Charles Darwin en de evolutietheorie

advertisement
Sven Pletincx
Charles Darwin en de evolutietheorie










Inleiding
Wie was Charles?
De reis van de Beagle
Evolutietheorie: waarnemingen
Evolutietheorie: uitgangspunten
Evolutietheorie: conclusies
Evolutietheorie: samenvatting + voorbeeld
Intelligent design
Intelligent design: concepten
Darwin en de huidige stand van zaken
Wie was Charles?
Wie was Charles?
Robert Waring Darwin
Susannah Wedgwood
Wie was Charles?
Beagle
Isaac Newton
De reis van de Beagle
Robert Fitzroy
De reis van de Beagle
Evolutietheorie: waarnemingen
Evolutietheorie: uitgangspunten

Alle individuen binnen 1 soort vertonen toevallige variaties in
alle kenmerken en eigenschappen.

Alle organismen produceren meer voortplantingscellen dan
er ooit volwassen nakomelingen zullen ontstaan.

Het aantal individuen binnen een soort blijft min of meer
constant. (The average number of a species)

Derhalve moet er in de strijd om het bestaan een hoge
sterfte optreden. (Struggle for existence)
Evolutietheorie: conclusies

Sommige variaties zullen in de strijd om het bestaan een grotere
overlevingskans hebben dan andere (Survival of the fittest), en de
ouders van de volgende generatie zullen op natuurlijke wijze
geselecteerd worden uit de individuen welke het meest doeltreffend
zijn aangepast aan hun milieu (Natural selection)

De erfelijkheid draagt er zorg voor dat de nakomelingen op hun
ouders lijken.

Hierdoor zal de verkregen verbeterde aanpassing behouden
blijven.
Evolutietheorie: conclusies
Het boek waarin Charles Darwin
zijn evolutietheorie aan de wereld
verkondigde.
Intelligent design
Onherleidbare complexiteit
Een systeem dat bestaat uit goed
passende samenwerkende onderdelen die
elk bijdragen aan de basisfunctionaliteit en
waarin het weghalen van één van de
onderdelen tot gevolg heeft dat het
systeem niet meer functioneert.
Specifieke complexiteit
Een veronderstelling is dat als iets zowel
complex als specifiek (betekenisvol) is, het
dan aannemelijk is dat het is ontworpen.
DNA
Een voorbeeld van intelligent design
Download