PowerPoint-presentatie

advertisement
Ruim 20 kerken in Alphen (en nog enkele kleinere groepen)…
Jezus’ gebed in Johannes 17: bewaar hen (vers 11 en 15).
Bewaar hen: in waarheid, heiligheid, zending en eenheid.
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak hen
één! Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2).
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak
hen één: Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2)
Vergrijzing en ‘ontgroening’: ouderen ouder, minder kinderen.
In de kerk versterkt door kerkverlating door jongeren.
GKv: 2000 leden weg per jaar; helft naar andere kerken; helft naar:
‘geen kerk’.
Geloof of ongeloof, geloven in deze tijd: to be or not to be!
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak
hen één: Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2)
Vers 20/21: Ik bid… voor allen die door hun verkondiging in mij geloven,
opdat zij allen één zijn.
Jezus bidt voor beide: voor de verkondigers, en voor hen die door hun
verkondiging in hem zullen geloven: dat die samen één zijn.
Christus bidt: dat het geloof van de kerk niet zal veranderen maar al de
eeuwen door ‘apostolisch’ zal blijven.
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak
hen één: Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2)
Veel overeenstemming, herkenning in de basics van het christelijk
geloof.
De kern daarvan is: “dat zij in mij geloven”, zegt Jezus. Dat is: Jezus
Gods Zoon, de door God gezonden redder.
Het is vandaag niet meer zo helder, we moeten ‘finetunen’.
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak
hen één: Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2)
Eenheid = eenheid met de apostelen (gemeenschappelijke waarheid)
én: eenheid met de Vader en de Zoon (het gemeenschappelijke leven).
Waarheid zonder Goddelijk leven in ons is dode orthodoxie, harteloze
rechtzinnigheid (uitspraak Tim Keller).
“De weg tot de eenheid van de christenen voert niet via synodes en
deputaten, maar is gelegen in de diepe en werkelijke eenheid met de
Heer die vergelijkbaar is met zijn eenheid met de Vader” (citaat via
John Stott, Contemporary Christian).
Jezus’ vierde gebed voor de toekomst van zijn kerk: Heer, maak
hen één: Met de apostelen (1); met de Vader en de Zoon (2)
Die eenheid wil Jezus: omdat hij wil dat de hele wereld hem zal
erkennen als Heer, en als messias van God (Fil. 2: 10/11).
In het gebed van Jezus wordt duidelijk: geloof of ongeloof hangt direct
samen met het al of niet één zijn van de kerk!
In de hemel zal de eenheid van zijn volk tot volmaaktheid komen: we
zullen Christus’ grootheid zien (“omdat u mij al liefhad voordat de
wereld gegrondvest werd”, vers 24; en “de liefde waarmee u mij liefhad
in hen zal zijn en ik in hen”, vers 26).
Download