Dag van de Genetische Diversiteit Programma

advertisement
Dag van de Genetische Diversiteit
Datum: Vrijdag 11 november 2016
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Plaats: Ouwehands Dierenpark Rhenen, Grebbeweg 111, 3910 AA Rhenen
Programma
9.00
9.30 – 10.40
10.40 – 11.20
11.20 – 12.20
12.20 – 13.50
13.50 – 14.30
14.30 – 16.15
16.15 – 17.30
Koffie/thee/inloop
Genetische bronnen: beleidsrelevantie en internationaal perspectief
Johan Gatsonides
Maatschappelijke en politiek relevantie van genetische
Ministerie van EZ – Directie ELVV
bronnen en agro-biodiversiteit
Sipke Joost Hiemstra
Behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen:
CGN – Wageningen University & Research
rol en ambitie van het CGN
Arnold van Vliet,
Hoe zetten we agrobiodiversiteit op de kaart?
Wageningen University
Bert Visser
Genetische bronnen: een sociologisch perspectief
CGN – Wageningen University & Research
Pauze
Genetische diversiteit in het veld en op het bord
Stichting Zeldzame Huisdierrassen / Stichting
Toekomst van ons nationaal levend cultureel erfgoed.
de Oerakker / Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren
Sven de Vries
In situ conservering boompopulaties in Europees
CGN – Wageningen University & Research
perspectief
Peter Brul,
Biodiversiteit in de voedselketen
Ark van de Smaak van Slow Food Nederland
Lunch
Technologische ontwikkelingen, wat dragen ze bij aan behoud en duurzaam gebruik van genetische
bronnen?
Spreker nog niet bevestigd
De impact van technologische ontwikkelingen op de
plantenveredeling, hoe zien plantengenenbanken er over
10 jaar uit?
Kor Oldenbroek
De impact van genomics op dierlijke genenbanken
CGN – Wageningen University & Research
Interactie
Afronding en borrel
U bent van harte welkom om op deze dag aanwezig te zijn. Deze dag is een initiatief van Centrum voor Genetische Bronnen,
Nederland (CGN – Wageningen University & Research). Indien u vragen hebt, neemt u dan contact op met het CGN – Wageningen
University & Research: S.J. (Sipke Joost) Hiemstra (0317-480506, [email protected]) of A.H. (Rita) Hoving (0317-480510,
[email protected])
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards