AION is een variant AEON Betekenis Griekse naam 1] `Tijd

advertisement
AION is een variant AEON
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Griekse naam
1] ‘Tijd’, ‘Tijdsperiode’, ‘Leeftijd’, ‘Levenslot’;
2] ‘Eeuw’, ‘Eeuwigheid’.
Aeon in de Griekse mythologie
In de Griekse mythologie verpersoonlijkt Aeon een tijdsperiode, of het voorbijgaan van
de tijd (ook nostalgie?). In de oude Egyptische havenstad Alexandrië vond elk jaar een
feest plaats ter ere van hem.
*
Varianten
Aeonius (lat), Aioon, Eon (fra), Eone (ita).
*
Heiligen
Eone (ook Aeonius) van Arles, Frankrijk; 14e bisschop; † ca 502.
Feest 17 & 18 & 30 augustus.
Hij volgde Leontius op als veertiende bisschop van Arles. Hij was verwant met Caesarius
van Arles († 542; feest 27 augustus) die hem op zijn beurt zou opvolgen als vijftiende
bisschop van de stad. Het is dan ook door diens levensbeschrijving dat we iets over Eone
weten.
Hij schijnt in correspondentie te hebben gestaan met de pausen Gelasius († 496; feest 21
november) en Symmachus († 514; feest 19 juli).
Download