De Koude Krant

advertisement
 De Koude Krant
Cubaanse Revolutie
?Cuba
werd altijd gezien al seen Spaans Koninkrijk maar
daar waren de Cubanen niet mee eens, Maar na mate
bevolking van Cuba steeds zichzelf zagen als een eigen
land, wilde zij onafhankelijkheid van hun koloniale
heersers. In 1812 deden zij ook een poging om het Britse
grondgebied in Canada aan te vallen, maar dat leidde tot
een grote nederlaag voor de Amerikanen.
De VS bood de opgerichte Cubaanse
vrijheidsstrijderbeweging aan om te helpen bij de strijd
tegen de Spaanse kolonisator. Deze beweging was in de
jaren 90 van de 19de eeuw een guerrillastrijd waren
begonnen. Een van de meest bekende Cubaanse
vrijheidsstrijders en nog steeds een symbool voor de
klassenstrijd is José Martí. Maar Spanje wilde natuurlijk op
geen manier zo’n rijke kolonie als Cuba laten gaan, dus
werden alle opstanden van het Cubaanse volk hard en
bloedig neergeslagen.
Uiteindelijk kwam het tot een grote oorlog tussen de VS en
Spanje in 1898, waarbij de VS samen met de
opstandelingen Spanje van Cuba verdreef, ook van Guam,
de Filipijnen en Puerto Rico. Die oorlog maakte definitief
een einde aan het Spaanse imperium in 1902. De revolutie
brak uit in Cuba door de slechte levensomstandigheden
waarin het volk zich bevond. Het wilde eens voor de
verandering zelf hun geschiedenis bepalen, zonder
inmenging van een ander land
-Dilan H
Revolutie in
Rusland
De Russische Revolutie was een van de
allerbelangrijkste gebeurtenissen van de
twintigste eeuw. Er was een strijd tussen de
communisme en kapitalisme.
Communisten willen een wereld waarin
iedereen gelijk is, iedereen evenveel
verdient en waarin geen privebezit is de
kapitalisme daar in tegen is een
economisch systeem waarin ondernemers
zoveel mogelijk winst proberen te maken.
De grond, de bedrijven en het kapitaal zijn
het bezit van de ondernemers. In 1917
werd de tsaar afgezet en vervangen door
een voorlopige regering. Hierna brak er een
burgeroorlog uit tussen de communisten en
Russische adel, die meerdere jaren duurde.
Uiteindelijk won de Russische adel.
-Rania
Vietnamese oorlog
In het jaar 208 voor Christus werd het rijk Nam Viet opgericht, wat later Vietnam werd. Niet lang daarna
veroverden het Chinese leger het gebied. Hierdoor kwam er een macht zetting van ongeveer duizend jaar.
Tijdens deze jaren kwamen de Vietnamezen sterk onder invloed te staan van het Chinese cultuur. Toch
probeerde de Vietnamezen zoveel mogelijk hun eigen cultuur te behouden, maar dit lukte eigenlijk alleen in
het zuiden van het land.
Pas in 938 na Christus kwam Vietnam in opstand tegen het Chinese leger. Deze oorlog leidde tot
onafhankelijkheid van Vietnam. In de vijftiende eeuw was er een Chinese overheersing van tientallen jaren.
Nadat die was afgelopen groeide het land enorm. Die tijd wordt ook wel de gouden eeuw genoemd in
Vietnam.
-Ruben
2
De Koude Krant
?Val van de muur
?Hoera! De scheiding tussen Oost en West-Duitsland is na 28
jaar eindelijk gesloopt op 9 november 1989.
De blijdschap van een grote of terwijl gigantische menigte
mensen was af te laten lezen van hun gezichten. Familie,
vrienden en geliefden zagen elkaar eindelijk weer. Het was een
feest voor iedereen. Sommige mensensloopten de muur uit
blijschap en opluchting. Okal zou je denken dat de hele muur
verdwenen was, is dit toch niet het geval. Op verschillende
plaatsen staan nu de dag nog steeds overgebleven restjes van de
muur ter herdenking aan de Berlijnse Muur.
-Rania
Sovjet Crisis
Aan het begin van de 80e jaren kwam de SovjetUnie in een geld crisis. Het communistische
Sovjet werdt jaren lang geleid door een groep
mensen die bijna al op hun leeftijd zaten en
verandering in hoe het land werd geleid, niet
nodig vonden. Zij leefden in overdreven grote
luxe, terwijl de rest van Rusland het enorm
moeilijk had met nog een beetje rondkomen.
Rusland had toen de tijd een plan economie dat
inhoud dat (kort gezegd) de overheid alles
bepaald. Vaak genoeg werden er verkeerde
beslissingen genomen en dat kostte de SovjetUnie heel wat bakken met geld.
Dat was niet bepaald handig, want hun inkomen
waren erg laag. Ook had de Sovjet-Unie oorlog
met de buurlanden en liep de wapenloop wet niet
goed met Amerika.
-Ruben
Warschaupact:
De Warschaupact is een militairbondgenoot
die is opgericht als tegenhanger van de
NAVO.
Het voorstel om dit communistisch
bondgenoot op te stellen was het
idee van Nikita Chroesjtsjov in
1995.
Het militairbondgenoot was
bedoeld om elkaar te steunen bij
een militaire aanval. Dit
bondgenoot heeft tot 1991 stand
gehouden, dit gebeurde door de val
van de Berlijnse Muur hierdoor
verloor de Sovjet-Unie haar macht
op het Midden/ Oost-Europa en
verloor het Warschaupact haar
politieke en militaire macht.
-Dilan
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards