittgenstein afkomstige Andries Lezer in Assen wonen.
De samenstelling van de Joodse bevolkingsgroep tussen 1800 en 1830 wordt duidelijk uit een
2
overzicht :
Joodse gezinshoofden ingekomen tussen 1800 en 1830
Naam
Samuel Levy (Altgenug)
Abraham Hartog Phrijsig
Israel Antonie van der Wijk
Lazarus Cohen
Gerard Davids Cohen
Simson van der Hoede
Joel Rekkendorp
Freerik Marcus Engers
Sander Heiman Sanders
Samuel Moeyon
Meijer Joel Nijstad
Harts Hartog Vos
Marcus Engers
Israel Mozes Lezer
geboren
Norden
Amsterdam
Hoogeveen
Denemarken
Smilde
Nijkerk
den Haag
Winschoten
Winschoten
Warschau
Borger
Dalfsen, 1802
Winschoten
Rolde
uit
Duitsland?, ± 1800
?, 1804
Hoogeveen, 1805
?, 1815
Smilde, 1818
Oldenzaal?, 1821
?, 1824
Winschoten, ± 1825
Pekela, 1825
Duitsland?, 1825
Gasselte, 1828
?, 1828
Gieten, 1829
Rolde?, 1829
beroep
koopman
kramer
koopman
vilder
koopman
koopman
leraar
stadsbode
splitter i/d looierij
onderwijzer
koopman
koopman
koopman
vleeshouwer
In het onderstaande hebben we de genealogieën van deze zestien personen uitgewerkt. Wij hebben
daaraan, als aanhangsel, toegevoegd de stamboom van Jozeph Meijer Levie. Hij woonde niet te Assen,
en het is dus terecht dat zijn naam niet in overstaand overzicht werd opgenomen. Hij en zijn echtgenote
werden echter wel, net als velen van hun nakomelingen, begraven op de Joodse begraafplaats te Assen.
Zonder tot de Joodse gemeenschap te Assen te behoren, maakten zij wel deel uit van de Joodse
gemeente te Assen.
Graag betuigen we onze schatplichtigheid aan de mensen rond Akevoth (http://dutchjewry.org/). Het is
ongelooflijk, hoeveel gegevens vrijwilligers in kaart hebben weten te brengen.
Onze eigen inbreng bestaat daaruit, dat we deze gegevens gekoppeld hebben aan onze bestanden met
gegevens over de Joodse begraafplaats te Assen (zie http://joodsebegraafplaatsAssen.nl/). En dat José
Cohen Rapoport een onvoorstelbare hoeveelheid aanvullingen en verbeteringen inbracht.
Twee dingen vielen onszelf op:
1. Velen van de in Assen woonachtige Joden waren uiteindelijk afkomstig uit Duitsland. Het is des te
wreder dat hun oorspronkelijke landgenoten hen in de vernietigingskampen ombrachten.
2. Hoe ongelooflijk systematisch de vernietiging is geweest: het jongste kind en de oudste man of vrouw
werden gewoon, net als al die anderen, gewoon weggevoerd.
Zonder de Shoah zou dit overzicht een feestelijk getuigenis kunnen zijn, hoe Joden hun plaats innamen in
de Assense samenleving. Nu lezen we met ontzetting, hoe na vier of vijf generaties in plaats van
natuurlijke voortgang onnatuurlijke vernietiging kwam. Moge ook dit overzicht eraan bijdragen dat de
herinnering aan de Joodse Assenaren niet verloren gaat.
[email protected]; [email protected]
1
F.J. Hulst & H.M. Luning: De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976, Assen
(Vanderveen) 1991.
2
A.w., p. 26.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
2
Inhoudsopgave
“PASSANTEN”
Genealogie Cohen-Polak (1)
4
Genealogie Oudgenoeg-Hiegentlich
4
Echtpaar Prijzig-Coenraad
4
Genealogie Rekkendorp-Cohen
5
Genealogie Sanders-Lezer
5
Genealogie Van der Hoede-Jacobs
5
“BLIJVERS”
GENEALOGIE COHEN-LEZER
7
GENEALOGIE ENGERS-FRANKFORTER
11
Genealogie Engers-de Vries
Genealogie Van der Laan-Engers
Genealogie Engers-Hofsink
Genealogie Engers-de Vries (2x)
Genealogie Engers-van Oosten
Genealogie Engers-Nijstad
Genealogie Engers-van Zuiden
14
16
21
24
28
28
29
GENEALOGIE HIEGEN(T)LICH-ALEXANDER
30
GENEALOGIE LEZER-COENRAADS
34
Genealogie Lezer-Kruijt
GENEALOGIE LEZER-GODSCHALK
42
44
Aanhangsel: familie Leezer
48
GENEALOGIE MOEIJON-NIJSTAD
50
GENEALOGIE NIJSTAD-GODFRIED
51
GENEALOGIE VOS-VAN DER WIJK
54
GENEALOGIE VAN DER WIJK-GODSCHALK
58
HET NAGESLACHT VAN JOZEPH MEIJER LEVIE,
BEGRAVEN OP DE JOODSE BEGRAAFPLAATS TE ASSEN
62
EVENTUEEL VERVOLG
67
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
3
“PASSANTEN”,
Families waarvan ten hoogste twee generaties gedurende kortere of langere tijd te Assen
woonachtig waren
Genealogie Cohen-Polak
Generatie 1
Lazarus Salomon Cohen, geboren op 17 augustus 1770 te Friedrichstadt (Duitsland), overleden op 13
maart 1854 te Assen; grafplek bekend.
Gehuwd met
Anna of Johanna Philips Polak.
Generatie 2
2.a
Philippus Cohen, geboren in 1811 te Haren (Duitsland), overleden op 29 november 1813 te Haren
(Duitsland)
2.b
Heiman Cohen, geboren op 5 november 1812 te Haren (Duitsland), fuselier, overleden op 25 april
1831 te Assen.
Genealogie Oudgenoeg-Hiegentlich
Generatie 1
Samuel Levie/Levy Oudgenoeg, geboren in 1764 te Norden (Hannover. Duitsland), zoon van Ley
Altgenug en N.N., overleden op 3 april 1848 te Leek.
Gehuwd met
Hendrikje/Hinsie Salomons Hiegentlich, geboren in 1780 te Assen, dochter van Salomon Israel
Hiegentlich en Mendel Jacobs Alexander, overleden op 26 april 1843 te Leek.
Generatie 2
2.a
Eliazer Samuel Oudgenoeg, geboren in 1811 te Assen, overleden op 23 april 1814 te Assen.
2.b
Marcus/Markus Samuel Oudgenoeg, geboren op 23 juli 1814 te Assen
2.c
Jacob Oudgenoeg, geboren op 13 maart 1816 te Assen
2.d
Hendrikje Oudgenoeg, geboren op 16 februari 1819 te Assen
2.e
Hester Oudgenoeg, geboren op 4 mei 1821 te Assen
De familie verhuisde van Assen naar Leek, zie de uitgebreide informatie bij G.J. van Klinken: De Joodse
gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden, Groningen 1981, p. 252.
Echtpaar Prijzig-Coenraad
Abraham Hartog Prijzig, geboren op 18 maart 1775 te Amsterdam, zoon van Hartog Prijzig en Duifje
e
3
Israels; kramer/ 1 godsdienstonderwijzer (± 1804-1823 en 1830-1833), overleden op 21 november 1858
te Assen; grafplek bekend.
Gehuwd met
Roosje Coenraad, geboren op 16 april 1760, dochter van Coenraad Jacobs en Grietje Mozes, overleden
op 27 augustus 1841 te Assen.
3
Hulst & Luning, p. 54-57.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
4
Genealogie Rekkendorp-Cohen
Generatie 1
Joel Mattheusz. Rekkendorp, geboren ± 1781 te Poortugaal, zoon van Mattheus Rekkendorp en Lea
e
Jacobs; 2 godsdienstonderwijzer (1823-1824), overleden op 28 april 1824 te Assen.
Gehuwd op 9 augustus 1814 te Poortugaal met
Ester/Hester Cohen, geboren ± 1795, dochter van Samuel Cohen en Rebekka de Vries, overleden op 27
april 1817 te Poortugaal.
Generatie 2
Betje Rekkendorp, geboren op 30 november 1814 te Poortugaal, gehuwd op 25 februari 1841 te OudBeijerland met Marcus Machiel Polak (Dordrecht, ± 1814)
4
Genealogie Sanders-Lezer
Generatie 1
Sander Heiman Sanders, geboren op 17 januari 1799 te Winschoten, koopman/winkelier, overleden op 21
maart 1876 te Veendam.
Gehuwd op 22 januari 1824 te Rolde met
Carolina Mozes Liebman Lezer, geboren op 11 juli 1803 te Rolde, dochter van Mozes Lezer en Jeltje
Israels, overleden op 8 januari 1884 te Amsterdam.
Generatie 2
2.a
Jette Sanders, geboren op 17 november 1824 te Oude Pekela, overleden op 1 december 1824 te
Oude Pekela.
2.b
Jeltje Sanders, geboren op 4 november 1825 te Oude Pekela, overleden op 5 mei 1859 te
Wildervank.
2.c
Jetta Sanders, geboren op 22 juli 1828 te Assen, gehuwd op 23 februari 1850 te Wildervank met
Sander van der Zijl, overleden op .
2.d
Heiman/Herman Sanders, geboren op 3 december 1830 te Assen, kerkdienaar, gehuwd geweest
met 1) Esther Swelheim, 2) Goldie Ronkel en 3) Jette Norden, overleden op 27 maart 1896 te
Stadskanaal.
2.e
Mozes Sanders, geboren op 3 juli 1833 te Assen,
2.f
Marianne Sanders, geboren op 9 februari 1836 te Assen,
2.g
Israel Sanders, geboren op 19 september 1838 te Veendam,
2.h
Abraham Sanders, geboren op 31 mei 1841 te Boven-Diep (Veendam),
2.i
Lezer Sanders, geboren op 24 februari 1844 te Veendam, overleden op 19 juli 1940 te Enschede.
2.j
Benjamin Sanders, geboren op 19 juni 1848 te Veendam, overleden in 1916 te Hamburg.
De familie Sanders leefde van ± 1828 - ± 1838 te Assen, en vertrok vandaar naar Veendam.
Genealogie Van der Hoede-Jacobs
Generatie 1
Sim(s)on van der Hoede, geboren op 1 januari 1789 te Nijkerk, zoon van Salomon Simson van der Hoede
en Johanna van Rees, overleden op 26 maart 1868 te Peelo (Assen); grafplek bekend.
Gehuwd met
Jetje Jacobs, geboren op 7 april 1778 te Dittlofrod (Duitsland), dochter van Jacob Jacobs en Klara
Abrahams, overleden op 12 maart 1856 te Assen; grafplek bekend.
4
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/2646.htm.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
5
Generatie 2
Saartje van der Hoede, geboren op 15 december 1816 te Oldenzaal, overleden op 12 september 1886 te
Assen; grafplek bekend.
Gehuwd op 28 mei 1848 te Assen met
Levie Antonius Bremer, geboren op 9 maart 1823 te Amsterdam, zoon van Antonius Hartog Bremer en
Aaltje Isaac de Bruijn, overleden op 22 mei 1902 te Amsterdam.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
6
“BLIJVERS”,
Families waarvan drie of meer generaties te Assen woonachtig waren
GENEALOGIE COHEN-LEZER
Generatie 0
David Meijer Cohen, geboren in 1742, zoon van Meijer Cohen en Sebilla Cohen, overleden op 7 oktober
1812 te Smilde.
Gehuwd met
Frouwke/Vrouwgien Godschalk, geboren op 10 juni 1749 te Hoogeveen, dochter van Godschalk
Israel/Salomon Jacobs en Ester Israels Markus, overleden .
Generatie 1
Gerard Godschalk David Cohen, geboren op 15 juni 1780 te Smilde, zoon van David Meijer Cohen en
5
Frouwke/Vrouwgien Godschalk, overleden op 7 januari 1856 te Assen; eigen grafsteen (niet bewaard).
Gehuwd op 14 januari 1814 te Rolde met
Betje Mozes Lezer, geboren op 24 augustus 1795 te Rolde, dochter van Mozes Lezer en Jeltje Gelleke
Israels, overleden op 9 september 1877 te Assen; eigen grafsteen.
Generatie 2
2.a
David Cohen med. dr., per KB van 9 februari 1880 David Cohen Tervaert, geboren op 4 januari
6
1815 te Smilde, huisarts, overleden op 8 mei 1896 te Assen; eigen grafmonument.
Gehuwd op 30 mei 1854 te Veenendaal met
Maria Hijmans, geboren op 11 juli 1821 te Veenendaal, dochter van Hijman Mordechai Hijmans
en Antje Nathans, overleden in 1903? te Assen?.
2.b
Mozes Cohen, geboren op 6 juni 1817 te Smilde, overleden op 18 februari 1898 te Assen; eigen
grafsteen.
Op 26 februari 1865 te Assen gehuwd met
Schoontje Lezer, geboren op 1 januari 1840 te Assen, dochter van Israel Mozes Lezer en Jette
Jacobs Godschalk, overleden op 9 augustus 1924 te Assen; eigen grafsteen.
2.c
Vrouchien Cohen, geboren op 27 februari 1820 te Assen, overleden .
Gehuwd op 4 juni 1837 te Assen met
Levie Isaacs Jacobs, geboren op 14 november 1813 te Blokzijl, zoon van Isaac Alexander Jacobs
en Magtel Levie van Cleef, overleden .
2.d
Israel Cohen, bij KB van 8 augustus 1868 Israel Cohen de Markas, geboren op 15 juni 1822 te
Assen, officier van justitie, overleden op 24 februari 1890 te Tiel.
Gehuwd op 23 juli 1866 te Amsterdam met
Berendina de Markas, geboren ± 1829 te Amsterdam, dochter van Benjamin de Markas en Hikke
Hessels Drielsma, overleden op 6 september 1890 te Haarlem.
2.e
Meijer Cohen, geboren op 13 april 1824 te Assen, vervener, overleden op 9 januari 1882 te
Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd op 25 oktober 1865 te Rotterdam met
Catharina van Straaten, geboren op 31 juli 1840 te Zwijndrecht, dochter van Izaak van Straaten
en Sijtje Heijmans, overleden voor 1901.
2.f
Jacob Gerard David Cohen, geboren op 29 januari 1826 te Assen, overleden op 3 september
1901 te Assen.
2.g
Jetje Gerard Cohen, geboren op 23 november 1827 te Assen, overleden op 7 juli 1858 te Assen;
eigen grafsteen.
2.h.
Clara Cohen, geboren op 18 december 1828 te Assen, overleden op 7 januari 1894 te Gorssel.
5
6
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/1614.htm.
Zie http://www.desmilde.nl/blad_archief/17_een_Cohen_aan_de_Smildervaart.pdf.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
7
Gehuwd op 27 november 1859 te Assen met
Barend Jacobs, geboren op 3 mei 1822 te Blokzijl, zoon van Isaac Alexander Jacobs en Machteld
Levi van Cleef, overleden op 10 april 1901 te Leeuwarden.
Generatie 3
2.a
David Cohen med. dr., per KB van 9 februari 1880 David Cohen Tervaert, geboren op 4 januari
1815 te Smilde, huisarts, overleden op 8 mei 1896 te Assen.
Gehuwd op 30 mei 1854 te Veenendaal met
Maria Hijmans, geboren op 11 juli 1821 te Veenendaal, dochter van Hijman Mordechai Hijmans
en Antje Nathans, overleden in 1903? te Assen?.
Kinderen uit huwelijk Cohen-Hijmans (2.a)
3.a
Anna Maria Cohen Tervaert, geboren op 30 juni 1855 te Assen
3.b
Gerard David Cohen Tervaert med. dr., geboren op 29 november 1856 te Assen, overleden in
1923.
Gehuwd op 9 mei 1887 te Den Haag met
Mathilda Anna Israels, geboren op 2 augustus 1843 te Groningen, dochter van de kunstschilder
Jozef Israels en Aleida Schaap, overleden op 18 februari 1945 te St. Gallen (Zwitserland).
3.c
Herman Martinus Cohen Tervaert, geboren op 25 februari 1860 te Assen, overleden 27 juni 1926
te Almelo.
Gehuwd met
Betty Henderina Cohen, geboren ± 1860, overleden .
3.d
Elisabeth Johanna Cohen Tervaert, geboren op 21 juli 1862 te Assen, overleden op .
Gehuwd op 14 november 1895 te Assen met
Jan Willem Daniel Duburg, geboren op 9 december 1870 te Norg, zoon van Jacobus Cornelis
Duburg en Rosalie Louise Caroline van Alphen, overleden op .
3.e
Jacobus Cohen Tervaert, geboren op 9 april 1864 te Assen, overleden op .
2.b
Mozes Cohen, geboren op 6 juni 1817 te Smilde, overleden op 18 februari 1898 te Assen.
Op 26 februari 1865 te Assen gehuwd met
Schoontje Lezer, geboren op 1 januari 1840 te Assen, dochter van Israel Mozes Lezer en Jette
Jacobs Godschalk, overleden op 9 augustus 1924 te Assen.
Kinderen uit het huwelijk Cohen-Lezer
3.f
Gerard Mozes Cohen, geboren op 25 februari 1866 te Assen, overleden .
3.g
Henriette Cohen, geboren op 20 oktober 1867 te Assen, ongehuwd, overleden op 9 april 1903 te
Assen; eigen grafsteen.
3.h
Israel Cohen, geboren op 25 november 1870 te Assen, ongehuwd, overleden op 12 november
1942 te Apeldoorn.
3.i
Bertus Cohen, geboren op 4 mei 1873 te Assen, ongehuwd, overleden op 26 december 1902 te
Assen; eigen grafsteen.
3.j
Betta Cohen, geboren op 8 oktober 1875 te Assen ongehuwd, overleden op 22 maart 1883 te
Assen.
2.c
Vrouchien Cohen, geboren op 27 februari 1820 te Assen, overleden .
Gehuwd op 4 juni 1837 te Assen met
Levie Isaacs Jacobs, geboren op 14 november 1813 te Blokzijl, zoon van Isaac Alexander Jacobs
en Magtel Levie van Cleef, overleden .
Kinderen uit het huwelijk Jacobs-Cohen
3.k-t
Tien kinderen, allen geboren te Blokzijl.
2.e
Meijer Cohen, geboren op 13 april 1824 te Assen, vervener, overleden op 9 januari 1882 te
Assen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
8
Gehuwd op 25 oktober 1865 te Rotterdam met
Catharina van Straaten, geboren op 31 juli 1840 te Zwijndrecht, dochter van Izaak van Straaten
en Sijtje Heijmans, overleden voor 1901.
Kinderen uit het huwelijk Cohen-van Straaten
3.u
Elisabeth Henriette Cohen, geboren op 12 september 1866 te Assen, overleden .
3.v
Isaac Theodoor Cohen, bij KB van 19 juni 1902 Isaac Theodoor Cohen van Straaten, geboren op
4 maart 1868 te Assen, gehuwd op 14 februari 1901 te Amsterdam met Floretta Sanders (Sneek,
7
15 oktober 1875 – Auschwitz, 5 februari 1943) overleden op .
3.w
Gerard August Cohen, geboren op 11 augustus 1870 te Assen, overleden .
3.x
Jacob Rudolf Cohen, geboren op 11 juni 1872 te Assen, overleden .
3.y
Jeanette Cohen, geboren op 22 oktober 1875 te Assen, overleden op 3 december 1875 te
Assen.
3.z
Sara Gerards Cohen, geboren op 22 oktober 1875 te Assen, overleden .
2.h.
Clara Cohen, geboren op 18 december 1828 te Assen, overleden op 7 januari 1894 te Gorssel.
Gehuwd op 27 november 1859 te Assen met
Barend Jacobs, geboren op 3 mei 1822 te Blokzijl, zoon van Isaac Alexander Jacobs en Machteld
Levi van Cleef, overleden op 10 april 1901 te Leeuwarden.
Kinderen uit het huwelijk Jacobs-Cohen
3.aa
Twee kinderen,
3.bb
beiden geboren te Blokzijl.
Generatie 4
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Israels (3.b)
4.a
Dirk Gerard Cohen Tervaert, geboren in 1888 te Den Haag, overleden in 1926, gehuwd met
Berendine Annette Margarete Houwing (1888-1961).
4.b
Aleida Anna Maria Cohen Tervaert, geboren in 1889, overleden in 1985.
4.c
Jozef Marie Theodoor Cohen Tervaert, geboren in 1890, overleden op 8 april 1960 te Doorn;
gehuwd met Adrienne Henny (1889-1983).
4.d
Gerard Matthijs Cohen Tervaert, geboren in 1895, overleden .
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Cohen
4.e
Anne Marie Mathilde Cohen Tervaert, geboren op 10 september 1899 te Winschoten, overleden .
Generatie 5
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Houwing (4.a)
5.a
Jenny Catharina Suzanne Cohen Tervaert,
5.b.
Gerard Dirk Cohen Tervaert, geboren in 1920, overleden in 1978; gehuwd met Elsje Marie Asjes
(1919-1984).
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Henny (4.c)
5.c
Matthijs Carel Cohen Tervaert, geboren op 22 februari 1915 te Den Haag, overleden op 1 januari
1945 te Buchenwald.
5.d.
Carel Cohen Tervaert, geboren, overleden ; gehuwd met Cornelia Elly van Amstel
5.e.
Adriaan Cohen Tervaert, geboren , overleden ; gehuwd met Line Oskam.
5.f
Jozef Cohen Tervaert, geboren op 14 december 1921 , overleden op 26 augustus 2001; gehuwd
met Helena Sophia Dekker.
7
Voorzitter Vereeniging van Vrijzinnige Joden in Nederland, en redacteur van "Het oude volk, voorheen en thans"
(c.1917-1919?).
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
9
Generatie 6
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Asjes (5.b)
6.a
Dirk Gerard Cohen Tervaert, geboren ; gehuwd met Edith Jens
6.b
Jan Willem Cohen Tervaert med. dr., geboren ; medisch hoogleraar Maastricht, gehuwd met
Marretje Alexandra Ruskamp
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-van Amstel (5.d), o.a.
6.c
Carel Christiaan Cohen Tervaert, geboren , overleden ; gehuwd met Carina Regina van Breda.
6.d.
Diederik Cohen Tervaert, geboren , overleden ; gehuwd met Marijke Edit Greebe.
Generatie 7
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Jens (6.a), o.a.
7.a
Gerard Dirk Cohen
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Ruskamp (6.b), o.a.
7.b
Thijs Willem Cohen Tervaert
7.c.
Joost Marten Cohen Tervaert
7.d.
Paul Christiaan Cohen Tervaert
Kinderen uit het huwelijk Cohen Tervaert-Greebe (6.d), o.a.
7.e
Quirijn Cohen Tervaert
7.f.
Justus Ewoud Cohen Tervaert
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
10
GENEALOGIE ENGERS-FRANKFORTER
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/12016.htm
Generatie 00
Salomon Freeriks (Engers), geboren ± 1720
Gehuwd ± 1745 met
Gole Isaaks, geboren ± 1723
Generatie 0
8
Onder anderen:
Freerk (Friedman) Salomons Engers, geboren op 1 januari 1749 te Wildervank, overleden op 4 oktober
1814 te Winschoten.
Gehuwd met
Hester Simons Marcus, geboren ± 1748 te Winschoten, overleden op 19 maart 1813 te Winschoten.
Generatie 1
1.a
Marcus Freerks Engers, geboren op 12 juni 1772 te Winschoten, overleden op 22 januari 1837 te
Assen.
Gehuwd ± 1799 te Winschoten met
Sara Arons Frankforter, geboren in 1778 te Winschoten, dochter van Aron Mozes Frankforter en
Roosje Wolfs, overleden op 10 oktober 1815 te Winschoten.
Relatie met Sara Salomons Barenstein of Barnstein/Barnstijn, geboren op 11 september 1797 te
Hoorn, dochter van Salomon Zacharias Barenstein/Barnstijn en Judith Moses Hamburg,
overleden op 8 juni 1859 te Winschoten.
1.b
Salomon Freeriks Engers, geboren na 1775 te Winschoten, overleden op 22 april 1855 te
Winschoten.
Gehuwd met
Lea Mozes Levi Löwenstein (Marlatschweisich, 1775 – Winschoten, 16 december 1840).
1.c
Simson Freerks Engers, geboren op 1 augustus 1778 te Winschoten, overleden op 27 september
1845 te Winschoten.
Gehuwd op 21 juni 1812 te Winschoten met
Rebekka Abrahams Noordwal (Gorredijk, ? juli 1783 – Winschoten, 8 oktober 1870).
1.d
Saartje Freerks Engers, geboren op 15 maart 1780 te Winschoten, overleden op 11 maart 1863 te
Sappemeer.
Gehuwd met
Heiman Levie van der Hak (Oude Pekela, 7 maart 1778 – Sappemeer, 2 februari 1864).
1.d
Goltje Freerks Engers, geboren ± 1784 te Winschoten, overleden op 12 juli 1858 te Scheemda.
Gehuwd met
Filippus Uri Levie van der Hak (Oude Pekela, ± 1784 – Scheemda, 12 juli 1858).
8
Izak Salomons Engers, geboren in 1742 te Wildervank, gehuwd met Frouwtje Salomons (?, 1735 –
Winschoten, 29 juni 1805), overleden op 11 januari 1790 te Winschoten.
Matje Salomons Engers, geboren in 1754 te Winschoten, gehuwd met Hartog Levi Rijnveld (Holdshausen,
1752 – Zwammerdam, 28 december 1816), overleden op 17 september 1827 te Stompwijk.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
11
Generatie 2
Kinderen van Marcus Freerk Engers en Sara Arons Frankforter (1.a´)
2.a
Freerk Marcus Engers, geboren op 30 juni 1800 te Oude Pekela, stadsbode, overleden op 25
januari 1864 te Assen.
Gehuwd op 1 juni 1828 te Assen met Anna de Vries, geboren op 8 april 1807 te Haarlem, dochter
van Mozes Abraham de Vries en Cornelia Israels, overleden op 17 januari 1839 te Assen.
Hertrouwd op 17 november 1839 te Assen met
Elizabeth Mozes de Vries, geboren op 13 april 1800 te Haarlem, dochter van Mozes Abraham de
Vries en Cornelia Israels, overleden op 25 november 1888 te Assen.
2.b
Hester Marcus Engers, geboren op 12 augustus 1803 te Winschoten, overleden op 3 januari 1897
te Assen.
Gehuwd op 22 juni 1834 te Assen met
Filippus Jozephs van der Laan, geboren op 10 september 1810 te Oude Pekela, zoon van Joseph
Filippus van der Laan en Sara Abrahams Gersons, overleden op 2 december 1890 te Assen.
2.c
Roosje Marcus Engers, geboren op 4 maart 1808 te Winschoten, huishoudster van Salomon de
Hes, overleden op 20 oktober 1852 te Assen.
Gehuwd op 5 mei 1844 te Assen met
Salomon Bargeboer, vleeshouwerknecht, geboren op 2 juli 1814 te Winschoten, zoon van
Abraham Davids Bargeboer en Willemina Salomons de Jonge, overleden op
2.d
Mozes Marcus Engers, besneden op 30 november 1809 te Winschoten, overleden op 4 juli 1878
te Assen.
Gehuwd op 10 februari 1839 te Assen met
Janna Hofsink, geboren op 24 maart 1814 te Zwolle, dochter van Wicher Hofsink en Wibbegien
Nuis, overleden op 11 oktober 1875 te Assen.
2.e
Froontje Engers, geboren op 19 september 1812 te Winschoten, overleden op 29 juli 1813 te
Winschoten.
2.f
Froontje Marcus Engers, geboren op 20 mei 1814 te winschoten, overleden op 30 november 1896
te Assen.
Gehuwd op 14 mei 1843 te Assen met
Coenraad Meijer Lezer, geboren op 28 december 1818 te Assen, zoon van Meijer Andries Lezer
en Roosje Josephs van den Berg, overleden op 29 juni 1856 te Assen.
Kinderen van Marcus Freerk Engers en Sara Salomon Barnstein/Barnstijn (1.a´´)
2.g
Salomon Marcus Engers, geboren op 6 augustus 1818 te Drachten, overleden op 7 oktober 1874
te Assen.
Gehuwd met
Mindel/Mietje Hiegen(t)lich, geboren op 10 maart 1821 te Assen, dochter van Alexander
Salomons Hiegenlich en Vrougien Heijmans Kropveld, overleden op 28 maart 1868 te Assen.
Hertrouwd op 7 november 1869 te Groningen met
Sara Cohen, geboren op 1 april 1836 te Finsterwolde, dochter van Samuel Mozes Heiman Cohen
en Naatje Mozes Lammerts, overleden na 1874.
2.h
Aron Marcus Engers, geboren op 16 april 1823 te Winschoten, overleden op 28 mei 1886 te
Groningen, begraven te Assen.
Gehuwd op 22 april 1868 te Assen met
Frouke Salomon van Oosten, geboren op 5 augustus 1834 te Gieten, dochter van Salomon van
Oosten en Roosje Abrahams Frankforter, overleden op 3 juli 1896 te Amsterdam.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
12
2.i
Abraham Marcus Engers, geboren op 18 augustus 1828 te Gieten, overleden op 1 januari 1895 te
Sleen.
Gehuwd op 9 mei 1860 te Assen met
Betje Meijer Nijstad, geboren op 12 augustus 1835 te Assen, dochter van Meijer Joel Nijstad en
Aaltje Godschalk Godfried, overleden op 12 januari 1897 te Assen.
2.j
Jetta Marcus Engers, geboren op 25 september 1830 te Assen, overleden op 3 februari 1897 te
Amsterdam.
Gehuwd op 30 oktober 1855 te Oude Pekela met
Nochem Lazarus Cohen, geboren op 29 januari 1828 te Oude Pekela, zoon van Lazarus
Nochums Cohen en Clara Moses Meyer, overleden op 26 maart 1909 te Amsterdam.
2.k
Simson Marcus Engers, geboren op 9 april 1833 te Assen, overleden op 26 december 1916 te
Assen.
Gehuwd op 20 juli 1864 te Assen met
Frouchien van Zuiden, geboren op 21 februari 1839 te Assen, dochter van Samuel Meijer van
Zuiden en Henderientje Heimans van Hasselt, overleden na 1916.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
13
Genealogie Engers-de Vries
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/11995.htm
2.a
Freerk Marcus Engers, geboren op 30 juni 1800 te Oude Pekela, stadsbode, overleden op 25
januari 1864 te Assen.
Gehuwd op 1 juni 1828 te Assen met
Anna de Vries, geboren op 8 april 1807 te Haarlem, dochter van Mozes Abraham de Vries en
Cornelia Israels, overleden op 17 januari 1839 te Assen.
Hertrouwd op 17 november 1839 te Assen met
Elisabeth Mozes de Vries, geboren op 13 april 1800 te Haarlem, dochter van Mozes Abraham de
Vries en Cornelia Israels, overleden op 25 november 1888 te Assen.
Derde generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-de Vries (2.a´)
3.a
Mozes Engers, geboren op 14 april 1829 te Assen, schrijnwerker, overleden op 19 juli 1920 te
Arnhem.
Gehuwd op 30 mei 1852 te Assen met
Esther de Groot, geboren op 30 december 1827 te Groningen, dochter van Isaak Joseph de Groot
en Frouke Hessels Nieweg, overleden op 17 maart 1916 te Assen.
3.b
Marcus Freerks Engers, geboren op 23 maart 1831 te Assen, commies, overleden op 19 april
1897 te Den Helder.
Gehuwd op 21 augustus 1858 te Loppersum met
Frouke Levie Cohen, geboren op 17 augustus 1826 te Loppersum, dochter van Levie Mozes
Cohen en Leentje Bamberg, overleden op 28 augustus 1877 te Hoogeveen.
Hertrouwd op 24 oktober 1878 te Amsterdam met
Sara Klepman, geboren op 12 november 1838 te Amsterdam, overleden op 23 oktober 1917 te
Amsterdam.
3.c
Sara Engers, geboren op 16 december 1832 te Assen, overleden op 2 april 1897 te Assen.
Gehuwd op 13 mei 1860 te Assen met
Levie Bloemendal, geboren op 31 juli 1820 te Winschoten, zoon van Mangel Markus Bloemendal
en Rebekka Levie van der Hak, slager, overleden op 30 december 1898 te Assen.
3.d.
Cornelia Engers, geboren op 24 december 1834 te Assen, overleden op 10 maart 1917 te
Amsterdam.
Gehuwd op 27 april 1862 te Assen met
Isaak Abraham Sluizer, geboren op 14 april 1834 te Amsterdam, zoon van Abraham Isaac Sluizer
en Mariane Davidson, overleden op 29 oktober 1927 te Amsterdam. Uit dit huwelijk zes kinderen.
3.e
Aron Engers, geboren op 9 mei 1837 te Assen, overleden op 17 februari 1920 te Amsterdam.
Gehuwd 21 oktober 1871 te Heerlen met
Josefina Francis Canter, geboren op 21 april 1839 te Heerlen, overleden op .
Kinderen uit het huwelijk Engers-de Vries (2.a´´)
3.f.
Amalia Engers, geboren op 4 oktober 1840 te Assen, overleden op 3 juli 1896 te Amsterdam.
Gehuwd op 22 maart 1863 te Assen met
Salomon van der Wijk, geboren op 4 december 1836 te Assen, zoon van Abraham van der Wijk
en Eva Salomons Hiegenlich; commies rijksbelasting, overleden op 30 april 1908 te Amsterdam.
3.g.
Abraham Engers, geboren op 15 oktober 1842 te Assen, ongehuwd, overleden op 9 juni 1867 te
Assen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
14
3.h
Roosje Engers, geboren op 28 februari 1846 te Assen, overleden op 13 januari 1925 te
Amsterdam.
Gehuwd op 17 januari 1875 te Assen met
Heiman/Herman van Zuiden, geboren op 2 oktober 1850 te Assen, zoon van Samuel Meijer van
Zuiden en Henderientje Heimans van Hasselt, overleden op 29 juli 1919 te Amsterdam.
Vierde generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-de Groot (3.a)
4.a
Freerk Marcus Engers, geboren op 8 juni 1852 te Assen, overleden op 21 juli 1852 te Assen.
Kinderen uit het huwelijk Engers-Cohen (3.b´)
4.b
Leentje Engers (tweeling), geboren op 28 januari 1860 te Nieuwolda, overleden op 22 oktober
1861 te Nieuwolda.
4.c
Johanna Leonora Frederika Elisabeth Engers (tweeling), geboren op 28 januari 1860 te
Nieuwolda, overleden op 3 april 1878 te Kleine Kerksteeg (Hoogeveen).
4.d
Jetje Engers, geboren op 5 september 1862 te Groningen, overleden op 23 februari 1870 te
Klooster (Coevorden).
4.e
Freerk Marcus Engers, geboren op 20 januari 1864 te Groningen, overleden op
4.f
Leentje Engers, geboren op 28 mei 1867 te Nieuw Beerta, overleden op 19 juni 1880 te Bierum.
4.g.
Levie Engers, geboren op 14 april 1869 te Klooster (Coevorden), overleden op 8 maart 1890 te
Den Helder.
Kinderen uit het huwelijk Engers-Klepman (3-b´´)
4.h
Naatje Engers, naaister, geboren op 16 december 1880 te Bierum; ongehuwd, overleden op 3 juli
1900 te Amsterdam.
Kinderen uit het huwelijk Bloemendal-Engers (3.c)
4.i
Rebekka Bloemendal, geboren op 27 februari 1861 te Oude Pekela, overleden op 28 juni 1862 te
Assen
4.j.
Freerk Marcus Boemendal, geboren op 24 mei 1863 te Assen, overleden op 20 maart 1943 te
Sobibor
4.k.
Rebekka Anna Bloemendal, geboren op 4 mei 1866 te Assen, gehuwd met Herman Goudsmid
(Kampen, 11 augustus 1865 – Sobibor, 23 juli 1943), overleden in 1929 te Kampen.
4.l
Mangels Marcus Bloemendal, geboren op 4 februari 1870 te Assen, overleden op 5 september
1873 te Assen.
4.m.
Mozes Bloemendal, geboren op 3 oktober 1872 te Assen, gehuwd met Bloemina Bollegraaf
(Winschoten, 29 oktober 1875 – Assen, 22 juli 1918), overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz
4.n
Marcus Mangels Bloemendal, geboren op 17 maart 1876 te Assen, gehuwd met Hendrine Kisch
(Groningen, 8 juli 1878 -? ), overleden op 15 oktober 1942 te Auschwitz
Kinderen uit het huwelijk Sluizer-Engers (3.d)
4.o
Abraham Sluizer, geboren op 7 februari 1863 te Rauwerderhem (Duitsland), gehuwd met
Marianna Kan (Leeuwarden, 27 juli 1864 - ), overleden op 28 mei 1943 te Sobibor
4.p-u zes kinderen, allen geboren te Leeuwarden
Kinderen uit het huwelijk Engers-Canter (3.e)
4.q´
Frederik Marcus Engers, geboren op 9 oktober 1872 te IJsselstein, overleden op 15 juli 1882 te
Amsterdam.
4.r´
Meijer Engers, geboren op 29 oktober 1873 te IJsselstein, overleden op 21 november 1873 te
IJsselstein.
4.s´
Louis Engers, geboren op 29 november 1874 te IJsselstein, gehuwd met Henriette Jettchen Hess
(Wittmund, Duitsland, 22 mei 1899 – Auschwitz, 19 november 1942), overleden op 19 november
1942 te Auschwitz. Uit dit huwelijk een dochter, Frederika Engers (Winschoten, 5 november 1922
- Auschwitz, 19 november 1942).
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
15
4.t´
4.u´
4.v´
Jozeph Engers, geboren op 13 april 1877 te IJsselstein, schoenmaker, gehuwd op 18 maart 1903
te Amsterdam met Helena Jozephs (Amsterdam, 17 november 1864 – Amsterdam, 20 januari
1940), overleden op 1 oktober 1942 te Auschwitz. Uit dit huwelijk drie kinderen.
Johanna Engers, geboren in 1878 te Amsterdam, overleden op 17 december 1879 te Amsterdam.
Jeanette Aron Engers, geboren in 1880 te Amsterdam, gehuwd op 21 oktober 1915 te Hattem met
Abraham van Gelderen (Hattem, 1869 – Hattem, 3 januari 1930), overleden op 2 maart 1920 te
Hattem.
Kinderen uit het huwelijk Van der Wijk-Engers (3.f)
4.v
Abraham Hartog van der Wijk, geboren op 23 mei 1863 te Assen, gehuwd op 6 november 1889
te Assen met Leentje Godschalk, overleden op 14 november 1934 te Hilversum.
4.w-cc De overige zeven kinderen uit dit huwelijk werden elders geboren, en zijn elders overleden.
Kinderen uit het huwelijk Van Zuiden-Engers (3.h)
4.dd
Samuel van Zuiden, geboren op 15 juni 1875 te Assen, gehuwd met Bettij Nathans (Emmerich,
26 augustus 1876 – Sobibor, 9 april 1943), overleden op 9 april 1943 te Sobibor.
4.ee
Frederik Marcus van Zuiden, geboren op 27 maart 1877 te Assen, gehuwd met Margaretha de la
Bella (Amsterdam, 19 januari 1882 – Voorburg, 10 oktober 1952), overleden op 21 november
1956 te Voorburg.
4.ff
Mozes van Zuiden, geboren op 24 november 1878 te Assen, overleden op 5 september 1932 te
Amsterdam.
4.gg
Abraham van Zuiden, geboren op 6 juni 1881 te Assen, gehuwd met Penina Duque (Amsterdam,
27 mei 1896 – Auschwitz, 30 september 1942), overleden op 25 september 1940 te Amsterdam.
4.hh
Albertus van Zuiden, geboren op 26 maart 1883 te Assen, gehuwd met Betsy van Praag (
Amsterdam, 25 oktober 1884 – Den Haag, 17 oktober 1974), overleden op 28 juni 1969 te Den
Haag.
4.ii
Hinderientje van Zuiden, geboren op 7 mei 1885 te Assen, gehuwd met Simon de la Bella, lid
Eerste Kamer voor de SDAP, (Amsterdam, 28 oktober 1889 – Dachau, 11 juli 1942), overleden
op 26 september 1974 te Amstelveen.
4.jj
Meijer van Zuiden, geboren op 19 januari 1887 te Assen, gehuwd met Maria Wilhelmina
Marschall (rk) (Amsterdam, 23 mei 1898 – Amsterdam, 1 december 1972), overleden op 12
september 1972 te Amsterdam. [Uit dit huwelijk twee kinderen, Arnold Herbert van Zuiden
(Amsterdam, 2 mei 1923 - ) en Yvonne van Zuiden (Amsterdam, 16 november 1925 – Laren, 5
maart 1946)].
4.kk
Elisabeth Amalia van Zuiden, geboren op 27 juli 1889 te Assen, overleden op 11 december 1942
te Auschwitz
4.ll
Bernard van Zuiden, geboren op 20 april 1892 te Assen, gehuwd met Sientje Snijders
(Amsterdam, 4 januari 1890 – Auschwitz, 8 oktober 1942), overleden op 8 oktober 1942 te
Auschwitz.
Genealogie Van der Laan-Engers
2.b
Hester Marcus Engers, geboren op 12 augustus 1803 te Winschoten, overleden op 3 januari 1897
te Assen.
Gehuwd op 22 juni 1834 te Assen met
Filippus Jozephs van der Laan, geboren op 10 september 1810 te Oude Pekela, zoon van Joseph
9
Filippus van der Laan en Sara Abrahams Gersons, overleden op 2 december 1890 te Assen.
e
3 generatie
Kinderen uit het huwelijk Van der Laan-Engers
9
Register van overlijden 1890-1941, 1890, nr. 7.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
16
3.a
Saartje Filippus van der Laan, geboren op 1 december 1834 te Assen, overleden op 13 juni 1908
te Assen.
Gehuwd op 11 december 1861 te Assen met
Samuel Drukker, geboren op 6 februari 1833 te Nijmegen, zoon van Marcus Drukker en Henriette
Brounsberg, overleden voor 1908.
3.b
Rozetta van der Laan, geboren op 18 juli 1837 te Assen, overleden op 13 juni 1908 te Assen.
Gehuwd op 15 november 1865 te Assen met
Jozef Lezer, geboren op 1 januari 1834 te Assen, zoon van Meijer Andries Lezer en Roosje
11
Josephs van den Berg, overleden op 6 december 1899 te Assen.
3.c
Froukje van der Laan, geboren op 6 april 1839 te Assen, overleden op 1 april 1925 te Leiden.
Gehuwd op 20 november 1878 te Assen met
Aron van Gelderen, geboren op 16 mei 1841 te Leiderdorp, zoon van Mozes van Gelderen en
Mietje van Hess, overleden op 13 oktober 1929 te Leiden.
3.d
Joseph Philippus van der Laan, geboren op 28 juni 1841 te Assen, overleden na 1906.
Gehuwd op 3 december 1868 te Harlingen met
Mirjam de Jong, geboren op 9 oktober 1839 te Hindeloopen, dochter van David Josephs de Jong
en Roosje Levy Haaxma, overleden na 1906.
3.e
Marcus van der Laan, geboren op 26 november 1843, vleeshouwer, overleden op 11 december
13
1927 te Den Haag.
Gehuwd op 2 juni 1869 te Assen met
Malche Philipsohn, geboren ± 1840 te Emden (Duitsland), dochter van Lipman Isac Philipsohn en
14
Jette Ries, overleden op 19 juli 1878 te Assen.
Hertrouwd op 26 mei 1879 te Eibergen met
15
Amalia Salomon Roozendaal, geboren op 10 december 1850 te Eibergen, dochter van Salomon
Roozendaal en Johanna van Gelder, overleden op 11 december 1920 te Assen.
3.f
Lina van der Laan, geboren op 2 februari 1846 te Assen, overleden op 17 oktober 1937 te
Amsterdam.
Gehuwd op 28 april 1869 met
Gerson Soesman, geboren op 22 augustus 1845 te Winschoten, zoon van Soesman Nathans
Soesman en Sophia Blum, overleden op ?
10
12
e
4 generatie
Kinderen uit het huwelijk Drukker-van der Laan (3.a)
4.a
Marcus Philippus Drukker, geboren op 27 december 1861 te Assen, overleden op 12 februari
1862 te Assen.
4.b
Esther Drukker, geboren op 4 maart 1863 te Winschoten, overleden op 18 april 1941 in het
`Apeldoornse Bosch´ te Apeldoorn.
4.c
Martina Drukker, geboren op 1 november 1865 te Scheemda, gehuwd op 2 mei 1895 te
Groningen met Christiaan Theodorus Johannes Kelk, heeft de oorlog overleefd, overleden op .
4.d
Philippus Drukker, geboren op 1 april 1868 te Scheemda, arts, overleden op 26 februari 1944 te
Rijswijk.
10
11
12
Register van overlijden 1890-1941, 1920, nr. 3; graf nr. 156.
Register van overlijden 1890-1941, 1899, nr. 5; graf nr. 188.
Froukje van der Laan had een voorkind, Jette Israel van der Laan, geboren op 14 juni 1877 te Assen,
dat pas in 1943 (!) door de vader, George Christiaan Slieker (1861-1945), werd erkend. Zij was gehuwd
met Hendrik Floris Martinus Freije (Nieuwer-Amstel, 24 september 1874 - ?), en overleed op 6 maart 1944
te Auschwitz.
13
Register van overlijden 1890-1941, 1927, nr. 7; graf nr. 74.
Ontbreekt in grafregister, graf nr. 334.
15
Register van overlijden 1890-1941, 1920, nr. 3; graf nr. 75.
14
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
17
4.e
4.e´
4.f
4.g
Rosetta Drukker, geboren op 8 augustus 1870 te Winschoten, verpleegkundige, overleden op 19
februari 1943 te Auschwitz.
Maurits Drukker, geboren op 17 augustus 1872 te Winschoten, handelsagent, gehuwd op 21
december 1911 te Amsterdam met Elisa Drukker (Amsterdam, 26 maart 1893 – Sobibor, 28 mei
1943), overleden op 28 mei 1943 te Sobibor.
Elisa Drukker, geboren op 15 mei 1874 te Veendam, overleden op 25 december 1943 in het kamp
Westerbork.
Henri Drukker, geboren op 30 november 1875 te Veendam, officier, gehuwd met Sophie Rosa van
Adelsberg (Groningen, 25 oktober 1899 – Birkenau, 15 juni 1944), overleden op 5 oktober 1942 te
Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Lezer-van der Laan (3.b)
4.h
Roosje Jozef Lezer, geboren op 14 februari 1866 te Assen, overleden op .
4.i
Philippus Jozef Lezer, geboren op 27 mei 1868 te Assen, handelsreiziger, overleden op 9 februari
1943 te Sobibor.
Gehuwd op 27 mei 1896 te Assen met
Mietje Engers, geboren op 23 november 1868 te Sleen, dochter van Abraham Engers en Betje
Nijstad, overleden op 9 april 1943 te Sobibor.
4.j
Hestella Lezer geboren op 4 november 1870 te Assen, overleden op 1 april 1943 te Sobibor.
4.k
Betje Lezer, geboren op 13 februari 1873 te Assen, overleden op 16 oktober 1930 te Groningen.
4.l
Meijer Lezer, geboren op 14 september 1875 te Assen, overleden op 6 november 1912 te
Amsterdam.
.
Gehuwd op 20 augustus 1908 te Amsterdam met
Carolina Johanna Gomperts, geboren op 4 januari 1885 te Amsterdam, overleden op 23 januari
1973 te Amsterdam.
4.m
Marcus Lezer, geboren op 12 december 1877 te Assen, overleden op 25 augustus 1963 te
Apeldoorn.
Gehuwd op 17 augustus 1902 te Assen met
Aaltje Boekbinder, geboren op 8 maart 1879 te Borger, dochter van Salomon Boekbinder en Betje
Muller, overleden op 13 juni 1968 te Apeldoorn.
4.n
Mozes Lezer, geboren op 12 maart 1880 te Assen, overleden op 2 juli 1943 te Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Van Gelderen-van der Laan (3.c)
4.n´
Estella van Gelderen, geboren te Leiden op 24 november 1879, overleden te Auschwitz op 19
november 1943.
4.n´´ Philips Aron (Flip) van Gelderen, geboren te Leiden op 5 februari 1882, overleden te Leiden op 9
april 1965, gehuwd met Helena Carolina Bannet, geboren te Ellewoutsdijk op 1 april 1892,
overleden te Amersfoort op 29 januari 1969 (geen kinderen bekend).
4.n´´´ Sara van Gelderen, geboren te Leiden op 14 december 1883, overleden te Auschwitz op 26
februari 1943, gehuwd met Bernard Frank, geboren te Middelburg op 8 mei 1877, overleden te
Auschwitz op 7 december 1942, geen kinderen bekend.
Kinderen uit het huwelijk Van der Laan-de Jong (3.d)
4.o
David Philippus van der Laan, geboren op 2 september 1869 te Assen, overleden op 27 oktober
1935 te Amsterdam.
Gehuwd op 5 juli 1906 te Amsterdam met
Biena Smilde, geboren op 6 november 1879 te Groningen, overleden op ? te Batavia.
4.p
Flora Rosa van der Laan, geboren op 20 februari 1872 te Assen, overleden op 14 oktober 1920
te Amsterdam.
Gehuwd op 4 september 1900 te Weesp met
Philip Davidson, geboren op 23 september 1866 te Amsterdam, overleden op 23 januari 1920 te
Amsterdam.
Kinderen uit het huwelijk van der Laan-Philipsohn (3.e´)
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
18
4.q
4.r
4.s
4.t
4.u
Hestella Henriette van der Laan, geboren op 18 april 1871 te Assen, gehuwd met Elimelech
Eliazer Broekema (Winschoten, 19 februari 1868 – Sobibor, 14 mei 1943), overleden op 7
februari 1941 te Muntendam.
Henriette van der Laan, geboren op 25 juni 1872 te Assen, gehuwd met Salomon Weinberg
(Emden, 3 juli 1863 - ), overleden op 31 augustus 1943 in het kamp Westerbork
Philip van der Laan, geboren op 30 augustus 1873 te Assen, gehuwd met Estella Mogendorf
(Groenlo, 24 augustus 1883 – Auschwitz, 8 oktober 1942), overleden op 8 oktober 1942 te
Auschwitz
[Marcus van der Laan, geboren ± 1874] ???
Frederika van der Laan, geboren op 3 april 1875 te Assen, gehuwd geweest met Aaron Cohen
(Groningen, 1871 - ), overleden op 5 maart 1943 te Sobibor
Kinderen uit het huwelijk van der Laan-Roozendaal (3.e´´)
4.v
Johanna van der Laan, geboren op 9 maart 1880 te Assen, overleden op 18 september 1886 te
16
Assen.
4.w
Sara Berta van der Laan, geboren op 5 juni 1881 te Assen, gehuwd met Alexander Brandel
(Rotterdam, 1879 - ), overleden op 10 oktober 1944 te Auschwitz. Twee kinderen uit dit huwelijk:
Marcus Abraham Brandel (Rotterdam, 21 augustus 1907 – Bergen Belsen, januari 1945) en
Henriette Amaly Brandel (Rotterdam, 14 september 1909 - Bergen Belsen, januari 1945.
17
4.x
Salomo van der Laan, geboren op 12 juli 1882 te Assen, overleden op 1 januari 1883 te Assen.
4.y
Betje van der Laan, geboren op 28 oktober 1883, overleden op 16 juli 1943 te Sobibor, gehuwd
met Joseph Godschalk Stern (Alblasserdam, 25 maart 1882 - Sobibor, 16 juli 1943). Twee
kinderen uit dit huwelijk: Gerard Marcus Stern (Assen, 2 december 1923 – Auschwitz, 31 maart
1944) en Amalia Elizabeth Stern (Voorburg, 2 april 1925 – Sobibor, 16 juli 1943).
4.z
Salomo van der Laan, geboren op 1 februari 1885 te Assen, gehuwd met Johanna Jacomina
Maria Wilhelmina van der Eem (Den Haag, 11 juni 1876 - Den Haag, 17 maart 1947), overleden
op 23 april 1952 te Den Haag.
4.aa
Jozef Jacob van der Laan, geboren op 11 juli 1886 te Assen, gehuwd met Maria Lydia Frey,
18
overleden op 11 december 1981 te Bilthoven.
4.bb
Jozetta van der Laan, geboren op 26 oktober 1888 te Assen, overleden op 17 december 1899 te
19
Assen.
4.cc
Abraham van der Laan, geboren op 16 februari 1890 te Assen, gehuwd met Rosa van der Laan
(Assen, 26 november 1885 – Hagenow, 16 april 1945), overleden op 4 mei 1945 te Tröbitz. Een
kind uit dit huwelijk: Hans van der Laan (Amsterdam, 3 augustus 1922 – Bergen Belsen, 13 mei
1945).
4.dd
Flora van der Laan, geboren op 6 december 1892 te Assen, gehuwd met Carel van Gelder
(Zutphen, 21 april 1885- Zutphen, 10 juni 1957), overleden op 29 april 1988 te Amsterdam.
Kinderen uit het huwelijk Soesman-van der Laan (3.f)
4.ee
Philippus Josephus (Drenthen) Soesman, geboren op 9 mei 1870 te Assen, zenuwspecialist,
gehuwd met, en gescheiden van Anetta Alexandrina Middelaer (Makassar, 1875 - ), overleden op
9 april 1944 in het kamp Westerbork.
4.ff
Salli Soesman, geboren op 7 november 1872 te Assen, gehuwd met Esther de Haan
(Amsterdam, 1 augustus 1868 te Amsterdam – Auschwitz, 19 februari 1943), overleden op 9
januari 1925 te Amsterdam.
4.gg
Hestella Sophia Soesman, geboren op 29 december 1876 te Assen, gehuwd op 19 september
1901 te Amsterdam met, en in 1904 gescheiden van Pieter de Haas (Buiksloot, 26 december
1868 – Amsterdam, 3 oktober 1958), overleden op 1 december 1959 te Amsterdam.
4.hh
Amalia Soesman, geboren op 25 december 1878 te Assen, gehuwd met Lodewijk Frank
(Middelburg, 8 oktober 1881 – Sobibor, 23 april 1943), overleden op 23 april 1943 te Sobibor.
16
Overleden op 18 september 1886 te Assen; grafregister geen vermelding, onbekend graf.
Overleden op 1 januari 1883; grafregister geen vermelding, onbekend graf.
18
Zie http://www.holywellhousepublishing.co.uk/Joops_van_der_Laan.html.
17
http://www.holywellhousepublishing.co.uk/Joops_van_der_Laan.html
19
Register van overlijden 1890-1941, 1899, nr. 6; onbekend graf
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
19
e
5 generatie
Kinderen uit het huwelijk Lezer-Engers (4.i)
5.a
Jozef Lezer, handelsagent, geboren op 15 december 1896 te Assen, gehuwd op 2 juli 1925 te
Amsterdam met Klara van Kleef (Amsterdam, 18 januari 1906 – Amstelveen, 28 september 1984),
overleden op 18 april 1946 te Amsterdam.
5.b
Arthur Bertie Lezer, geboren op 2 juli 1899 te Kloosterveen (Assen), koopman, overleden op 30
augustus 1941 te Mauthausen.
Kinderen uit het huwelijk Lezer-Boekbinder (4.m)
5.c
Salomon Lezer, geboren op 16 mei 1903 te Assen, overleden op ? (heeft de oorlog overleefd, in
1984 vertrokken naar Londen). Gehuwd op 11 september 1935 te Amsterdam met Flora Arpels
(Amsterdam, 9 juli 1907 – Auschwitz, 24 september 1942); hertrouwd op 11 december 1946 te
Amsterdam met Johanna van Huizen (Hengelo, 18 augustus 1907 -).
5.d
Jozef Robert Lezer, geboren op 1 mei 1906 te Assen, overleden op 28 april 1974 te Bergen op
Zoom. Gehuwd met Bertie Rosa de Bruin (?, 1915 – Bergen op Zoom, 22 oktober 1991). Uit dit
huwelijk een dochter, Joyce Lezer.
5.e
Philip Lambertus Lodewijk Lezer, geboren op 15 februari 1909 te Assen, overleden op 26 februari
1971 te Deventer. Gehuwd met H. Winter; uit dit huwelijk twee dochters.
Kind uit het huwelijk Van der Laan-Smilde (4.o)
5.f
Max van der Laan, geboren te Amsterdam op 22 juni 1907, laatst bekende woonplaats Den Haag,
overleden ?
Gehuwd met Hendrika Johanna de Haas, geboren te Amsterdam op 6 februari 1913, overleden ?
Kind uit huwelijk De Haas- Soesman (4.gg)
5.g
Jacobus Gerardus de Haas, geboren op 24 juni 1903 te Buiksloot, gehuwd met Maria Antoinetta
Alfonsine Beijer (Amsterdam, 1904 - Amsterdam , 13 juni 1959), overleden op 4 september 1982
te Overpelt (België). Uit dit huwelijk een kind, Han de Haas.
e
6 generatie
Kinderen uit het huwelijk Lezer-van Kleef (5.a)
6.a
Mia Artha Lezer, geboren op 19 maart 1926 te Amsterdam, (heeft de oorlog overleefd).
6.b
Philip Jozef Lezer, geboren op 17 januari 1935 te Amsterdam, (heeft de oorlog overleefd).
Kind uit het huwelijk van Lezer- (5.c)
6.c
Marcus Lezer, geboren op 9 oktober 1936 te Assen, woonachtig te Amsterdam (heeft de oorlog
overleefd).
Kind uit het huwelijk Van der Laan-de Haas (5.f)
6.d
Jacques van der Laan, geboren te Den Haag op 31 oktober 1936, overleden of nog levend?
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
20
Nakomelingen Roosje Engers
2.c
Roosje Marcus Engers, geboren op 4 maart 1808 te Winschoten, huishoudster van Salomon de
Hes, overleden op 20 oktober 1852 te Assen.
Gehuwd op 5 mei 1844 te Assen met
Salomon Bargeboer, vleeshouwerknecht, geboren op 2 juli 1814 te Winschoten, zoon van
Abraham Davids Bargeboer en Willemina Salomons de Jonge, overleden op 27 maart 1905 te
Winschoten.
Derde generatie
Kinderen van Roosje Marcus Engers (2.c)
3.g
Mozes Engers, geboren op 6 maart 1832 te Assen, overleden op 21 mei 1832 te Assen.
3.g´
Abraham Salomon Bargeboer, zeeman, ongehuwd, geboren op 24 oktober 1844 te Assen,
overleden op 30 maart 1890 te Amsterdam.
3.g´´ Anna Bargeboer, geboren op 24 oktober 1846 te Assen, gehuwd met Benjamin van Dam (Leek,
25 juli 1852 – Winschoten, 7 januari 1917), overleden op 12 september 1888 te Winschoten.
3.g´´´ Willemina Bargeboer, geboren op 15 november 1849 te Assen, gehuwd met Samuel Kampion
(Beerta, 2 augustus 1845 – Oldenzaal, 27 november 1881), overleden op 18 juli 1931 te
Winschoten.
Genealogie Engers-Hofsink
2.d
Mozes Marcus Engers, besneden op 30 november 1809 te Winschoten, zoon van Marcus Freerks
Engers en Sara Arons Frankforter; dansmeester, overleden op 4 juli 1878 te Assen, grafplek
bekend.
Gehuwd op 10 februari 1839 te Assen met
Janna Hofsink, geboren op 24 maart 1814 te Zwolle, dochter van Wicher Hofsink en Wibbegien
Nuis, overleden op 11 oktober 1875 te Assen, grafplek bekend.
Derde generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-Hofsink (2.d)
3.a
Wubbina Engers, geboren op 2 maart 1839 te Assen, overleden op 23 januari 1840 te Assen.
3.b
Marcus Engers, geboren op 21 november 1840 te Assen, ongehuwd, overleden op 21 juli 1868 te
Woerden.
3.c
Freerk Engers, geboren op 8 februari 1843 te Assen, dansmeester, overleden op 26 oktober
1906 te Deventer.
Gehuwd op 16 november 1882 te Aengwirden met
Engeltje Veltman, geboren op 3 april 1845 te Heerenveen, dochter van Izak/Yzaak Mozes
Veltman en Sara van Gelderen, overleden op 1 januari 1942 te Deventer.
3.d
Wicher Engers, geboren op 10 mei 1845 te Assen, brigadier der Koninklijke Marechaussee,
overleden op 8 oktober 1909 te Arnhem.
Gehuwd op 28 november 1877 te Amsterdam met
Jette Wolf, geboren op 17 oktober 1848 te Nijmegen, dochter van Isac Wolf en Jeannette van
Gelder, overleden op 18 juli 1913 te Amsterdam.
3.e
Wubbina Engers, geboren op 30 juni 1848 te Assen, overleden op 30 december 1870 te Assen.
3.f.
Esther Engers, geboren op 27 oktober 1851 te Assen, overleden op 13 mei 1877 te Assen;
grafplek bekend.
3.g.
Sara Engers, geboren op 21 februari 1854 te Assen, overleden op 14 augustus 1929 te Assen;
grafplek bekend.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
21
Gehuwd op 3 januari 1877 te Assen met
Bernhart Cohen, geboren op 15 april 1850 te Oude Pekela, zoon van Mozes Meijer Cohen en
Frouwtje de Leeuw, overleden op 7 juni 1929 te Assen; grafplek bekend.
3.h.
Aron Engers, geboren op 27 april 1857 te Assen (tweeling), overleden op 5 september 1857 te
Assen.
3.i.
Salomon Engers, geboren op 27 april 1857 te Assen (tweeling), boekhouder, overleden op 28
januari 1920 te Deventer.
Gehuwd op 20 februari 1895 te Deventer met
Betje van der Velde, geboren op 3 maart 1864 te Wijhe, dochter van Alexander van der Velde en
Johanna Goudsmit, overleden op 12 oktober 1942 te Auschwitz.
Vierde generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-Veltman (3.c)
4.a
Johanna Sara Engers, geboren op 11 december 1883 te Deventer, muzieklerares, overleden op
10 juli 1967 te Arnhem.
Gehuwd op 29 juli 1910 te Deventer met
Frans Adelaar, geboren op 3 februari 1884 te Deventer, zoon van Meijer Adelaar en Frederika
Jacoba van Raalte; koopman, overleden op 10 juni 1950 te Deventer.
4.b
e
Izaak Engers, geboren op 20 september 1885 te Deventer, 1 luitenant der infanterie, overleden
op 2 juli 1964 te Leiden.
Gehuwd op 30 juni 1915 te Bielefeld (Duitsland) / op 17 juni 1916 te Den Bosch met
Bernhardine Weinberg, geboren op 18 april 1888 te Freijsen (Duitsland), dochter van Baruch
Weinberg en Lettchen Speijer, overleden op (heeft Theresienstadt overleefd)?
Kinderen uit het huwelijk Engers-Wolf (3.d)
4.c
Izaak Mozes Engers, geboren op 10 september 1878 te Bergen (Limburg), ongehuwd, overleden
op 10 juni 1902 te Gorinchem.
4.d
Mozes Marcus Engers, geboren op 8 mei 1880 te Maastricht, overleden op 24 januari 1940 te
Amsterdam.
Gehuwd op 30 december 1910 te Crefeld (Duitsland) met, en in 1938 te Amsterdam geschieden
van
Sabine Leven, geboren op 13 oktober 1875 te Crefeld (Duitsland), dochter van ?, overleden op ?
4.e
Freerk Engers, geboren op 29 maart 1882 te Gulpen, overleden op 6 april 1954 te Amsterdam.
Gehuwd met
Johanna Moosbach, geboren op 29 maart 1882 te Gulpen, overleden in 1955 te Chicago.
4.f
Adolphe Engers, geboren op 20 juni 1884 te Gulpen, ongehuwd, overleden op 8 december 1945
te Den Haag.
4.g
Johanna Engers, geboren op 10 januari 1890 te Roermond, overleden op 18 juni 1943 te
Amsterdam (Hollandsche Schouwburg).
Gehuwd op 6 januari 1916 te Amsterdam met
René Yvon, geboren op 8 juni 1855 te Sint Petersburg (Rusland), kantoorbediende, overleden op
27 juli 1959 te Amsterdam.
Kinderen uit huwelijk Cohen-Engers (3.g)
e
Zie genealogie Cohen-de Leeuw, 3 generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-van der Velde (3.i)
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
22
4.h
Max Engers, geboren op 26 december 1895 te Deventer, overleden op 6 januari 1897 te
Deventer, een jaar oud.
4.i
Johanna Engers, geboren op 27 september 1898 te Deventer, overleden op ? te Israël.
Gehuwd op 24 oktober 1923 te Deventer met
Emil Visser, geboren op 19 oktober 1889 te Deventer, zoon van Jacob Visser en Esther Hirsch,
overleden op 23 juni 1964 te Israël.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
4.i´
Frederika Engers, geboren op 14 april 1900 te Deventer, overleden op 13 januari 1966 te Arnhem.
Gehuwd op 28 mei 1929 te Arnhem met
Albert H. Linnewiel, geboren te Arnhem op 7 augustus 1904, overleden 5 mei 1969 te Arnhem,
zoon van Henri Linnewiel (1875-1921) en Anna Kalkar.
Vijfde generatie
Kind uit het huwelijk Engers-Leven
Henriette Grethe Engers, geboren op 8 augustus 1911 te Geldern (Duitsland), confectieknipster,
ongehuwd, overleden op 5 maart 1943 te Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Linnewiel-Engers (4´)
Henri Alfred (Henk) Linnewiel, geboren te Arnhem op 14 maart 1930, overleden op 10 augustus
2012 in Scheemda.
Gehuwd op 9 december 1971 met
An Bosma (verdere gegevens niet bekend, maar nog in leven).
Uit dit huwelijk twee kinderen:
Albert Linnewiel en Aline Linnewiel (die in 2011 overleed); Albert heeft kinderen.
Bertie Linnewiel, geboren te Arnhem op 20 augustus 1932, overleden in 1982 in Frankrijk,
begraven op Zorgvlied in Amsterdam.
Gehuwd op 24 september 1954 te ? met
Izaak (Ies) Lipschits, geboren te Rotterdam op 19 november 1930, overleden te Groningen op 24
20
mei 2008, zoon van Sander Lipschits en Grietje Grootkerk.
Uit dit huwelijk een zoon:
David Lipschits, geboren te Amsterdam op 29 juni 1959. David trouwde met Marion ??, en zij
kregen een dochter Elisa Hanah (Lisa).
20
Zie voor hem http://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Lipschits.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
23
Genealogie Lezer-Engers
2.f
Froontje Marcus Engers, geboren op 20 mei 1814 te Winschoten, overleden op 30 november
1896 te Assen.
Gehuwd op 14 mei 1843 te Assen met
Coenraad Meijer Lezer, geboren op 28 december 1818 te Assen, zoon van Meijer Andries Lezer
en Roosje Josephs van den Berg, overleden op 29 juni 1856 te Assen.
Derde/vierde generatie
Zie genealogie Lezer (3.3)
Genealogie Engers-de Vries (2x)
2.g
Salomon Marcus Engers, geboren op 6 augustus 1818 te Drachten, overleden op 7 oktober 1874
te Assen.
Gehuwd met
Mindel/Mietje Hiegen(t)lich, geboren op 10 maart 1821 te Assen, dochter van Alexander
Salomons Hiegenlich en Vrougien Heijmans Kropveld, overleden op 28 maart 1868 te Assen.
Hertrouwd op 7 november 1869 te Groningen met
Sara Cohen, geboren op 1 april 1836 te Finsterwolde, dochter van Samuel Mozes Heiman Cohen
en Naatje Mozes Lammerts, overleden na 1874.
3e generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-Hiegenlich (2.g´)
3.h
Saartje Engers, geboren op 10 december 1846 te Assen, overleden op 13 april 1917 te Assen.
Gehuwd op 6 september 1865 te Assen met
Meijer Coenraad Lezer, geboren op 7 maart 1843 te Assen, zoon van Coenraad Meijer Lezer en
Froontje Marcus Engers, overleden op 28 oktober 1917 te Groningen.
3.i
Alexander Engers, geboren op 14 december 1847 te Assen, overleden op 17 juni 1899 te Assen.
Gehuwd op 6 januari 1878 te Assen met
Caroline Zeehandelaar, geboren op 23 mei 1857 te Harderwijk, dochter van Abraham Israel
Zeehandelaar en Rosina van Hamburg, overleden op 2 november 1933 te Amsterdam
3.j
Flora Engers, geboren op 14 juli 1849 te Assen, wonende te Batavia, overleden op 11 september
1909 te Amsterdam.
Gehuwd in 1871 te Assen of Batavia (26 juli 1871) met
Abraham Israel Zeehandelaar, commissionair (Hoorn, 1844 - Amsterdam, 1906).
3.k
Marcus Engers, geboren op 1 maart 1851 te Assen, overleden op 13 februari 1871 te Assen
3.l
Elisabeth Frederika Engers, geboren op 22 april 1852 te Assen, overleden op 14 oktober 1859 te
Assen.
3.m
Henriette Engers, geboren op 22 april 1852 te Assen, overleden op 30 december 1898 te
Amsterdam.
Gehuwd op 5 mei 1872 te Assen met
Jacob Zeehandelaar, geboren op 14 juni 1852 te Harderwijk, zoon van Abraham Israel
Zeehandelaar en Rosina van Hamburg, overleden in 1909 te Zwolle.
3.n
Freerk Salomon Engers, geboren op 20 januari 1855 te Assen, ongehuwd, overleden op 21
februari 1885 te Leiden.
Kind uit het huwelijk Engers-Cohen (2.g´´)
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
24
3.o
Samuel Engers, geboren op 25 december 1870 te Assen, woonachtig te Amsterdam, overleden
op 2 april 1943 te Sobibor.
Gehuwd met
Sophia Catharina Cohen, geboren op 12 oktober 1876 te Rotterdam, overleden op 2 april 1943 te
Sobibor.
e
4 generatie
Kinderen uit het huwelijk Lezer-Engers (3.h)
Zie genealogie Lezer
Kinderen uit het huwelijk Engers-Zeehandelaar (3.i)
4.ii
Rosina Engers, geboren op 24 juni 1878 te Assen, overleden omstreeks 1948.
Gehuwd in 1911 te Londen (?) met
Alfred Minne. Uit dit huwelijk kinderen en tenminste een kleinkind.
4.jj
Mietje Engers, geboren op 14 augustus 1879 te Assen, overleden na 1945.
Gehuwd op 5 november 1912 te Amsterdam met
Elias van Es (Amsterdam, 31 maart 1865 – Amsterdam, 6 november 1942). Uit dit huwelijk 1 kind,
Willem van Es (Hilversum, 7 maart 1924 – Auschwitz, 30 september 1942).
4.kk
Salomon (na 1945 Hugo) Engers, geboren op 22 maart 1881 te Assen, overleden 11 juli 1960 te
Amsterdam.
Gehuwd op 15 september 1910 te Amsterdam met
Anna Margaretha Jönsson (Amsterdam, 24 mei 1881 - ). Zoon Peter Engers.
4.ll
Leentje Engers, geboren op 17 september 1882 te Assen, overleden ± 1966 te Kaapstad.
Gehuwd ± 1910 met
Meijer Engers (Sleen, 31 december 1875 – Kaapstad, 1955; zoon van Abraham Marcus Engers
en Betje Meijer Nijstad). Uit dit huwelijk kinderen.
4.mm
4.nn
Abraham Engers, geboren op 1 mei 1884 te Assen, overleden op 30 augustus 1952 te
Amsterdam.
Gehuwd met
Johanna Theodora Frederika Leijzers Vis, geboren op 22 oktober 1879 te Pontianak (Ned. Indië),
overleden na 1947. Uit dit huwelijk drie kinderen, zie onder 5.
4.oo
Saartje Engers, geboren op 31 januari 1887 te Assen, overleden op 30 juli 1887 te Assen.
4.pp
Saartje Rika Engers, geboren op 28 juni 1889 te Assen, overleden op 4 december 1981 te
Amsterdam.
Gehuwd op 19 mei 1927 te Amsterdam met
Abraham Weinberg, geboren op 31 mei 1869 te Groningen, zoon van Salomon Lasarus Weinberg
en Frouwke Pos, fotograaf, overleden op 15 januari 1932 te Groningen.
Hertrouwd met Marcus Slomper (Amsterdam, 2 december 1879 – Amsterdam, 28 december
1947).
Kinderen uit het huwelijk Zeehandelaar-Engers (3.j)
4.pp´ Salomon Zeehandelaar, geboren op 21 november 1872 te Ngawie (Sumatra, Ned. Indië),
overleden op 6 april 1880 te Assen; eigen grafsteen.
4.pp´´ Rosina Zeehandelaar, geboren 14 april 1874 te Buitenzorg, gehuwd op 25 september 1894 te
Hilversum met Isaac (Jules) Elcus (Schaarbeek, België, 15 juli 1872 - ), overleden omstreeks/na
1917 te Buitenzorg.
Kinderen uit het huwelijk Zeehandelaar-Engers (3.m)
4.qq
Abraham Zeehandelaar, geboren op 4 december 1872 te Veendam, overleden op 2 mei 1925 te
Kerkrade.
Gehuwd op 6 februari 1903 te Kerkrade met
Maria Josepha Slangen (Kerkrade, 26 februari 1879 – Cinncinatti, USA, 5 april 1973)
4.qq´ Mietje Zeehandelaar, geboren op 30 januari 1874 te Assen, overleden op 17 januari 1935 te
Amsterdam.
Gehuwd op 13 september 1923 te Amsterdam met
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
25
Louis van Emden, sigarenfabrikant/koopman in agenturen (Culemborg, 4 maart 1864 –
Amsterdam, 8 maart 1935).
4.rr
Rosina Zeehandelaar, geboren op 25 november 1875 te Assen, overleden op 31 januari 1926 te
Den Haag.
Gehuwd op 6 augustus 1901 te Amsterdam met (echtscheiding Amsterdam, 11 april 1919)
Bernhard de Vries (Zwolle, ± 1874 – Apeldoorn, 22 maart 1938).
Hertrouwd met Alexander Izaak van Leer (Assen, 17 april 1875 – Den Haag, 18 november 1929).
4.ss
Salomon (vanaf 1920 Willem) Zeehandelaar, geboren op 2 mei 1877 te Assen, overleden op 12
mei 1933 te Parijs..
Gehuwd op 29 januari 1907 te Parijs met, en in 1928 gescheiden van
Catharina Drukker (Amsterdam, 1885 - ).
4.tt
Israel Zeehandelaar, geboren op 22 november 1878 te Assen, arts, overleden in 17 augustus
1932 te Amsterdam.
Gehuwd op 9 april 1903 te Amsterdam met
21
Rosetta Margaretha Louise Reens (Nijmegen, 8 december 1875 – Wassenaar, 16 mei 1940).
4.uu
Saartje Zeehandelaar, geboren op 17 november 1880 te Assen, overleden op 10 november 1933
te Rotterdam.
Gehuwd op 17 augustus 1910 te Amsterdam met (gescheiden 1922, opnieuw getrouwd 1931)
Felix Mozes Son, tandarts (Rotterdam, 18 maart 1884 - ).
4.vv
Jacques Zeehandelaar, geboren op 31 december 1882 te Assen, overleden op 6 november 1886
te Assen; eigen grafsteen.
4.ww Flora Zeehandelaar, geboren op 1 juli 1884 te Assen, overleden op 17 mei 1940 te Amsterdam.
Gehuwd op 10 december 1918 te Amsterdam met
Nardus Henri Cohen (Dordrecht, 26 oktober 1878 – Amsterdam, 17 mei 1940).
4.xx
Alexander Zeehandelaar, geboren op 13 februari 1886 te Assen, overleden op 21 april 1904 te
Amsterdam.
4.xxx Jacques Zeehandelaar, geboren op 17 januari 1887 te Amsterdam, overleden op 17 januari 1947
te New York.
4.xxxx Josephus Zeehandelaar, geboren op 24 januari 1893 te Amsterdam, overleden op 4 april 1894 te
Amsterdam.
4.xxxxx Josephus Louis Zeehandelaar, geboren op 18 november 1894 te Amsterdam, gehuwd met
Evelyne Cook (Halden GB, 26 augustus 1893 - ?, 1964), overleden op 12 oktober 1942 te
Amsterdam. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren; het gezin vertrekt in 1927 naar
Londen.
Kind uit het huwelijk Engers-Cohen (3.o)
4.yy
Rosa Sara Engers, geboren op 28 juli 1901 te Rotterdam, gehuwd met Abraham van Creveld
(Rotterdam, 13 september 1895 – Auschwitz, 25 januari 1943), hertrouwd met Jacques Duits
(Dordrecht, 4 november 1883 – Dordrecht, 17 juni 1967), overleden op 27 oktober 1992 te
Dordrecht.
Uit dit huwelijk twee kinderen, o.a. Louis van Creveld (Hamburg, 28 juli 1930 - Auschwitz, 25
januari 1943).
e
5 generatie
Kinderen uit het huwelijk Engers-Jönnson (4.kk)
5.a
Alexander Peter Hugo Engers, geboren op 1 oktober 1911 te Amsterdam, overleden in 1913 te
Amsterdam.
5.b
Peter Anton Hein Engers, geboren op 2 februari 1914 te Amsterdam, gesneuveld als reserveeerste luitenant (K.N.I.L.) op het eiland Ranai Rau (Nederlands Indië).
Kinderen uit het huwelijk Engers-Leijzers Vis (4.nn)
21
Zie het verhaal over de onnatuurlijke dood van Rosetta Reens, haar dochter Emma Marie Zeehandelaar, en haar
kleinkinderen Johannes en Robert Swart op: http://www.communityjoodsmonument.nl/page/308638/nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
26
5.c
5.d
5.e
Alexander Michel Emanuel Theodoor Engers, geboren op 16 januari 1909 te Batavia, gehuwd op
14 augustus 1945 te Amsterdam met Johanna Rustige (Haarlem, 11 oktober 1917 - ), in 1947
vertrokken naar Batavia, overleden op .
Michel Anton Engers, geboren op 1 april 1910 te Batavia, gehuwd op 30 oktober 1947 met
Johanna Catharina Ludriks (Amsterdam, 3 augustus 1928 - ), overleden op 4 november 1970 te
Amsterdam.
Johan Frederik Theodoor Engers, geboren op 7 juni 1919 te Batavia, gefusilleerd op 6 september
1944 in het kamp Westerbork, op 8 september 1944 gecremeerd te Westerbork, herbegraven op
het Ereveld Loenen (A.864).
Kinderen uit het huwelijk Zeehandelaar-Reens (4.tt)
5.f
Henriette Emma Zeehandelaar, geboren op 21 maart 1904 te Zevenhoven, gehuwd met Jacob
22
Sack ((Hommel, 6 oktober 1902 – Wassenaar, 17 mei 1940 ), overleden op 19 september 1939
te Eindhoven.
5.g
Jacob Zeehandelaar, geboren op 11 juni 1905 te Zevenhoven, gehuwd in december 1934 te
Palembang (Ned. Indië) met Helene Fraay (Voorburg, 13 januari 1913 – Berkeley, Californië,
1997), overleden op 30 mei 1957 te Berkeley, Californië.
5.f
Emma Marie Zeehandelaar, geboren op 28 mei 1907 te Amsterdam, gehuwd met en gescheiden
van Johannes Swart (Utrecht, 1906 – Wassenaar, 16 mei 1940), overleden op 17 mei 1940 te
Wassenaar.
e
6 generatie
Kind uit het huwelijk Engers-Rustige (5.c)
6.a
Peter Alexander Engers, geboren op 18 april 1947 te Amsterdam
Kinderen uit het huwelijk Engers-Ludriks (5.d)
6.b
Eric Johan Robertus Engers, geboren op 9 november 1948 te Amsterdam
6.c
Evert Boudewijn Engers, geboren op 15 november 1950 te Amsterdam
6.d
Arnoldus Joseph Engers, geboren op 24 februari 1964 te Amsterdam
22
Zie het verhaal over de onnatuurlijke dood van Jacob Sack op
http://www.communityjoodsmonument.nl/person/308575/nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
27
Genealogie Engers-van Oosten
2.h
Aron Marcus Engers, geboren op 16 april 1823 te Winschoten, overleden op 28 mei 1886 te
Groningen, begraven te Assen.
Gehuwd op 22 april 1868 te Assen met
Frouke Salomon van Oosten, geboren op 5 augustus 1834 te Gieten, dochter van Salomon van
Oosten en Roosje Abrahams Frankforter, overleden op 3 juli 1896 te Amsterdam.
Kinderen uit het huwelijk Engers-van Oosten (2.h)
3.p
Marinus Engers, geboren op 16 december 1868 te Assen, overleden op 14 januari 1945 te
Theresienstadt.
3.q
Rosa Sara Engers, geboren op 1 mei 1870 te Assen, overleden op 29 mei 1903 te Apeldoorn.
Gehuwd op 3 september 1889 te Assen met
Julius Adler, geboren op 26 oktober 1860 te Amsterdam, zoon van Abraham Wolf Adler en Flora
Simon Saks, overleden op .
3.r
Saartje Rosa Engers, geboren op 11 januari 1872 te Assen, overleden op 1 maart 1873 te
Assen.
3.s
Salomon Engers, geboren op 7 februari 1897 te Leeuwarden, arts, overleden op 21 mei 1943 te
Sobibor.
Gehuwd op 20 september 1920 te Breda met
Geilina Saartje de Jong, geboren op 7 februari 1897 te Leeuwarden, overleden op 21 mei 1943 te
Sobibor.
Genealogie Engers-Nijstad
2.i
Abraham Marcus Engers, geboren op 18 augustus 1828 te Gieten, overleden op 1 januari 1895 te
Sleen.
Gehuwd op 9 mei 1860 te Assen met
Betje Meijer Nijstad, geboren op 12 augustus 1835 te Assen, dochter van Meijer Joel Nijstad en
Aaltje Godschalk Godfried, overleden op 12 januari 1897 te Assen.
Kinderen uit het huwelijk Engers-Nijstad (2.i)
Zeven kinderen, o.a.
3.t
Marcus Abraham Engers, geboren op 21 september 1860 te Sleen, overleden op 16 maart 1934
te Assen.
Gehuwd op 10 maart 1889 te Assen met
Froukje Lezer, geboren op 2 januari 1886 te Assen, dochter van Meijer Coenraad Lezer en
Saartje Engers, overleden op 26 februari 1943 te Auschwitz.
3.u
Mietje Abraham Engers, geboren op 23 november 1868 te Sleen, overleden op 9 april 1943 te
Sobibor.
Gehuwd op 27 mei 1896 te Assen met
Philippus Joseph Lezer, geboren op 27 mei 1868 te Assen, overleden op 9 april 1943 te Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Engers-Lezer (3.t)
4.yy
Abraham Engers, geboren op 20 juni 1889 te Assen, overleden op 8 oktober 1942 te
23
Auschwitz.
23
Abraham Engers is de enige Engers die in 1942 te Assen woonachtig was.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
28
4.zz
4.aaa
4.bbb
Meijer Coenraad (Max) Engers, geboren op 16 september 1890 te Assen, overleden op 3
november 1956 te London (GB)
Gehuwd met Henriette (Jet) van den Bergh, geboren in 1891 te Oss, overleden in 1982 te
London (GB). Het echtpaar krijgt 4 kinderen.
Simson Marcus Engers, geboren in 1891 te Assen, overleden?
Berti Serold (Bé) Engers, geboren op 3 februari 1899 te Assen, koopman te Den Haag,
ongehuwd, geen kinderen, overleden op 31 maart 1943 te Auschwitz..
Genealogie Cohen- Engers
2.j
Jetta Marcus Engers, geboren op 25 september 1830 te Assen, overleden 3 februari 1897 te
Amsterdam.
Gehuwd op 30 oktober 1855 te Oude Pekela met
Nochem Lazarus Cohen, geboren op 29 januari 1828 te Oude Pekela, zoon van Lazarus
Nochums Cohen en Clara Moses Meyer, overleden op 26 maart 1909 te Amsterdam.
Genealogie Engers-van Zuiden
2.k
Simson Marcus Engers, geboren op 9 april 1833 te Assen, overleden op 26 december 1916 te
Assen.
Gehuwd op 20 juli 1864 te Assen met
Frouchien van Zuiden, geboren op 21 februari 1839 te Assen, dochter van Samuel Meijer van
Zuiden en Henderientje Heimans van Hasselt, overleden na 1916.
Kinderen uit het huwelijk Engers-van Zuiden (2.k)
3.v
Hinderientje Engers, geboren op 12 april 1865 te Assen, overleden op .
Gehuwd op 3 september 1889 te Assen met
Joseph David Isaacson, geboren op 6 januari 1863 te Kampen, overleden op .
3.w
Marcus Simson Engers, geboren op 16 november 1868 te Assen, leraar wiskunde/kapitein,
overleden op 14 januari 1945 te Theresienstadt.
Gehuwd op 19 oktober 1992 te Nijmegen met
Louise Henriette Leonore Drukker, geboren op 10 september 1871 te Nijmegen, overleden op 24
mei 1943 te Westerbork.
3.x
Saartje Simson Engers, geboren op 19 januari 1877 te Assen, overleden na 1945 (op 14
december 1945 genaturaliseerd als Amerikaans staatsburger).
Gehuwd op 23 juni 1904 te Assen met
Mozes Kats, geboren op 8 mei 1876 te Sleen, zoon van Berend Kats en Naatje Polak, overleden
op 7 mei 1960 te Los Angeles. Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a. Alfred Siegfried ( - Los Angeles,
14 maart 1977, als Alfred Siegfried Karlsen)
3.y
Samuel Simson Engers, geboren op 18 december 1879 te Assen, overleden op 28 januari 1971
te Renkum.
Gehuwd op 5 juni 1906 te Breda met
Pauline Josine Maurits Moerel, geboren op 25 maart 1881 te Renkum, overleden op 22 januari
1971 te Renkum.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
29
GENEALOGIE HIEGEN(T)LICH-ALEXANDER
Levenloos geborenen en overleden jonge kinderen worden niet vermeld.
24
e
1 generatie
Salomon Israels Hiegentlich, geboren op 25 juli 1740 te Heemse, zoon van Israel Emanuel en Annigje
Rubens, vanaf ± 1775 te Assen, overleden op 18 februari 1832 te Assen, oud 91 jaar.
Gehuwd met:
25
Mendele Jacobs Alexander, geboren ± 1745, overleden op 22 december 1801 te Assen, in de leeftijd
26
van 69 jaar.
e
2 generatie (vijf leden)
2.a
Abraham Salomons Israels, geboren ± 1779 te Assen, op 27 oktober 1812 te Slochteren gehuwd
met Rachel Lazarus Oldewold (Schildwolde, ± 1782 – Schildwolde, 5 november 1858), verhuisd
naar Roden, overleden op 14 maart 1855 te Schildwolde.
2.b
Hendrikje/Hinsje Salomons Hiegentlich, geboren ± 1780 te Assen, gehuwd met Samuel
Levie/Levy Oudgenoeg (Norden, Hannover, 1764 – Leek, 3 april 1848), verhuisd naar Leek,
overleden op 26 april 1843 te Leek.
2.c
Alexander Salomons Hiegentlich, geboren op 3 mei 1787 te Assen, borstelmaker, gehuwd met
Vrougien Heijmans Kropveld (Rozewinkel, Pruisen, 1796 – Groningen, 15 juni 1873), verhuisd
naar Emmen, overleden na 1821 te Emmen.
2.d
Eva Salomons Hiegenlich, geboren op 5 december 1799 te Assen, gehuwd op 6 maart 1831 te
Assen met Abraham van der Wijk (Hoogeveen 11 december 1807 te Hoogeveen – Assen, 28
december 1880¸ eigen grafsteen, nr. 345), overleden op 15 januari 1890 te Assen.
27
2.e
Jacob Salomons Hiegenlich, geboren op 27 november 1800 te Assen, gehuwd op 21 juni 1829
te Assen met Saartje Arends Stoppelman (Oude Pekela, oktober 1807 – Assen, 3 mei 1850¸
eigen grafsteen, nr. 287), hertrouwd met Mieke Stoppelman (Oude Pekela, 23 januari 1819 –
Assen, 26 november 1907, eigen grafsteen, nr. 223), overleden op 16 december 1881 te
Assen; eigen grafsteen, nr. 343.
e
3 generatie (elf leden)
Alexander Salomons Hiegentlich (2c),
e
3.a
Mindel Salomons Hiegentlich, geboren op 10 maart 1821 te Assen (1 kind, andere kinderen
elders geboren), gehuwd op 29 maart 1846 te Assen met Salomon Engers (Drachten, 6 augustus
1818 – Assen, 7 oktober 1874, eigen grafsteen, nr. 311), overleden op 28 maart 1868 te Assen;
eigen grafsteen, nr. 323.
Eva Salomons Hiegenlich (2d),
zie verder hieronder bij Wijk, van der
Jacob Salomon Hiegenlich (2e)
e
1 huwelijk, met Saartje Arends Stoppelman
3.b
Salomon Jacob Hiegentlich, geboren op 17 april 1830 te Assen, op 29 juli 1858 te Assen gehuwd
met Ester Cohen (Smilde, 18 januari 1835 – Assen, 9 april 1894, eigen grafsteen, nr. 170),
overleden op 23 februari 1919 te Assen; eigen grafsteen, nr. 57.
3.c
Geertje Hiegenlich, geboren op 13 februari 1833 te Assen, gehuwd op 7 december 1864 te
Amsterdam met Samuel Jacobs, diamantslijper, verhuisd naar Amsterdam.
3.d
Mindel Jacoba Hiegenlich, geboren op 28 januari 1835 te Assen, overleden op 21 augustus 1889
te Assen eigen grafsteen, nr. 164.
24
Zie o.a. http://www.tribalpages.com/tribe/familytree?uid=jeffreyamarx&surname=Hiegentlich.
Volgens Jeff Marx, met een beroep op de huwelijksakte van haar zoon Abraham.
26
Zie voor hun gezin: http://stenenarchief.net/genealogie/gezin/hum_core/F3186/I7021/, en
http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/3183.htm.
27
Besnijdenis door Jacob ben Zekli op 4 december 1800.
25
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
30
3.e
3.f
3.g
3.h
Henriette Hiegenlich, geboren op 8 maart 1837 te Assen, overleden op 15 november 1919 te
Assen; eigen grafsteen, nr. 48.
Aron Hiegentlich, geboren op 9 mei 1839 te Assen, vleeshouwer, gehuwd op 3 mei 1871 te
Assen met Jansje van Emden (Zaltbommel, 1 februari 1850 – Amsterdam, 29 juli 1928),
overleden op 20 januari 1927 te Amsterdam.
Israel Hiegenlich, geboren op 6 juli 1841 te Assen, gehuwd op 3 mei 1871 te Assen met Sara
Lezer (Assen, 5 september 1845 – Assen, 24 april 1913, eigen grafsteen, nr. 259), overleden
op 26 juni 1935 te Amsterdam; eigen grafsteen, nr. 258.
Benjamin Hiegentlich, geboren op 16 april 1846 te Assen, gehuwd op 5 juli 1876 te Assen met
Saartje van Oosten (Assen, 5 september 1848 - ), overleden op 10 oktober 1925 te Amsterdam.
e
2 huwelijk, met Meeke/Mieke Stoppelman
3.i
David Hiegenlich, geboren op 18 februari 1855 te Assen, gehuwd op 3 augustus 1879 te Assen
met Regina van Emden (Zaltbommel, 3 augustus 1852 – Assen, 25 januari 1889, eigen
grafsteen, nr. 165), hertrouwd met Schoontje de Brave (Amsterdam, 26 april 1856 – Borne, 27
maart 1935, eigen grafsteen, nr. 125), overleden op 29 december 1932 te Assen; eigen
grafsteen, nr. 126.
3.j
Hartog Jacob Hiegenlich, geboren op 24 augustus 1856 te Assen, overleden op 4 maart 1883 te
Assen; eigen grafsteen, nr. 339.
3.k
Saartje Hiegenlich, geboren op 17 mei 1859 te Assen, gehuwd op 20 juni 1904 te Assen met
Levi van der Veen (Beilen, 1 juli 1852 – Winschoten, 1 mei 1937, weduwnaar van Goltje van der
Hak), overleden op 8 november 1934 te Assen; eigen grafsteen, nr. 144.
3.l
Abraham Hiegenlich, geboren op 2 maart 1861 te Assen, koopman papierwaren, overleden op 10
maart 1937 te Assen; eigen grafsteen, nr. 152.
e
4 generatie (vijfendertig leden)
Salomon Jacob Hiegenlich (3b)
4.a
Jacob Salomon Hiegenlich, geboren op 29 mei 1860 te Assen, vleeshouwer, gehuwd op 17 mei
1885 te Assen met Rika van Dam (Zuidhorn, 22 november 1859 – Auschwitz, 12 oktober 1942),
overleden op 12 oktober 1942 te Auschwitz.
4.b
Jettje Hiegentlich, geboren op 16 januari 1862 te Assen, gehuwd op 13 maart 1904 te Assen met
Salomon Blok (Lemmer, 19 januari 1873 – Assen, 4 augustus 1911, eigen grafsteen, nr. 251),
overleden op 14 augustus 1930 te Assen; eigen grafsteen, nr. 250.
4.c
Salomon (Salli) Hiegenlich, geboren op 2 april 1863 te Assen, overleden op 12 februari 1943 te
Auschwitz.
4.d
Saartje Hiegenlich, geboren op 6 december 1864 te Assen, overleden op 1 oktober 1942 te
Auschwitz.
4.e
Jozef Hiegentlich, antiquair, geboren op 8 augustus 1866 te Assen, gehuwd op 6 mei 1901 te
Hamburg (Duitsland) met Fanny Weinberg (Hamburg, 13 juni 1875 – Auschwitz, 12 oktober
1942), overleden op 9 januari 1937 te Assen; eigen grafsteen, nr. 155.
4.f
Aron Hiegentlich, geboren op 22 mei 1868 te Assen, antiquair te Amsterdam, gehuwd op 16 juni
1893 te Norden (Hannover) met Hanni de Löwe (Norden, 16 oktober 1863 - 1934), overleden op
25 januari 1943 te Auschwitz.
4.g
Regina Hiegentlich, geboren op 19 juli 1870 te Assen, gehuwd op 16 februari 1896 te Assen met
Pineas Levi Hartogs (Heenvliet, 16 maart 1871 - ), overleden op 29 april 1932 te Amsterdam.
4.h
Mina Hiegentlich, geboren op 3 april 1872 te Assen, gehuwd op 19 augustus 1894 te Assen met
Noach Simons (Arnhem, 7 februari 1867 - ), hertrouwd op 4 oktober 1905 te Amsterdam met
Salomon Trompetter (Schagen, ± 1872 - ), overleden op 2 november 1942 te Auschwitz.
4.i
Grietje Hiegenlich, geboren op 3 april 1876 te Assen, onderwijzeres, gehuwd op 11 mei 1906 te
Assen met Hendrik Vos (Assen, - ), overleden op 15 december 1920 te Beilen.
Aron Hiegenlich (3f)
4.j
Truitje Sara Hiegentlich, geboren op 9 november 1883 te Assen, overleden op 16 juli 1943 te
Sobibor.
4.k
Saartje Hiegentlich, geboren op 1 juli 1885 te Assen, overleden op 1 oktober 1942 te Auschwitz.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
31
4.l.
4.m
4.n
Ruben Hiegentlich, geboren op 20 juni 1887 te Assen, overleden op 19 oktober 1942 te Sobibor.
Salomon Lion Hiegentlich, geboren op 4 november 1888 te Assen, overleden op 1 oktober 1942
te Auschwitz.
Lion Hiegentlich, geboren op 16 december 1890 te Assen, overleden op 16 december 1960 te
Amsterdam.
Israel Hiegenlich (3g)
4.o
Mina Hiegentlich, geboren op 14 februari 1872 te Assen, gehuwd op 29 december 1897 te Assen
met Alexander van Oosten (Assen, 21 november 1870 – Auschwitz, 2 november 1942),
overleden op 2 november 1942 te Auschwitz.
4.p
Froontje Hiegentlich, geboren op 15 november 1873 te Assen, gehuwd op 3 mei 1907 te Assen
met Alexander Scholten (Opsterland, 4 november 1878 - ), overleden op 9 april 1943 te Sobibor.
4.q
Jacob Salomon Hiegentlich, geboren op 19 november 1875 te Assen, slager, gehuwd met
Frederika Frietje Godschalk (Borne, 29 juli 1882 - Assen, 30 januari 1943, eigen grafsteen, nr.
6), overleden op 26 oktober 1942 te Auschwitz.
4.r
Coenraad Hiegentlich, geboren op 2 oktober 1877 te Assen, slager, gehuwd met Frederika van
der Hak (Weener, 22 juni 1885 – Sobibor, 4 juni 1943), overleden op 4 juni 1943 te Sobibor.
4.s
Hartog Hiegentlich, geboren op 24 september 1880 te Assen, overleden op 4 juni 1943 te
Sobibor.
4.t
Grietje Rosa Hiegentlich, geboren op 4 april 1887 te Assen, gehuwd op 17 mei 1916 te Assen
met Eliazer Benjamins (Amsterdam, ± 1879 - ), overleden op
Benjamin Hiegenlich (3h)
4.u
Jacob Benjamin Hiegentlich, geboren op 29 april 1877, overleden op
4.v
Rosa Hiegentlich, geboren op 1 augustus 1878 te Assen, overleden op 13 maart 1943 te
Sobibor.
4.w
Mina Hiegentlich, geboren op 11 oktober 1879 te Assen, overleden op 5 februari 1943 te
Auschwitz.
4.x
Flora Hiegentlich, geboren op 18 januari 1882 te Assen, overleden op 29 oktober 1940 te
Apeldoorn.
4.y
Salomon Benjamin Hiegentlich, geboren op 8 april 1884 te Assen, overleden op 3 december
1964 te Amsterdam.
4.z
Grietje Esther Hiegentlich, geboren op 13 februari 1886 te Assen, overleden op 23 november
1964 te Amsterdam.
4.aa
Frederika Hiegentlich, geboren op 29 juni 1889 te Assen, overleden op 3 februari 1924 te
Amsterdam.
David Hiegenlich (3i)
e
1 huwelijk, met Regina van Emden
4.bb
Mina Hiegenlich, geboren op 25 december 1880 te Assen, gehuwd met Jacob van Gelder,
overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.
4.cc
Ruben Hiegenlich, geboren op 1 maart 1882 te Assen, overleden op 16 juli 1943 te Sobibor.
4.dd
Truitje Hiegenlich, geboren op 22 januari 1884 te Assen, gehuwd met David van Gelder,
overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.
4.dd
Clara Hiegenlich, geboren op 10 februari 1887 te Assen, gehuwd met Salomon Polak (Hoorn, 22
februari 1887 – Sobibor, 14 mei 1943), overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.
4.ee
Jakob Hiegenlich, geboren op 28 oktober 1888 te Assen, overleden op 15 oktober 1942 te
Auschwitz.
e
2 huwelijk, met Schoontje de Brave
4.ff
Philip Hiegentlich, geboren op 29 juni 1890 te Assen, overleden op 19 februari 1943 te
Auschwitz.
4.gg
Sara Hiegentlich, geboren op 26 februari 1892 te Assen, gehuwd met Maurits Franken (Renkum
± 1896 – Sobibor, 16 juli 1943), overleden op 16 juli 1943 te Sobibor.
4.hh
Grietje Hiegentlich, geboren op 28 juli 1894 te Assen, gehuwd op 18 december 1925 te Almelo
met Hartog Cohen (Almelo, ± 1895 - ), overleden op 9 juli 1943 te Sobibor.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
32
4.ii
Rozette Hiegentlich, geboren op 2 januari 1900 te Assen, gehuwd met Lazarus Stoppelman
(Onstwedde, 19 april 1901 – Auschwitz, 23 november 1942), overleden op 23 november 1942 te
Auschwitz.
e
5 generatie (? leden)
o.a.
Jozef Hiegentlich (4.e)
5.a
Esther Hiegentlich, geboren op 17 januari 1903 te Assen, tandarts, gehuwd op 28 mei 1929 te
Amsterdam met Leo Wolff (Aurich, Duitsland, - ), overleden op 5 november 1942 te Auschwitz.
5.b
Salomon Jacob Hiegentlich, geboren op 4 juni 1908 te Assen, gehuwd op 30 november 1947 te
Amsterdam met Erna Irme Nasshan (Esch, Luxemburg, 26 augustus 1914 – Amsterdam, 29 april
2001), overleden op 28 oktober 1986 te Amsterdam.
5.c
Therese Hiegentlich, geboren op 30 oktober 1909 te Assen, gehuwd met Maurits Samuel van
Coeverden (Coevorden, 17 november 1902 – Auschwitz, 30 april 1943), overleden op 26 februari
1943 te Auschwitz.
Aron Hiegentlich (4f)
5.d
Salomon Jacob Hiegentlich, geboren op 20 februari 1894 te Assen, gehuwd met Judith Katoen
(heeft de oorlog overleefd), kinderloos, overleden op 26 maart 1951 te Amsterdam..
5.e
Esther Hiegentlich, tandarts, geboren op 15 januari 1897 te Assen, in 1929 gehuwd met de
Duitser Leo Wolff, vertrokken naar Duitsland, teruggekeerd naar Nederland, inwonend bij vader,
omgekomen (Auschwitz, 19 november 1943) met echtgenoot en twee kinderen te Auschwitz;
28
een dochter heeft de oorlog overleefd.
Jacob Salomon Hiegentlich (4q)
5.f
Jacob Hiegentlich, geboren op 21 januari 1915 te Assen, overleden op 9 juli 1943 te Sobibor.
5.g
Iwan Hiegentlich, geboren op 11 april 1916 te Assen, radiotelegrafist, overleden op 9 november
1942 op onbekende plaats.
Coenraad Hiegentlich (4r)
5.i
Bella Hiegentlich, geboren op 10 januari 1916 te Assen, overleden op 19 november 1942 te
29
Auschwitz.
Zie voor leden van de familie Hiegen(t)lich (Assen) geboren na 1890 ook het overzicht van de
Joodse oorlogsslachtoffers uit Assen, op de website www.joodsebegraafplaatsAssen.nl.
28
29
http://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/advies_1116.html
Zie voor haar portret: http://www.communityjoodsmonument.nl/person/47332/en.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
33
GENEALOGIE LEZER-COENRAADS
1.a Andries Ansel Lezer, winkelier, geboren op 1 februari 1755 te Elshof (Duitsland), zoon van Lezer
30
Meijer en Betje Salomons, overleden op 21 juni 1828 te Assen; geen grafsteen.
Gehuwd met:
1.b Rachel Coenraads, geboren in 1757 te Kampen, dochter van Coenraad Hartogs en Grietje Mozes,
31
overleden op 1 mei 1830 te Meppel; geen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
2.1 Meijer Andries Lezer, geboren op 16 augustus 1785 te Groningen
2.2 Mozes Andries Lezer, geboren op 1 juni 1791 te Assen
2.3 Betje Andries Lezer, geboren op 6 februari 1793 te Assen
2.4 Schoontje Andries Lezer, geboren op 24 september 1795 te Assen
2.5 Grietje Andries Lezer, geboren op 22 maart 1799 te Assen
2.6 Lezer Andries Lezer, geboren op 27 maart 1800 te Groningen
2.1 Meijer Andries Lezer, geboren op 16 augustus 1785 te Groningen, zie verder hieronder, bij
Lezer-van den Berg
2.2 Mozes Andries Lezer, geboren op 1 juni 1791 te Assen, overleden op 31 oktober 1829 te
Assen; geen grafsteen.
2.3 Betje Andries Lezer, geboren op 6 februari 1793 te Assen, gehuwd met Philip Isak Mesritz
(Amsterdam, 7 mei 1783 – Meppel, 6 mei 1864), overleden op 26 april 1862 te Meppel.
2.4 Schoontje Andries Lezer, geboren op 24 september 1795 te Assen, gehuwd met Elias Izak
Mesritz (Amsterdam, 1780 – Meppel, 22 oktober 1846), overleden op 29 januari 1876 te Meppel.
2.5 Grietje Andries Lezer, geboren op 22 maart 1799 te Assen, gehuwd met Mozes Isaacs
Godfried (Meppel, 22 oktober 1878 – Meppel, 16 juli 1866), overleden op 16 november 1853 te
Meppel.
2.6 Lezer Andries Lezer, geboren op 27 maart 1800 te Groningen, zie verder hieronder, bij LezerKruijt
Lezer-van den Berg
32
2.1 Meijer Andries Lezer, vleeshouwer, geboren op 16 augustus 1785 te Groningen, zoon van Andries
Lezer en Rachel Coenraads, overleden op 2 april 1878 te Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd met:
Roosje Josephs van den Berg, geboren op 26 oktober 1796 te Westerbork, dochter van Joseph Aärons
en Vogeltje Jode, overleden op 6 augustus 1867 te Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
3.1 Bettien Lezer, geboren op 14 februari 1816 te Assen
3.2 Vogeltje Lezer, geboren op 3 juli 1817 te Assen
3.3 Coenraad Lezer, geboren op 28 december 1818 te Assen
3.4 Schoontje Lezer, geboren op 3 november 1821 te Assen
3.5 Jozef Lezer, geboren op 23 november 1823 te Assen
3.6 Mietje Lezer, geboren op 23 december 1825 te Assen
30
Andries heeft een broer: Mozes Lezer, geboren op 10 juli 1760 te Elshof, gehuwd met Jeltje Israels, overleden op
17 januari 1853 te Assen; zie zijn genealogie, hieronder.
31
Zie het complete parenteel van Andries Lezer en Rachel Coenraads op
http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/3299.htm; zie ook http://www.maxvandam.info/humogen/list.php?index_list=search&start=1&item=0
32
Volgens huwelijksakte 13, Assen 13 februari 1814, zou Meijer Andries Lezer op 23 augustus 1785 te Groningen
gedoopt zijn.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
34
3.7 Andries Lezer, geboren op 22 november 1827 te Assen
3.8 Hartog Lezer, geboren op 6 april 1830 te Assen
3.9 Mozes Lezer, geboren op 6 december 1831 te Assen
3.10 Jozef Lezer, geboren op 1 januari 1834 te Assen
3.11 Andries Lezer, geboren op 1 september 1836 te Assen
3.1 Bettien Lezer, geboren op 14 februari 1816 te Assen, gehuwd met Levi Gazzan (Rozendaal,
30 januari 1812 – Assen, 22 december 1871, eigen grafsteen), overleden op 16 april 1900 te
Zwolle.
3.2 Vogeltje Lezer, geboren op 3 juli 1817 te Assen, gehuwd met Eleazer Jozeph Meijer Sax
(Meppel, 14 maart 1812 – Meppel, 2 april 1894), overleden op 22 november 1871 te Meppel.
3.3 Coenraad Lezer, vleeshouwer, geboren op 28 december 1818 te Assen, gehuwd met
Froontje Engers (geboren op 20 mei 1814 te Winschoten, dochter van Marcus Freerks Engers en
Sara Arons Frankforter, overleden op 30 november 1896 te Assen; eigen grafsteen), overleden
op 29 juni 1856 te Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
4.1 Meijer Lezer, geboren op 8 maart 1843 te Assen
4.2 Sara Lezer, geboren op 5 september 1845 te Assen
4.3 Roosje Lezer, geboren op 27 oktober 1848 te Assen
4.4 Marcus Lezer, geboren op 9 oktober 1851 te Assen
4.5 Andries Lezer, geboren op 6 maart 1854 te Assen
4.1 Meijer Lezer, koopman, geboren op 8 maart 1843 te Assen, gehuwd met Saartje
Engers (geboren op 10 december 1846 te Assen, dochter van Salomon Engers en Mindel
Hiegenlich, overleden op 13 april 1917 te Assen; eigen grafsteen), overleden op 28
oktober 1917 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
5.1 Froukje Lezer, geboren 2 januari 1866 te Assen
5.2 Mietje Lezer, geboren op 6 april 1867 te Assen,
5.3 Coenraad Lezer, geboren op 9 januari 1869 te Assen
5.4 Henriette Lezer, geboren op 25 december 1870 te Assen
5.5 Salomon Lezer, geboren op 11 augustus 1872 te Assen
5.6 Sarina Lezer, geboren op 24 februari 1874 te Assen
5.7 Coenraad Lezer, geboren op 14 juli 1875 te Assen
5.8 Flora Lezer, geboren op 10 oktober 1877 te Assen
5.9 Rosa Lezer, geboren op 9 november 1879 te Assen
5.10 Berta Lezer, geboren op 3 september 1881 te Assen
5.11 Markus Lezer, geboren op 15 mei 1883 te Assen
5.12 Caroline Lezer, geboren op 12 januari 1885 te Assen
5.13 Marcus Alexander Lezer, geboren op 21 december 1886 te Assen
5.14 Henderika Lezer, geboren op 7 april 1889 te Assen
5.1 Froukje Lezer, geboren 2 januari 1866 te Assen, gehuwd met Marcus Engers
(Sleen, 21 september 1860 - Assen, 16 maart 1934), overleden op 26 februari
1943 te Auschwitz.
Uit dit huwelijk:
6.1 Abraham Engers, geboren te Assen op 20 juni 1889, omgebracht
te Auschwitz op 8 oktober 1942.
6.2 Meijer Coenraad (Max) Engers, geboren te Assen op 16
september 1890, overleden te London (GB) op 3 november 1956,
gehuwd met Henriette van der Bergh, geboren te Oss in 1891,
overleden? Het echtpaar krijgt 5 kinderen.
6.3 Simson Engers, geboren te Assen in 1891, overleden?
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
35
6.4 Berti Serold (Bé) Engers, geboren te Assen op 3 februari 1899,
omgebracht te Auschwitz op 31 maart 1943, ongehuwd, geen
kinderen.
5.2 Mietje Lezer, geboren op 6 april 1867 te Assen, gehuwd met Salomon de
Leeuw, daarna met Abraham Nieuwendijk, daarna met Isaak de Leeuw,
overleden op 28 oktober 1935 te Amsterdam.
5.3 Coenraad Lezer, geboren op 9 januari 1869 te Assen, overleden op 19
oktober 1873 te Assen; geen grafsteen.
5.4 Henriette Lezer, geboren op 25 december 1870 te Assen, gehuwd met Simon
de Vries (Wijk bij Duurstede, 17 oktober 1870 – Amersfoort, 22 januari 1932),
overleden op 25 januari 1923 te Amersfoort.
5.5 Salomon Lezer, geboren op 11 augustus 1872 te Assen, gehuwd met Minna
Levij (Hamburg, 12 april 1878 – Zwolle, 18 september 1946), overleden op 25
januari 1943 te Auschwitz.
Uit dit huwelijk 6.1
6.5 Meijer Coenraad Lezer, geboren op 4 december 1902 te Assen,
5.6 Sarina Lezer, geboren op 24 februari 1874 te Assen, overleden op 22
september 1874 te Assen; geen grafsteen.
5.7 Coenraad Lezer, geboren op 14 juli 1875 te Assen, gehuwd met Aaltje Muller
(Goor, 29 maart 1882 – Zwolle, 29 mei 1942), overleden op 15 december 1942 te
Auschwitz.
6.6 Meijer Coenraad Lezer, geboren op 14 maart 1910 te Assen,
overleden op 26 december 1965 in Israël (Misjmeret Telmond). Gehuwd
met Theodora Weinberg (1910); uit dit huwelijk drie kinderen, allen in
Israël geboren: Avner (1936), Yair (1937) en Micha Coenraad (1941).
5.8 Flora Lezer, geboren op 10 oktober 1877 te Assen, gehuwd met Mozes
Velleman (Dokkum, 28 januari 1873 - ), overleden op 24 maart 1922 te
Leeuwarden.
5.9 Rosa Lezer, geboren op 9 november 1879 te Assen, gehuwd met Eliasar
Maurits Nathans (Rotterdam, 30 juni 1871 – Auschwitz, februari 1943), overleden
op 1 februari 1943 te Auschwitz.
5.10 Bertha Lezer, geboren op 3 september 1881 te Assen, gehuwd met Isaac
van Raalte (Rotterdam, 31 augustus 1873 – Auschwitz, 13 november 1942),
overleden op 13 november 1942 te Auschwitz.
5.11 Markus Lezer, geboren op 15 mei 1883 te Assen, overleden op 11 oktober
1886 te Assen; geen grafsteen.
5.12 Carolina Lezer, geboren op 12 januari 1885 te Assen, gehuwd met Gerardus
Antonius Adriaansen (Bergen op Zoom, ± 1885 - ), overleden op 24 december
1926 te Ede.
5.13 Marcus Alexander Lezer, geboren op 21 december 1886 te Assen, gehuwd
met Frouk(t)je van Zand (Winschoten, 5 augustus 1887 – Sobibor, 21 mei 1943),
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
36
daarna met Grietje Johanna van Delft (Wildervank, 12 juli 1895 – Sobibor, 28 mei
1943), overleden op 28 mei 1943 te Sobibor.
5.14 Henderika Lezer, geboren op 7 april 1889 te Assen, gehuwd met Clement
Henri Roeland Landouw (Solo, Soerakarta, 28 september 1889 – Haarlem, 4
oktober 1974), overleden op 26 februari 1943 te Auschwitz.
4.2 Sara Lezer, geboren op 5 september 1845 te Assen, gehuwd met Israel Hiegentlich
(Assen, 6 juli 1841 - ; eigen grafsteen), overleden op 24 april 1913 te Assen; eigen
grafsteen.
4.3 Roosje Lezer, geboren op 27 oktober 1848 te Assen, gehuwd met Israel Nathan
Groenberg (Leek, 6 augustus 1840 – Assen, 17 mei 1924),
4.4 Marcus Lezer, soldaat, geboren op 9 oktober 1851 te Assen, overleden op 24 april
1872 te Groningen.
4.5 Andries Lezer, koopman, geboren op 6 maart 1854 te Assen, gehuwd met Henderika
Trompetter (geboren 8 november 1856 te Beilen, dochter van Heiman Trompetter en
Anna Cohen, overleden op 2 april 1943 te Sobibor), overleden op 20 januari 1931 te
Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
5.15 Coenraad Lezer, geboren op 5 november 1886 te Assen
5.15 Coenraad Lezer, geboren op 5 november 1886 te Assen, gehuwd met
Saartje Leman (Avereest, 20 juni 1900 – Sobibor, 2 april 1943), overleden op 2
33
april 1943 te Sobibor.
3.4 Schoontje Lezer, geboren op 3 november 1821 te Assen, gehuwd met Mozes van der Laan
(Noordbroek, 5 maart 1820 – Assen, 4 mei 1898; eigen grafsteen), overleden op 17 november
1885 te Assen; eigen grafsteen.
3.5 Jozef Lezer, geboren op 23 november 1823 te Assen, overleden op 2 juni 1829 te Assen.
3.6 Mietje Lezer, geboren op 23 december 1825, gehuwd met Salomon Cohen (Gorredijk, 23
maart 1825 – Assen, 26 juli 1868), overleden op 29 mei 1905 te Assen; eigen grafsteen.
3.7 Andries Lezer, geboren op 22 november 1827 te Assen, overleden op 8 april 1834 te Assen,
geen grafsteen.
3.8 Hartog Lezer, geboren op 6 april 1830 te Assen, overleden op 11 juli 1830 te Assen, geen
grafsteen.
3.9 Mozes Lezer, vleeshouwer, geboren op 6 december 1831 te Assen, gehuwd met Jenetta de
Vries (geboren op 8 juli 1841 te Gennep, dochter van Noach de Vries en Sara Capelle, overleden
op 13 juni 1911 te Assen; eigen grafsteen), overleden op 28 december 1919 te Assen; eigen
grafsteen.
33
Volgens Genlias (BS Zaandam, huwelijksakte 81) huwde Coenraad Lezer, adjunct-commies posterijen, op 31
maart 1920 te Zaandam met Sara de Wit uit Veghel, de 32-jarige dochter van Samuel de Wit en Mietje Nathan Frank.
Zie ook http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/humo9_/F15959/I4422/. (Sara de Wit, Veghel 6 november 1887
– Amsterdam 27 december 1938).
Volgens het Joods digitaal monument was Coenraad Lezer gehuwd met Saartje Leman, en werd uit deze
echtverbintenis een kind geboren, Andrie Coenraad Lezer (16 november 1940 – Sobibor, 2 april 1943. Tevens zou
moeder Hendrika Trompetter bij dit gezin te Amsterdam inwonen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
37
Uit dit huwelijk:
4.6 Roosje Lezer, geboren op 24 januari 1869 te Assen
4.7 Isedoor Lezer, geboren op 7 januari 1870 te Assen
4.8 Betje Lezer, geboren op 27 november 1871
4.9 Meijer Mozes Lezer, geboren op 12 oktober 1873 te Assen
4.10 Noach Lezer, geboren op 8 december 1875 te Assen
4.11 Jacob Mozes Lezer, geboren op 2 mei 1878 te Assen
4.12 Sara Lezer, geboren op 21 april 1882 te Assen
4.6 Roosje Lezer, geboren op 24 januari 1869 te Assen, gehuwd met Abraham van der
Stam (Rotterdam, 14 november 1869 – Rotterdam, 10 oktober 1931), overleden op 10
augustus 1934 te Rotterdam.
4.7 Isedoor Lezer, geboren op 7 januari 1870 te Assen, gehuwd met Betje van Dijk
(Zuidland, 27 december 1878 – Auschwitz, 14 januari 1943), overleden op 14 januari
1942 te Auschwitz.
4.8 Betje Lezer, geboren op 27 november 1871, gehuwd op 6 maart 1898 te Assen met
Antonie/Antony Fontijn (Leiden, 20 oktober 1869 – Auschwitz, 8 oktober 1942),
overleden op 8 november 1937 te Amsterdam.
4.9 Meijer Mozes Lezer, geboren op 12 oktober 1873 te Assen, gehuwd met Marianne
van Emden (Tilburg, 29 mei 1883 – Auschwitz, 5 november 1942), overleden op 5
november 1942 te Auschwitz.
4.10 Noach Lezer, geboren op 8 december 1875 te Assen, gehuwd met Esther
Campignon (Rotterdam, 11 september 1879 – Rotterdam, 29 juli 1942), overleden op 12
februari 1943 te Auschwitz.
4.11 Jacob Mozes Lezer, geboren op 2 mei 1878 te Assen, gehuwd met Leentje
34
Salomons (Winschoten, 30 oktober 1886 – Auschwitz, 26 oktober 1942), overleden op
35
26 oktober 1942 te Auschwitz.
Uit dit huwelijk:
5.16 Mozes Lezer, geboren op 14 mei 1911 te Assen
5.17 Frouwke Lezer, geboren op 21 mei 1914 te Assen
5.18 Jetta (= Nettie) Lezer, geboren op 3 april 1918 te Assen
5.19 Hendrika Alexandra Lezer, geboren op 26 mei 1919 te Assen
5.16 Mozes Lezer, geboren op 14 mei 1911 te Assen, overleden op 28 februari
1944 te Auschwitz.
5.17 Frouwke Lezer, geboren op 21 mei 1914 te Assen, gehuwd met Heiman Wolf
(Tilburg, 5 december 1911 – Auschwitz, 30 september 1942), overleden op 30
september 1942 te Auschwitz.
5.18 Jetta (= Nettie) Lezer, geboren op 3 april 1918 te Assen, overleden op 9
maart 2008 te Zoetermeer.
5.19 Hendrika Alexandra Lezer, geboren op 26 mei 1919 te Assen, gehuwd met
Jakob Magnus (Assen, 6 maart 1919 – Schwarzheide, 30 november 1944),
overleden op 19 april 1945 te Bergen-Belsen.
34
35
Zie http://www.communityjoodsmonument.nl/person/147402/nl.
Zie http://www.communityjoodsmonument.nl/page/147399/nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
38
4.12 Sara Lezer, geboren op 21 april 1882 te Assen, overleden op 14 januari 1943 te
Auschwitz.
3.10 Jozef Lezer, vleeshouwer, geboren op 1 januari 1834 te Assen, gehuwd met Rozetta van
der Laan (geboren op 18 juli 1837 te Assen, dochter van Philippus Josephs van der Laan en
Hester Marcus Engers; eigen grafsteen), overleden op 6 december 1899 te Assen; eigen
grafsteen.
Uit dit huwelijk:
4.13 Roosje Jozef Lezer, geboren op 14 februari 1866 te Assen
4.14 Philippus Jozef Lezer, geboren op 27 mei 1868 te Assen
4.15 Hestelle Lezer, geboren op 4 november 1870 te Assen
4.16 Betje Lezer, geboren op 13 februari 1873 te Assen
4.17 Meijer Lezer, geboren op 14 september 1875 te Assen
4.18 Marcus Lezer, geboren op 12 december 1877 te Assen
4.19 Mozes Lezer, geboren op 12 maart 1880 te Assen
4.13 Roosje Jozef Lezer, geboren op 14 februari 1866 te Assen,
4.14 Philippus Jozef Lezer, geboren op 27 mei 1868 te Assen, gehuwd met Mietje Engers
(Schoonoord, 23 november 1868 – Sobibor, 9 februari 1943), overleden op 9 februari
1943 te Sobibor.
4.15 Hestella Lezer, geboren op 4 november 1870 te Assen, overleden op 1 april 1943 te
Sobibor.
4.16 Betje Lezer, geboren op 13 februari 1873 te Assen, overleden op 16 oktober 1930 te
Groningen; eigen grafsteen.
4.17 Meijer Lezer, geboren op 14 september 1875 te Assen, gehuwd met Carolina
Johanna Gomperts (Amsterdam, 4 januari 1885 - ?), overleden op 1 december 1912 te
Amsterdam.
4.18 Marcus Lezer, geboren op 12 december 1877 te Assen, gehuwd met Aaltje
Boekbinder (Borger, 8 maart 1879 – Apeldoorn, 13 juni 1968), overleden op 25 augustus
1963 te Apeldoorn.
4.19 Mozes Lezer, geboren op 12 maart 1880 te Assen, gehuwd met Elisabeth Wolf (Den
Haag, 22 januari 1879 – Sobibor, 2 juli 1943), overleden op 2 juli 1943 te Auschwitz.
3.11 Andries Lezer, vleeshouwer, geboren op 1 september 1836 te Assen, gehuwd met Saartje
van Zuiden (geboren op 5 januari 1842 te Assen, dochter van Samuel van Zuiden en Henderina
van Hasselt, overleden op 1 mei 1913 te Assen; eigen grafsteen), overleden op 3 november 1917
te Assen, eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
4.20 Meijer Andries Lezer, geboren op 18 januari 1869 te Assen
4.21 Samuel Lezer, geboren op 28 januari 1870 te Assen
4.22 Mozes Heijman Lezer, geboren op 9 maart 1871 te Assen
4.23 Levie Lezer, geboren op 13 april 1872 te Assen
4.24 Coenraad Lezer, geboren op 23 mei 1873 te Assen
4.25 Henderina Lezer, geboren op 25 augustus 1874 te Assen
4.26 Coenraad Andries Lezer, geboren op 16 december 1875 te Assen
4.27 Roosje Lezer, geboren op 27 juni 1877 te Assen
4.28 Herman Lezer, geboren op 11 april 1879 te Assen
4.29 Jozef Lezer, geboren op 5 juni 1880 te Assen
4.30 Bernard Lezer, geboren op 17 november 1881 te Assen
4.31 Schoontje Lezer, geboren op 25 januari 1883 te Assen
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
39
4.32 Philip Lezer, geboren op 19 april 1884 te Assen
4.33 Salomon Lezer, geboren op 26 juli 1885 te Assen
4.34 Froutje Lezer, geboren op 19 april 1888 te Assen
4.20 Meijer Andries Lezer, geboren op 18 januari 1869 te Assen, gehuwd met Flora
Hoornstra (Bolsward, 4 april 1877 - , Den Haag, 31 augustus 1939), overleden op 5
februari 1943 te Auschwitz.
4.21 Samuel Lezer, geboren op 28 januari 1870 te Assen, gehuwd met Rosa Betje van
Oosten (Assen, 25 maart 1871 - Amsterdam, 13 september 1940), overleden op 2 april
1943 te Sobibor.
4.22 Mozes Heijman Lezer, geboren op 9 maart 1871 te Assen, gehuwd met Hanna van
der Woude, overleden op 4 juli 1935 te Leeuwarden.
4.23 Levie Lezer, geboren op 13 april 1872 te Assen, gehuwd met Betje de Vries
(Leeuwarden, 26 mei 1880, - Assen, 1 november 1928), overleden na 1928 te Assen.
4.24 Coenraad Lezer, geboren op 23 mei 1873 te Assen, overleden op 16 februari 1874
te Assen; geen grafsteen.
4.25 Henderina Lezer, geboren op 25 augustus 1874 te Assen, gehuwd met Levi Meijer
(Zaandam, 19 juli 1876 – Auschwitz, 12 februari 1943), overleden op 3 april 1941 te
Amsterdam.
4.26 Coenraad Andries Lezer, geboren op 16 december 1875 te Assen, gehuwd geweest
met Lea de Haas (Vriezenveen, 20 december 1874 – Almelo, 15 november 1937; eigen
grafsteen), overleden op 17 juni 1962 te Baarn; eigen grafsteen.
4.27 Roosje Lezer, geboren op 27 juni 1877 te Assen, gehuwd met Meier Meijer
(Zaandam, 30 mei 1878 – Sobibor, 26 maart 1943), overleden op 26 maart 1943 te
Sobibor.
4.28 Herman Lezer, geboren op 11 april 1879 te Assen gehuwd met Sara de Vries
(Londen, 5 juni 1977 – Sobibor, 20 maart 1943), overleden op 20 maart 1943 te Sobibor.
4.29 Jozef Lezer, geboren op 5 juni 1880 te Assen, gehuwd met Sara Speijer (Rotterdam,
15 september 1891 – Auschwitz, 22 oktober 1943), overleden op 22 oktober 1943 te
Auschwitz.
4.30 Bernard Lezer, geboren op 17 november 1881 te Assen, overleden op 15 december
1942 te Auschwitz.
4.31 Schoontje Lezer, geboren op 25 januari 1883 te Assen, gehuwd met Mozes de Levie
(Wildervank, 26 februari 1882 – Auschwitz, 5 november 1942) , overleden op 5
november 1942 te Auschwitz.
4.32 Philip Lezer, geboren op 19 april 1884 te Assen, gehuwd met Hannah Huisman
(Rotterdam, 10 februari 1891- Sobibor, 23 april 1943), overleden op 23 april 1943 te
Sobibor.
4.33 Salomon Lezer, geboren op 26 juli 1885 te Assen, overleden op 6 oktober 1885 te
Assen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
40
4.34 Frou(w)tje Lezer, geboren op 19 april 1888 te Assen, gehuwd met Isaac Huisman
(Rotterdam, ± 1889 – Rotterdam, september 1948), overleden op 5 februari 1968 te
Rotterdam.
Zie voor leden van de familie Lezer (Assen) geboren na 1890 ook het overzicht van de Joodse
oorlogsslachtoffers uit Assen, op de website www.joodsebegraafplaatsassen.nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
41
Genealogie Lezer-Kruijt
2.6 Lezer Andries Lezer, vleeshouwer, geboren op 27 maart 1800 te Groningen, zoon van Andries Lezer
en Rachel Coenraads, overleden op 21 mei 1882 te Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd op 12 juli 1829 met:
36
Betje Nathans Kruijt, geboren op 9 april 1808 te den Haag, dochter van Nathan Meijer Kruijt en Vogeltje
Joseph, overleden op 19 november 1879 te Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
3.12 Rachel Lezer, geboren op 8 juni 1830 te Assen
3.13 Vogeltje Lezer, geboren op 13 december 1831 te Assen
3.14 Roosje Lezer, geboren op 14 augustus 1834 te Assen
3.15 Anna Lezer, geboren op 26 juli 1837 te Assen
3.16 Betje Lezer, geboren op 8 april 1840 te Assen
3.17 Eva Lezer, geboren op 23 januari 1843 te Assen
3.18 Anna Paulowna Lezer, geboren op 22 april 1846 te Assen
3.19 Martha Lezer, geboren op 24 oktober 1849 te Assen
3.20 Andries Lezer, geboren op 20 mei 1853 te Assen
3.12 Rachel Lezer, geboren op 8 juni 1830 te Assen, gehuwd met Joel Manuel Polak (geboren op
23 maart 1834 te Amsterdam, zoon van Emanuel Jonas Polak en Hester Izaak Korpus,
paraplumaker, ), overleden voor 2 december 1891 (datum hertrouw Joel Manuel Polak).
3.13 Vogeltje Lezer, geboren op 13 december 1831 te Assen, gehuwd met Sander Kan (geboren
op 25 juli 1832 te Ruinerwold, zoon van Israel Salomon Kan en Margje van Praag, overleden op 1
november 1903 te Meppel), overleden op 29 september 1900 te Meppel.
3.14 Roosje Lezer, geboren op 14 augustus 1834 te Assen, overleden op .
3.15 Anna Lezer, geboren op 26 juli 1837 te Assen, gehuwd op 6 maart 1887 te Groningen met
Israel Hiegentlich (geboren op 28 augustus 1827 te Leek, zoon van Alexander Salomons
Hiegentlich en Vrougien Heijmans, overleden op 25 januari 1907 te Groningen), overleden op.
3.16 Betje Lezer, geboren op 8 april 1840 te Assen, gehuwd met Andries Godfried (geboren op 3
maart 1842 te Meppel, zoon van Mozes Isaacs Godfried en Grietje Andries Lezer, overleden op 3
december 1923 te Meppel), overleden op 20 juni 1919 te Meppel.
3.17 Eva Lezer, geboren op 23 januari 1843 te Assen, gehuwd met Jacob Kahn (geboren ± 1829
te Reeuwijk, zoon van Mozes Simon Kahn en Johanna van Tijn, overleden op ), overleden op .
3.18 Anna Paulowna Lezer, geboren op 22 april 1846 te Assen, overleden op 4 juni 1926 te
37
Assen.
3.19 Martha Lezer, geboren op 24 oktober 1849 te Assen, gehuwd met Mozes Kannegieter,
zakkenplakker (geboren op 18 november 1850 te Meppel, zoon van Jacob Simon Kannegieter en
Anna Hartog Gootsteen, overleden op 11 november 1931 te Meppel), overleden op 3 februari
1922 te Dennenoord (Zuidlaren).
3.20 Andries Lezer, koopman, geboren op 20 mei 1853 te Assen, weduwnaar van Sara van der
Laan, gehuwd met Grietje Israel (geboren op 25 april 1856 te Groningen, dochter van Benjamin
38
Hartog Israel en Hendeltje Broekema, overleden op 11 september 1925 te Assen), overleden op
39
25 april 1930 te Assen.
36
Variaties Kuijt en Kuit.
Grafregister, 1926, nr. 7: geen grafsteen.
38
Grafregister, 1925, nr. 4; geen grafsteen.
39
Grafregister, 1930, nr. 2: geen grafsteen.
37
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
42
Uit dit huwelijk:
4.35 Lezer Andries Lezer, geboren op 2 mei 1886 te Vries
4.36 Mozes Lezer, geboren op 4 mei 1896 te Vries
4.37 Jacob Lezer, geboren op 2 oktober 1898 te Vries
4.35 Lezer Andries Lezer, geboren op 2 mei 1886 te Vries, gehuwd op 30 september
1931 met Betje Godfried (geboren op 17 juli 1902 te Meppel, dochter van Mozes Godfried
en Sara van Franck), overleden op 21 januari 1945 te Blechhammer.
4.36 Mozes Lezer, geboren op 4 mei 1896 te Vries, gehuwd met Netje Bloemendal
(geboren op 19 april 1897 te Groningen, dochter van Freerk Marcus Bloemendal en Sara
Kisch, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz), overleden op 21 januari 1945 te
Blechhammer.
Uit dit huwelijk:
5.20 Andries Lezer, geboren op 5 juli 1919 te Assen
5.21 Sara Lezer, geboren op 29 juli 1921 te Assen
5.22 Levie Freerk Lezer, geboren op 5 oktober 1926 te Assen
5.23 Freerk Marcus Lezer, geboren op 16 november 1929 te Assen
5.20 Andries Lezer, geboren op 5 juli 1919 te Assen, overleden op 30 september
1942 te Auschwitz.
5.21 Sara Lezer, geboren op 29 juli 1921 te Assen, overleden op 22 oktober 1943
te Auschwitz.
5.22 Levie Freek Lezer, geboren op 5 oktober 1926 te Assen, overleden op 30
november 1943 te Auschwitz.
5.23 Freek Marcus Lezer, geboren op 16 november 1929 te Assen, overleden op
8 oktober 1942 te Auschwitz.
4.37 Jacob Lezer, geboren op 2 oktober 1989 te Vries, gehuwd met Martha Wolf (Wisch,
17 maart 1897 – Auschwitz, 8 oktober 1942), overleden op 31 augustus 1943 in MiddenEuropa.
Uit dit huwelijk:
5.24 Grietje Lezer, geboren op 11 april 1927 te Assen
5.25 Johanna Lezer, geboren op 8 maart 1931 te Assen
5.24 Grietje Lezer, geboren op 11 april 1927 te Assen, overleden op 8 oktober te
Auschwitz.
5.25 Johanna Lezer, geboren op 8 maart 1931 te Assen, overleden op 8 oktober
te Auschwitz.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
43
GENEALOGIE LEZER-GODSCHALK
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/2647.htm
En http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/524.htm
Generatie 0
Mozes Lezer, geboren op 10 juli (januari?) 1760 te Elshof (Duitsland), zoon van Lezer en Panisen Israels,
overleden op 17 juni 1853 te Assen; grafplek bekend.
Gehuwd met
Jeltje Gelekke Israels, geboren op 10 oktober 1765 te Obernassen, dochter van , overleden op 9
augustus 1841 te Assen.
Generatie 1
1.a
Betje Mozes Lezer, geboren op 24 augustus 1795 te Rolde, overleden op 9 september 1877 te
Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd op 14 januari 1814 te Rolde met
Gerards Davids Cohen, geboren op 15 juni 1780 te Smilde, zoon van David Meijer Cohen en
Vrouwgien Godschalk Stern, overleden op 7 januari 1856 te Assen; grafplek bekend.
Zie genealogie Cohen-Lezer.
1.b
Israel Mozes Lezer, geboren op 19 februari 1797 te Norg, overleden op 31 augustus 1877 te
Assen.
Gehuwd op 3 augustus 1827 te Norg met
Jette Jacobs Godschalk, geboren op 30 augustus 1804 te Norg, dochter van Jacob Godschalk en
Margien Mozes, overleden op 26 april 1878 te Assen.
1.c
Caroline Mozes Lezer, geboren in 1802 te Rolde, overleden op .
Gehuwd op 22 januari 1824 te Rolde met
Sander Heimans Sanders, geboren op 17 januari 1799 te Winschoten, zoon van Heiman Sanders
en Judik Benjamin de Groot, overleden op 21 mei 1876 te Veendam.
Zie genealogie Sanders-Lezer.
Generatie 2
Kinderen uit het huwelijk Lezer-Godschalk (1.b)
2.a
Henderika Lezer, geboren op 22 augustus 1828 te Assen, overleden op 5 september 1916 te
Amsterdam.
Gehuwd op 19 december 1847 te Assen met
Alexander Heimans Knorringa, geboren op 9 juli 1820 te Uithuizen, zoon van Heiman Comprechts
Knorringa en Pareltje Salomon de Vries, overleden op 9 januari 1893 te Assen.
2.b
Martha Lezer, geboren op 5 januari 1831 te Assen, overleden op 1 april 1910 te Assen.
Gehuwd op 16 juni 1858 te Assen met
Benediktus Kolthoff, geboren op 17 mei 1826 te Hoogeveen, zoon van Abraham Benedictus
Kolthoff en Hendrikje Izaaks Poortje, overleden op 8 mei 1896 te Assen.
2.c
Jeltje Lezer, geboren op 23 maart 1833 te Assen, overleden op 9 november 1909 te Veendam.
Gehuwd op 14 september 1862 te Assen met
Jakob Manuel Polak, geboren op 29 januari 1835 te Wildervank, zoon van Izaak Nathans Polak
en Betje Mozes van Cleef , overleden op 17 april 1916 te Veendam.
2.d
Betje Lezer, geboren op 4 december 1834 te Assen, overleden op 7 oktober 1910 te Hoogeveen.
Gehuwd op 9 juni 1861 te Assen met
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
44
Samuel Abraham Kolthoff, geboren op 28 april 1831 te Hoogeveen, zoon van Abraham
Benedictus Kolthoff en Hendrikje Izaaks Poortje, overleden op 2 oktober 1915 te Zwolle.
2.e
Klaartje Lezer, geboren op 14 januari 1838 te Assen, overleden op 17 juli 1919 te Assen.
Gehuwd op 3 februari 1878 te Assen met
Samuel Hoornstra, geboren op 18 april 1837 te Bolsward, zoon van Jacob Marcus Hoornstra en
Flora Samuels de Hoop, overleden op 28 maart 1912 te Assen.
2.f
Schoontje Lezer, geboren op 1 januari 1840 te Assen, overleden op 9 augustus 1924 te Assen.
Gehuwd op 26 februari 1865 te Assen met
Mozes Cohen, geboren op 6 juni 1817 te Smilde, zoon van Gerard Davids Cohen en Betje Mozes
Lezer, overleden op 18 februari 1896 te Assen.
e
3 generatie
Kinderen uit het huwelijk van Knorringa-Lezer (2.a)
3.a
Heiman Knorringa, geboren op 21 november 1849 te Uithuizen, overleden op 25 maart 1929 te
Uithuizen.
3.b
Pereltje Knorringa, geboren op 29 november 1853 te Uithuizen, overleden op 20 april 1924 te
Hoogeveen.
3.c
Israel Knorringa, geboren in 1856 te Uithuizen, overleden op 8 december 1941 te Amsterdam.
Gehuwd 30 oktober 1889 te Beverwijk met
Rachel de Lieme, geboren op 20 december 1856 te Beverwijk, overleden op 6 februari 1937 te
Amsterdam.
3.d
Jetje Knorringa, geboren op 18 april 1859 te Uithuizen, overleden op 14 december 1884 te
Assen; eigen grafsteen.
Kinderen uit het huwelijk van Kolthoff-Lezer (2.b)
3.e
Hendrika Kolthoff, geboren op 28 april 1859 te Assen, overleden op 25 februari 1940 te Assen;
eigen grafsteen.
3.f
Israel Kolthoff, geboren op 8 november 1860 te Assen, overleden op 9 mei 1861 te Assen.
3.g
Henriette Kolthoff, geboren op 7 januari 1862 te Assen, overleden op 5 februari 1943 te
Auschwitz.
3.h
Abraham Kolthoff, geboren op 7 november 1863 te Assen, officier van gezondheid, overleden op
29 september 1940 te Den Haag.
Gehuwd met
Johanna Cornelia Brandon, geboren op 3 mei 1870 te Semarang, dochter van Josephas
Theodorus Brandon en Cecilia Tjalina Christina Koning, overleden op 13 december 1947 te
Laren.
3.i
Israel Benedictus Kolthoff, geboren op 11 januari 1866 te Assen, leraar, overleden op 14 mei
1943 te Sobibor.
Gehuwd met
Alida Rudelsheim, geboren op 27 juni 1882 te Amsterdam, dochter van Machiel Rudelsheim en
Jette Hirsch, overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.
3.j
Betje Marianna Kolthoff, geboren op 3 december 1867 te Assen, overleden op 8 augustus 1942
te Apeldoorn; eigen grafsteen.
Gehuwd op 27 december 1897 te Assen met
Jacob Levy van Baren, geboren op 9 juli 1866 te Almelo, zoon van Karel van Baaren en Hester
Meibergen, leraar en chazzan, overleden op 21 mei 1943 te Sobibor.
3.k
Jakob Mozes Benedictus Kolthoff, geboren op 23 augustus 1869 te Assen, overleden op 29
oktober 1942 te Sakrau (Polen).
Gehuwd op 20 februari 1900 te Hoogeveen met
Hendrika Kolthoff, geboren op 18 april 1868 te Hoogeveen, dochter van Izak Kolthoff en Betje van
Rhijn, overleden op 7 augustus 1935 te Assen; eigen grafsteen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
45
3.l
3.m
3.n
Izaak Benedictus Kolthoff, geboren op 19 juli 1871 te Assen, bedrijfsleider NV, overleden op 29
oktober 1942 te Auschwitz.
Gehuwd met
Martha Kolthoff, geboren op 8 april 1873 te Hoogeveen, dochter van Samuel Abraham Kolthoff en
Betje Lezer, overleden op 29 oktober 1942 te Auschwitz.
Samuel Benedictus Kolthoff, geboren op 28 juni 1873 te Assen, overleden op 29 oktober 1942 te
Sakrau (Polen).
Jeltje Kolthoff, geboren op 24 januari 1876 te Assen, overleden op 21 mei 1943 te Sobibor.
Gehuwd op 25 mei 1904 te Assen met
Joseph Aron Frijda, geboren op 25 augustus 1873 te Assen, zoon van Emanuel Joseph Frijda en
Helena Isaac, handelsagent, overleden op 21 mei 1943 te Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Hoornstra-Lezer (2.e)
3.o
Flora Henriette Hoornstra, geboren op 28 januari 1882 te Bolsward, overleden op 11 oktober 1910
te Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd op 8 juni 1904 te Assen met
Samuel Vorst, geboren op 3 maart 1872 te Culemborg, zoon van Manus Ruben Vorst en Rebekka
Wolff, overleden op 4 oktober 1953 te New York.
Kinderen uit het huwelijk Cohen-Lezer (2.f)
3.p
Gerard Mozes Cohen, geboren op 25 april 1866 te Assen, overleden op .
3.q
Henriette Cohen, geboren op 20 oktober 1867 te Assen, overleden op 9 april 1903 te Assen;
eigen grafsteen.
3.r
Israel Cohen, geboren op 25 november 1870 te Assen, overleden op 12 november 1942 te
Apeldoorn.
3.s
Bertus Cohen, geboren op 4 mei 1873 te Assen, overleden op 26 december 1902 te Assen;
eigen grafsteen.
3.t
Betta Cohen, geboren op 8 oktober 1875 te Assen, overleden op 22 maart 1883 te Assen; eigen
grafsteen.
e
4 generatie
Kinderen uit het huwelijk Knorringa-de Lieme (3.c)
4.a
Alexander Levie Knorringa, handelsreiziger, geboren op 5 december 1891 te Assen, overleden
op 17 februari 1931 te Haren Gn.
Gehuwd op 12 augustus 1915 te Zaandam met
Rachel Roos, geboren ± 1887 te Amsterdam, dochter van Samuel Roos en Engeltje Kloot,
overleden .
4.b
Dientje Jetje Knorringa, geboren op 28 november 1893 te Assen, overleden op 8 januari 1895 te
Assen.
4.c
Marcus Knorringa, handelsreiziger, geboren op 22 juni 1896 te Assen, overleden op ? te
Amsterdam.
Gehuwd op 6 juli 1921 te Amsterdam met
Esther Ossendrijver, geboren ± 1896 te Amsterdam, dochter van Andries Ossendrijver en Hanna
de Vries, overleden op .
4.d
Heiman Knorringa, dr., geboren op 21 augustus 1897 te Assen, leraar klassieke talen, overleden
in 1960 te Amsterdam.
Gehuwd op 6 april 1927 te Amsterdam met
Cornelia Boekdrukker, arts, geboren 24 september 1899 te Amsterdam, dochter van Nathan
Salomon Boekdrukker en Rosina Frank, overleden in november 1944 te Bergen Belsen.
Kind uit het huwelijk Kolthoff-Brandon (3.h)
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
46
4.e
Martha Cecile Kolthoff, geboren op 27 januari 1908 te Batavia, gehuwd met Lucas Josephus
Theodorus van Ruinen (Oleh-Leh, Atjeh, 14 oktober 1901 – Laren, 23 augustus 1993) overleden
op ?
Kind uit het huwelijk Kolthoff-Rudelsheim (3.i)
4.f
Benedictus Michael Kolthoff, geboren op 9 april 1919 te Batavia, overleden op 30 september 1942
te Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk van Baren-Kolthoff (3.j)
4.g
Carel Benedictus van Baren, geboren op 23 november 1898 te Assen, overleden op 15 maart
1943 te Schoppenitz (Polen).
Gehuwd met
Henriette Mogendorff, geboren op 29 augustus 1908 te Hengelo, dochter van Israel Mogendorff
en Cato Kets de Vries, overleden op 17 september 1942 te Auschwitz.
40
4.h
Benedictus van Baren, geboren op 20 februari 1900 te Assen, overleden in 1960 te Rotterdam.
Gehuwd met
Petronella Sippora Hamburger (1906-1953).
Kinderen uit het huwelijk Frijda-Kolthoff (3.n)
4.i
Helena Martha Frijda, geboren op 26 mei 1905 te Assen, overleden op 15 mei 1940 te
Amsterdam.
Gehuwd met
Willy Albert Levy, geboren op 1 december 1899 te Paramaribo, arts, overleden op 15 mei 1940 te
Amsterdam.
4.j
Martha Henderika Frijda, geboren op 1 september 1906 te Assen, overleden op 4 januari 1996 te
Melbourne.
Gehuwd op 1 augustus 1934 met
Jacob Smit.
Generatie 5
Kind uit het huwelijk van Baren-Mogendorff (4.g)
5.a
Carla Betty van Baren, geboren op 29 maart 1939 te Den Haag, overleden op 17 september 1942
te Auschwitz.
40
Zie http://www.jodeninnederland.nl/id/P-7143.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
47
Aanhangsel: familie Leezer
(nog) geen relatie aangetoond tussen de Assense families Leezer en Lezer
Generatie 000
Jacob Jacobs Leezer, geboren , zoon van Jacob Leezer en , overleden in 1814 te Rolde.
Gehuwd met
Kaatje Levy Polak, geboren op 2 september 1742 te Amsterdam, dochter van Levy Polak en Marchien
Polak, overleden op 19 februari 1824 te Rolde.
Generatie 00
00-a
Betje Jacobs Leezer, geboren op 6 juni 1791 te Vries, overleden op 14 augustus 1872 te Assen.
Gehuwd op 18 maart 1813 te Emmen met
Nathan Nathans, geboren op 21 mei 1791 te Emmen, zoon van Michiel Nathans en Rachel Wolf,
41
overleden op 18 oktober 1864 te Rolde.
00-b
Levy Jacob Leezer, geboren op 30 mei 1793 te Vries, zoon van Jakob Leezer en Kaatje Polak,
overleden op 15 januari 1872 te Rolde.
Gehuwd op 16 november 1814 te Rolde met
Sara Aarons Polak, geboren op 3 maart 1788 te Smilde, dochter van Aaron Jacobs Polak en
Hendrina Nathans, overleden op 10 april 1875 te Rolde.
Generatie 0
Uit het huwelijk Leezer-Polak
o.a.
Aron Levie Leezer, geboren op 13 december 1820 te Rolde, overleden op 10 februari 1911 te Rolde.
Gehuwd met
Frouke Wolf Levie, geboren op 28 oktober 1824 te Groningen, overleden op 3 september 1861 te Rolde.
Generatie 1
1.a
Levi/Levie Leezer, geboren op 15 maart 1851 te Rolde, overleden op 23 april 1927 te Assen.
Gehuwd op 27 mei 1876 te Hoogeveen met
Juda van der Wijk, geboren op 15 maart 1851 te Hoogeveen, dochter van Levy Hartog van der
Wijk en Esther Meijer Stern, overleden op 26 maart 1919 te Groningen.
1.b
Benjamin Leezer, geboren op 18 juli 1854 te Rolde, overleden op 25 augustus 1859 te Rolde.
1.c
Jacob Leezer, geboren op 5 september 1856 te Rolde, overleden op 16 januari 1894 te Assen.
Gehuwd op 28 mei 1890 te Hoogeveen met
Juda Stern, geboren op 20 oktober 1855 te Hoogeveen, dochter van Benjamin Meijer Stern en
Eva Israel van Zuiden (hertrouwd met Levie van Dam, Ezinge 8 september 1848 – Aduard 6
februari 1930), overleden op 1 maart 1940 te Zuidhorn.
1.d
Benjamin Leezer, geboren op 25 augustus 1859 te Rolde, overleden op 8 oktober 1942 te
Auschwitz.
Gehuwd op 21 mei 1888 te Oude Pekela met
Esther van Zand, geboren op 21 februari 1863 te Oude Pekela, dochter van Daniel van Zand en
Rebekka de Levi, overleden op 21 september 1935 te Assen.
Generatie 2
Kinderen uit het huwelijk Leezer-van Zand (1.d)
2.a
Froukje Leezer, geboren op 20 april 1889 te Assen, gehuwd met Salomon Simon Samuel,
veehandelaar (Twello, 16 juli 1883 - Deventer, 28 februari 1946), overleden op 18 maart 1982 te
Haifa.
41
Nageslacht: http://akevoth.org/genealogy/ndbcore/1885.htm.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
48
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Daniel Leezer, geboren op 2 april 1891 te Assen, gehuwd met Betje Stoppelman (Oude Pekela,
22 augustus 1889 – Rotterdam, 31 januari 1942), overleden op 7 mei 1943 te Sobibor.
Rebekka Leezer, geboren op 17 juni 1892 te Assen, gehuwd met Simon van Dam (Smilde, 7
september 1877 – Auschwitz, 8 oktober 1942), overleden op 8 augustus 1942 te Auschwitz.
Judit Leezer, geboren op 12 december 1893 te Assen, gehuwd met Daniel Leezer
(Musselkanaal, 16 oktober 1890 – Centraal Europa, 18 januari 1945), overleden op 2 november
1942 te Auschwitz.
Roosje Leezer, geboren op 30 april 1895 te Assen, gehuwd met Samuel Jozef Wolf (Assen, 13
september 1891 – Auschwitz, 19 oktober 1944), overleden op 19 oktober 1944 te Auschwitz
Aaron Leezer, geboren op 13 juni 1896 te Assen, gehuwd met Johanna Elisabeth Heijmans
(Groenlo, 23 augustus 1899 – Auschwitz, 8 oktober 1942), overleden op 28 februari 1943 te
Auschwitz.
Levie Leezer, geboren op 16 juli 1898 te Assen, gehuwd met Elisabeth de Vries, overleden op 14
december 1963; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Generatie 3
Kinderen uit het huwelijk Leezer-Stoppelman (2.b)
3.a
Esther Leezer, geboren op 1 augustus 1918 te Assen, overleden op 5 november 1942 te
Auschwitz.
3.b
Benjamin Max Leezer, geboren op 3 september 1920 te Assen, overleden op 21 mei 1943 te
Sobibor.
3.c
Max Arno Leezer, geboren op 28 september 1923 te Rotterdam, overleden op 31 oktober 1943 te
Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Van Dam-Leezer (2.c)
3.d
Levenloos, geboren en overleden op 10 februari 1917 te Assen.
3.e
Nathan van Dam, geboren op 25 januari 1918 te Assen, gehuwd met Esther Israel (Rotterdam, 3
mei 1924 – Sobibor, 30 april 1943), hertrouwd met Anna Mina Margaretha Pieterse en Bertha
Hester ten Bosch, overleden op 23 februari 1986 te Bussum.
3.f
Ester van Dam, geboren op 6 oktober 1919 te Assen, ongehuwd, verpleegster `Het
Apeldoornsche Bosch´, overleden op 5 februari 1943 te Auschwitz.
3.g
Benjamin van Dam, geboren op 5 november 1925 te Smilde, overleden op 31 oktober 1943 te
Blechhammer.
Kinderen uit het huwelijk Lezer-Leezer (2.d)
3.h
Mozes Lezer, geboren op 13 april 1925 te Musselkanaal, overleden op 7 februari 1945 te Gross
Rosen.
Kinderen uit het huwelijk Wolf-Leezer (2.e)
3.i
Izaak Jozef Wolf, geboren op 1 maart 1922 te Assen, heeft de oorlog overleefd.
3.j
Erna Wolf, geboren op 2 mei 1924 te Assen, overleden op 10 juni 1931 te Amsterdam.
3.k
Erna Carla Jeannette Wolf, geboren op 18 oktober 1932 te Assen, overleden op 14 oktober 1944
te Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Leezer-Heijmans (2.f)
3.d
Meijer Benjamin, geboren op 31 oktober 1931 te Assen, overleden op 8 oktober 1942 te
Auschwitz.
3.e
Rosetta Esther Leezer, geboren op 6 september 1933 te Assen, overleden op 8 oktober 1942 te
Auschwitz.
3.f
Benjamin Leezer, geboren op 29 juni 1933 te Assen, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
49
GENEALOGIE MOEIJON-NIJSTAD
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/2937.htm
Generatie 1
Samuel Simson Moeijon, geboren in 1793 te Warschau (Polen), zoon van Simson Samuel Moeyon en
e
Schoontje Izaaks, 3 godsdienstonderwijzer (1826-1830), overleden op ?.
Gehuwd op 21 maart 1851 met
Froukje Joels Nijstad, geboren op ? november 1802 te Borger, dochter van Joel Meyer Nijstad en Betje
Simson.
Bij het huwelijk werden negen kinderen door de vader erkend.
Generatie 2
2.a
Lea Moeijon, geboren op 7 februari 1823 te Hoogeveen
2.b
Betje Moeijon, geboren op 26 januari 1825 te Hoogeveen, overleden op 5 mei 1828 te Assen
2.c
Schoontje Moeijon, geboren op 10 februari 1827 te Assen, overleden op 26 november 1897 te
Assen.
Gehuwd op 26 februari 1873 te Assen met
Roelof Heijmans Dekker, geboren op 11 maart 1893 te Ooststellingwerf, zoon van Heijmen Everts
Dekker en Lammigje Roelofs Doek, overleden op 27 juli 1900 te Assen.
2.d
Betje Moeijon, geboren op 11 maart 1829 te Assen
2.e
Joel Moeijon, geboren op 20 maart 1832 te Assen
2.f
Amalia Moeijon, geboren op 25 januari 1834 te Assen
2.g
Simson Moeijon, geboren op 31 oktober 1837 te Assen
2.h
Saartje Moeijon, geboren op 25 september 1840 te Assen, overleden op 6 augustus 1842 te
Assen.
2.i
Jitschak Moeijon, geboren op 22 juli 1843 te Assen
Generatie 3
Zeven kinderen van Schoontje Moeijon, bij het huwelijk met Gerrit Dekker geëcht.
3.a
Froukje Moeijon, geboren op 11 december 1858 te Assen
3.b
Leentje Moeijon, geboren op 19 juni 1861 te Assen
3.c
Simson Moeijon, geboren op 9 juni 1862 te Assen
3.d
Samuel Simson Moeijon, geboren op 1 juni 1864 te Assen
3.e
Iko Moeijon, geboren op 8 juni 1866 te Assen
3.f
Joel Moeijon, geboren op 7 augustus 1868
3.g
Amalia Moeijon=Dekker, geboren op 28 oktober 1870 te Assen, overleden op 2 november 1942
te Auschwitz.
Gehuwd op 23 mei 1894 met
Salomon van der Veen, geboren op 6 augustus 1865 te Westerbork, zoon van Mannes van der
Veen en Saartje Izaak Pachter, overleden op 17 januari 1933 te Assen.
Generatie 4
Kind uit het huwelijk Van der Veen-Dekker (3.g)
4.a
Saartje van der Veen, geboren op 14 maart 1898 te Assen, overleden op 9 juli 1943 te Sobibor.
Gehuwd op 23 september 1921 te Westerbork met Philip Cohen (Winschoten, 9 juni 1893, zoon
van Benjamin Cohen en Jetta Leviet).
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
50
GENEALOGIE NIJSTAD-GODFRIED
1.a Meijer Joel Nijstad, koopman, geboren op 1 maart 1792 te Borger, zoon van Joel Nijstad en Betje
Simons, overleden op 6 januari 1855 te Assen; geen grafsteen.
Gehuwd op 10 april 1820 te Meppel met:
1.b Aaltje Godschalk Godfried, geboren op 12 augustus 1799 te Ruinen, dochter van Godschalk Godfried
42
en N.N., overleden op 17 februari 1872 te Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
2.1 Joel Meijer Nijstad, geboren op 12 maart 1821 te Gasselte
2.2 Gerardus Nijstad, geboren op 30 november 1823 te Gasselte
2.3 Nathan Simon Nijstad, geboren op 30 september 1832 te Assen
2.4 Betje Nijstad, geboren op 12 augustus 1935 te Assen
2.5 Hartog Nijstad, geboren op 26 januari 1839 te Assen.
2.1 Joel Meijer Nijstad, koopman, geboren op 12 maart 1821 te Gasselte, gehuwd op 2 maart
1856 te Assen met Kindel Levie (geboren op 17 februari 1830 te Oude Pekela, dochter van Juda
Abrahams Levie en Saartje Jozefs van den Berg, overleden op 3 maart 1918 te Winschoten),
overleden op 30 juli 1871 te Winschoten.
Uit dit huwelijk:
3.1 Meijer Joel Nijstad, geboren op 23 februari 1857 te Zuidbarge (Emmen), gehuwd met
Eva de Vries (geboren op 3 september 1856 te Winschoten, overleden op 27 oktober
1942 te Westerbork, eigen grafsteen), overleden op 10 september 1908 te Groningen.
3.2 Serliena Nijstad, geboren ± 1857 te Midwolda, gehuwd met Hartog Nijstad, overleden
43
op 16 maart 1936 te Winschoten, begraven op de Joodse begraafplaats Assen.
3.3 Saartje Nijstad, geboren op 30 juli 1858 te Zuidbarge (Emmen), gehuwd met Abraham
Bargeboer, overleden op 2 juli 1936 te Winschoten.
3.4 Aaltje Nijstad, geboren op 19 februari 1860 te Emmen, gehuwd met Levie Bargeboer,
overleden op 24 juli 1921 te Nieuwenschans.
3.5 Hartogina Nijstad, geboren ± 1868 te Midwolda, overleden op 29 april 1922 te
Winschoten.
3.6 Roosje Nijstad, geboren op 11 maart 1870 te Midwolda, gehuwd met Heijman de Jong
(bakker, geboren 12 juli 1870 te Assen, overleden op 5 november 1942 te Auschwitz),
overleden op 3 oktober 1932 te Winschoten.
2.2 Gerardus Nijstad, geboren op 30 november 1823 te Gasselte, gehuwd op 13 november 1853
te Assen met Jette Hichendlich (geboren te Groningen, dochter van Alexander Salomons
Hichendlich en Vrouwke Heijman)
Uit dit huwelijk:
3.7 Meijer Nijstad, geboren op 22 december 1853 te Assen
3.8 Hermanus Nijstad, geboren op 13 oktober 1865 te Groningen
3.9 Abraham Nijstad, geboren ± 1870 te Velsen
3.10 Elisabeth Gesina Nijstad, geboren ± 1873 te Velsen
3.11 Meijer Eliesar Nijstad, geboren ± 1876 te Velsen
2.3 Nathan Simon Meijer Nijstad, koopman, geboren op 30 september 1832 te Assen, gehuwd op
20 mei 1860 te Assen met Elisabeth Nijstad (geboren op 30 juli 1832 te Hoogeveen, dochter van
Hartog Joel Nijstad en Aaltje van der Horst, overleden op 19 oktober 1915 te Assen, begraven op
42
43
Zie de complete genealogie van Meijer Joel Nijstad op http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/4067.htm
Grafregister, 1936, nr. 2; geen grafsteen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
51
44
de Joodse begraafplaats) , overleden op 12 februari 1894 te Assen, begraven op de Joodse
45
begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
3.12 Meijer Nijstad, geboren op 14 maart 1861 te Noord (Hoogeveen), gehuwd met
Leentje Keijzer (geboren op 17 mei 1865 te Hasselt, dochter van David Keijzer en Truitje
Davidson, overleden op 8 maart 1948 te Zwolle), overleden op 28 december 1930 te
Assen; eigen grafsteen.
3.13 Hartog Nijstad, winkelier, geboren op 3 juni 1863 te Assen, gehuwd met Serliena
Nijstad (geboren op 8 juni 1866 te Midwolda, dochter van Joel Meijer Nijstad en Kindel
46
Levie), overleden op 5 oktober 1926 te Assen, begraven op de Joodse begraafplaats.
3.14 Reeltje Nijstad, geboren op 17 maart 1866 te Assen, gehuwd met Jonas Vos
(geboren op 12 maart 1860 te Assen, overleden op 14 april 1914 te Assen, begraven op
47
48
de Joodse begraafplaats ), overleden op 12 oktober 1942 te Auschwitz.
3.15 Aaltje Nijstad, geboren op 9 februari 1869 te Assen, gehuwd met Marcus van
Zuiden (geboren te Assen), overleden op 23 juni 1926 te Assen; eigen grafsteen.
3.16 Joel Nijstad, lompensorteerder, geboren op 16 januari 1872 te Assen, overleden op
22 januari 1900 te Meppel.
2.4 Betje Nijstad, geboren op 12 augustus 1836 te Assen, gehuwd op 9 mei 1860 te Assen met
Abraham Engers (geboren op 16 augustus 1828 te Gieten, zoon van Marcus Engers en Sara
Salomons Barnstein, overleden op 1 januari 1895 te Sleen), overleden op 12 januari 1897 te
Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
3.17 Marcus Engers, manufacturier, geboren op 21 september 1860 te Schoonoord,
gehuwd met Froukje Lezer (geboren op 2 januari 1866 te Assen, overleden op 26 februari
1943 te Auschwitz), overleden op 16 maart 1934 te Assen; eigen grafsteen.
3.18 Aaltje Engers, geboren op 27 juni 1863 te Schoonoord, gehuwd met Aaron van der
Horst, overleden op 20 december 1936 te Alkmaar.
3.19 Saartje Engers, geboren op 31 januari 1866 te Schoonoord,
3.20 Mietje Engers, geboren op 23 november 1868 te Schoonoord, gehuwd met Philippus
Jozef Lezer (geboren op 27 mei 1868 te Assen, overleden op 9 februari 1943 te
Sobibor), overleden op 9 februari 1943 te Sobibor.
3.21 Meijer Engers, geboren op 20 april 1871 te Schoonoord, overleden op 12 maart 1872
te Schoonoord.
3.22 Marie Hendriette Engers, geboren op 17 maart 1873 te Schoonoord, gehuwd op 1
oktober 1908 te Buitenzorg met Willem Adrianus van Rooij (Tiel, 1880 –Batavia 1935),
overleden op 17 december 1949 te Buitenzorg.
3.23 Meijer Engers, geboren op 31 december 1875 te Schoonoord, gehuwd met Leentje
Engers (Assen, 17 september 1882 – Kaapstad, ± 1966), overleden te Kaapstad, 1955.
44
Grafregister, 1915, nr. 4; geen grafsteen.
Grafregister, 1894, nr. 3; geen grafsteen.
46
Grafregister, 191926, nr. 10: geen grafsteen.
47
Grafregister, 1914, nr. 2; geen grafsteen.
48
Hun dochter, Jantje Vos, Assen, 17 maart – 5 mei 1903, ligt begraven op de Joodse begraafplaats; geen grafsteen.
45
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
52
2.5 Hartog Nijstad, vleeshouwer, geboren op 26 januari 1839 te Assen. gehuwd op 26 april 1871
te Assen met Flora Nathans (geboren op 18 januari 1847 te Assen, dochter van Jacobs Nathans
en Claartje Polak, overleden op 7 november 1942 te Westerbork, eigen grafsteen), overleden op
24 januari 1897 te Assen; eigen grafsteen.
Uit dit huwelijk:
3.24 Clara Nijstad, geboren op 31 juli 1871 te Assen, gehuwd met Levie de Swaan,
overleden op 2 november 1942 te Auschwitz.
3.25 Aaltje Nijstad, geboren op 25 oktober 1873 te Assen, gehuwd met Jozeph Pels
(Delfzijl, 20 maart 1880 – Auschwitz, 11 december 1942), overleden op 11 december
1942 te Auschwitz.
3.26 Meijer Joel Nijstad, geboren op 10 maart 1876 te Assen, gehuwd met Fokje Hart
(geboren op 22 februari 1882 te Scheemda, overleden op 2 november 1942 te
Auschwitz), overleden op 2 november 1942 te Auschwitz.
Uit dit huwelijk:
4.1 Levenloos geboren kind, overleden op 2 juni 1917 te Assen.
4.2 Herman Jacob Nijstad, geboren op 23 september 1919 te Groningen,
overleden op 30 september 1942 te Auschwitz.
4.3 Marieke Flora Nijstad, geboren op 10 augustus 1922 te Groningen, overleden
op 2 november 1942 te Auschwitz.
3.27 Jacob Philippus Nijstad, geboren op 12 april 1878 te Assen, overleden op 29
augustus 1879 te Assen; eigen grafsteen.
3.28 Philippus Jakob Nijstad, geboren op 2 april 1880 te Assen; geen grafsteen
3.29 Jacob Nijstad, geboren op 12 juni 1882 te Assen, gehuwd met Johanna Creveld
(Utrecht, 15 februari1882 – Auschwitz, 12 oktober 1942), overleden op 12 oktober 1942
te Auschwitz.
3.30 Joel Hartog Nijstad, geboren op 20 september 1887 te Assen, gehuwd met Sippora
Bonte (Amsterdam, 22 september 1891 - ?), overleden op
Zie voor leden van de familie Nijstad (Assen) geboren na 1890 ook het overzicht van de Joodse
oorlogsslachtoffers uit Assen, op de website www.joodsebegraafplaatsassen.nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
53
GENEALOGIE VOS-VAN DER WIJK
Zie http://akevoth.org/genealogy/ff2/269.htm
En http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/1608.htm
Generatie 0
Hartog Meijer Vos, geboren in 1757 te Borken (Duitsland), zoon van Meijer Philips Nathan en Rebekka
Benjamins, overleden op 23 oktober 1835 te Dalfsen.
Gehuwd in 1788 met
Mietje Nathans van Essen, geboren in 1771 te Dalfsen, dochter van Nathan Hartog en Rachel Hartogs,
overleden in 1857 te Dalfsen.
Generatie 1
Harts Hartog Vos, geboren op 27 juli 1802 te Dalfsen, overleden op 14 oktober 1884 te Assen.
Gehuwd op 1 december 1827 te Dalfsen met
Jetje van der Wijk, geboren op 18 augustus 1809 te Assen, dochter van Israel Anthony van der Wijk en
Rebecca Meijer Kan, overleden op 1 november 1881 te Assen.
Generatie 2
2.a
Rebekka Vos, geboren op 11 oktober 1828 te Assen, overleden op 11 oktober 1828 te Assen.
2.b
Rebekka Vos, geboren op 8 februari 1830 te Assen, overleden op 26 februari 1899 te Assen.
Gehuwd op 14 juni 1868 te Assen met
Joseph Levie, geboren op 18 juli 1837 te Hoogezand, zoon van Salomon Samson Levi en
Carolina Jacobs, slager, overleden op 15 februari 1897 te Hoogezand.
2.c
Roosje Vos, geboren op 9 april 1831 te Assen, overleden op 18 juli 1879 te Assen.
Gehuwd op 15 december te Assen met
Sander Abraham Kan, geboren op 4 januari 1827 te Meppel, zoon van Abraham Salomon Levy
Kan en Klaartje Lazarus de Blaauw, overleden op 17 juli 1905 te Assen.
2.d
Israel Vos, geboren op 25 januari 1833 te Assen, overleden op 3 november 1838 te Assen.
2.e
Renetje Vos, geboren op 21 april 1834 te Assen, overleden op 15 april 1915 te Beverwijk.
Gehuwd op 2 augustus 1863 te Assen met
Izaak/Israel Menko geboren op 19 maart 1835 te Enschede, zoon van Jakob Izaks Menko en Bille
Heijmans, overleden op 19 mei 1884 te Enschede.
2.f
Hartog Meijer Harts Vos, geboren op 6 februari 1836 te Assen, overleden op 15 juni 1919 te
Assen.
Gehuwd op 8 oktober 1869 te Middelburg met
Rosalie Boasson, geboren op 12 februari 1844 te Middelburg, dochter van Izaak Boasson en
Alijda Frankfort, overleden op 3 december 1926 te Assen.
2.g
Elisabeth Vos, geboren op 7 juni 1837 te Assen, overleden op 18 juli 1838 te Assen.
2.h
Regina Elisabeth Vos, geboren op 20 augustus 1838 te Assen, overleden op 23 december 1839
te Assen.
2.i
Meyer Vos, geboren op 3 december 1839 te Assen, overleden op 25 februari 1931 te Assen.
2.j
Regina Elisabeth Vos, geboren op 21 februari 1842 te Assen, overleden op 1 april 1870 te
Assen.
2.k
Anthony Vos, geboren op 18 mei 1843 te Assen, tweeling, overleden op 25 november 1877 te
Assen.
2.l
Nathan Vos, geboren op 18 mei 1843 te Assen, tweeling, overleden op 29 juli 1873 te Assen.
2.m
Bernard Vos, geboren op 17 juni 1844 te Assen, overleden op 2 november 1914 te Amsterdam.
Gehuwd op 15 november 1885 te Amsterdam met
Rebecca van Buuren, geboren op 31 januari 1858 te Amsterdam, dochter van , overleden op 13
januari 1918 te Amsterdam.
2.n
Elisabeth/Elisabella Vos, geboren op 9 december 1845 te Assen, overleden op 10 december
1911 te Zwolle.
Gehuwd op 26 januari 1876 te Assen met
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
54
2.o
2.p
2.q
Benjamin Meijbergen, geboren op 6 december 1849 te Almelo, zoon van Joseph Meijbergen en
Betje Hartog Vos, schilder, overleden op 2 februari 1913 te Zwolle.
Ferdinand Vos, geboren op 20 december 1847 te Assen, overleden op 30 december 1919 te
Amsterdam.
Gehuwd op 4 juni 1886 te Almelo met
Mathilde Themans, geboren op 22 april 1853 te Oldenzaal, overleden op 9 maart 1929 te
Amsterdam.
Koenraad Vos, geboren op 8 maart 1849 te Assen, overleden op 24 juli 1885 te Assen.
Gehuwd in 1880 te Amersfoort met
Christina van Gelder, geboren op 22 juni 1842 te Amersfoort, dochter van , overleden op 20
november 1910 te Gouda.
Eduard Jacob Vos, geboren op 27 mei 1851 te Assen, overleden op 29 september 1854 te
Assen.
Generatie 3
Kinderen uit het huwelijk Kan-Vos (2.c)
3.a
Frederik Sander Kan, geboren op 5 maart 1860 te Assen, gehuwd op 16 augustus 1890 met
Mietje Elias (Strijp, 29 januari 1869 – Westerbork, 25 maart 1943), overleden op 11 februari 1943
te Groningen.
3.b
Herman Sander Kan, geboren op 6 april 1862 te Assen, gehuwd met Antje Elzas (Borculo, 17
augustus 1873 – Auschwitz, 17 september 1943), overleden op 2 juni 1941 te Arnhem.
3.c
Clara Henriette Kan, geboren op 15 april 1864 te Assen, gehuwd met Salomon Bosman
(Rotterdam, 8 oktober 1858 – Sobibor, 13 maart 1943), overleden op 5 november 1942 te
Auschwitz.
3.d
Henriette Clara Kan, geboren op 22 juni 1866 te Assen, gehuwd met Andries van der Laan
(Assen, 26 maart 1860 – Den Haag, 22 november 1923), overleden op 26 oktober 1918 te Den
Haag.
Kinderen uit het huwelijk Menko-Vos (2.e)
3.e
Reintje Menko, geboren op 5 april 1865 te Enschede, gehuwd met Heijn Meijers (Almelo, 4
december 1862 – Almelo, 13 maart 1891), overleden .
3.f.
Herman Menko, geboren op 8 april 1866 te Enschede, gehuwd met Laura Bertha Cohen,
overleden op .
3.g
Jacob Menko, geboren op 31 augustus 1868 te Enschede, overleden op 28 september 1871 te
Enschede.
3.h
Henriette Menko, geboren op 9 oktober 1869 te Enschede, overleden op .
3.i
Bertha Menko, geboren op 23 augustus 1872 te Enschede, gehuwd met Levie Meijer Davidson
(Beverwijk, 26 juli 1866 – Auschwitz, 17 september 1942), overleden op .
3.j
Isidoor Julius Menko, geboren op 1 augustus 1875 te Enschede, gehuwd met Henderina Polak
(Wildervank, 17 september 1873 – Den Haag, 10 maart 1942), overleden op 19 februari 1943 te
Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Vos-Boasson (2.f)
3.k
Henri Vos, geboren op 28 juli 1870 te Assen, gehuwd op 16 mei 1907 te Assen met Ida Levy
(Hamburg, 13 maart 1883 – Sobibor, 9 mei 1943), overleden op 30 april 1942 te Apeldoorn.
3.l
Isidore Vos, geboren op 27 mei 1872 te Assen, handelaar in koloniale waar, gemeenteraadslid
49
voor de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), gehuwd op 16 mei 1907 te Assen met Caroline
Levy (Hamburg, 19 juni 1884 – Groningen, 7 maart 1940), overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.
Kind uit het huwelijk Vos-van Buuren (2.m)
3.m
Hendrik Bernard Vos, geboren op 16 augustus 1886 te Amsterdam, repetitor, overleden op 14
oktober 1944 te Auschwitz.
49
Wethouder van 1915 tot 1923, zie foto bij Van Hulst & Luning, p. 132.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
55
Kinderen uit het huwelijk Meijbergen-Vos (2.n)
3.n
Julius Henri Meibergen, geboren op 19 oktober 1876 te Zwolle, handelsagent, gehuwd met Else
Skork, overleden op 11 december 1942 te Auschwitz.
3.o
Henriette Berta Meibergen, geboren op 6 november 1877 te Zwolle, gehuwd op 27 oktober 1903
te Zwolle met Salomon Rijs (Rotterdam, 24 maart 1878 – Rotterdam, 28 december 1937),
overleden op 25 juli 1940 te Rotterdam.
3.p
Roosje Betsy Meibergen, geboren op 22 april 1879 te Zwolle, onderwijzeres/lid gemeenteraad, op
25 augustus 1908 te Zwolle gehuwd met Bernard Isedor de Beer (Winschoten, 11 april 1874 –
Winschoten, 11 februari 1935), overleden op 25 januari 1943 te Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Vos-Themans (2.o)
e
3.q
Isdoor door Henry Joseph Vos, med. dr., geboren op 20 juli 1887 te Assen, huisarts/lid 2 Kamer,
wethouder gezondheidszorg Amsterdam 1921-1929 en 1933-1935, gehuwd met Margaretha
Slijper (Amsterdam, 21 juli 1887 – Londen, 2 april 1956), overleden op 1 februari 1943 te
50
Amsterdam.
3.r
Hendrik Koenraad Maurits Vos, geboren op 30 juli 1890 te Assen, gehuwd met Elsje van Collem
(Rotterdam, 2 juni 1894 – Auschwitz. 15 februari 1943), overleden op 15 februari 1943 te
Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Vos-van Gelder (2.p)
3.s
Hendrik Vos, geboren op 18 november 1880 te Assen, handelsreiziger, gehuwd op 11 mei 1906
te Beilen met Grietje Hiegenlich (Assen, 3 april 1876 – Beilen, 15 december 1920), hertrouwd op
23 november 1921 te Amsterdam met Saartje Hartogs (Heenvliet, 8 februari 1877 – Auschwitz, 8
oktober 1942), overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz.
3.t
Esther Jetje Vos, geboren op 18 september 1882 te Assen, gehuwd met Aron Kropveld
(Musselkanaal, 15 november 1884 – Stadskanaal, 17 augustus 1939), overleden op 23 november
1942 te Auschwitz.
3.u
Mourits Meijer Vos, geboren op 28 mei 1884 te Assen, gehuwd met Susanna Kattenburg
(Amsterdam, 31 augustus 1879 – Auschwitz, 15 oktober 1942), overleden op 15 oktober 1942 te
Auschwitz.
Generatie 4
Kinderen uit het huwelijk Kan-Elias (3.a)
4.a
Rosa Kan (Assen, 11 juni 1891 – Buenos Aires, 16 juni 1964)
Kinderen uit het huwelijk Bosman-Kan (3.c)
4.b
Felix Salomon Bosman (Rotterdam, 30 oktober 1889 – Auschwitz, 5 november 1942)
Kinderen uit het huwelijk van der Laan-Kan (3.d)
4.c
Max Alexander van der Laan, geboren op 2 maart 1892 te Assen, gehuwd met Carolina Sara
Menko (Enschede, 17 november 1892 – Sobibor, 23 mei 1943), overleden op 30 juni 1939 te
Rotterdam.
4.d
Alexander van der Laan, geboren op 26 november 1895 te Assen, musicus, ongehuwd,
overleden op 6 november 1942 te Mauthausen.
4.e
Rosa van der Laan, geboren op 26 november 1895 te Assen, gehuwd met dr. Abraham van der
Laan, directeur van het marktwezen in Amsterdam (Assen, 16 februari 1890 – Tröbitz
(Duitsland), 4 mei 1945), overleden op 16 april 1945 te Hagenow (Duitsland).
Kinderen uit het huwelijk Meijers-Menko (3.e)
4.f
Eduard Isaak Meijers, geboren op 21 maart 1889 te Almelo, overleden op 11 januari 1942 te
Mauthausen.
50
Zie voor hem: http://www.communityjoodsmonument.nl/person/204209/nl.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
56
4.g.
Jeanettte Meijers, geboren op 10 maart 1890 te Almelo, gehuwd met Salomon Davidson
(Beverwijk, 13 januari 1885 – Sobibor, 23 juli 1943), overleden op 19 november 1943 te
Auschwitz.
Kinderen uit het huwelijk Menko-Cohen (3.f)
4.h
Edo Menko, geboren op 20 februari 1987 te Enschede, overleden op .
4.i
Siegfried Hein Menko, geboren op 5 juni 1899 te Enschede, gehuwd met Ester Antonia Boas
(Rotterdam, 10 januari 1902 - ), overleden op .
Kinderen uit het huwelijk Davidson-Menko (3.i)
4.j
Meijer Davidson, geboren op 20 januari 1898 te Beverwijk, gehuwd met Jeanette Nathans
(Arnhem, 17 januari 1905 – Sobibor, 28 mei 1943), overleden op 28 mei 1943 te Sobibor.
Kind uit het huwelijk Menko-Polak (3.j)
4.k
Bertha Menko, geboren op 28 september 1903 te Enschede, longarts, overleden op 23 september
1943 te Auschwitz.
Kind uit het huwelijk Rijs-Meibergen (3.o)
4.l
Frieda Elise Rijs, geboren op 21 augustus 1907 te Rotterdam, manicure, gehuwd met Abraham
Maurits de Leef (Rotterdam, 11 februari 1898 – Centraal Europa, 31 maart 1944), overleden op
19 oktober 1942 te Auschwitz.
Kind uit het huwelijk de Beer-Meibergen (3.p)
4.m
Suze Elize de Beer, geboren op 11 mei 1910 te Winschoten, gehuwd met Johan Sally Marinus
Godschalk, werknemer borstelfabriek) (Assen, 18 november 1907 – Sobibor, 16 juli 1943),
overleden op 11 juni 1943 te Sobibor.
Kind uit het huwelijk Vos-van Collem (3.r)
4.n
Jetty Tilly Vos, geboren op 12 maart 1920 te Amsterdam, binnenhuisarchitect, overleden op 15
februari 1943 te Auschwitz.
Kind uit het huwelijk Vos-Hiegenlich (3.s)
4.o
Jacob Hendrik Vos, geboren op 15 juni 1913 te Beilen, analist, gehuwd met Jenny Zadoks
(Dordrecht, 20 mei 1905 – Sobibor, 16 juli 1943), overleden op 16 juli 1943 te Sobibor.
Kind uit het huwelijk Vos-Kattenburg (3.u)
4.p
Gretha Christina Vos, geboren op 7 oktober 1919 te Hannover, gehuwd met Abram Alfred Keijl
(Den Haag, 23 januari 1917 – Auschwitz, 30 september 1942), overleden op 30 september 1942
te Auschwitz.
Generatie 5
Kind uit het huwelijk van der Laan-van der Laan (4.e)
5.a
Hans van der Laan, geboren op 3 augustus 1922 te Amsterdam, overleden op 13 mei 1945 te
Bergen-Belsen.
Kind uit het huwelijk Davidson-Nathans (4.j)
5.b
Jacob Herbert Louis Davidson, geboren op 6 februari 1926 te Beverwijk, overleden op 28 mei
1943 te Sobibor.
Kinderen uit het huwelijk Godschalk-de Beer (4.m)
5.c
Hanneke Godschalk, geboren op 17 augustus 1935 te Assen, overleden op 11 juni 1943 te
Sobibor.
5.d
Herman Bernard Godschalk, geboren op 17 december 1937 te Assen, overleden op 11 juni 1943
te Sobibor.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
57
GENEALOGIE VAN DER WIJK-GODSCHALK
Zie http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/176.htm
e
1 generatie
Anthoni/y Jacobs van der Wijk, koopman, geboren te Redelmer, Würtzburg (Duitsland), zoon van Jacob
Hartog van der Wijk en Judik Hijmans, overleden op 27 oktober 1814 te Hoogeveen, oud 88 jaar,
begraven te Hoogeveen.
Gehuwd in 1764 te Hoogeveen met
Sebilla Godschalk (1824), geboren ± 1745 te Hoogeveen, dochter van Godschalk Israels en Ester
51
Markus, overleden op 24 januari 1824 te Assen, oud van 79 jaar; eigen grafsteen, nr. 280.
e
2 generatie
2.a
Hartog Anthonie van der Wijk, geboren op 8 maart 1766 te Hoogeveen, overleden op 9 maart
1847 te Hoogeveen.
Gehuwd met
Scheune Davids, geboren in 1781 te Bentheim, Hannover (Duitsland), dochter van David en
Johanna, overleden op 25 februari 1852 te Hoogeveen.
2.b
Israel Antonie/Anthony Jacobs van der Wijk, geboren op 25 augustus 1770 te Hoogeveen,
overleden op 12 februari 1845 te Assen; eigen grafsteen, nr. 285.
Gehuwd met
e
1 Rebekka Meyer Kan (1827), geboren in 1780 te Hoogeveen, dochter van Meijer Levij Kan en
52
Roosje Godschalk, overleden op 4 april 1827 te Assen, oud 46 jaar; eigen grafsteen, nr. 279.
e
2 Eva Noachs ten Brink, geboren op 17 september 1803 te Dwingeloo, dochter van Noach Levij
ten Brink en Vrouwgien Joseps, overleden op 26 augustus 1884 te Assen; eigen grafsteen, nr.
351.
2.c
Sara Anthony Jacobs van der Wijk, geboren in 1783 te Hoogeveen, overleden op 15 mei 1866 te
Leeuwarden.
Gehuwd met
Heijman Arons van Dijk, geboren op 29 oktober 177 te Gorredijk, zoon van Aron Salomons van
Dijk en Henderina Levi Leefsma, overleden op 31 juli 1856 te Leeuwarden.
2.d
Joseph/Jozef Antonie/Antony van der Wijk, geboren in 1787 te Hoogeveen, overleden op 30
maart 1865 te Veendam.
Gehuwd met
Trijntje Samuels van Dam, geboren op 31 augustus 1797 te Veendam, dochter van Samuel
Salomon van Dam en Frouke Izaak, overleden op 7 juli 1867 te Wildervank.
2.e
Godschalk van der Wijk, geboren op 13 februari 1788 te Hoogeveen
2.f.
Gerhardus van der Wijk, geboren op 20 oktober 1789 te Hoogeveen, overleden op 31 oktober
1846.
2.g
Abraham van der Wijk,
e
3 generatie
Hartog Anthonie (2a)
negen kinderen,
o.a.
3.a
Abraham van der Wijk, geboren op 11 december 1807 te Hoogeveen, overleden op 28 december
1880 te Assen; eigen grafsteen, nr. 345.
Gehuwd op 6 maart 1831 te Assen met
Eva Salomons Hiegenlich, geboren op 5 december 1799 te Assen, dochter van Salomon Israel
Hiegentlich en Mendel Jacobs Alexander, overleden op 15 januari 1890 te Assen.
51
52
http://joodsebegraafplaatsAssen.nl/wp-content/uploads/2012/03/grafstenen-Assen.pdf, ASN-003.
http://joodsebegraafplaatsAssen.nl/wp-content/uploads/2012/03/grafstenen-Assen.pdf, ASN-002.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
58
Israel Antonie (2b)
e
1 huwelijk, met Rebecca Meijer Kan
3.b
Jette Israel van der Wijk, geboren op 18 augustus 1809 te Assen, gehuwd met Harts Hartog Vos
(Dalfsen, 27 juli 1802 – Assen, 14 oktober 1884, eigen grafsteen, nr. 362), overleden op 1
november 1881 te Assen; eigen grafsteen, nr. 354.
3.c
Jacob Israel van der Wijk, geboren op 13 januari 1881 te Assen, gehuwd met Wilhelmina Rosalia
van Es (Meppel, 24 april 1804 – Meppel, 29 september 1870), overleden op 18 april 1879 te
Meppel.
3.d
Koenraad van der Wijk, koopman, geboren op 24 maart 1814 te Assen, overleden op 15 juli 1848
te Assen, oud 34 jaar; eigen grafsteen, nr. 286.
Gehuwd op 16 juli 1837 te Assen met
Helena/Leentje van Es, geboren op 20 september 1811 te Meppel, dochter van Salomon
Abraham Levy van Es en Claartje Elam Wolff, op 16 december 1849 hertrouwd met Hartog van
Mekeren, overleden ?.
e
2 huwelijk, met Eva Noach ten Brink
Zeven kinderen, o.a.
3.e
Noach van der Wijk, geboren op 2 september 1830 te Assen, ongehuwd, overleden op 9 mei
1864 te Assen; eigen grafsteen, nr. 292.
3.f
Anthony Israel van der Wijk, geboren op 30 november 1834 te Assen, gehuwd met Jeanette
Koopmans (Bolsward, 13 december 1846 – Wonseradeel, 25 mei 1914), overleden op 9 maart
1894 te Assen; eigen grafsteen, nr. 171.
3.g.
Louis van der Wijk, geboren op 3 november 1842 te Assen, overleden op 23 maart 1904 te
Assen; eigen grafsteen, nr. 211.
Gehuwd op 30 november 1874 te Munster, Hannover (Duitsland) met
Henriette Walbaum (Munster, 10 augustus 1850 – Assen, 1936, eigen grafsteen, nr. 210).
e
4 generatie
Abraham van der Wijk (3a)
4.a
Salomon van der Wijk, geboren op 14 juni 1834 te Assen, overleden op 14 juni 1834 te Assen.
4.b
Salomon van der Wijk, geboren op 4 december 1836 te Assen, commies Rijksbelasting, gehuwd
op 22 maart 1863 te Assen met Amalia Engers (Assen, 4 oktober 1840 – Amsterdam, 3 juli
1896), overleden op 30 april 1908 te Amsterdam
4.c
Hartog van der Wijk, geboren op 23 maart 1839 te Assen, ongehuwd, overleden op 8 januari
1878 te Assen; eigen grafsteen, nr. 309.
Jette Israel van der Wijk (3b)
4.d
Rebekka Vos, geboren op 11 oktober 1828 te Assen, overleden op 11 oktober 1828 te Assen.
4.e
Rebekka Vos, geboren op 8 februari 1830 te Assen, overleden op 26 februari 1899 te Assen.
Gehuwd op 14 juni 1868 te Assen met
Joseph Levie, geboren op 18 juli 1837 te Hoogezand, zoon van Salomon Samson Levi en
Carolina Jacobs, slager, overleden op 15 februari 1897 te Hoogezand.
4.f
Roosje Vos, geboren op 9 april 1831 te Assen, overleden op 18 juli 1879 te Assen.
Gehuwd op 15 december te Assen met
Sander Abraham Kan, geboren op 4 januari 1827 te Meppel, zoon van Abraham Salomon Levy
Kan en Klaartje Lazarus de Blaauw, overleden op 17 juli 1905 te Assen.
4.g
Israel Vos, geboren op 25 januari 1833 te Assen, overleden op 3 november 1838 te Assen.
4.h
Renetje Vos, geboren op 21 april 1834 te Assen, overleden op 15 april 1915 te Beverwijk.
Gehuwd op 2 augustus 1863 te Assen met
Izaak/Israel Menko geboren op 19 maart 1835 te Enschede, zoon van Jakob Izaks Menko en Bille
Heijmans, overleden op 19 mei 1884 te Enschede.
4.i
Hartog Meijer Harts Vos, geboren op 6 februari 1836 te Assen, overleden op 15 juni 1919 te
Assen.
Gehuwd op 8 oktober 1869 te Middelburg met
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
59
4.j
4.k
4.l
4.m
4.n
4.o
4.p
4.q
4.r
4.s
4.t
Rosalie Boasson, geboren op 12 februari 1844 te Middelburg, dochter van Izaak Boasson en
Alijda Frankfort, overleden op 3 december 1926 te Assen.
Elisabeth Vos, geboren op 7 juni 1837 te Assen, overleden op 18 juli 1838 te Assen.
Regina Elisabeth Vos, geboren op 20 augustus 1838 te Assen, overleden op 23 december 1839
te Assen.
Meyer Vos, geboren op 3 december 1839 te Assen, overleden op 25 februari 1931 te Assen.
Regina Elisabeth Vos, geboren op 21 februari 1842 te Assen, overleden op 1 april 1870 te
Assen.
Anthony Vos, geboren op 18 mei 1843 te Assen, tweeling, overleden op 25 november 1877 te
Assen.
Nathan Vos, geboren op 18 mei 1843 te Assen, tweeling, overleden op 29 juli 1873 te Assen.
Bernard Vos, geboren op 17 juni 1844 te Assen, overleden op 2 november 1914 te Amsterdam.
Gehuwd op 15 november 1885 te Amsterdam met
Rebecca van Buuren, geboren op 31 januari 1858 te Amsterdam, dochter van , overleden op 13
januari 1918 te Amsterdam.
Elisabeth Vos, geboren op 9 december 1845 te Assen, overleden op 10 december 1911 te
Zwolle.
Gehuwd op 26 januari 1876 te Assen met
Benjamin Meijbergen, geboren op 6 december 1849 te Almelo, zoon van Joseph Meijbergen en
Betje Hartog Vos, overleden op 2 februari 1913 te Zwolle.
Ferdinand Vos, geboren op 20 december 1847 te Assen, overleden op 30 december 1919 te
Amsterdam.
Gehuwd op 4 juni 1886 te Almelo met
Mathilde Themans, geboren op 22 april 1853 te Oldenzaal, overleden op 9 maart 1929 te
Amsterdam.
Koenraad Vos, geboren op 8 maart 1849 te Assen, overleden op 24 juli 1885 te Assen.
Gehuwd in 1880 te Amersfoort met
Christina van Gelder, geboren op 22 juni 1842 te Amersfoort, overleden op 20 november 1910 te
Gouda.
Eduard Jacob Vos, geboren op 27 mei 1851 te Assen, overleden op 29 september 1854 te
Assen.
Koenraad van der Wijk (3d)
4uv
Salomon Koenraad van der Wijk, geboren op 20 december 1838 te Assen, overleden op 5 januari
1839 te Assen.
4.v
Israel Koenraad van der Wijk, geboren op 26 juli 1840 te Assen, gehuwd op 12 juli 1875 te
Leeuwarden met Betje Dusmus (Leeuwarden, 15 november 1846 – Groningen, 22 april 1937),
overleden op 8 december 1893 te Meppel.
4.w
Carolina van der Wijk, geboren op 1 september 1843 te Assen, gehuwd op 24 april 1865 te
Meppel met Salomon Abraham Levi van Es (Meppel, 22 maart 1841 - ), overleden in 1919 te
Gouda.
Anthony Israel van der Wijk (3f)
4.x
Isidoor Alexander van der Wijk, geboren op 11 februari 1868 te Assen, overleden op
4.y
Adriana Emma van der Wijk, geboren op 7 juli 1869 te Assen, overleden op
4.z
Emma Betsy van der Wijk, geboren op 8 december 1871 te Assen, overleden op
Louis van der Wijk (3g)
4.aa
Rosa Emma Betty van der Wijk, geboren op 24 oktober 1875 te Assen, gehuwd op 2i augustus
1899 te Assen met Arnold Spanjaard (Amsterdam, 19 augustus 1864 – Amsterdam, 12 februari
1933), overleden op 5 maart 1945 te Sobibor.
4.bb
Ella Emilie Auguste van der Wijk, geboren op 19 juni 1879 te Assen, gehuwd op 14 oktober 1907
te Assen met Julius Nathan Andriesse (Vlissingen, 30 juni 1875 -), overleden op 7 oktober 1959
te Antwerpen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
60
4.cc
Arthur Isidore van der Wijk, correspondent, geboren op 6 april 1884 te Assen, gehuwd met Clara
Sophia Cats (Gouda, 1890 - ?), overleden in 1957 te Blackburn, Lancashire.
e
5 generatie
Salomon van der Wijk (4b)
5.a
Abraham Hartog van der Wijk, geboren op 23 mei 1863 te Assen, gehuwd op 6 november 1889
te Assen met Leentje Godschalk, overleden op 14 november 1934 te Hilversum.
De overige zeven kinderen uit dit huwelijk werden elders geboren, en zijn elders overleden.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
61
AANHANGSEL:
HET NAGESLACHT VAN JOZEPH MEIJER LEVIE,
BEGRAVEN OP DE JOODSE BEGRAAFPLAATS TE ASSEN
(jaartal, nummer)
Naam vermeld in Register van overlijden en begrafenis, bij genoemd jaartal,
onder vermeld nummer.
Generatie 1
Jozeph Meijer Levie, geboren op 12 november 1753 te Kassel (Duitsland), zoon van Meijer Levie en
Henderika Vries, overleden op 5 november 1837 te Eelde; begraven op de Joodse begraafplaats te
Assen, eigen grafsteen, nr. 283.
Gehuwd met
Rieka-Rika Gersons/Garsons Blok (ook vermeld als Henderika Karsen), geboren ± 1763 te Vollenhove,
overleden op 11 februari 1843 te Roden; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen
grafsteen, 282.
Generatie 2
Meijer Joseph Levie, (1867, geen nummer), geboren in 1794 te Eelde, zoon van Joseph Meijer Levie en
Rieke-Rika Blok, overleden op 26 maart 1867 te Vries, oud ± 72 jaar; begraven op de Joodse
53
begraafplaats te Assen.
Gehuwd met
Sieske-Susanna Koppel (1905, nr. 2), geboren op 2 augustus 1819 te Boerwinkel (Duitsland), dochter van
N.N. en N.N., overleden op 6 maart 1905 te Assen, oud 85 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats
54
te Assen.
Generatie 3
Henderika Levie (1925, nr. 3), geboren op 21 januari 1845 te Vries, dochter van Meijer Joseph Levie en
Susanna Koppel, overleden op 8 augustus 1925 te Assen; begraven op de Joodse begraafplaats te
Assen; eigen grafsteen, nr. 85.
Gehuwd met
Levie Leip, zich noemende Vos, geboren op 16 juli 1847 te Gieten, zoon van Salomon Levie Leip en
Jantje Frankforter, laatst woonachtig te Assen, overleden op 29 oktober 1942 te Westerbork; begraven
op de Joodse begraafplaats te Assen; eigen grafsteen, nr. 84.
Generatie 4
Aron Vos (1961, nr. 203), geboren op 9 augustus 1884 te Assen, zoon van Levie Leip, zich noemende
Vos, en Hinderika Levie, gehuwd geweest met Grietje Magnus (Smilde, 23 maart 1884 – Auschwitz, 29
oktober 1942), overleden op 28 maart 1961 te Assen, oud 76 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen
Generatie 5
Levie Vos (2008, nr. 217), geboren op 17 januari 1920 te Assen, zoon van Aron Leip en Grietje Magnus,
overleden op 14 december 2008 te Assen, oud 88 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te
Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
53
Vermeld in Grafregister 1852-1904; zie ook http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/2175.htm.
Gegevens ontleend aan overlijdensakte Assen, 1905, nr. 41. Volgens de huwelijksakte Eelde, 1843, nr. 3. trad
Meijer Levie in het huwelijk met Sieske of Suzanna Koppel, dochter van Jacob Koppel en Hanna Meijer; Suzanna zou
dan in 1824 te Sleen geboren zijn, en was ± 81 jaar oud bij haar overlijden.
54
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
62
Hendrika Meierina Levie (2008, nr. 215), geboren op 8 april 1919 te Assen, dochter van Benjamin Levie
en Flora Rozeveld, overleden op 20 februari 2008 te Assen, oud 88 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Ver(de)re familie
Generatie 1
Jozeph Meijer Levie, geboren op 12 november 1753 te Kassel (Duitsland), zoon van Meijer Levie en
Henderika Vries, overleden op 5 november 1837 te Eelde, begraven te Assen; eigen grafsteen.
Gehuwd met
Rieka-Rika Gersons/Garsons Blok (ook vermeld als Henderika Karsen), geboren ± 1763 te Vollenhove,
55
overleden op 11 februari 1843 te Roden; begraven.
Generatie 2
Hinderika Josephs Levie (Donderen, 22 september 1792 – Groningen, 3 maart 1833), gehuwd met
Joseph Leser Weinberg (Rheda, Duitsland, 1788 – Groningen, 11 april 1846).
Meijer Josephs Levie, zie hiervoor
Salomon Josephs Levie (Vries, 9 oktober 1797 – Eelde, 10 juli 1870); begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen.
Abraham Josephs Levie (Eelde, 1798 – Harderwijk, 10 oktober 1850).
Gerson Josephs Levie (Eelde, 4 februari 1801 – Roden, 26 oktober 1876), gehuwd met Betje Daniels
Elberg (Leek, 17 januari 1809 – Roden, 22 mei 1852); begraven te Leek, grafnr. 28.
Lea Josephs Levie (Eelde, 25 juli 1803 – Roden, 5 juni 1880), gehuwd met Samuel Jacobs Godschalk
(Schuttrup, Duitsland, 26 december 1793 – Roden, 29 juni 1852); begraven te Leek, grafnr. 69.
Benjamin Josephs Levie (Eelde, 1804 – Algiers, 1855), gehuwd met Hanna Elshof (Leek, 12 april 1809 –
Paterswolde, 12 februari 1834).
Mozes Josephs Levie (Eelde, 24 juni 1808 – Eelde, 8 augustus 1837), begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen.
Jakob Josephs Levie (Eelde, 25 december 1809 – Eelde, 27 november 1881); begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen.
Gehuwd met
Sara Mozes van der Kaars (Gorredijk, 26 augustus 1814 – Bovensmilde, 21 september 1889).
Isak Josephs Levie (Eelde, 18 november 1812 – Eelde, 7 augustus 1822); waarschijnlijk begraven op
de Joodse begraafplaats te Assen.
Generatie 3
Hinderika Levie
Betje Jozef Weinberg, dochter van Hinderika Josephs Levie en Joseph Lezer Weinberg (Eelde, 25
december 1829 – 19 november 1898); begraven op de Joodse begraafplaats te Assen.
55
Zie voor de Rodense tak: G.J. van Klinken en J.H. de Vey Mestdagh: De joodse gemeenschap in het Groninger
Westerkwartier, Peize en Roden, Groningen (Vrienden van het Rijksarchief Groningen) 1985, p. 262-263.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
63
Meijer Levie
Abraham Levie (1929, nr. 9), geboren op 22 februari 1878 te Leek, zoon van Meijer Levie en Catharina
Zeehandelaar, ongehuwd, overleden op 6 december 1929 te Apeldoorn, oud 51 jaar; eigen grafsteen.
Gerson Levie
Jozef Gersons Levie (Roden, 3 juli 1828 – Leek, 23 februari 1910); begraven te Leek, grafnr. 42.
Daniel Gerson Levie (Roden, 27 december 1829 – Roden, 12 februari 1830).
Salomon Gerson Levie, geboren op 18 maart 1831 te Roden, zoon van Gerson Josephs Levie en Betje
Daniels Elberg, overleden op 21 mei 1888 te Assen; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen;
eigen grafsteen.
Gehuwd met
Siphora Polak (1910, nr. 6), geboren op 25 juni 1840 te Veendam, dochter van Heije Levie Polak en Eva
Jacobs Cohen, overleden op 29 september 1910 te Assen, oud 70 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Beeltje Gersons Levie (Roden, 9 oktober 1832 – Rijssen, 8 juli 1914).
Daniel Gersons Levie (1915, nr. 2), geboren op 25 november 1834 te Roden, zoon van Gerson Josephs
Levie en Betje Daniels Elberg, landbouwer, overleden op 19 mei 1915 te Assen, oud 80 jaar; begraven
op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Martha Polak (1903, nr. 6), geboren op 28 januari 1837 te Wildervank, dochter van Isak Nathans Polak en
Bettje Mozes van Cleef, overleden op 10 augustus 1903 te Assen, oud 66 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Rika Gersons Levie (Roden, 23 maart 1836 – Lochem, 18 februari 1917).
Reina Levie (1922, nr. 3), geboren op 17 september 1837 te Roden, dochter van Gerson Josephs Levie
en Betje Daniels Elberg, overleden op 28 april 1922 te Assen, oud: 84 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Abraham van Oosten (1909, nr. 5), geboren op 23 mei 1831 te Gieten, zoon van Salomon van Oosten en
Roosje Frankforter, overleden op 2 augustus 1909, oud 78 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats
te Assen, eigen grafsteen.
Moses Gersons Levie (1921, nr. 5), geboren op 12 september 1839 te Roden, zoon van Gerson Josephs
Levie en Betje Daniels Elberg, overleden op 4 november 1921 te Assen, oud 82 jaar; begraven op de
Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Anna Bendiks (1924, nr. 2), geboren op 15 juni 1850 te Veendam, dochter van Philippus Benjamins
Bendiks en Marrigje Levie Polak, overleden op 24 maart 1924 te Assen, oud 73 jaar; begraven op de
Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Hester Levie (1912, nr. 6), geboren op 5 maart 1841 te Roden, dochter van Gerson Levie en Betje Elberg,
overleden op 23 september 1912 te Assen, oud 71 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te
Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Machiel Godschalk, geboren op 2 februari 1842, zoon van Mozes Godschalk en Leentje Heimans
Leefsema, overleden op 27 januari 1926 te Assen; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen,
eigen grafsteen.
Meijer Levie (1915, nr. 1), geboren op 13 november 1842 te Roden, zoon van Gerson Levie en Betje
Elberg, overleden op 11 januari 1915 te Assen, oud 72 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te
Assen, eigen grafsteen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
64
Gehuwd met
Catharina Zeehandelaar (1940, nr. 10), geboren op 10 december 1853 te Harderwijk, dochter van
Abraham Israel Zeehandelaar en Rosina van Hamborg, overleden op 31 december 1940 te Assen, oud
87 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Lena Gersons Levie (Roden, 6 november 1848 – Hoogeveen, 6 oktober 1922), gehuwd met Samuel van
Rhijn
Benjamin Levie
Joseph Levi, zoon van Benjamin Josephs Levie en Hanna Salomons Elshof (Eelde, 2 december 1829 –
Hoogeveen, 9 maart 1900), gehuwd met Betje Breebaard (Hoogeveen, 30 juli 1828 - ).
Salomon Levi, zoon van Benjamin Josephs Levie en Hanna Salomons Elshof (Eelde, 24 mei 1832 - ),
gehuwd met Rachel Breebaard (Hoogeveen, - ), hertrouwd met Rebekka Zilverberg (Hoogeveen, - ).
Generatie 4
Salomon Gersons Levie
Jakob Levie (1913, nr. 6), geboren op 1 maart 1873 te Smilde, zoon van Salomon Gerson Levie en
Siphora Heije Polak, overleden op 26 augustus 1913 te Assen, oud 40 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Leentje Godschalk, geboren op 26 mei 1874 te Roden, dochter van Machiel Godschalk en Hester Levie,
overleden op ?; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gerson Levie (1931, nr. 7), geboren op 8 augustus 1863 te Kloosterveen (Smilde), zoon van Salomon
Gersons Levie en Siphora Polak, ongehuwd, overleden op 14 december 1931 te Assen, oud 68 jaar;
begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Daniel Gersons Levie
Gerson Levie (1930, nr. 8), geboren op 28 februari 1862 te Terheijl (Roden), zoon van Daniel Gerson
Levie en Martha Polak, overleden op 27 november 1930 te Assen, oud 68 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Maria Norden, geboren op 11 augustus 1873 te Groningen, dochter van Calmer Norden en Kaatje Fortuin,
overleden op 1 december 1942 te Auschwitz.
Izaäk Levie (1941, nr. 8), geboren op 1 oktober 1867 te Noordbarge, gemeente Emmen, zoon van Daniel
Gerson Levie en Martha Polak, overleden op 28 september 1941 te Assen, oud 73 jaar.
Gehuwd op 16 november 1899 te Amsterdam met
Judith van der Tonge, geboren op 27 januari 1873 te Amsterdam, dochter van Levie Lammert van der
Tonge en Elsje Soesman Rudelsheim, overleden op 12 oktober 1942 te Auschwitz.
Joseph Levie (1935, nr. 7), geboren op 27 juli 1870 te Noordbarge (Emmen), zoon van Daniel Gerson
Levie en Martha Polak, ongehuwd, overleden op 14 juni 1935 te Assen, oud 64 jaar; begraven op de
Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Mozes Gersons Levie
Philippus Levie (1932, nr. 6), geboren op 2 januari 1878 te Assen, zoon van Mozes Levie en Anna
Bendiks, schoenmaker, overleden op 3 oktober 1932 te Assen, oud 54 jaar; begraven op de Joodse
begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Eva de Lange (1935, nr. 6), geboren op te Utrecht, dochter van Jakob de Lange en Sara de Hartogh,
Gehuwd geweest met Philippus Levie, overleden op 30 april 1937 te Assen, oud 51 jaar; begraven op de
Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
65
Meijer Gersons Levie
Beela Levie (1964, nr. 204), geboren op 7 juli 1886 te Leek, dochter van Meijer Levie en Catharina
Zeehandelaar, gehuwd op 2 augustus 1917 te Assen met Levie Gudema, overleden op 23 september
1964, oud 78 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Gehuwd met
Levie Gudema (1968, nr. 205), geboren op 31 januari 1885 te Onstwedde, zoon van Aron Gudema en
Betje Schaap, gehuwd op 2 augustus 1917 te Assen met Beela Levie, overleden op 22 december 1968,
oud 83 jaar; begraven op de Joodse begraafplaats te Assen, eigen grafsteen.
Zie voor de vele leden van de familie Levie, die niet op de Joodse begraafplaats te Assen begraven
werden, omdat zij omkwamen in het concentratiekamp:
http://joodsebegraafplaatsassen.nl/soorten/gedeporteerden/,
onder de familie naam Levie.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
66
EVENTUEEL VERVOLG
Zou er een vervolg op dit overzicht komen, dan moeten in ieder geval genealogieën van de onderstaande
families gegeven worden:
Markus Jacobs Godschalk, geboren op 24 april 1876 te Hoogeveen, overleden op 4 februari 1838 te
Assen.
Gehuwd op 1 december 1825 te Gorredijk met
Gouda Abrahams Koopman, geboren op 15 mei 1804 te Gorredijk, dochter van Abraham Kalmans
Salomons Koopmans en Sara Davids Leefsma, geboren op 15 mei 1804 te Gorredijk, overleden op 10 juli
1872 te Assen.
Eerste vermelding: 21 januari 1835, geboorte van het vierde kind, Mozes Godschalk.
Hartog Mozes, geboren op 24 januari 1781 te Hattum (Duitsland), overleden op 25 februari 1858 te
Assen.
Gehuwd met
Esther Machiels Scheler, geboren op 30 oktober 1788 te Amsterdam, dochter van Machiel Scheler en
Bruintje N.N., overleden op 22 juni 1868 te Assen.
Eerste vermelding: 9 juli 1837, huwelijk tweede dochter, Klaartje/Clara Hartog Mozes.
Samuel van Zuiden, geboren op 1 maart 1811 te Hoogeveen, zoon van Meijer Marcus Godschalk van
Zuiden en Vrouwgien Gompert van Messel, overleden op 3 april 1892 te Assen.
Gehuwd op 13 mei 1838 te Assen met
Hinderientje Heimans van Hasselt, geboren op 28 januari 1818 te Boertange, dochter van Heiman
Heimans Hartog van Hasselt en Saartje Hartog van Stedum, overleden op .
Eerste vermelding: 21 februari 1839, geboorte van het eerste kind, Frouchien van Zuiden.
Jonas Mozes van Oosten, geboren op 5 juli 1805 te Borger, zoon van Mozes Levie van Oosten en Feile
Salomons, overleden op 23 december 1886 te Assen.
Gehuwd op 14 augustus 1835 te Gieten met
Sara Abrahams Frankforter, geboren op 19 mei 1818 te Winschoten, dochter van Abraham Arons
Frankforter en Meintje Simons de Jonge, overleden op 26 juni 1890 te Assen.
Eerste vermelding: 4 oktober 1841, geboorte vierde kind, Salomon van Oosten.
Jozef Salomons Cohen, geboren op 25 december 1810 te Dwingeloo, overleden op 20 december 1885
te Assen.
Gehuwd op 19 maart 1840 te Rolde met
Hendrina Levie Lezer, geboren op 25 maart 1818 te Rolde, overleden op 3 oktober 1855 te Assen.
Eerste vermelding: 13 november 1841, geboorte eerste kind, Jacob Cohen.
Izak Behr, geboren op 15 november 1818 te Hoogezand, overleden op 4 juni 1888 te Assen.
Gehuwd op 29 oktober 1841 te Assen met
Clara Mozes, geboren op 30 december 1818 te Assen, dochter van Hartog Mozes en Esther Machiels
Scheren, overleden op 1 december 1860 te Assen.
Eerste vermelding: 21 maart 1842, geboorte eerste kind, Hartog Behr.
Jacob Nathans, geboren op 27 juni 1814 te Emmen, zoon van Nathan Nathans en Betje Jacobs Lezer
(Vries, 6 juni 1791 – Assen, 14 augustus 1872), overleden op 22 juni 1898 te Assen.
Gehuwd op 15 april 1844 te Oude Pekela met
Clara/Klaartje Philip Polak, geboren op 24 mei 1813 te Oude Pekela, dochter van Philippus Mannas Polak
en Bloempje/Bloemke Jozefs/Josephs, overleden op 11 januari 1904 te Assen.
Eerste vermelding: 26 juni 1845, geboorte eerste kind, Nathan Nathans.
Salomon Salomons Cohen, geboren op 3 februari 1813 te Dwingeloo, zoon van Salomon Salomons
Cohen en Judik/Judikje Josephs Cohen, overleden op 7 januari 1864 te Assen.
Gehuwd op 29 maart 1856 te Oude Pekela met
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
67
Gehuwd op 12 februari 1844 te Gorredijk met
Sara Benjamins Levi Leefsma, geboren op 2 juni 1821 te Gorredijk, dochter van Benjamin Bendit Davids
Leefsma en Froukje/Fraadche Zadoks van Leer, overleden op 28 februari 1855 te Assen
Eerste vermelding: 13 november 1845, geboorte eerste zoon, doodgeboren.
Salomon van Oosten, geboren op 10 juni 1800 te Borger, zoon van Mozes Levie van Oosten en Feile
Salomons, overleden op 10 september 1857 te Assen.
Gehuwd op 12 juni 1828 te Winschoten met
Roosje Abrahams Frankforter, geboren op 8 februari 1807 te Winschoten, dochter van Abraham Arons
Frankforter en Froontje Freerks Engers, overleden op 20 april 1865 te Assen.
Eerste vermelding: 4 maart 1846, geboorte zevende kind, Mina van Oosten.
Joodse begraafplaats Assen,
Assense genealogieën
68
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards