Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg? De GGD

advertisement
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar. U of uw kind kan met vragen
over gezondheid, opgroeien en opvoeden terecht bij de GGD medewerkers die aan de school van
uw kind zijn verbonden.
Contactmoment klas 2
Om snel aan te kunnen sluiten bij eventuele problemen rond de gezondheid en het opgroeien,
nodigt de GGD alle leerlingen van klas 2 uit voor een contactmoment. Tijdens een lesuur vullen de
kinderen een digitale vragenlijst in en meet de teamassistente lengte en gewicht van de kinderen.
Voor meer informatie: https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vragenlijst-voortgezetonderwijs
Samenwerking met school
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn de contactpersonen vanuit de GGD
Jeugdgezondheidszorg. Zij werken samen met de mentoren en de zorgcoördinatoren van de
school. Bij eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld ziekteverzuim) kunnen zij daardoor snel in
gesprek met uw kind om te kijken of aanvullende ondersteuning nodig is.
De contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg voor uw school zijn:
Marieke Vermeulen
Maayke van Dinther
Manon Blom
jeugdarts
jeugdverpleegkundige
teamassistente
[email protected]
[email protected]
[email protected]
088-3686351
088-3686298
088-3686252
Wat biedt de GGD nog meer?
De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij
aan projecten over gezonde voeding en bewegen, relaties en seksualiteit, weerbaarheid, alcohol
en roken en mediawijsheid.
Meer informatie
Heeft u vragen over het welzijn en/of de gezondheid van uw kind of de opvoeding? U kunt altijd
een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige via tel. 0900 – 46 36 443.
Bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie: www.ggdhvb.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards