Sport en Lifestyle

advertisement
VITALTEITSCENTRUM
CORUS
kansen en uitdagingen
Heliomare
Sport en Lifestyle
Sport en Lifestyle
Relatie met Achmea
2B Fit!
Sport en Lifestyle
werkt met experts op ieder vakgebied
Bewegingswetenschappers
Gedragswetenschappers
Sportfysiotherapeuten NOC-NSF
Trainers ALO (Hbo)
Trainers CIOS (Mbo)
en…
Sport en Lifestyle
Heliomare is European Host van de
American College of Sports Medicine
Exercise Specialist
Certificeringsinstelling voor Europa
Exercise Specialist
HBO opleiding
minimaal 4 jaar werkervaring
een geldig CPR-diploma
Sport en Lifestyle
At risk?
Vanuit re-integratieprogramma
Via arbodienst / bedrijfsarts
Via management
Zelfmelders
?
Sport en Lifestyle
Centrale intake
Multidisciplinaire screening
Indicatie / contra-indicatie
Sport en Lifestyle
Stijgen op de gezondheidsladder
Vermindering ziekteverzuim(kans)
Fysieke vooruitgang
Lifestyle verbetering
Maar vooral:
gedragsmatige verankering
Duurzaam!!
Sport en Lifestyle
‘Satelite concept’
1.Persoonsgebonden training
2. Kennismaking met totale aanbod
3. Definitieve programma keuze
Sport en Lifestyle
Aanbod:
Fysiotherapie, eerste lijn
Personal fitness
Themaprogramma’s
Sport en Lifestyle
Fysiotherapie, eerste lijn
Laag drempelig
Dichtbij het werk
Korte lijn met bedrijfsarts en huisarts
Deskundig
Geen chroniciteit, eigen verantwoording
Snelle doorverwijzing
Advisering
Sport en Lifestyle
Personal fitness
Individueel maatwerk / graded activity
Respect voor aandoening/blessure
Life-ViVa of polarsystem
Ploegendienst
‘specials & workshops’
Sport en Lifestyle
Themaprogramma’s
Specifiek aanbod voor doelgroepen:
Lucht en longen
Hart en bloedvaten
Stressen en relaxen
Eten en zweten
Energie in balans
Suiker in balans
Sport en Lifestyle
Indoor / outdoor
Lunchwandelen
Nordic walking +
Faciliteiten voor sportgroepen
Sport en Lifestyle
Specials/workshops
Voedingsadvies
Blessureadvies
Ontspanning
Sportadvies
Stoppen met roken
Sport en Lifestyle
Specials/workshops
Actief zitten
Ergonomie op de werkplek
Stress-signalering voor leidinggevenden
Empowerment
Sport en Lifestyle
‘Satelite concept’…
Weer plezier in bewegen
Vitale medewerker in een gezond bedrijf
Een duurzame relatie
Een duidelijke win-win
Wat willen zij van ons?
1. Help mij met het in kaart brengen van de
restcapaciteiten van de cliënt (en geen patiënt) zowel
fysiek als psychomentaal (arbeidsonderzoek)
2. Schets omtrent deze cliënt een reëel
arbeidsperspectief (arbeidsonderzoek)
3. Help mij deze cliënt terug te plaatsen in eigen werk (reintegratie eerste spoor)
4. Indien dit niet meer mogelijk is, plaats mijn cliënt in
een passende werkomgeving elders
(re-integratie tweede spoor)
5. Help mij deze cliënt aan het werk te houden
(jobcoaching)
6. Help mij voortijdige uitval van cliënt uit het
arbeidsproces te voorkomen (preventie)
Arbeidsonderzoek
Fysiek
• Onderzoek fysieke
werkcapaciteit
• Quickscan/screening
• Fysieke worksamples
• Werkplek aanpassing
Mentaal
• Consult pycholoog
• Psychodiagnostisch onderzoek
• Neuropsychologisch onderzoek
• Mentaal
belastbaarheidsonderzoek
Arbeidstraining
•
•
•
Fysieke arbeidsgerichte training
Multidisciplinaire arbeidstraining
Vitaliteitstraining
Arbeidstoeleiding
•
•
Jobcoaching
Specialistische outplacement
Professionals
Fysiek
• revalidatiearts
• neuroloog ©
• bewegingswetenschapper
• manueeltherapeut
• sportfysiotherapeut
• bedrijfsfysiotherapeut
• bewegingsagoog
Professionals
Psychomentaal
• psychiater ©
• arbeid & organisatiepsycholoog
• arbeid & gezondheidspsycholoog
• neuropsycholoog
• functieleerpsycholoog
• Jeugdpsycholoog
• maatschappelijk werker
• psychodiagnostisch werker
• beroepskeuzeadviseur
Professionals
Arbeid
• verzekeringsarts ©
• arbeidsdeskundige ©
• reïntegratiedeskundige
• jobcoach
• mediator
• bedrijfsadviseur
Onderwijs
• vakdocenten
• leermeesters
Casus inbrengen
Opdrachtgever
Accountmanager
Expertiseteam
Arbeidstraining
Arbeidsonderzoek
één rapportage
Arbeidstoeleiding
Vitaliteitsprogramma
Doelen:
• Blijvend vitale werknemer, zowel fysiek als mentaal
• Besparing op personeelskosten
• Verhogen belastbaarheid, fysiek én mentaal
• Optimaal functioneren
• Goed werkgeversschap
Doelgroep
• Regelmatig kort verzuim of dreigend verzuim
• Indicatie door leidinggevende, P&O, Arbodienst of
werknemer zelf
• Neerwaartse spiraal in functioneren
• Dreigende of feitelijke onbalans tussen
belasting - belastbaarheid
• Ongezonde levensstijl
De training
• 12 weken, twee dagdelen per week
• Fysieke training: tweemaal per week, anderhalf
uur per keer
• Groepsbijeenkomsten: twee maal per
week, anderhalf uur per keer
• Opdrachten voor thuis
Onderdelen
•
•
•
•
•
•
•
•
o.m.
Trainingsleer
Belasting-belastbaarheid
Omgaan met spanning
Rust en herstel
Voeding en levensstijl
Wat inspireert mij?
Accepteren dat je ouder wordt
Conditiebehoud en hoe nu verder
Download