flyer fysio.indd - Fysiotherapie Flevowijk

advertisement
FY SIOTH ERAPIE
F Y S I OT H ER A P IE
Fysiotherapie Flevowijk is sinds 15 jaar gevestigd aan de Wortmanstraat 107. De praktijk
heeft een gemoedelijk karakter en kenmerkt
zich door een persoonlijke benadering, waardoor aandacht en respect voor de patiënt
centraal staan.
WERKWIJZE
Bij de eerste afspraak wordt door middel van
een gesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek informatie verzameld over uw gezondheidsprobleem. Met deze gegevens wordt dan
in overleg met u een behandelplan opgesteld.
Er wordt uitgegaan van de hulpvraag van de
patiënt waarbij daarnaast ook aandacht wordt
besteed aan de oorzaak van de klachten en het
gevolg hiervan op houding en beweging.
De meeste patiënten worden behandeld voor
stoornissen en beperkingen bij dagelijks terugkerende activiteiten. Dit kan het geval zijn bij
rug-en nekklachten, knieklachten, het revalideren na een operatie etc. Deze klachten kunnen
acuut zijn maar ook chronisch van karakter
zijn. Activeren, begeleiden en adviseren van
de patiënt zodat de normale bezigheden weer
kunnen worden hervat maakt deel uit van de
behandeling.
Indien noodzakelijk kunnen ook behandelingen
aan huis worden gegeven.
De praktijk is gespecialiseerd in AOT (Adem-en
OntspanningsTechnieken)waarbij mensen kunnen leren om hun eigen spanning te regelen via
aandacht, houding, beweging en ademhaling.
BELANGRIJK OM TE WETEN
De behandeling kan plaatsvinden na verwijzing door uw (huis)arts, maar u
kunt zich ook rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden voor het maken van
een afspraak, waarbij eerst wordt gescreend of de klachten berusten op een
aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat, die met fysiotherapie
gunstig kunnen worden beïnvloed.
Behandelingen die worden vergoed door een aanvullende ziektekostenverzekering worden rechtstreeks in rekening gebracht bij uw ziektekostenverzekeraar. Voor behandelingen die niet door een verzekering gedekt worden krijgt u
een rekening toegestuurd.
In de praktijk houden wij ons aan de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), en er wordt een gelijkwaardige verhouding tussen patiënt en
fysiotherapeut gewaarborgd.
Uw gegevens worden verwerkt volgens de regels van de wet op de privacy.
Wij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie.
In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen van het KNGF.
Wij zijn BIG geregistreerd.
In de praktijk worden bepaalde huisregels gehanteerd, deze vindt u in de wachtkamer.
Een afspraak dient minimaal 24 uur tevoren te worden afgezegd. Bij niet op tijd
afzeggen wordt 75% van de behandelkosten in rekening gebracht.
Bij eventuele klachten kunt u zich wenden tot het Koninklijk Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF) via www.kngf.nl.
Uit hygiënisch oogpunt wordt u verzocht een handdoek mee te nemen.
Fysiotherapie Flevowijk
Wortmanstraat 107
8265 AB Kampen
Telefoon: 038-33 170 70
Mailadres: [email protected]
De openingstijden van de praktijk zijn:
Maandag
8.00 uur - 18.00 uur
Dinsdag
8.00 uur - 13.00 uur
Woensdag
Gesloten
Donderdag
8.00 uur - 18.00 uur
Vrijdag
8.00 uur - 13.00 uur.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards