octave vandeweghe nl

advertisement
OCTAVE VANDEWEGHE
Octave Vandeweghe (°1988 B) studeerde juweelontwerp & edelsmeedkunst aan Sint-Lucas in
Antwerpen bij Hilde De Decker. Aanvankelijk toont hij weinig interesse voor edelstenen.
Hij interesseert zich voor de evolutie, betekenis, vorm en functie, de benaming en relatie met
het lichaam, de context, ... van het alledaagse gebruiks-, design- of kunst-object. “Ik wil terug
gaan naar dat moment waar de samenleving ons oplegt hoe we naar de dingen moeten kijken”,
stelt hij. “Ik verwonder me over welke betekenis een ding draagt ten opzichte van ons
alledaagse leven. De potentie aan poëzie die uit die houding voortvloeit, leidt mij tot de
interpretatie van de objecten”, vertelt hij.
Zijn fascinatie voor edelstenen groeide toen hij de gelijkenis zag tussen messen uit vuursteen
uit de prehistorie en gefacetteerde edelstenen. “Daar kwam een project uit voort”, vertelt hij.
“De titel ervan is ‘A Brilliant Cut’. Dat is de naam voor de meest typische manier waarop
diamanten geslepen worden. Bij mij refereert ‘brilliant’ naar de edelsteen en de ‘cut’ naar het
mes. Het mes is het eerste gebruiksvoorwerp dat bewust is vervaardigd door de mens om te
overleven. In die zin is het een noodzakelijk object. De edelsteen is voornamelijk een object
van schoonheid. De edelsteen wordt voorzien van facetten ter bevordering van zijn schittering
en zijn schoonheid. De combinatie van gefacetteerde edelsteen, mes en bestek brengt
begrippen als schoonheid en functie samen. Schoonheid wordt functie en functie wordt
schoonheid.”
In zijn objecten zoekt Octave graag de grens op. De grens tussen functie en schoonheid, maar
ook die tussen de natuurlijke evolutie van de edelstenen en de menselijke ingreep van het
maken van bestek. Naast natuurlijke edelstenen gebruikt hij ook gecultiveerde, door de mens
gemaakte edelstenen. Hij combineert een gecultiveerde robijn met het gesteente waarin
robijnen op natuurlijke wijze ontstaan. Hij werkt met synthetische gegroeide stenen die er
natuurlijk uitzien, en vice-versa.
Het ideaal van een edelsteen vandaag is een overbewerkte steen als een diamant: een boel
perfecte facetten maar volkomen transparant en schijnbaar zonder substantie. Vandeweghe
daarentegen werkt graag met de groeilijnen, de inclusies, de barsten in de edelstenen omdat hij
graag het gevoel van de ‘steen’ wil behouden. Hetzelfde geldt voor de manier waarop hij de
stenen bewerkt. In sommige objecten laat hij de structuren van het slijpwiel staan en gebruikt
ze net als met de lijnen van het natuurlijke groeiproces om ermee te spelen.
Vandeweghe toont zijn objecten in een installatie waarvan de objecten deel uitmaken. Elk stuk
is gevat in een houder van staaldraad – alsof het een artefact is uit een archeologisch museum.
Modellen in staaldraad verwijzen naar stukken die de collectie van dit imaginaire museum in
de toekomst zouden kunnen vervolledigen.
Marc HOLTHOF, februari 2016
Download