MARIA TESSELSCHADE PRIJS 2016 Jury rapport De voorzitter van

advertisement
MARIA TESSELSCHADE PRIJS 2016
Jury rapport
De voorzitter van de jury heeft de meningen van de juryleden geïnventariseerd.
De conclusies zijn:
Alle genomineerden zijn inspirerende vrouwen die voldoen aan de gestelde criteria.
Zij zijn een voorbeeld voor andere vrouwen. Zij hebben op een bijzondere manier hun
doel verwezenlijkt. Vaak tegen de stroom in, onder moeilijke persoonlijke omstandigheden
en tegenwerking van verschillende kanten.
Kernwoorden die vaak werden genoemd zijn, kracht en doorzettingsvermogen.
De persoonlijke verhalen waren meer dan indrukwekkend.
Marijke Roelofsen moest al vroeg op eigen benen staan en na een jeugd in Portugal,
als 18 jarige veel zelfstandigheid aan de dag leggen. Zonder familie in Nederland heeft ze
de studies rechten en gerechtstolk voltooid en haar eigen bedrijf opgericht. Een doorzetter
die op eigen kracht haar doel heeft bereikt.
Willemijn van Werkum is na een scheiding in de bijstand terecht gekomen en als
moeder van drie kinderen op latere leeftijd een HBO studie begonnen. Zij is nu al weer 7
jaar werkzaam bij de penitentiaire inrichting in Vught en actief raadslid van D66. Zij is een
voorbeeld voor haar kinderen geweest die ook alle drie zijn gaan studeren.
Corina Schaap, alleenstaande moeder van vier kinderen.
Na haar scheiding is ze gestart met de opleiding tot verloskundige, maar had grote
financiële problemen door schulden van haar 2de partner. Intussen werkt zij als
verloskundige en heeft zich als een trotse sterke vrouw met veel doorzettingsvermogen
omhoog weten te werken.
Jolijn Creutzberg onderscheidt zich van de andere
kandidaten door het voor anderen mogelijk te maken economische zelfstandig te worden.
Door het bieden van werk en scholing schept ze mogelijkheden voor vrouwen met grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit in de context van duurzaam hergebruik van materialen.
Lativa El Ouali is een alleenstaande moeder die
onder moeilijke financiële en organisatorische omstandigheden de studie aan de PABO
heeft afgerond. In 2012 richtte zij het Peutercollege op in Rotterdam en biedt op basis van
de door haar ontwikkelde methodiek, een intensief pedagogisch programma aan voor 2 en
3-jarigen. Dit onderwijsconcept sluit aan bij de visie van de onderwijsraad en biedt werk
aan 35 medewerkers.
De winnares van de Maria Tesselschade Prijs 2016 is: Lativa El Ouali
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards