nieuwsbrief februari 2016

advertisement
Nieuwsbrief Succulenta Haag en Westland februari 2016
Bestuur:
Voorzitter:
Aad Vijverberg
Broekpolderlaan 65
2675 LK Honselersdijk
Telefoon: 0174-627407
Mobiel: 06-22920496
E-mail: [email protected]
Secretaris:
Jan de Vreede
Nolensstraat 35
2672 BH Naaldwijk
Telefoon: 0174-620622
E-mail: [email protected]
Penningmeester: Koos Hulspas
Alphons Diepenbrockhof 158
2551 LD Den Haag
Telefoon: 070-4044965
E-mail: [email protected]
Algemeen lid:
Rob Feuth
Telefoon: 0180-321310
E-mail: [email protected]
Algemeen lid:
Peter Beurskens
Telefoon: 06-83647539
E-mail: [email protected]
Redactie:
Jan de Vreede
De verenigingsavonden worden gehouden in het gebouw Middin, aan de Huis te Landelaan
492, 2283 VJ Rijswijk op de 4e dinsdag van de maand.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur en sluit rond 22.30 uur.
Tijdens de pauze is er een verkoop van loten voor het winnen van planten.
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en betalen naar rato € 1,50 per maand na aanmelden
van het lidmaatschap. Contributie betaling graag op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas.
Agenda:
23 februari:
Wiebe Bosma met lezing over Ethiopië deel 1.
22 maart:
Hans Huizing met een lezing over Flor del Cape
2 en 3 april:
Kom in de Kas, hier presenteert de vereniging een promotie stand.
26 april:
Doe avond
7 mei:
Opendag bij 3 leden van de vereniging, meer info verder in de nieuwsbrief.
24 mei:
een avond ingevuld door en voor leden.
4 juni:
Opendag bij Ubink.
11 juni:
Fietsevenement, Dwars door de kas.
28 juni:
Inloopavond op locatie.
26 juli:
Inloopavond op locatie.
23 augustus:
Remco van Dijk met een lezing over bewortelingsmedia.
27 september:
Wim Alsemgeest met Mexico
Uitnodiging voor de lezing van Wiebe Bosma a.s. dinsdag 23 februari.
Wiebe komt een lezing geven over zijn reis naar Ethiopië en heeft hier zelf een aankondiging
voor geschreven. Wiebe brengt planten mee voor de verkoop. De koffie en entree zijn gratis.
Introducés zijn welkom! De clubverloting brengt planten van ons lid Koos Groenewegen.
Ethiopië, deel 1. Een reisverslag van mijn trip naar Ethiopië in november 2013.
Een prachtig land met een rijke cultuur en natuur. Een beeldverslag met onder andere Aloë’s,
Euphorbia’s en Stapelia-achtigen. Daarnaast is er volop aandacht voor de natuur, de
landschappen en de mensen.
Een terugblik op de jaarvergadering die vooraf werd gegaan door een lezing van
Maarten van Herwerden over biologische bestrijding in succulenten.
De jaarvergadering werd bezocht door 21 personen. Hiermee is het bestuur erg tevreden.
Op de vraag of er leden zijn die een avond of een deel hiervan in kunnen / willen vullen,
kwamen er een aantal reacties, o.a. van Remco van Dijk, Gerard Rutten en Rob Feuth. Remco
heeft beloofd om 23 augustus voor zijn rekening te nemen en staat op de agenda.
De financiële stukken zijn gecontroleerd door de kascontrole commissie, bestaande uit Peter
Beurskens en Ed van Schendel en zijn goed gekeurd. De penningmeester werd bedankt voor
zijn inzet het afgelopen jaar en zijn zeer nette werk!
Marian Hulpas werkt bedankt voor het koffiezetten en het verzorgen van de catering op de
avonden in het zaaltje. Ivonne werd bedankt voor het notuleren, het uit typen van het
jaarverslag van de secretaris, het vele bakken en het opstellen van de Nieuwsbrief. De beide
dames ontvingen een mooi gemengd boeket van de voorzitter!
Een kort verslag van de lezing van Maarten van Herwerden over biologische bestrijding.
Maarten geeft lezingen aan paprikatelers over bijen en bestuivingen. Maar ook over de
biologische bestrijding in alle gewassen. Hij geeft deze in Nederland, maar gaat ook
regelmatig naar Engeland en Duitsland voor een lezing. Zijn doelgroepen zijn wel de
professionele kwekers, maar voor onze vereniging heeft hij eenmalig een uitzondering
gemaakt. Zijn eerste bijbaantje was bij Maarten van Zanten in de cactussen ( de vader van ons
lid, Leon ), hierdoor is hij altijd interesse in de cactussen blijven houden.
De biologische bestrijding gaat niet uit van 100% schoon! Dit kun je alleen bereiken met
chemische middelen. De beestjes die je uitzet moeten altijd iets te eten hebben, anders zullen
zij ook dood gaan. Zijn lezing werd opgespitst in de volgende onderdelen:
Geïntegreerde bestrijding,
wolluis,
wortelluis,
trips,
mijten
diverse insecten.
Een aantal tips: bij wortelluis: maak een oplossing van water met afwasmiddel erin en spuit
dit over de planten. Dit heeft als nadeel, dat het de waslaag van de plant aantast.
Wortelluis: haal de plant uit de pot, schut alle grond eraf en spoel het wortelgestel uit onder
stromend water. Daarna de schone plant terug poten in verse aarde.
Bij trips is vooral de Californische trips erg berucht. Deze trips komt vooral in de rozen en
chrysantenteelt erg vaak voor en is door het verbod op veel chemische middelen niet dood te
krijgen. De trips veroorzaakt geel blad in beide teelten. Je kunt de trips het best signaleren
door het ophangen van de gele vangplaten in de kas. De trips kent 7 stadia, waarbij het beestje
bij stadium 5 en 6, zich onder de grond bevindt. Dit maakt het bestrijden extra lastig. Bij een
temperatuur van 30 graden ontwikkelt de trips deze 7 stadia binnen 2 weken.
Als er veel mijten in je planten zitten, zie dit door een heel fijn spinrag op je planten. De mijt
heeft een hekel aan vocht. Maar niet in elk jaargetijde kun je succulenten met vocht
behandelen! De Lobivia en Coryphanta zijn de meest gevoelige planten binnen de
succulenten. Nemazal is een natuurlijk product waarmee je de mijt kunt behandelen. Dit is
een product gemaakt van de olie uit de Nemalboom. In deze boom komt nooit ongedierte
voor.
Bij het laatste hoofdstuk kwamen de witte vlieg, bladluis, wortelaaltjes, motten en rupsen aan
bod. Elk insect heeft zijn eigen natuurlijke vijand en is in te zetten in de teelt.
Ook als particulier kun je biologische bestrijding kopen, maar vaak wel in te grote aantallen.
Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met onze voorzitter, Aad Vijverberg. Hij
zal dan kijken of er meer belangstelling is, zodat een verpakking gedeeld kan worden.
Een zeer rake opmerking van Maarten wil ik toch wel plaatsen: De commerciële kwekers
geven altijd de buurman de schuld! Terwijl ze zelf de beestjes hebben. Zo ook de hobbyist!
Ivonne.
Een terugblik op de kerstavond.
De kerstavond werd georganiseerd door de dames Marian en Ivonne. Ze deden samen
inkopen en voorzagen de prijzentafel met veel cadeaus in kerstsfeer met voor elk wat wils. Er
was zelfgebakken taart met koffie of thee. Een wijntje, biertje of fris waren deze avond gratis
en er werd zelfs met een hapje rondgegaan. Ivonne had een bingoverhaal geschreven
gebaseerd op de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Op elke gespeelde kaart was er
een prijsje te winnen. Zo ging er niemand met lege handen naar huis. Dit alles verliep gezellig
in een zaal die in kerstsfeer was versierd. De beide dames werden bedankt voor hun
geweldige inzet!
De penningmeester vraagt uw aandacht:
Een ieder die zijn contributie voor 2016 betaald heeft, wil hij hartelijk bedanken!
Maar de penningmeester, zou de penningmeester niet zijn als hij niet regelmatig zijn boeken
controleert. Daarom het verzoek aan een ieder die nog niet betaald heeft, wil je a.u.b. zo
spoedig mogelijk de € 15,- contributie overmaken op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Dit artikel is op 17 februari 2016 geplaatst op de site van AGF ( aardappelen, groeten en fruit)
Door cactus aangedreven energiecentrale
In Mexico heeft een bedrijf in de staat Michoacan 's werelds eerste vergister gebouwd, die
biogas maakt van cactusvijgen. Het biogas zal gebruikt worden om auto's en een kleine
energiecentrale te laten draaien. De vruchten worden gepureerd en gemengd met mest en
daarna met rust gelaten om te ontbinden, het proces waarbij ze methaan produceren. Dit gas
wordt gebruikt als brandstof en wordt verbrand om genoeg elektriciteit te genereren voor 300
huizen tegen 50% lagere prijzen dan normaal. De dagelijkse productie van acht ton zal de
bedrijfswagens van Zitacuaro's stadhuis in de staat Michoacan van brandstof voorzien. Het
idee ontstond toen businessman Rogelio Sosa op zoek was naar een manier waarop hij de
brandstofrekening voor zijn bedrijf NopaliMex, dat maïs en cactuschips produceert, kon
verlagen. De secretaris van economische ontwikkeling, Adrian Lopez, wil dat de overheid het
project als voorbeeld neemt om groene energiebronnen te stimuleren. Mexico tekende eerder
dit jaar een groene wet om tegen 2024 met hernieuwbare energie 35% van de
elektriciteitsbehoeften van het land te kunnen leveren.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards