PowerPoint-presentatie - Social TRade Organisation

advertisement
TransActie Netwerk Nederland
…. traag betalende
overheden en grote bedrijven
worden een deugd voor het
MKB bedrijfsleven
2
Overheden
• Betalen hun leveranciers gemiddeld na 90 dagen
• … beleidsstreven is betalen na 30 dagen
• In de praktijk vaak 120 dagen
• Moeten bezuinigen
– Financieringskosten omlaag
3
Groot bedrijfsleven
•
•
Kapitaal aantrekken; moeilijker en duurder
Alternatief: werkkapitaal zoveel mogelijk liquide houden
– Leveranciers / Crediteuren zo laat mogelijk betalen
– Klanten / Debiteuren zo snel mogelijk innen
•
Echter; leveranciers en klanten hebben zelf ook problemen om
werkkapitaal op orde te houden
Machtspositie van overheden en groot bedrijfsleven heeft veel
impact op MKB bedrijfsleven
•
MKB bedrijfsleven
• Definitie:
– < 250 medewerkers
– < € 50 miljoen omzet
• Positie in de economie
– > 50% BNP
– > 50% werkgelegenheid
– Aanjager van innovatie & duurzaamheid
• MKB investeert in vlottende activa
• Behoefte aan kort vreemd vermogen
– leverancierskrediet
– rekening courantkrediet
Bancaire financiering MKB
•
•
•
•
•
•
Lange termijn
Vaste activa
Grote zekerheden
Transactie kosten te hoog
Financiering direct gekoppeld aan de ondernemer
Solvabiliteit fors lager dan bij grootbedrijf
Alternatieve financiering MKB
•
Geen toegang tot vermogensmarkten
•
Kredietverzekeraars zijn voorzichtig
•
Factoring
– Duur
– Alleen toegankelijk voor grotere ondernemingen
– Lang niet altijd mogelijk
Verslechtering liquiditeit
• Afname omzet
• Latere betaling
• Wegvallend werkkapitaal
Kostenreductie
Afname van concurrentiepositie
• Afname van voorraden
• Later betalen
• Minder investeren (innovatie)
• Ontslag van medewerkers
Afname van kerncompetenties
C3 methodologie als oplossing
•
Creëren van liquiditeit door verhandelbaar maken van
vorderingen
•
C3 is nieuwe samenwerking tussen MKB bedrijven, waardoor
‘we samen sterk staan’
– Betere positie naar financiële instellingen, klanten en
leveranciers;
– Elkaar de bal toespelen
– Lage kosten
Ondernemer
Overheid
als klant
Levering
Ondernemer
Overheid
als klant
Ondernemer
30
dagen
Euro
Levering
Overheid
als klant
Ondernemer
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro
Levering
Overheid
als klant
Ondernemer
90
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro
Levering
C3 organisatie
Overheid
als klant
Ondernemer
90
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro
Levering
C3 organisatie
beoordeling
Overheid
als klant
Ondernemer
90
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
Overheid
als klant
Ondernemer
30
dagen
Leverancier
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
90
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
30
dagen
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
30
dagen
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
30
dagen
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
C3 organisatie
90
dagen
direct
Overheid
als klant
30
dagen
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
C3 organisatie
120
dagen
direct
Overheid
als klant
30
dagen
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
voorziening
C3 organisatie
30
dagen
120
dagen
direct
Overheid
als klant
30
dagen
Ondernemer
Leverancier
30
dagen
30
dagen
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
Financiële
Dienstverle
ner
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
Financiële
Dienstverle
ner
C3 organisatie
Overheid
als klant
Ondernemer
Leverancier
Leverancier
Euro in C3 netwerk
Euro
Levering
Salaris,
belasting,
buiten
netwerk
En nu ?
•
•
•
•
•
•
European Investment Fund wil garantstelling geven
Veel belangstelling bij overheden en MKB bedrijfsleven
Demonstratieproject
Meerdere invalshoeken / startpunten mogelijk
Decentraal uitrollen
Vergt vergunning van AFM, DNB
Contact
Rob van Hilten
Telefoon:
Skype:
E-mail:
06 5492 5482
rvhilten
[email protected]
Download