Verkoop beneden de kostprijs - Vereniging voor Mededingingsrecht

advertisement
Verkoop beneden inkoopprijs
Standpunt EZ en LNV
28 september 2005
mr F.A. Vreedenburgh
Ministerie van Economische Zaken
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Mededingingsregels
• Verkoop beneden kostprijs in beginsel
toegestaan
• Alleen verboden (art. 24 Mw) indien:
- Economische machtspositie
- Misbruik: predatory pricing (Akzo-arrest;
Tetra Pak II-arrest)
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Oordeel NMa
• Supermarkten in Nederland hebben geen
economische machtspositie op afzetmarkt
• Lagere prijzen in voordeel consumenten
• Inkoopvoordelen worden doorgegeven
• Conclusie:
- Geen overtreding Mededingingswet
- Geen aanpassing Mededingingswet
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Argumenten bedrijfsleven voor een
verbod
• Afkalving aantal supermarkten tegengaan
• Voorzieningen voor consumenten in
stand houden
• Druk van supermarkten op producenten
verminderen
• Vraag: kan een verbod daartoe bijdragen?
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Effectiviteit
• Bij eventueel verbod:
- Hogere prijzen voor sommige artikelen
- Nog steeds grote verkoopprijsverschillen
- Geen rem op afkalving supermarkten
- Geen bijdrage aan voorzieningenniveau
- Druk supermarkten op producenten blijft
• Conclusie: effectiviteit onwaarschijnlijk
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Globaal twee verbodssystemen
• Duitsland
- überlegener Marktmacht t.o.v.mkb-concurrent
- Inkoopprijs:lijstprijs-kortingen+inkoopkosten
• Franse systeem:
- Niet afhankelijk van marktmacht
- Inkoopprijs=factuurprijs+transportkosten
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Opmerkingen bij Duitse systeem
• Aan de ene kant:
- Houdt rekening met markteffecten
- Inkoopvoordelen naar consument
• Aan de andere kant:
- Hoe controleer je eindejaarskortingen?
- Ontduiking mogelijk; naleving niet hoog
- Toename druk supermarkten op producenten
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Opmerkingen bij Franse systeem
• Aan de ene kant:
- Beter controleerbaar (factuurprijs)
- Regime wordt als repressief ervaren
• Aan de andere kant:
- Deel kortingen blijft bij supermarkten
- “Back margins” voor supermarkten
- Steeds hogere consumentenprijzen
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Handhaafbaarheid
• Spanning tussen:
- effecten voor markt en consument en
- goede handhaving en naleving
• Negatieve effecten voor producenten of
consumenten
• Conclusie: in beide systemen
handhaafbaarheid problematisch
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Afweging
• Geen overtreding Mededingingswet
• Prijzenoorlog in voordeel consument
• Eventueel verbod niet effectief
• Handhaafbaarheid problematisch
• Onwenselijke neveneffecten
• Conclusie: geen aanleiding voor verbod
directoraat-generaal voor Economische Politiek
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards